Produktpris 2013: Hold regnskab med dit udstyr med GPS

Hvis Trackunit installeres i virksomhedens køretøjer, maskiner og andet vitalt udstyr, så er det muligt at udnytte ressourcerne bedre. Det er ideen bag den lille avancerede GPS/GSM-sender, der kombinerer adgangskontrol og sporing.

Lad os tage sporingen først: Et digitalt kort på en webportal viser, hvor virksomhedens materiel befinder sig. Samtidig virker den lille GPS-sender som sikring mod, at materialet forsvinder ud af syne ved eventuelt tyveri.

Med Trackunit installeret i en stykke materiel er det kun muligt at betjene udstyret med den korrekte pinkode eller RFID-kort. Illustration: trackunit

Men det virkelig smarte er, at enheden kan give ejerne et overblik over, hvem der anvender materialet, og hvor meget det bliver udnyttet. Det gælder for eksempel dokumentation for udført arbejde, overblik over vedligeholdelse og service, rapporter over aktiviteter og beskedservice via e-mail og sms.

»Mange af vores kunder har meget udstyr, som de lejer ud til andre. Nu kan de se, hvilke maskiner der anvendes og hvor meget. Kan nogle maskiner udnyttes bedre, eller skal de helt udfases? Det giver en langt bedre ressourcestyring,« forklarer Niels Henrik Olesen, der er projektchef hos Trackunit.

Trackunit er udstyret med pinkode- og RFID-læser, hvilket kan højne sikkerheden på arbejdspladsen. Det betyder nemlig, at kun medarbejdere, som enten har en gyldig pinkode eller et RFID-kort, kan aktivere den pågældende maskine.

»Dermed kan flådemanagere holde styr på, hvem der har adgang til de enkelte maskiner, og dermed, om personen har den fornødne uddannelse eller træning i brug af maskinen,« siger Niels Henrik Olesen.

Han mener, at systemet har stort eksportpotentiale.