Producenter er sluppet af med blyholdige komponenter

Distributørerne af elektronikkomponenter til det danske marked ser ud til at slippe for at brænde inde med større mængder blyholdige komponenter i kølvandet på EU's RoHS-direktiv.

Komponentbranchen har forberedt sig godt på direktivets forbud mod salg af elektronisk udstyr med indhold af skadelige stoffer som bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom, der trådte i kraft den 1.juli.

Det er meldingen fra en rundringning til ni komponentdistributører, og konklusionen bekræftes af miljøchef Mette Herget fra HTSI, den store erhvervsorganisation for handel, transport, service og it.

Komponentbranchen har brugt op til et par år på at forberede sig på den nye markedssituation. Det har frembragt så tilpas mange løsningsmodeller, at RoHS-direktivet kun får skyld for relativt små ekstra afskrivninger på komponentlagre, og der er stadig store områder med legale kunder til blyholdige komponenter. Desuden har mange distributører overhovedet ikke noget lager i Danmark.

Andre markeder

Distributørerne af elektronikkomponenter til det danske marked ser ud til at slippe for at brænde inde med større mængder blyholdige komponenter i kølvandet på EU's RoHS-direktiv.

»Det er ikke min opfattelse, at der er varelagerproblemer med blyholdige komponenter. Mange producenter af elektronisk udstyr kan for eksempel afsætte produkter med disse komponenter på markeder uden for EU, hvor RoHS-direktivet ikke gælder,« siger Mette Herget.

»Til gengæld er der utrolig stor usikkerhed om RoHS hos aftagerne af komponenter, så distributørerne må bruge meget tid på at spørge grundigt ind til, hvad det er, kunderne skal bruge de forskellige komponenter til.«

Hos Arrow er man dog gået til biddet og har skiftet sammensætningen af lagervarer, så 85-90 pct. er i overensstemmelse med RoHS.

»Men vi fører stadig en del RoHS-holdige komponenter på lager, fordi direktivet bl.a. undtager reservedele til udstyr solgt før den 1. juli 2006, og desuden er udstyr til bl.a. militært formål, til overvågning af telekommunikation samt medicinsk anvendelse undtaget direktivet,« forklarer Arrows adm. direktør Preben Risvang.

Ingen afskrivning

Distributørerne af elektronikkomponenter til det danske marked ser ud til at slippe for at brænde inde med større mængder blyholdige komponenter i kølvandet på EU's RoHS-direktiv.

Trods den kraftige omstilling af lagerbeholdningerne har Arrow ifølge Preben Risvang ikke afskrevet en eneste krone ekstra på grund af RoHS.

»Vi nedsatte en arbejdsgruppe for to år siden, så vi har haft fuld kontrol hele vejen, og vi har sikret os ordentlig besked om tilgængeligheden af RoHS-kompatible komponenter fra vore leverandører, så vi har kunnet give den nødvendige produktinformation videre til vore kunder i god tid. Men det har til gengæld krævet nogle store investeringer på edb-siden at holde styr på det hele, og det har været nødvendigt at øge lagerpladsen, at ligge inde med begge varianter,« siger han.

Actes adm. direktør Peter Bjørnskov fortæller, at Acte har udnyttet den lange forberedelsestid til at justere lagerbeholdning på flere måder.

»Sammen med leverandører og konkrete kunder har vi kunnet planlægge, så noget er returneret til leverandørerne, andet er solgt til lande uden for EU, så er der brancher, som har dispensation, og så er der jo komponenter med så lav omsætningshastighed, at vi har kasseret dem. Men vi er langt hen ad vejen kommet af med de blyholdige komponenter og ligger ikke meget over den halve til hele procent af omsætningen, en distributør typisk afskriver i et normalår,« siger Peter Bjørnskov.

Han må dog konstatere, at kendskabet til RoHS varierer enormt hos kunderne. Nogle virksomheder krævede blyfri leverancer et år før direktivet trådte i kraft, mens andre dårligt nok havde hørt om det.

Godt forberedt

Distributørerne af elektronikkomponenter til det danske marked ser ud til at slippe for at brænde inde med større mængder blyholdige komponenter i kølvandet på EU's RoHS-direktiv.

Hos ETK Elektronik betragtes direktiver overhovedet ikke som noget problem.

»Vi begyndte at forberede os for halvandet år siden for at undgå kaos, så vi har ikke noget lagerproblem. Faktisk er der mange virksomheder, som på koncernniveau har besluttet at gå over til RoHS, fordi de alligevel forventer, at dispensationerne for RoHS vil udløbe i 2009,« siger salgschef Michael Ravn, ETK Elektronik.

Konsulent Karsten Pedersen, Komponentmanden, vurderer, at mange virksomheders indkøbsafdelinger er blevet indskærpet at købe blyfrit som led i en proces, hvor produktionen gradvis lægges over til at opfylde RoHS-direktivet.

»Det er ikke noget problem at skaffe blyholdige komponenter, men det vil efterhånden blive sværere at afsætte dem,« forudser Karsten Pedersen, som roser distributørerne for i god tid at have forberedt deres kunder på, at deres produkter i givet fald skulle leve op til RoHS-direktivet.

Det har givet producenterne mulighed for at omstille produktionen over flere tempi. u