Producenter af biogas vil ikke frivilligt begrænse forureningen fra deres anlæg

Illustration: Danishcarbon.dk

Ny rapport fra Energistyrelsen afslører, at blot 15 ud af 105 adspurgte biogasproducenter ønsker at deltage i et nyt tiltag, der skal begrænse den alvorlige udledning af methan fra danske biogasanlæg.

»Det er ikke en tilfredsstillende succesrate,« fastslår Bodil Harder, der er projektleder i Energistyrelsens Biogas Taskforce.

Alligevel satser Energistyrelsen i samarbejde med Brancheforeningen for Biogas på en ny frivillig ordning for at få nedbragt methanforurening fra biogasanlæggene.

»Biogasbranchen har lovet, at de vil arbejde for at få deres medlemmer med. Så det håber jeg, de gør,« siger Bodil Harder.

Velkendt problem

Allerede sidste år afslørede en rapport lavet af Cowi for Energistyrelsen, at den miljøskadelige methangas fes ud af de danske biogasanlæg. Som en konsekvens af rapporten iværksatte Energistyrelsen i samarbejde med brancheforeningen et projekt, der skulle kortlægge problemet og komme med en plan for, hvordan udslippene kunne nedbringes.

Læs også: Danske biogasanlæg er pivutætte: Halvdelen af klimagevinsten fordufter

I alt blev 105 biogasanlæg kontaktet og spurgt, om de ville deltage i et pilotprojekt, hvor tabet af methan fra anlæggene skulle bestemmes. Kun 18 af de 105 biogasproducenter svarede på henvendelsen, og ud af dem ønskede kun 15 at deltage.

Hos 6 af disse producenter blev der foretaget målinger. Målingerne viste, at anlæggene fortsat er pivutætte. Helt op til 8 procent af den miljøskadelige methan fes ud i det blå.

Frivillighed er løsningen

Men trods det ringe ønske fra biogasproducenterne om at deltage i pilotprojektet er det altså fortsat Energistyrelsens opfattelse, at en frivillig ordning er vejen frem til at nedbringe den utilsigtede methanforurening fra biogasanlæggene.

»Jeg mener, at en frivillig ordning er et fornuftigt næste skridt,« siger Bodil Harder.

Sammen med brancheforeningen søsætter Energistyrelsen derfor nu et nyt projekt, som har fået titlen 'Pilotprojekt til et frivilligt måleprogram for metanudledning fra biogas- og opgraderingsanlæg'. Et projekt, der står til havs med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts (V) fulde opbakning.

'Biogasbranchen fortjener stor ros for den systematiske indsats for at minimere metanudslippet fra biogasanlæg, som de nu går i gang med (...) Jeg har stor tiltro til, at en frivillig ordning i brancheregi er det, der skal til for at sikre dette,' siger ministeren i en pressemeddelelse.

En frivillig chance

Projektet opfordrer i en flyer biogasproducenterne til at tilslutte sig det frivillige måleprogram, der ifølge flyeren skal ‘optimere biogasproduktionens klimafordele og give branchen større troværdighed i spørgsmål om metantab’, som man skriver.

»Branchen har nu en chance for at vise, hvad den duer til,« siger Bodil Harder.

Samtidig vil hun ikke afvise, at lykkedes det ikke biogasproducenterne at nedbringe methanforureningen ad frivillighedens vej, kan der komme krav på banen.

»Det er klart, at der kan komme nogle opfølgende skridt, hvis det her ikke giver det, det skal,« siger hun.

Og her vil Bodil Harder ikke afvise, at en reduktion i tilskuddet til biogasanlæggene kan være en af mulighederne.

Læs også: Eksperter: Uansvarligt at biogasanlæg ikke bliver kontrolleret

Biogasanlæggene modtager hvert år flere hundrede millioner kroner i støtte som en del af PSO-ordningen. Penge, der primært indkasseres via elregningen.

Deltagelse i projektet er som sagt frivilligt. Men ønsker ejeren af et biogasanlæg at deltage, er det forbundet med omkostninger i størrelsesordenen 20.000-30.000 kroner om året til dækning af målinger og administration.

Emner : Biogas
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

"Fakta: Methan og miljø

Ifølge Energistyrelsen er klimapåvirkningen fra methan 34 gange kraftigere end påvirkningen fra CO2."

Er der en reference på dette? Ifølge IPCC er metan 'kun' 28 gange kraftigere end kuldioxid.

  • 0
  • 0

”Producenter af biogas vil ikke frivilligt begrænse forureningen fra deres anlæg”. Det var overskriften på en historie på ingeniørens hjemmeside den 12. september 2016. Umiddelbart ville man tro, der var tale om manglende korrekturlæsning, da det er det stikmodsatte, der er tale om. Som biogasproducenter har vi en dobbelt interesse i at minimere metantab: Det vil både optimere biogasanlæggenes effektivitet som klimavirkemiddel og optimere anlæggenes driftsøkonomi.

Vi har i Biogasbranchen derfor lige siden de første målinger af metantab blev tilgængelige i efteråret 2014 haft en tæt dialog med Energistyrelsens Biogas Taskforce om, hvordan vi kan minimere udslippet. Vi har haft det på som tema på alle møder i biogasbranchen siden da. Vi har kun oplevet opbakning fra biogasanlæggene til at tage ansvar for branchens omdømme og har tillid til, at hovedparten af anlæggene vil melde sig til, når vi nu sætter måleprogrammet i søen. Og vi er meget glade for, at det bliver positivt modtaget af energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Derfor er det ærgerligt, at Ingeniøren vælger at sælge nyheden på, at biogasanlæggene ikke vil medvirke. Sandheden er derimod, at vi biogasanlæg frivilligt går i gang med tiltag til at minimere tabet – og vi hænger resultaterne offentligt til skue. De tal Ingeniøren refererer til er tilbagemeldingerne til et pilotprojekt biogasbranchen og Biogas Taskforce gennemførte i efteråret 2015. Her blev der efterlyst en håndfuld anlæg til at deltage i et projekt til metodeudvikling og sammenligning af forskellige målemetoder. Der er ikke tale om opbakningen til det egentlige program.

Det frivillige måleprogram består af tre dele: 1. Alle anlæg får udarbejdet og følger et egenkontrolprogram til overvågning af mulige kilder til metantab på det enkelte anlæg. 2. Periodisk måling af metantab af eksternt målefirma og opsporing af lækagerne såfremt der er et væsentligt metantab. 3. Udarbejdelse af en årlig rapport over metantab fra biogasanlæg på basis af de udførte målinger.

Resultaterne fra pilotprojektet antyder tab et sted imellem 1,1 og 3,3 pct. Vi har som branche en forpligtelse til at hjælpe hinanden med at være i den nedre ende af skalaen.

Aksel Buchholt, formand Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg

  • 0
  • 0

Det er ikke et isoleret Dansk problem.

Bei der Begehung von 104 Anlagen wurden insgesamt 619 Leckagen detektiert. Nur etwa jede zehnte Anlage ist ohne nennenswerte Leckagen, jede dritte Anlage weist sogar erhebliche Leckstellen auf. So das Fazit aus den Untersuchungen der LUFA Nord-West in Oldenburg.

Besonders häufig trifft man auf undichte Behälterdurchbrüche (Rohranschlüsse, Bullaugen etc.) und Folienanbindungen an den Behälterkragen. In einem Fall wurde bei der Montage einer Überdrucksicherung der Anker einer Seegerschiene abgetrennt. Dadurch hat sich die Schiene in sich verzogen und wurde in einem Bereich von mehr als zweieinhalb Metern undicht.

http://www.agrarheute.com/landundforst/new...

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten