Problemer på kernekraftværker koster Vattenfall 1,5 mia. kroner

2009 var et møgår for svensk og tysk atomkraft. Det har forbrugerne, også i Danmark, mærket i form af højere elpriser. Ejerne af atomkraftværkerne har inkasseret regninger i milliardklassen.

Der har både været problemer på Forsmark og Ringhals, på Krümmel ved Elben og på det slesvig-holstenske kernekraftværk i Brunsbüttel.

I forbindelse med årsregnskabet erkendte Vattenfallchef Lars G. Josefsson i onsdags, at kernekraftproblemerne har kostet Vattenfall 1,5 milliarder kroner i formindsket overskud.

De svenske atomkraftværker med Vattenfall, Fortnum og Eon som ejere har, ifølge Ny Teknik, kun gået for halv kraft i 2009, og ejerkredsen er blevet kraftigt kritiseret for dårlig styring af deres anlæg.

De har været plaget af hyppige nedbrud, hvilket har skabt store problemer for svensk elforsyning denne vinter.

Men efter ejerne nu har brugt 16,5 milliarder kroner på levetidsforlængelse, højere effekt og opgradering af sikkerheden, skal de 35 år gamle, nu moderniserede, Ringhals 1 og 2 i gang i næste uge.

På mandag starter R2 efter at have været lukket ned siden 24 maj, og på onsdag bliver R1 startet op efter at være blevet lukket ned 15. marts i fjor.

Efter moderniseringen af alle fire Ringhalsreaktorer regner Vattenfall med, at de har en levetid på 50 år.

Emner : Atomkraft
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I betragtning af at de har forlænget levetiden med 50 år er det da positivt at det ikke har kostet mere. Vi betaler konstant 'højere elpriser' til Aukens Public Service Obligations: "Danske elkunder betalte i første halvdel af 2007 2,4 milliarder kroner i støtte til grøn energi". Hvad kom der ud af det i sammenligning med en opgradering af svensk atomkraft?

Jeg synes simpelthen artiklen er skævvredet. Hvis man ser overordnet på tallene og hvad samfundet får ud af det, skulle artiklen jo juble over at atomkraften nu i en lang periode fremover igen kan tage det tunge læs.

På ing.dk er udgifter til akraft en skandale, 'dyrt' og 'møg', men til vind er det 'støtte til grøn energi'. Bvadr!!

 • 0
 • 0

Sverige fyrede 2 reaktorer(Barsebæk1+2) og bedte de 10 resterende reaktorer gøre 12 reaktorers arbejde.

Kernekraftreaktorer har også følelser, så de er blev stresset. Det endte med stort sygefravær :-)

Nu har arbejdsgiver Sverige indset at de resterende 10 reaktorer skal igennem en opkvalificering(uprating og modernisering), så kan de nemlig bære arbejdsbyrden fremover. For der var ingen andre kvalificerede ansøgere der havde et CV der viste 30-40års dokumenterbar erfaring i billig CO2-et energiproduktion.

Lenge leve det grå guld. Det stråler endnu.

 • 0
 • 0

Jeg synes simpelthen artiklen er skævvredet. På ing.dk er udgifter til akraft en skandale, 'dyrt' og 'møg', men til vind er det 'støtte til grøn energi'. Bvadr!!

Det vil jeg give dig helt ret i Peter. Det er ligesom at store beløb i kombination med ordret A-kraft er et problem - Men, man kunne da forvente at ingeniører kan finde ud af del beløbet med antal producerede MWh, og derved konkludere at det er en fornuftig, ren, CO2-neutral, NOX etc. og billig løsning. Bare fordi man bruger mindre beløb på e.g. biogas, så er det jo ikke ensbetydende at en sådan investering er ligeså rentabel. Jeg synes at vi skal indføre en ny EU helligdag, det skal være en helligdag, hvor vi lukker alle A-kraftværker i EU ned... Lad os så se, hvor mange "hellige" er har strøm til at skrive den slags artikler på nettet! ;-)

 • 0
 • 0

Jeg synes at vi skal indføre en ny EU helligdag, det skal være en helligdag, hvor vi lukker alle A-kraftværker i EU ned... Lad os så se, hvor mange "hellige" er har strøm til at skrive den slags artikler på nettet! ;-)

Tjaaa, - det har jo i hvert fald dem der bor i Danmark og andre lande, der ikke har atomkraft ;-)

 • 0
 • 0

Jeg kigger ofte på energinet.dk for at se på el-situationen i DK. Forleden så jeg, at vores 5500 vindmøller tilsammen levererde 18 MW. Det var ca. 0,4% af elforbruget. Så med ordvalget ovenfor var det en møgdag for dansk vindkraft. Og hvor er logikken, når der om svensk kernekraft øverst først står: "Den pause har kostet ejeren dyrt" og lige nedenunder: "Ejerne af atomkraftværkerne har inkasseret regninger i milliardklassen." - Jeg spør bare!

 • 0
 • 0

2009 var et møgår for svensk og tysk atomkraft

Dette kunne skrives om vindkraft, biogas, bølgekraft, solenergi, geotermi, kraftvarmesektoren mv. Industriproduktionen falder, elsalget falder, elprisen falder, fjernvarmeprisen stiger osv. Men hvad er det særlige budskab for a-kraft. I Tyskland levetidsforlænger man en del værker, gevinst 233 mia. euro, det er ik´så ringe endda.

I DK har DONG store problemer med sine centrale værker, Stigsnæs, Asnæs står for hel eller delvis lukning, der mangler store finansieringskilder til VE eventyret, et eventyr der via sine økonomiske virkemidler krakelerer.

 • 0
 • 0

Tjaaa, - det har jo i hvert fald dem der bor i Danmark og andre lande, der ikke har atomkraft ;-)

At vi ikke selv har A-kraftværker i Danmark er jo ikke ensbetydende med at vi ikke køber meget billig a-energi fra udlandet! Det er jo heller ikke mange uger siden vi hørte om "den store plan" om et stort og solidt kabel, der skulle løbe fra Danmark til udlandets a-kraftværker - og suge strømmen ud af dem. Hvis vi så er rigtig smarte så lader vi kablet komme op af jorden lige ved siden af et dansk biogasanlæg, hejser flaget og fortæller vores børn at strømmen skam kommer fra det dejlige biogasanlæg. Dobbelt moral er jo dobbelt så godt!

 • 0
 • 0

Kernekraft har været tabu i DK siden 1985. Jeg kigger også tit på energinet siden. Det der springer mest i øjnene er, at øst Danmark stort set altid har underskud og må importere el. Nuvel - der er et storebælt kabel på vej, men hvorfor skal dem i øst "betale" for VE eventyret i vest via stats subsidier og så tvinges til at købe dyrere Svensk og Tysk A-kraft strøm mens energi selskaber i vest score kassen på eksport – når det blæser nok? Hertil, at det er et spild, at transportere el over de afstande ( læste et sted, at tab var ca 5-7% pr. 1000 km ?). Vi kunne starte med at udskifte Stigsnæs og et par stykker mere af de kul fyrede, som der tit er bøvl med, med et 6.000 MV kernekraft værk! Så var der nok strøm på Sjælland, også til at smide vestover, når vinden lagde sig. http://www.facebook.com/group.php?gid=6149...

 • 0
 • 0

Jeg kigger ofte på energinet.dk for at se på el-situationen i DK. Forleden så jeg, at vores 5500 vindmøller tilsammen levererde 18 MW. Det var ca. 0,4% af elforbruget. Så med ordvalget ovenfor var det en møgdag for dansk vindkraft.

Jamen så må du jo også have opdaget, at vores 20% vindkraft denne vinter, siden oktober, indtil nu har leveret 23% af forbruget, trods det høje vinterforbrug!

 • Det gør det vindhul Holger beklager, samt alle de andre, ingen forskel på.

Alle ved at vinden fluktuerer, og at vindhuller opstår lokalt, så vindhullerne er i forvejen medregnet i den forventede produktion. Dem der planlægger vores fremtidige energistsystem er derfor helt immune overfor Holgers retorik!

De ved nu af Sveriges erfaringer, at langvarige nedbrud, på flere store blokke ad gangen, ligeledes skal indregnes hvis atomkraft skal i betragtning, så der er fornuftig erstatning i store mængder til rådighed for denne.

 • 0
 • 0

[quote]ikke har atomkraft

...men aftager den ;-))))[/quote] Hele denne vinter, hvor store dele Svensk atomkraft har svigtet, har vi stort set kun eksporteret strøm, dvs ikke aftaget noget udover egen elproduktion.

Derimod har vi forsynet Sverige med den strøm de har skreget efter, hver gang det har blæst - så jeg tror bare du skal stikke piben ind ;-)

 • 0
 • 0

Dem der planlægger vores fremtidige energistsystem er derfor helt immune overfor Holgers retorik!

Søren Lund har ganske ret i det immune, men det er jo også ret nemt at planlægge, når man ikke vil tage højde for forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerheden ligger qua både Sørens og hele artiklens indhold i nabolandenes a-kraft anlæg, såfremt vi bare udfasede lidt af vores fossile brændsler. Desuden er det nemt at planlægge uden økonomiske hensyn, vindkraften smører hele omkostningen for forsyningssikkerheden af på værkerne, der modtager mindre for strømmen i markedet, uanset om der er tale om helt rigtige løsninger som biogaskraftvarme. Så en udbygning af vindkraften vil blot forstærke dette fænomen og medføre fjernvarmepriser helt ude af proportion.

Vedrørende vindkraftens levering har jeg også fået den vane at følge med på energinet. Vindkraftens bidrag må siges at være minimal og når det blæser kan man næsten sætte lighedstegn mellem vindkraftproduktion og eksport, altså eleksport med enormt tilskud fra PSO midlerne, mildest talt ikke særligt smart for DK.

 • 0
 • 0

Søren: Vindmøllernes varierende produktion klarer vi herhjemme bedst muligt ved at skrue op og ned for gas- og kul-kraftværkerne samt ved import og eksport af strøm. Sveriges usædvanlige stop for flere kk-blokke samtidig er klaret ved maksimal vandkraft, maksimal fossil produktion i S, øget import af kulstrøm fra DK og vist også strøm fra Norge og Tyskland (og ved at Bornholm fyrede på Østkraft, og hvor de plejer at få det hele fra svensk kernekraft). Hvor meget gavn kunne de have af dansk (og lidt svensk) vindkraft i disse måneder, hvor du blot konstaterer: "Alle ved at vinden fluktuerer". I skrivende stund leverer DK-møllerne 1,6% af elforbruget.

 • 0
 • 0

Er der nogen, der ved, om man (ligesom for Danmark på energinet.dk) kan se elproduktionen i Sverige. Vandkraft, kernekraft, vindkraft og eksport/import.???? - Og meget gerne et link?

 • 0
 • 0

Er der nogen, der ved, om man (ligesom for Danmark på energinet.dk) kan se elproduktionen i Sverige. Vandkraft, kernekraft, vindkraft og eksport/import.???? - Og meget gerne et link?

Jeg plejer at benytte Svensk Energi's ugerapport http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Statis...

Benyt linket "Aktuellt Kraftläge": http://www.svenskenergi.se/upload/Statisti...

Det er ikke streamingdata, men alle data for elforbrug, vandtilstrømning, magasinstand, vandkraft, atomkraft, vindkraft, øvrige kraftværker, udveksling og også udviklingen i elpriser, - samlet i en overskuelig rapport for Sverige såvel som hele Nordpool for et helt år tilbage.

Den opdateres hver onsdag kl 15:00.

 • 0
 • 0

På mandag starter R2 efter at have været lukket ned siden 24 maj, og på onsdag bliver R1 startet op efter at være blevet lukket ned 15. marts i fjor.

Er de nævnte reaktorer sat i drift ?

Nu skriver vi fredag. Så vidt jeg kan se er produktionen i Sverige ikke steget med hverken 1 eller 2 GW, og vi eksporterer fortsat alt hvad vi kan til Sverige.

Jeg kan end ikke spore en langsom opstart !

Elprisen stiger også fortsat ufortrødent i hele skandinavien, lige bortset fra DK-vest. Idag ligger prisen i Sverige, Finland, DK-øst og selv Norge på 60-70 øre/kWh, mens den ligger på helt normale 24-40 øre/kWh i DK-vest.

Er det mon fordi de har skruet ned for vandkraften, efter reaktorerne er kommet i drift, for at sikre sig lidt reserve frem til vårflod ?

Eller er de ikke kommet i drift som lovet ?

 • 0
 • 0

Eller er de ikke kommet i drift som lovet ?

B1 : udskudt til 2.marts 2010 "Start up of Ringhals 1 is delayed due to further analysis of the test results on auxiliary feed water system during start up sequence."

B2 : 814MW

 • 0
 • 0

Søren og Jesper: Tak for links til masser af oplysninger om den svenske el-situation. Men ingen af dem viser "her og nu" -værdier så detaljeret som energinet.dk. Så jeg efterlyser stadig et svensk "energinet.dk". Og forøvrigt også meget gerne et endnu mere detaljeret site for Danmark. F.eks. hvor de enkelte kraftværker og havmølleparker kan ses.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten