Produktpris 2013: Brud på olierørledning opdages med optisk måling

Med et nyt optisk målesystem kan NOV Flexibles, det tidligere NKT Flexibles, samle data ind direkte fra fleksible olierør dybt ned i havet. Systemet tolker data og give driftspersonalet besked om, hvis der opstår situationer i røret, som kan få det til at bryde sammen.

»Ved at sende laserlys gennem den optiske fiber og analysere det reflekterede signal kan vi se, hvad temperaturen er i røret,« fortæller administrerende direktør for NOV Flexibles Michael C. Hjorth.

Kendskab til temperaturen i olierøret har stor betydning for driften. Hvis temperaturen falder for langt ned, er der risiko for, at olie i røret størkner. For gas’ vedkommende kan der opstå gas-is. Hvis temperaturen omvendt kommer for langt op, kan selve røret blive beskadiget:

»Hvis et anker for eksempel har fået fat i røret, er det vigtigt at vide, om der er sket skader på kappen. Normalt vil man inspicere med en miniubåd, men røret kan være begroet med alger, som gør det vanskeligt at se. Men ved at analysere reflektionen fra laserlyset, kan vi inden for 10 minutter bestemme den nøjagtige position for skaden inden for en meter,« siger Michael C. Hjorth.

Data fra systemet kan også bruges til at overvåge langtidspåvirkninger af røret, som ellers er usynlige i drift og normalt kræver, at rørerne overdesignes. Problemet opstår, hvor røret hænger ned fra et boreskib til havbunden. Hver gang det bevæger sig frem og tilbage, bliver bøjet en lille smule, hvilket har betydning for rørets levetid, fortæller Michael C. Hjorth.

»Men ved at ridse gitre ind i en anden type optiske fiber kan vi måle, hvor mange gange og hvor meget røret har bevæget. Når vi holder den bevægelseshistorik op mod vores teoretiske modeller, er det muligt at beregne restlevetiden,« siger han.