Produktion skal gøre mere simpelt

»Det handler faktisk om at simplificere. En gammel tommelfingerregel siger, at 80 procent af produktionen dækker cirka 20 procent af varenumrene, så hvorfor ikke lave nogle simple regler for afvikling af de 20 procent,« siger leankonsulent, Jens Foldager, fra NNE Pharmaplan.

Problemer i dagligdagen$subt_off$

Problemet er, ifølge Jens Foldager, at it-systemer til afvikling af produktion, måske ser meget fornuftige ud, når det befinder sig på et teoretisk niveau, men når de skal virke i dagligdagen opstår der problemer:

»Først og fremmest så kræver den slags systemer et meget nøjagtigt datagrundlag for at kunne fungere. Men vi må erkende, at dagligdagen er så omskiftelig, at det er næsten umuligt at få opdateret data så systemet kan fungere optimalt,« siger Jens Foldager.

Som eksempel nævner han MRP (Material Ressource Planning).

Selv om det ikke normalt regnes for et avanceret styresystem, så er det et meget godt eksempel på, at det ikke egner sig til at styre produktionen med. Det kan bruges til at holde styr på sit lager og indkøbe materialer, men ikke mere.

I stedet foreslår Jens Foldager, at der indføres nogle mere simple regler for store dele af produktionen:

»Det er lidt ligesom på en skole: Hvis der ikke er et skoleskema, men alle elever og lærere møder op hver morgen i skolegården, så tager det temmelig lang tid før man kan komme i gang,« siger Jens Foldager.

»Men med et skoleskema, ved alle hvor de skal gå hen mandag morgen. På en fabrik kunne det være, at vi altid producerede et bestemt varenummer om mandagen. Nogen gange skulle der produceres 500, andre gange kun 100,« forklarer han.

Hen over efteråret vil IDA Produktion igennem virksomhedsbesøg, hos blandt andet Novozymes, HBN-Teknik og Irwin Tools forsøge, at give eksempler på, hvordan danske produktionsvirksomheder kan udnytte et overset potentiale for at få et bedre flow i produktionen.