Private træpillefyr forurener nærmiljøet med partikler og NOx

Private træpillefyr forurener nærmiljøet med partikler og NOx

Udskiftning af oliefyr med træpillefyr øger udledningen af sundhedsskadelige partikler, som især er et problem i nærområdet. Også NOx-udledningen stiger med flere pillefyr.

Afgiftsfri biomasse får flere og flere danskere til at udskifte deres oliefyr med træpillefyr. Dét får udledning af sundhedsskadelige fine partikler i Danmark til at vokse. Også NOx-udledningen stiger.

Læs også: Biomasse blokerer for klogt elforbrug

Det viser en beregning fra Dansk Gasteknisk Center. Her fremgår det, at hvis man eksempelvis skifter samtlige 348.000 oliefyr i private hjem ud med træpillefyr, så vil udledningen af sundhedsskadelige partikler fra den omtalte slags individuelle fyringsanlæg næsten femdobles – fra 125 ton til 726 ton om året,

Hvad angår NOx, så vil udledningen med træpillefyr i stedet for oliefyr vokse med cirka 700 ton - fra 1.302 til 2.004 ton om året.

Læs også: Danskerne erstatter olie med træpiller

Beregningerne tager udgangspunkt i, at der i dag – ifølge Energinet.dk – samlet set findes 348.000 individuelle fyringsanlæg i Danmark. De anvendte emissionsfaktorer for de forskellige opvarmningsformer stammer fra DCE's (Danish Centre for Environment and Energy) årlige rapporter.

Den sundhedsskadelige udledning af partikler (mørkegrå søjle) bliver næsten fem gange så stor med træpillefyr som med oliefyr.

Energinet.dk vurderer i øvrigt, at danskerne allerede har udskiftet 173.000 oliefyr med træpillefyr, mens der stadig er 175.000 oliefyr tilbage i private huse i Danmark. Så en udvikling, hvor alle oliefyr bliver til træpillefyr, er langtfra usandsynlig med den gældende afgiftspolitik.

Regnestykket er udført af chef for forretningsudvikling Per G. Kristensen fra Dansk Gasteknisk Center.

»Jeg blev provokeret af en udtalelse fra klima-, energi- og bygningsministeren her i Ingeniøren, hvor han sagde, at det er godt, at folk kan investere i træpillefyr, som ikke skader miljøet. Men det er altså ikke korrekt,« siger han.

Han tilføjer, at han finder det ærgerligt, at miljødebatten i Danmark de seneste år fra politisk side er blevet forsimplet til et spørgsmål om CO2-neutralitet eller ej.

»Man skal i afvejningen af brændselsvalg huske de mange andre parametre, der har betydning for nærmiljøet og folks helbred,« siger Per G. Kristensen.

Lav procentvis stigning

I det store billede er der ikke tale om meget voldsomme forøgelser af de eksisterende udledninger:

Den totale udledning af fine partikler øges med 3 pct., mens udledningen fra de biomassefyrede stationære anlæg øges med 5 pct.

De ekstra træpillefyr øger den samlede NOx-udledning fra stationære anlæg med 2,3 pct. – og øger den totale, danske NOx-udledning med 0,5 pct.

Specialrådgiver Ole-Kenneth Nielsen DCE bekræfter Ingeniørens og Dansk Gasteknisk Centers udregninger:

»Stigningen i NOx- og partikel-udledningerne ved skift fra oliefyr til pillefyr er begrænset set i forhold til de samlede udledninger, men alt, der forøger emissionerne, er selvfølgelig et skridt i den forkerte retning,« siger han.

Partikler toppede i 2007

Ifølge Ole-Kenneth Nielsen viser de seneste fremskrivninger for NOx og partikler en faldende tendens.

For NOx er den forventede udvikling et resultat af reduktionen i transportsektoren, mens der for partiklers vedkommende er tale om en reduktion især som følge af udskiftning af ældre brændeovne og kedler til nye med en markant lavere udledning.

Læs også: Gamle ovne udleder 80 procent af alle partikler fra brændeovne

Udledningen af fine partikler toppede således i 2007 med 31.000 ton PM 2,5.

Ifølge 2013-opgørelsen fra DCE lå den samlede udledning af sundhedsskadelige fine partikler (PM 2,5) i 2013 på 21.000 ton. Her udgjorde stationære fyringsanlæg 13.000 ton, hvoraf de private biomassefyrede anlæg stod for 90 pct. af udledningen.

Læs også: Minister erkender: Miljøzone giver renere luft end mine katalysatorer

Hvad angår NOx, lå den totale udledning på 124.000 ton i 2013. Her udgjorde stationære fyringsanlæg de 31.000 ton, hvoraf de private anlæg igen stod for de 12 pct. med de biomassefyrede anlæg som langt den største udleder i denne gruppe.

Kommentarer (30)

Jeg bor ikke i et område med gas eller fjernvarme.
Solceller er i mine øjne gift at røre ved, med de regeringsindgreb der bliver lavet hele tiden.
Andelspincippet inde for vindmøller er dødt. Tør nok ikke investerer i det alligevel, pga af frygt for indgreb og underlige afgifter. Med og uden tilbagevirkende kraft.

Disse 348.000 pillefyrs forbrug, hvor meget vil det forurene hvis det blev brændt af i et fjernvarme anlæg istedet?

  • 14
  • 1