Produktion af bioethanol bliver rentabel med energiforliget

7. maj 2012 kl. 06:0517
Produktion af bioethanol bliver rentabel med energiforliget
Illustration: Maabjerg Energy Center .
Takket være salg af biproduktet melasse til et kæmpestort biogasanlæg med masser af støttekroner, kan bioethanol nu fabrikeres til benzinpris, hævder konsortium bag stort bioraffinaderi ved Holstebro.
Artiklen er ældre end 30 dage

Sammenlægning af et fuldskala-bioethanol-anlæg med et eksisterende biogasanlæg, et kraft-varme-værk og et nyt affaldsbehandlingsanlæg ved Holstebro ser ud til at kunne gøre underværker for økonomien i produktion af andengenerations bioethanol på halm.

Det er i hvert fald konklusionen i en midtvejsrapport fra parterne fra Maabjerg Energy Concept, som dels tæller store virksomheder som Dong Energy og Novozymes - som netop er kommet med i gruppen - og dels lokale partnere som affaldsselskabet Nomi samt forsyningsselskaberne Vestforsyning og Struer Forsyning.

»Vi regner med, at anlægget kan producere bioethanol på halm til substitutionsprisen for benzin, som svarer til 4,62 kroner pr. liter benzin. Så med dette anlægskoncept kan vi altså nu konkurrere med almindelig benzin,« forklarer bestyrelsesformand Jørgen Udby.

Illustration: Maabjerg Energy Center .

Energiforlig redder økonomien

Tidligere har Novozymes, Dong Energy samt organisationen Landbrug og Fødevarer regnet sig frem til et støttebehov på i alt ni milliarder kroner over 25 år for et fuldskalanlæg, der skulle producere 92 millioner liter andengenerations bioethanol på halm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At anlægget nu ser ud til at få en langt bedre økonomi, skyldes først og fremmest, at biproduktet melasse - en sukkermasse, som processen producerer rigtig meget af - kan afsættes til det eksisterende biogasanlæg, som udvides kraftigt. Faktisk femdobles biogasproduktionen på anlægget fra dagens 17,8 millioner til 99 millioner kubikmeter biogas.

Den store udvidelse hænger uløseligt sammen med de nye og bedre vilkår for biogas i det nyligt indgåede energiforlig.

Tilskuddene er dels forhøjet markant, dels kan man nu få tilskud til at opgradere biogassen og sende den ud på naturgasnettet:

»Det er klart, at den betydelige udvidelse af biogasproduktionen kun kan lade sig gøre, fordi opgradering af biogas nu er ligestillet med biogas til elproduktion. Hvis vi ikke kunne sende gassen ud på nettet, kunne vi slet ikke afsætte den store mængde gas,« siger bestyrelsesformanden.

500 mio. ekstra over 20 år

Men han afviser dog, at de ekstra penge fra forliget er afgørende for, at hele bioraffinaderi-projektet kan løbe rundt:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Forliget giver os 500 millioner kroner ekstra i nettoindtægt over de 20 år, men projektet ville have været rentabelt uden,« siger han.

De samlede investeringer i bioraffinaderiet er budgetteret til 3,6 milliarder kroner, hvor investeringen i produktionsanlæg udgør to milliarder kroner.

Resten af pengene går til projektering, opstart, værdi af eksisterende anlæg, bygerenter samt uforudsete udgifter. Heraf 100 millioner til grundkøb, tilslutningsafgifter og indretning af byggeplads.

Ifølge rapporten forventes projektet at give et positivt afkast set over 20 år - eller som det hedder i midtvejsrapporten: 'Projektets økonomiske bæredygtighed har oversteget parternes forventninger'.

Det er dog ikke muligt at få lov at se den konkrete forretningsplan for det store projekt.

Jørgen Udby tilføjer, at der dog lige nu mangler et marked for andengenerations bioethanol. Det skyldes, at den bioethanol, der iblandes i benzin i dag, primært er importeret - og billigere - førstegenerations bioethanol. En problematik, som Maabjerg Energy Concept har påpeget over for klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, som forleden var på besøg hos konsortiet.

Beslutningen om, hvorvidt man vil realisere bioraffinaderi-projektet, er endnu ikke taget, men det sker ved årsskiftet, når det tekniske design og en generel optimering af konceptets elementer er færdigt.

FAKTA: Sådan virker bioraffinaderiet

Konceptet består af disse tre hovedelementer:
1. Maabjerg Bioethanol-anlæg, der skal anvende 400.000 ton halm fra lokale leverandører. Halmen skal omdannes til andengeneration via forbehandling med enzymer og efterfølgende gæring - som er udviklet af Dongs datterselskab Inbicon.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ud af de 400.000 ton halm bliver der 73 millioner liter bioethanol, 185.600 ton melasse og omkring 110.000 ton lignin (beregnet), som er et brændbart restprodukt.

Melassen sendes videre til:

  1. Maabjerg Bioenergy og VE-gas, hvor melasse bliver til biogas sammen med 457.000 ton gylle, 178.000 ton valle og 13.000 ton kartoffelpulp.

En anden del af anlægget afgasser slam fra den lokale spildevandsrensning, industriaffald samt biovæske fra et nyt affaldsbehandlingsanlæg af 'Renescience'-typen, der via opvarmning og enzymer omdanner 50.000 ton dagrenovation til en biovæske.

Fra bioethanol-produktionen sendes restproduktet lignin videre til:

  1. Maabjerg Kraftvarme, som er den sidste brik i konceptet. Her placeres i praksis Renescience-affaldsanlægget, og Maabjerg Kraftvarme brænder den del af affaldet, som ikke kan behandles i Renescience-anlægget, plus altså cirka halvdelen af lignin'en fra bioethanol-anlægget.

Anlægget, som står over for en omfattende ombygning, skal forsyne kommunerne Holstebro og Struer med fossil-fri fjernvarme.

Dokumentation

Fakta: Maabjerg Energyconcept

17 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
17
9. maj 2012 kl. 22:00

1) Om der så kun er 5% ethanol i benzinen, så omstiller en flexi-fuel motor forbrændingsparameterene, så den får en større nyttevirkning og bedre forbrænding i forhold til en ikke flexi-fuel udgave.

Benzin med 5% ethanol opfylder alle de specifikationer for benzin som motorerne er bygget til at udnytte, at flexi-fuelmotoren kan brænde andre brændstofblandinger af gør den ikke bedre til af brænde alm benzin af.

16
8. maj 2012 kl. 16:32

Ja hvis man anbringer en lille kasse med noget vand velsignet af Martin Lidegaard, så bliver alt pludselig økonomisk og grønt og sågar konkurrencedygtigt.

15
8. maj 2012 kl. 12:47

Hej Uffe.</p>
<p>Som jeg læser det er det 500 mio over 20 år - dvs. 25 mio om året. Det giver 27 øre/L. Vh Peter

Det er vist en ekstraindtjening.

Jeg tror det vi mangler i mine tal er værdien af biogassen.

14
8. maj 2012 kl. 09:11

Hej Uffe.

Som jeg læser det er det 500 mio over 20 år - dvs. 25 mio om året. Det giver 27 øre/L. Vh Peter

13
8. maj 2012 kl. 08:50

De får 9mia for at lave 92 mio liter bioethanol over 25år. Det giver en statsstøtte på 92,82kr per liter, og så kan de lave det til 4,62kr/l? Næ de kan lave det til 102,44kr/l.

Stop galskaben straks! (eller forklar mig hvorfor jeg tager fejl, jeg er lydhør, alternativet er for dyrt i whisky)

12
8. maj 2012 kl. 07:41

Der hvor kæden hopper af igen og igen, når vi taler ethanol i benzin er:

  1. Om der så kun er 5% ethanol i benzinen, så omstiller en flexi-fuel motor forbrændingsparameterene, så den får en større nyttevirkning og bedre forbrænding i forhold til en ikke flexi-fuel udgave.

  2. En Flexi-Fuel motor kan køre på en vilkårlig blanding af benzin og ethanol E00 - E85. E100 maskiner findes også.

  3. En Flexi-Fuel motor kan fra ny downsizes, da ydelsen på E70/E85/E100 er 15-20% højere. Her kan en downsizing kompenserer for et merforbrug på et højt ethanol indhold - dette kræver dog at E70/E85/E100 er alment tilgængelig.

  4. De seneste Flexi-Fuel motorer, kaldes nu Tri-Fuel, og kan også kører på Biogas - som også er en del af denne diskussion.

  5. Nypris forskellen på e.g. en Opel Insiginia som alm. benzin og Flexi-Fuel er kun 1000 kr. Det burde være lovpligtig, at en ny benzin bil skulle være en Flexi-Fuel - det koster stor set ikke noget!

Men, min erfaringer er forsat, at alt er teknisk muligt - Men, staten bekæmper alternative bio-brændstoffer med næb og klør for at bibeholde afgiftsgrundlaget, som det er - Så lav dog reglerne om og kald det skat eller noget andet - bare vi kan komme videre!

Lige nu er det e.g. også skatteunddragelse, at køre over grænsen og tanke de forbudte bio-væsker...

11
7. maj 2012 kl. 22:32

"Dagens benzinpris i Rotterdam er 1068 US$/ton. Valutakursen er 5,66 DKK/$, så den resulterende benzinpris bliver 497 kr/MWh En alkoholpris på de i Sanne Wittrups artikel nævnte 4,62 kr/liter svarer til 789 kr/MWh"

Under forudsætning af, at jeg har regnet rigtigt giver en ethanolpris på 4,62 kr/l et brændstof, der koster 1,59 gange så meget per energienhed som prisen for benzin i Rotterdam. Det er helt uoverskueligt for almindelige dødelige, hvad alkoholprisen ville blive, hvis producenterne ikke først havde været en tur omkring vore tegnebøger og kradset tilskudskroner ud af disse.

Det kan måske, men næppe, forsvares med diverse miljøbetragtninger. Men det kan ikke forsvares, at vi holdes i uvidenhed om, hvad det beskreven miljøprojekt koster skatteyderne - og energiforbrugerne.

10
7. maj 2012 kl. 20:54

Det var gode nyheder for os med Flexi-Fuel biler

Hvis vi selv kan producere ethanol dyrere end vi kan importere det, så kan vi iblande lokalt produceret ethanol i stedet for det importerede, det kan fortrænge lidt af 5% tilsætningen så vi kan mindske importen og afhængigheden.

Det kan blive en fordel for dem med brændstofbiler, ved at det kan lægge loft over efterspørgslen efter olie og benzin, og dermed gavne alle brændstofbiler, men der skal produceres rigtig meget før der er til 5-10% tilsætning til alt benzin,

Har du regnet på om vi i Danmark nu kan producere mere end der kan anvendes ved 5-7-10% tilsætning til alt benzin?

9
7. maj 2012 kl. 19:58

Søren - jeg læser nu trods alt artiklen som om ethanolen kan produceres til en pris der svarer til at den protion ethanol, der har brændværdi som en liter benzin (til 4,62 DKK/l) også koster ca. det samme - eller rettere er prissat til det samme.

Probelemet for mig er at man dels refererer at støtte til biogasdelen via energiforligert er væsentlig, dels at støtten ikke er afgørende for økonomien - og endelig holder økonomien skjult.

8
7. maj 2012 kl. 16:27

Hvis de kan få dette projekt til at fingere tilfredsstillende skal der vel bare...

  • ak ja, verden [b]vil[/b] jo bedrages (og 'vor Freud' har ikke levet forgæves)! :)
7
7. maj 2012 kl. 16:17

Den nævnte melasse dækker over xylose (en pentose) der ikke kan forgæres til ethanol med DONG`s IBICON teknologi. Man forstår ikke at BIOGASOL ikke bliver indraget i dette projekt idet de netop har teknologien til at omsætte xylose til ethanol, ved hjælp af en termofi bakterie.
Når det er sagt så mener jeg at projektet virker meget lovende. Måske skulle man bare fyre den producerede biogas af I et CCGT kraftværk istedet for at opgradere den. Disse værker skulle være lette at regulere op og ned i effekt og kan køre med virkningsgrader op til 60% på el siden. Der er også mulighed for at opsamle store mængder ren CO2 i forbindelse med ethanolgæringen. Det må være meget billigere end at isolere den fra kraftværksrøg? Hvis de kan få dette projekt til at fingere tilfredsstillende skal der vel bare bygges 6-8 stykker af den type anlæg i DK . Der er potentielt 3.8 mio tons halm til rådighed til energiformål i DK. Dette anlæg skal bruge 400.00 tons. Vh. Peter Jensen

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Afgroeder/Energiafgroeder/Sider/lpart191.aspx

6
7. maj 2012 kl. 15:56

Dagens benzinpris i Rotterdam er 1068 US$/ton. Valutakursen er 5,66 DKK/$, så den resulterende benzinpris bliver 497 kr/MWh En alkoholpris på de i Sanne Wittrups artikel nævnte 4,62 kr/liter svarer til 789 kr/MWh

Så man forstår nødvendigheden af at give Martin Lidegaard og konsorter direkte adgang til vore tegnebøger, når konkurrenceevnen skal sikres.

Iøvrigt forstår jeg ikke, at Sanne Wittrup og også andre af Ingeniørens Journalister igen og igen udslynger tal, der er mildt sagt uinformative.

Hvorfor i alverden er I ikke grove nok til at spørge -i dette tilfælde bestyrelsesformand Jørgen Udby- hvordan ethanolprisen forholder sig til benzinprisen i SAMMENLIGNELIGE ENHEDER.

Hvorfor stiller I ikke folk, der vil have grabberne i vore tegnebøder til regnskab?

5
7. maj 2012 kl. 12:18

Ser for mig ud til at ethanolen er til "konkurrencedygtig pris" (i forhold til benzin), fordi der hældes tilskud i biogas delen, således at melassen kan købes til overpris?

Underværkerne er øjensynligt noget der ".... hænger uløseligt sammen med de nye og bedre vilkår for biogas i det nyligt indgåede energiforlig. "

4
7. maj 2012 kl. 12:02

Martin:

Den første rapport du henviser til omkring CO2 udledning drejer sig om 1 generations biodiesel lavet på palmeolie og har altså intet at gøre med 2G bioethanol som denne artikel omhandler. CO2 reduktionen for 2G bioethanol ligger i størrelsesordenen 70-80% i forhold til benzin.

Den anden rapport du henviser til omkring sundhed viser at luftforureningen fra en forbrændingsmotor er ens hvadenten man bruger benzin eller bioethanol. Det er vel ikke overraskende.

Kigger du på de analyser som er lavet af bl.a. klimakommisionen peger de klart på at biomassen med størst fordel kan bruges i transportsektoren. Måbjerg værket laver også en betragtelig mængde biogas fra halmen. Gassen kan som bekendt lagres og anvendes når vinden ikke blæser.

3
7. maj 2012 kl. 11:29

Mht. miljø/sundheds-genvinsten er der flere der mener, at det er så som så med den:https://ing.dk/artikel/126373-laekket-rapport-biobraendstof-sviner-mere-end-raaoliehttps://npinvestor.dk/nyheder/studie-ethanol-forurener-mere-end-benzin-151078.aspx

Problemet med bioethanol er vel først og fremmest, at hvis ikke man brugte biomassen til at lave ethanol af, så kunne man bruge den til noget andet. Den giver med andre ord ikke mere energi end vi har allerede, den flytter den bare et andet sted hen. Hvis den så mangler det første sted, skal den jo erstattes af noget andet.

1
7. maj 2012 kl. 07:19

Det var gode nyheder for os med Flexi-Fuel biler, som står klar med åbent tankdæksel... og det tager ca. 20 min og meget få kkr. at konvertere en benzin turbo til en effektiv flexi-fuel bil. Så antallet at biler kan hurtigt blive rigtig mange. EU godkendte gør-det-selv OBD-II konverteringskits til 3500 kr er allerede i handlen.

Så er det bare to ting:

  1. Får vi det også som E85 2G på tankstationen, som i resten af EU?

  2. Hvordan vil man få politikerne til at ændre reglerne så en benzin bil, der kører på andet en benzin, ikke længere skal betragtes som en dieselbil og deraf betale udligningsafgifter?

Det er altså ikke nok at kunne producerer e.g. 2G bioethanol til benzin priser - for oliestaten Danmark, skal have ekstra afgifter, hvis nogen skulle få den tåbelige tanke at anvende miljøvenlige og CO2-nedsættende alternativer til benzin/diesel.