Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Problemer på Nordvestbanen: DSB hiver skandaletog op af hatten

PLUS.
Passagerne på Nordvestbanen må fremover tage til takke med IC4-toget. Illustration: Wikipedia

Togpassagerer på Nordvestbanen skal til at vænne sig til en gammel kending med et særdeles blakket ry. Efter DSB har solgt ME-diesellokomotiverne, har man nemlig ikke længere lokomotiver til at trække de dobbeltdækkervogne, der hidtil er blevet brugt.

Og da strækningen Roskilde-Kalundborg endnu ikke er elektrificeret, har DSB valgt, at der i stedet skal indsættes det langt mindre driftssikre skandaletog IC4 - samt IC3. Det fremgår af et svar, som transportminister Benny Engelbrecht(S) har givet til Folketingets Transportudvalg.

Læs også: Tjekkes for bremsefejl: Næsten alle IC4-togsæt tages ud af drift

Ministeren understreger samtidig, at antallet af togafgange mellem Roskilde, Holbæk og Kalundborg vil være uforandret før og efter køreplanskiftet 12. december 2021.

Det er i følge Benny Engelbrecht kun materiellet, der udskiftes:

»Da strækningen Roskilde-Kalundborg endnu ikke er elektrificeret, har DSB ikke mulighed for at betjene denne med dobbeltdækker-materiel i K22. I stedet vil strækningen blive betjent med IC4 og IC3. DSB er meget opmærksomme på, at benyttelsen af IC4 og IC3 på Nordvestbanen medfører nogle andre hensyn i forhold til at imødekomme kapacitetsbehovet samt et andet materielbehov, end vi hidtil har haft ved brug af ME-lokomotiver og Dobbeltdækkere.«

I Folketingssvaret skriver transportministeren også, at kapaciteten vil være stort set uændret:

»Derfor dimensioneres kapaciteten med IC4-materiel i K22 ud fra samme forudsætninger som i K21. Dermed er togstørrelserne målt på siddepladskapacitet i morgenmyldretiden på Nordvestbanen stort set uændrede i K22. De fleste afgange var i K21 betjent med 4 Dobbeltdækkervogne. Disse afgange vil i K22 blive betjent med 2 IC4-togsæt, svarende til omtrent samme kapacitet som ved 4 dobbeltdækkervogne. Den mest populære afgang kl. 7.22 fra Holbæk betjenes med 4 IC3-tog-sæt svarende til de 6 dobbeltdækkervogne som afgangen betjenes med i K21«.

Her ses et af de nu solgte ME-lokomotiver Illustration: René Strandbygaard/DSB

Og at ME-lokomotiver er langt mere driftssikre end IC4, vidner en tabel i DSB årsrapport fra 2020 tydeligvis om. Her er det opgjort, at ME-lokomotiverne kørte 3,5 gange så langt mellem "hændelser" der forårsagede forsinkelser i forhold til IC4.

Illustration: DSB

DSB har valgt at sælge sine 32 dieseldrevne ME-lokomotiver til den svenske virksomhed NRF. ME-lokomotiverne skal herhjemme erstattes af de nye elektriske Vectron-lokomotiver. De første 26 ME-lokomotiver bliver leveret til NRF i 2021, mens de resterende bliver leveret i 2022 med sidste leverance i september 2022.

Ifølge DSB kommer de gamle ME-lokomotiver blandt andet til at fortsætte deres togliv i Norge og Sverige, hvor de skal sættes ind på strækninger, som ikke er elektrificeret samt fungere som nødtog i tilfælde af nedfaldne køreledninger og manglende strøm.

Klar i 2024

Der er afsat 1,2 mia. kr. til elektrificeringen af strækningen fra Roskilde til Kalundborg. Jernbanen mellem Roskilde og Holbæk er 37 km og dobbeltsporet, og mellem Holbæk og Kalundborg er den 41 km og enkeltsporet. Jernbanen elektrificeres ved at hænge køreledninger op i master langs sporene, anlægge to transformerstationer og opstille autotransformere.

I den seneste status for anlægs- og byggeprojekter fra Transportministeriet fremgår det, at man forventer, at strækningen fra Roskilde-Holbæk kan blive taget i brug i 2024, mens Holbæk-Kalundborg forventes klart til brug i 2027.

Ingeniøren har løbende sat fokus på IC4 og skrevet flere hundrede artikler om det skandaleramte tog. Du kan dykke ned i dem i dette fokus.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der er faktisk hængt ledninger op hele vejen til Holbæk, men man har valgt ikke at imunisere de gamle signaler, så man venter på at få mere materiel der kan køre på ERMTS til man slukker de gamle signaler og tænder strømmen. Der udestår vist også lidt ERMTS arbejde i felten på nogle af stationerne (sporskifter mm.). Der imod er der ikke strøm endnu til Kalundborg.

 • 17
 • 0

Det er tankevækkende at man udfaser alle dieseltog når Sverige derer elektrificeret køber danske lokomotiver med begrundelsen "samt fungere som nødtog i tilfælde af nedfaldne køreledninger og manglende strøm". Hvilke ressourcer har DSB planlagt med i den slag tilfælde, eller forventer de at det ikke kan ske i Danmark? Hvor mange gange om året er der nedfaldne køreledninger på S-tog nettet?

 • 7
 • 0

Når svenskerne opretter et diesel nødberedeskab, så er det fordi der er så få diesellokomotiver i ordinær drift, at det ikke er tilstrækkeligt, til at dække nødberedskabet.

I Danmark lejer man lokomotiver fra de godsoperatører der endnu køre med My og Mz.

Nødberedskabet er primært beregnet på at kunne trække strandede tog ind til nærmeste station. Det er kun i begrænset omfang, praktisk muligt at køre egentlig nøddrift med diesellokomotiver.

 • 5
 • 0

Ja, det er egentlig en tynd overskrift. IC4 har kørt fast på Nordvestbanen siden 2014/15, så det er der sådan set ikke noget nyt i. Det er i realiteten en gevinst for luftmiljøet at man udskifter de gamle EMD-motorer med mere moderne materiel.

Skandalen er at man ikke er klar med eldrift til Holbæk. Køreledningerne er hængt op, og kan være driftsklarer i 2022. Det sidste EB-lokomotiv er sat til levering her i slut 2021, med ATC og ERTMS. Man mangler bare signalerne, ERTMS er først planlagt klar i 2024. Det var egentligt besluttet at imunisere de gamle signaler, men så fandt Banedanmark ud af at de ikke havde de nødvendige validatorer til at godkende en imunisering.

 • 9
 • 0

Blev der jævnligt anvendt tog-typen IC4 fra Nykøbing Falster mod Købehavn i år 2021, under køreplan K21?

Hvis ja, så betyder "op af hatten " Falster og det sydlige Sjælland . . . snarere end dvale og ude af daglig drift, for en del af togsættene.

Nu skulle det nye ERTMS-kompatible signalstystem være taget i brug fra Nykøbing Falster og op mod Næstved. Strækningerne med ERTMS er vist i denne stræknings-oversigt: https://www.bane.dk/Jernbanevirksomhed/Sik... Dermed kan IC4 ikke længere bruges syd for Næstved længere. Ingen IC4 er opgraderet til at være ERTMS-kompatible, og det er vist heller ikke planer om at gøre.

Nu kan IC4 så bruges fra Roskilde mod Kalundborg.

 • 3
 • 0

der endnu køre med My og Mz

Tak Bo, Hvor mange lokomotiver er det, og hvor er de hende? Hvor lang tid vil det tage at få et sådant lokomotiv til "undsætning" ved f.eks. en nedfalden køreledning mellem f.eks. Køge og Ringsted?

 • 0
 • 0

Hvor mange lokomotiver er det, og hvor er de hende? Hvor lang tid vil det tage at få et sådant lokomotiv til "undsætning" ved f.eks. en nedfalden køreledning mellem f.eks. Køge og Ringsted?

Der er nok en håndfuld MY og MX + de som bl.a. Lokaltog har samt de MZ som DB har. Men det nytter ikke så meget at køre med diesel for sporet er spærret mens køreledningen bliver hængt op igen. Det vil også være tilfældet i Sverige så jeg forstår ikke den bemærkning fra den svenske direktør.

 • 1
 • 1

Givet en del aflysninger.

Det andet problem med at bruge elektricificeringen til Holbæk er at langt de fleste togsæt fortsætter til Kalundborg. Så hvi man vil køre elektrisk på den bane, så forudsætter det at køreledningerne fortsætter helt ud vestpå, eller gøre en lang række pendlere ret sure over at skulle skifte i Holbæk.

 • 1
 • 2

Støj Ikke alene er IC4-togene ikke berømt for deres driftsikkerhed. De er også voldsomt støjende. Jeg har målt 81dB i en stillekupe dvs. udelukkende fra togstøj. Det er faktisk over den grænse, hvor Arbejdstilsynet forlanger at der stilles høreværn til rådighed for de ansatte.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten