Private træpillefyr forurener nærmiljøet med partikler og NOx

Afgiftsfri biomasse får flere og flere danskere til at udskifte deres oliefyr med træpillefyr. Dét får udledning af sundhedsskadelige fine partikler i Danmark til at vokse. Også NOx-udledningen stiger.

Læs også: Biomasse blokerer for klogt elforbrug

Det viser en beregning fra Dansk Gasteknisk Center. Her fremgår det, at hvis man eksempelvis skifter samtlige 348.000 oliefyr i private hjem ud med træpillefyr, så vil udledningen af sundhedsskadelige partikler fra den omtalte slags individuelle fyringsanlæg næsten femdobles – fra 125 ton til 726 ton om året,

Hvad angår NOx, så vil udledningen med træpillefyr i stedet for oliefyr vokse med cirka 700 ton - fra 1.302 til 2.004 ton om året.

Læs også: Danskerne erstatter olie med træpiller

Beregningerne tager udgangspunkt i, at der i dag – ifølge Energinet.dk – samlet set findes 348.000 individuelle fyringsanlæg i Danmark. De anvendte emissionsfaktorer for de forskellige opvarmningsformer stammer fra DCE's (Danish Centre for Environment and Energy) årlige rapporter.

Energinet.dk vurderer i øvrigt, at danskerne allerede har udskiftet 173.000 oliefyr med træpillefyr, mens der stadig er 175.000 oliefyr tilbage i private huse i Danmark. Så en udvikling, hvor alle oliefyr bliver til træpillefyr, er langtfra usandsynlig med den gældende afgiftspolitik.

Regnestykket er udført af chef for forretningsudvikling Per G. Kristensen fra Dansk Gasteknisk Center.

»Jeg blev provokeret af en udtalelse fra klima-, energi- og bygningsministeren her i Ingeniøren, hvor han sagde, at det er godt, at folk kan investere i træpillefyr, som ikke skader miljøet. Men det er altså ikke korrekt,« siger han.

Han tilføjer, at han finder det ærgerligt, at miljødebatten i Danmark de seneste år fra politisk side er blevet forsimplet til et spørgsmål om CO2-neutralitet eller ej.

»Man skal i afvejningen af brændselsvalg huske de mange andre parametre, der har betydning for nærmiljøet og folks helbred,« siger Per G. Kristensen.

Lav procentvis stigning

I det store billede er der ikke tale om meget voldsomme forøgelser af de eksisterende udledninger:

Den totale udledning af fine partikler øges med 3 pct., mens udledningen fra de biomassefyrede stationære anlæg øges med 5 pct.

De ekstra træpillefyr øger den samlede NOx-udledning fra stationære anlæg med 2,3 pct. – og øger den totale, danske NOx-udledning med 0,5 pct.

Specialrådgiver Ole-Kenneth Nielsen DCE bekræfter Ingeniørens og Dansk Gasteknisk Centers udregninger:

»Stigningen i NOx- og partikel-udledningerne ved skift fra oliefyr til pillefyr er begrænset set i forhold til de samlede udledninger, men alt, der forøger emissionerne, er selvfølgelig et skridt i den forkerte retning,« siger han.

Partikler toppede i 2007

Ifølge Ole-Kenneth Nielsen viser de seneste fremskrivninger for NOx og partikler en faldende tendens.

For NOx er den forventede udvikling et resultat af reduktionen i transportsektoren, mens der for partiklers vedkommende er tale om en reduktion især som følge af udskiftning af ældre brændeovne og kedler til nye med en markant lavere udledning.

Læs også: Gamle ovne udleder 80 procent af alle partikler fra brændeovne

Udledningen af fine partikler toppede således i 2007 med 31.000 ton PM 2,5.

Ifølge 2013-opgørelsen fra DCE lå den samlede udledning af sundhedsskadelige fine partikler (PM 2,5) i 2013 på 21.000 ton. Her udgjorde stationære fyringsanlæg 13.000 ton, hvoraf de private biomassefyrede anlæg stod for 90 pct. af udledningen.

Læs også: Minister erkender: Miljøzone giver renere luft end mine katalysatorer

Hvad angår NOx, lå den totale udledning på 124.000 ton i 2013. Her udgjorde stationære fyringsanlæg de 31.000 ton, hvoraf de private anlæg igen stod for de 12 pct. med de biomassefyrede anlæg som langt den største udleder i denne gruppe.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg bor ikke i et område med gas eller fjernvarme. Solceller er i mine øjne gift at røre ved, med de regeringsindgreb der bliver lavet hele tiden. Andelspincippet inde for vindmøller er dødt. Tør nok ikke investerer i det alligevel, pga af frygt for indgreb og underlige afgifter. Med og uden tilbagevirkende kraft.

Disse 348.000 pillefyrs forbrug, hvor meget vil det forurene hvis det blev brændt af i et fjernvarme anlæg istedet?

 • 15
 • 1

Der er alternativer, men det er rigtigt at de er svære at se.

 1. jordvarme - fint, men dyrt at installere
 2. luft-varme pumpe - fås til en rimelig pris, ok egenlig ok
 3. alt hvad der forbrænder et eller andet - nej tak, netop pg NOx
 4. solceller, solvarme, evt varmtvandssystemer

Problemet for hr og fru jensen er ofte pengepungen - og så er den bedste løsning måske ikke den mest mulige løsning.

 • 9
 • 1

... ærgerligt, at miljødebatten i Danmark de seneste år fra politisk side er blevet forsimplet til et spørgsmål om CO2-neutralitet eller ej.

CO2 = miljø. Det er den forsimpling der er politisk flertal for. Igen et tilfælde hvor regulering har en slagside.

 • 9
 • 2

Problemet er netop pengene. Mange bor jo i huse, som slet ikke er egnede til de lave fremløbstemperaturer, som varmepumperne kræver. Så det er ikke bare prisen for ny varmekilde, man ser på, men også en total energirenovering af huset. Så store investeringer i et hus, som måske alligevel er svært at sælge på grund af postnummeret, er meget at forlange af den enkelte borger.

Men - der er jo luft/luft varmepumperne, de kan jo supplere en del og på den måde kan partikeludledningen da mindskes noget. Solvarme er også en god tilføjelse til et pillefyr/biobrændsel generelt - der er dog mange som helt ser bort fra den løsning, da det ikke kan hentes hjem igen, når man fyrer med billigt biobrændsel.

Jeg ved ikke helt hvor meget mit Klasse 3 pillefyr sviner, men det er bedre end den gamle brændeovn, det er jeg ret sikker på. De nyere klasse 5 pillefyr sviner endnu mindre.

 • 12
 • 0

Netop fordi politikerne vræler op omkring Co2 som den eneste miljøskader, burde man skifte alt fossilt ud med Kernekraft...... Det giver både elektricitet og varme der kan smides i fjernvarme nettet som så skulle udbygges. Sæt igang! Men det kan de jo ikke høste afgifter for så derfor sker det ikke!

 • 6
 • 10

Nu skal man lige huske på at kravene til nye kedler, også de små er skærpet markant de sidste par år. Det er både virkningsgrad og udledning af støv og andre gasarter.

Det hele står i DE/EN 303-5 for de nørdede.

Alt der stilles op nu lever op til de krav.

 • 4
 • 1

[/quote]Den totale udledning af fine partikler øges med 3 pct., mens udledningen fra de biomassefyrede stationære anlæg øges med 5 pct.

De ekstra træpillefyr øger den samlede NOx-udledning fra stationære anlæg med 2,3 pct. – og øger den totale, danske NOx-udledning med 0,5 pct.[quote] Er det ikke nærmest en storm i et glas vand, at det betragtes som et problem. Men ros for at artiklen satte disse udledninger ind i en helhed.

 • 11
 • 4

giv afrikanerne europa de vil så gerne her op, og det er dem dem der har al sol og varme :)

 • 3
 • 4

mente bare Afrika har varme masser sol og masser jord , de har bare ikke altid vand nok,vi har tit så meget nedbør det er blevet et problem komme af med det, så hvis al det problem vand blev ledt til Afrika ville det måske kunne blive til nytte i stedet , kun en tanke men hvad ville det kræve rent ingeniør mæssigt løse den opgave :)

 • 1
 • 5

Byg nye superisolerede huse!

Ka' jeg låne af dig, Kurt? (Helst afdragsfrit ;-) Her i ''udkantsdanmark'' er det nemlig vanskeligt (læs: umuligt), at låne til noget sådant.

Ved at bruge brænde, træ/brunetter, kan jeg holde varmen og have varmt vand for ~6000,-/år - Det gør enhver alternativ løsning svær/umulig at forrente.

 • 15
 • 0

-> Sonnich

Jeg har oliefyr (og bor på landet), og kigger på dine alternativer... som jeg ikke anser som alternativer.

Jeg vil vælge efter min pengepung, da min husværdi ikke stiger med xx antal % om året, men nok nærmere falder. Så jeg er totalt ligeglad med miljø, love og regler - det er jeg simpelthen nødt til, da jeg simpelthen ikke har råd til andet... og jeg garanterer dig - jeg er ikke den eneste... desværre! Sådan er vilkårene for tiden. Så giv mig bare 50 tommelfingre nedad - sådan er det bare.

Det eneste alternativ er at jeg flytter til byen med et kæmpe tab... og samfundsmæssigt ville det nok ikke være godt, hvis vi alle blev tvunget dertil.

 • 9
 • 0

stablede man al brændet op rundt om huset så kunne man få fat i det selv hvis man var sneet inde og brændet fungerede samtidigt som isolering og klimaskærm :)

 • 5
 • 0

Hvor er det FLOT at læse alle de kloge kommentarer UDEN at der leveres ét eneste konkret datasæt, der relaterer til markedets muligheder. Ulempen ved briketfyring er at de skal fodres i kedlen med jævne mellemrum, hvilket ikke er nogen nem opgave - måske hvis man har en brunette til at udføre arbejdet ;-). Derfor har pilleovnene vundet indpas da sneglen kan levere brændslet i en regulerbar mængde. Smæk så lige nogle produkter på bordet med tilhørende data og investeringskrav. Der må gerne indgå varmelagre på op til 500 l buffertank - hvilket bare kræver volumen i huset.

 • 1
 • 1

Mht briketter(træ) meget interessant. Har selv et træpilleanlæg med 2500l buffertank- stoker direkte fra 7t silo -kører kun 1 trin-stopper med DTO -manuel optænding 1xdgl-kører super var herrebilligt.(byggede selv 7000kr incl akkutank og pillesilo på eksisterende keddel) Men har undersøgt pris på briketter ca 12-1300,- ton mod de 1780,- jeg pt gir for piller-så er der ca 4000,- i besparelse pr år ved at skifte til briketter. derfor har jeg spekuleret i at bygge en briketstoker ala en skinne med fremføring hvo jeg kunne deponere briketterne og så lade den føde selv-ultimativt en føder hvor man bare kunne lægge briketpakkerne med embalage og alt og de så hydraulisk blev kørt ind, en slags ramme hvor de synker ned og stemplet skubber nedeerste lag ind gemmen en fjederlåge.(langsomt briket for briket) har lavet forsøg med manuelt at føde en for en i eksisterende hærd -kører fint uden for store udslag i røggastemp. Bare lidt ideer.Det ville bare i mit tilfælde betyde mer arbejde, da jeg jo aldrig rør pillerne, men for de der fylder sække i en lille silo kunne det jo være ligemeget.

 • 6
 • 0

Altid spændende at høre folks mening, også når man ved, at de er interesseret i at fremme solvarme - på bekostning af andre, populære varmekilder? Hvis man har særinteresser, vil det klæde en - i en forhåbentlig saglig debat - at nævne dem!

Bortset fra det, min forventning til partikelstørrelsen fra et ordentligt justeret pillefyr var, at de er få men ikke små. Har nogen et begrundet bud på noget andet?

 • 5
 • 0

Gir kuns 10 kr pakken (10 kg) [max 10 pakker /kunde, så man må gå flere gange] hos Jem og Fix i øjeblikket. ;-D Hvilken lastbil skal man kontakte ? Kan den evt. trilles lidt N for Kbh. ?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten