Pris til kontroversiel klimaforsker

Dansk klimaforsknings mest omdiskuterede person, fysikeren Henrik Svensmark fra Dansk Rumforsknings Institut (DRI), modtog tirsdag et kontant skulderklap på 150.000 kroner fra energiselskabet E2.

Henrik Svensmark forsker i, hvordan kosmisk stråling under påvirkning af Solen kan have indflydelse på Jordens klima, og derved har han ubestrideligt bidraget til at sætte spørgsmålstegn ved teorierne om en menneskeskabt forøgelse af drivhuseffekten.

Det var ham og DRI-direktør Eigil Friis-Christensen, der var de første til i begyndelsen af 90' erne at påvise en mulig sammenhæng mellem skydannelsen ved Jorden og Solens kosmiske stråling. Deres hypotese om en sammenhæng søger de nu at eftervise ved at lede efter en fysisk forklaring på sammenhængen, men noget bevis foreligger ikke.

Svensmark har i særdeleshed helliget sig efterforskningen af en fysisk forklaring, og selv om hans projekt har påkaldt sig international opmærksomhed, har han ikke fået megen anerkendelse for det. Slet ikke i Danmark, hvor han
i mange kredse anses for en forkætret person, der har søgt at fremme sin sag gennem medierne snarere end i de videnskabelige tidsskrifter.

Svensmark og i mindre grad Friis-Christensen blev således gjort til helte i den engelske videnskabsjournalist Nigel Calders stort anlagte bog, »Den Maniske Sol« fra midten af 90' erne, hvor Calder gør voldsomt op med alle de klimaforskere, der så kraftigt har støttet teorien om menneskeskabte klimaændringer som følge af ophobningen af især CO2 i atmosfæren.

Og for et år siden blev Svensmarks teorier blæst op i en dansk TV-udsendelse, der siden er solgt over hele verden. Til stor fortrydelse for mange, der mener, at eksponeringen af Svensmarks hypotese »skader« CO2-hypotesen.

Selv har Svensmark sagt, at han mener, at såvel Solen som drivhusgasserne påvirker Jordens klima, og det for ham blot drejer om at finde det baggrundssignal fra Solen, hvis eksistens han føler sig overbevist om.

I begrundelsen for at give legatet til Henrik Svensmark siger Energi E2' s bestyrelsesformand, Waldemar Schmidt:

»Energi E2 er sig sit medansvar for menneskeskabte klimaproblemer bevidst og arbejder aktivt for at nedbringe emissionerne fra kraftværkerne. Når vi har valgt at støtte Henrik Svensmarks forskning, er det for at understrege
nødvendigheden af mangfoldighed i klimaforskningen og for at trænge dybere ind i forståelsen af klimaet«.

Legatet stammer fra det hedengangne selskab Issefjordværkets 50 års jubilæumsfond, og med uddelingen af de 150.000 kroner er den fond nu tømt, oplyser Marianne Grydgaard, Energi E2.

Dette sidste skulderklap fra fonden må siges at være faldet på et tørt sted.