Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Pris for svensk atomoprydning: 114 milliarder kr.

Det bliver en dyr omgang at rydde op, efter at Sverige har produceret cirka halvdelen af sin strøm med atomkraft.

Ifølge en ny beregning fra Svensk Kärnbräslehandtering (SKB), der varetager det svenske atomaffald, vil det samlede affaldsprogram løbe op i 114 milliarder kroner (136 mia. SKR). Det svarer til over 12.000 kroner per svensker ung som gammel.

Estimatet er en opdatering af en beregning fra 2010 kaldet ‘Plan 2010’. Opdateringen er netop indleveret til de svenske nukleare myndigheder, Strålsäkerhetsmyndigheten.

Svenskerne kan dog trøste sig med, at de allerede har sat hovedparten af pengene af. Ifølge en meddelelse fra SKB er de 31 mia. kr. (37 mia SKR) allerede brugt til forskning og udvikling samt konstruktion og drift af eksisterende anlæg, herunder slutlageret for lav- og mellemaktivt affald i Forsmark ved Stockholm.

Læs også: Radioaktivt atomskrot skal forblive på Barsebäck i årevis

Samtidig har svenskerne sparet op i det, der kaldes Kärnavfallsfonden. Den indeholder på nuværende tidspunkt 41 milliarder kroner. Tilbage er altså en regning på cirka 42 milliarder kroner.

Det skyldes især, at levetiden på en række af de svenske reaktorer er blevet forlænget, hvilket blandt andet skaber mere brugt brændsel, der er det mest krævende affald at håndtere. SKB forventer eksempelvis at skulle bruge 6.200 kobberkapsler til at opbevare brændslet i et slutdepot. I 2010 lød buddet på 6.000 kobberkapsler. Samtidig har svenskerne besluttet at udvide depotet for lav og mellemaktivt driftsaffald.

I forhold til 2010 er estimatet vokset med 14 milliarder kroner, men det er stadig usikkert, om det holder. Simon Carroll, der er ekspert i dekommissionering hos SSM i Stockholm, har tidligere over for Ingeniøren fortalt, at blandt andet lønudgifter er meget vanskelige at spå om.

Læs også: Atomreaktorer ender som skrot på marken

I Sverige er det ejerne af kraftværker, der skal betale for oprydningen. Det sker ved, at de indbetaler en vis ørepris pr. kilowatttime produceret strøm. Beløbet er politisk defineret og udgør i øjeblikket 1,9 øre/kWh. Strålsäkerhetsmyndigheten har dog anbefalet, at elselskaberne fremover indbetaler 2,5 øre/kWh for at sikre, at der er penge nok.

Det nye estimat tager af naturlige årsager kun hensyn til oprydningen efter de nuværende atomkraftværker, da det ikke er besluttet at bygge nye reaktorer. Sverige har ophævet et tidligere forbud mod at bygge nye atomkraftværker og lagde allerede i 2009 op til at bygge op til 10 nye reaktorer på de eksisterende anlæg Ringhals, Oskarshamn og Forsmark.

Sverige har i dag 10 reaktorer i drift plus de to nedlukkede i Basebäck. De leverer cirka 40 procent af svenskernes elektricitet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Artiklen nævner en pris per nulevende svensker.

Det synes jeg egentlig ikke er så passende i betragtning af de adskillige årtier som reaktorerne samlet set har kørt.

Når man nu faktisk lægger et beløb per produceret energienhed til side, så synes jeg istedet artiklen skulle nævne hvad den faktiske oprydningspris per produceret energienhed er.

Derudover bør det understreges at svenskernes udgift til oprydning ifølge artiklen inkluderer investeringen i know-how om oprydningen, hvilket de kan sælge til andre lande, og dermed skabe svenske arbejdspladser og indtægter.

PS. Det kunne være interessant med et overslag over den producerede mængde CO2-forurening per kWh.

 • 0
 • 0

Når man nu faktisk lægger et beløb per produceret energienhed til side, så synes jeg istedet artiklen skulle nævne hvad den faktiske oprydningspris per produceret energienhed er.

En simpel Google søgning viser at Svensk KK i 2011 producerede 184 mia kwh. Svenskerne har haft KK i 40 år, de første startede op i 1969, de sidste i 79, hvis man lidt simpelt sætter den gennemsnitlige produktion pr år til halvdelen af 2011 ganget med 40 år, så har de svenske KK leveret 3683 mia kwh til dato. hvilket giver dimensionerings udgifter på 0.03 kr/kwh. hvilket også stemmer fint over ens med Svenskernes egne fremtidige indbetalinger på 0,025 kr/kwh.

Det er da billigt..

 • 0
 • 0

Hvis man bestemmer sig for at nedrivningen skal ske nu og her, i stedet for at vente til anlæggene ikke er højradioaktive længere, så koster det væsentlige mere. Det er igen et spørgsmål om elastik i metermål mht til dekommissioneringsomkostningerne. De fleste af de penge det koster er allerede indbetalt til en fond via et ørebeløb pr producert kWh. Men jeg er ikke i tvivl om, at hvis man havde undladt at lukke Barsebæk før tid, så ville der være mange flere penge i fonden. Derfor er det jo i høj grad politisk bestemt hvor dyrt det skal være. Svenskerne har haft kernekraft i 40 år, så de 114 mia er under 2,5 mia kr om året.

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke gøre ligesom dk og andre lande. Bare betal en eller anden lokal høvding i Etiopien for at smide det hele på hans strand. Sådan noget fylder ikke så meget. Sikkert max. Ligesom 5-10 campingvogne hvis det ikke er pakket ind.

Så kan de sikkert give 11.999 kr til hver svensker i stedet.

 • 0
 • 0

Det lyder da billigt. Dækker 2-3 øre per kWh alt? Nedriving, mellemlager, slutlager og udviklingsomkostninger?

Det skal vel sammenlignes med hvad det koster at rydde op efter udledning af CO2, NOx, tungmetaller osv fra afbrænding af den fossile brændsel, der ville have været afbrændt, hvis Svenskerne ikke havde haft kernekraft.

Kan 2-3 øre per kWh dække det og så stadigt have penge til at genoprette den beskidte grund hvor kulkraftværket lå.

Hvis det er sådan at vi står over for katastrofal klimaforandring og vi kan afværge dette ved at reducere afbrænding af fossile brændsler, så er 2-3 øre per kWh super billigt.

 • 0
 • 0

De spørgsmål som man bør spørge dem, der er både klimaalarmister og kernekraftmodstandere er:

Hvordan vil du have at vi skal tage dig alvorlig mht. jeres advarsel om katastrofal menneskeskabt klimaforandring, hvis i synes at 2-3 øre per kWh til oprydning er et stort offer for jer?

Værdsætter i jeres klodes miljø så lavt?

 • 0
 • 0

De fleste der bekymrer sig om klimaet, som jeg, har ikke noget i mod at betale for det.

Ellers ville det ikke kunne betale sig at udvikle nye energikilder, da der ikke ville være nogen der ville give den høje pris for det i starten.

Modstanden mod kernekraft har intet med pris at gøre. Det har noget at gøre med risikoen både nu og i al fremtid.

Man behøver bare at kigge på Tjernobyl, Fokushima, Tremileøen og Kyshtum for at se hvad der sker når der sker et uheld på et A-kraftværk.

Ved alle andre energiformer er skaderne begrænsede ved uheld. Ved A-kraft er kæmpe områder ubeboelige i generationer frem.

Hertil kommer at man kun kan komme af med affaldet ved at forsegle det og grave det ned. Det forsvinder ikke og vil til "evig tid" ligge der.

Så nej, modstand mod kernekraft er ikke et spørgsmål om man ikke vil betale den økonomiske pris, men om man har lyst til at betale den dyreste pris af alle. Liv og helbred.

 • 0
 • 0

Så nej, modstand mod kernekraft er ikke et spørgsmål om man ikke vil betale den økonomiske pris, men om man har lyst til at betale den dyreste pris af alle. Liv og helbred

Den betaler du allerede i form af de millioner af årlige dødsfald som følge af den nuværende kul politik.

Hellere en faktor 1000 over KK af "sivende" dødsfald med kul end de heldigvis meget få og meget begrænsede KK tilfælde, vi har set ?

M.h.t. svenskerne: Der er vist ingen (ved deres fulde 5), der stiller spørgsmålstegn ved deres planer for håndtering af affald - jeg kan i hvert fald ikke finde noget at sætte fingeren på, hverken teknisk eller økonomisk.

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Jeg synes ikke jeg skrev at jeg var tilhænger af fossile brændsler?

Nej, jeg synes ikke dødsfald fra partikelforurening er i orden og jeg forstår slet ikke den ensidige fokus på CO2 i klimadebatten, når det ligger lige til højrebenet at vi kan spare liv og sundhedsudgifter ved at nedbringe afbrændingen af kul, olie og andre brændsler.

Men A-kraft er ikke løsningen i min verden.

 • 0
 • 0

@ Claus Pedersen

De fleste der bekymrer sig om klimaet, som jeg, har ikke noget i mod at betale for det.

Ellers ville det ikke kunne betale sig at udvikle nye energikilder, da der ikke ville være nogen der ville give den høje pris for det i starten.

Men i vil ikke betale for at udvikle nye passivt sikre Gen IV kraftværker eller acceptere hurtige godkendelsesprocedurer. Jeres fornemmelse af truende klimakatastrofe stikker altså ikke så dybt.

Modstanden mod kernekraft har intet med pris at gøre. Det har noget at gøre med risikoen både nu og i al fremtid.

Jeg tror du misforstår hvad al fremtid betyder. Radioaktive stoffer halveres for hver halveringstid (Sic!). Efter 3 halveringstider er 93% væk og efter 10 halveringstider er de stortset forsvundet. De stoffer der udgør problemer i forbindelse med reaktor ulykker har typisk halveringstider på 30-50 år. Tungmetaller som kviksølv forsvinder derimod ikke.

Man behøver bare at kigge på Tjernobyl, Fokushima, Tremileøen og Kyshtum for at se hvad der sker når der sker et uheld på et A-kraftværk.

Kystum: Var ikke er kernekraftværk. Det var et anlæg til at lave kernevåben. Ulykken skyldtes som med branden i Windscale i høj grad at man for at producere kernevåben så hurtigt som muligt var villige til at tage store risici. Man var ude i en national overlevelseskamp og var i den forbindelse villige til at tage store omkostninger og løbe de nødvendige risici. Dermed en situation som minder om krigen mod katastrofalklimaændring. Jeg ved ikke om du kan se analogien?

Tremileøen: Ejerne mistede en reaktor. Mens der skete ikke noget udslip at betydning.

Tjernobyl: Ja stort udslip og unødigt exponering af befolkingen for f.eks. radioaktivt iod pga. hemmelighedskræmmeri i USSR.

Fukushima: Stort uheld med flere havarede reaktorer. Stort udslip og stort hysteri. Men ikke meget af en reel katastrofe.

Ved alle andre energiformer er skaderne begrænsede ved uheld. Ved A-kraft er kæmpe områder ubeboelige i generationer frem.

Forskellen er at kernekraft kan have ulykker, der hvis de indtræffer kan betyde at et landområde må overlades til at falde i CO2-bindende skov i nogle trægenerationer.

Andre energiformer har ikke de store ulykker, men har udledninger som del af normal drift f.eks af CO2, NOx og tungmetaller. Må jeg endnu engang minde om præmissen at "man er både klimaalarmist og kernekraftmodstander"? Hvad er værst katastrofal klimaændring eller X antal ubeboelig områder pga. kernekraftulykker?

[/quote] Hertil kommer at man kun kan komme af med affaldet ved at forsegle det og grave det ned. Det forsvinder ikke og vil til "evig tid" ligge der.[/quote]

Det meste er væk efter nogle få hunderede år. Transuraner og nogle fissionsprodukter har lav radioaktivitet og overlever derfor i længere tid. Det er IKKE evig tid.

Hvis vi ikke får afværget katastrofal klimaænding inden for de næste årtier, hvor relevant er det så at bekymre om hvad der sker med nogle transuraner mange mange år efter at vi ikke fik afværget den frygtede katastrofale på kort sigt. Det lange sigt er ikke relevant hvis man ikke overlever på kort sigt.

Så nej, modstand mod kernekraft er ikke et spørgsmål om man ikke vil betale den økonomiske pris, men om man har lyst til at betale den dyreste pris af alle. Liv og helbred.

Men i vil gerne løbe risikoen for den katastrofale klimaædring, som i selv advarer imod, men åbenlyst ikke selv tager alvorligt.

 • 0
 • 0

Men i vil ikke betale for at udvikle nye passivt sikre Gen IV kraftværker eller acceptere hurtige godkendelsesprocedurer.

Så længe vi har med mennesker at gøre, så er det eneste der er sikkert at der vil ske fejl.

Jeg tror du misforstår hvad al fremtid betyder. Radioaktive stoffer halveres for hver halveringstid (Sic!). Efter 3 halveringstider er 93% væk og efter 10 halveringstider er de stortset forsvundet. De stoffer der udgør problemer i forbindelse med reaktor ulykker har typisk halveringstider på 30-50 år.

Kilde til halveringstiden tak?

http://da.wikipedia.org/wiki/Radioaktivt_a... siger halveringstid på 24300 år?

 • 0
 • 0

[quote]

Radioaktive stoffer halveres for hver halveringstid (Sic!). Efter 3 halveringstider er 93% væk og efter 10 halveringstider er de stortset forsvundet.[quote]

Hvis man har 100 radioaktive enheder og halveringstiden er x år. Så vil man statistisk have 50 enheder efter x år, 25 enheder efter 2x år og 12,5 enheder efter 3x år... Hvordan får du det til 93 %? [/quote]

Du har ret det er 4 halveringstider.

 • 0
 • 0

Kilde til halveringstiden tak?

http://da.wikipedia.org/wiki/Radioaktivt_a... siger halveringstid på 24300 år?

"Health concerns[edit]

For introduction of radionuclides into organism, ingestion is the most important route. Insoluble compounds are not absorbed from the gut and cause only local irradiation before they are excreted. Soluble forms however show wide range of absorption percentages.[24]

Strontium-90/yttrium-90 β 28 years Caesium-137 β,γ, 30 years Promethium-147, β, 2.6 years Cerium-144, β,γ, 285 days Ruthenium-106/rhodium-106, β,γ, 1.0 years Zirconium-95, β,γ, 65 days, 0.01% Strontium-89, β, 51 days Ruthenium-103, β,γ, 39.7 days Niobium-95, β,γ, 35 days Cerium-141, β,γ, 33 days Barium-140/lanthanum-140, β,γ, 12.8 days Iodine-131, β,γ, 8.05 days Tritium, β, 13 years Tritiated water can be absorbed through skin (see also here). Note that effective half life (isotopic (13 years) compound with biological (approx. 10 days)) is relatively short: approx. 10 days.[25]" http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fissi... "

 • 0
 • 0

@ Claus Pedersen

Men i vil ikke betale for at udvikle nye passivt sikre Gen IV kraftværker eller acceptere hurtige godkendelsesprocedurer.

          Så længe vi har med mennesker at gøre, så er det eneste der er sikkert at der vil ske fejl. 

Og hvad har det med at satse på udvikling at passiv sikkerhed? Gen IV tager netop udgangspunkt i at mennesker laver fejl

Du glemmer desuden min præmis: Hvis katastrofal klimaændring truer inden for de næste årtier, hvordan kan man så samtidigt være modstander af kernekraft?

 • 0
 • 0

Claus Pedersen:

Men A-kraft er ikke løsningen i min verden.

Er det ikke netop essensen af de fleste KK-modstanderes "argumentation" - I har ingen løsning, og derfor forbliver verden status quo m.h.t. kulbrinteafbrænding.

For øvrigt er de radioaktive udslip i forbindelse med kul langt større end KK (per produceret kWh) !

Jeg er stor tilhænger af alle rentable VE løsninger, men også realist nok til at indse, at der kommer til at gå rigtigt mange år før, de kan læse alle vore behov - og i mellemtiden er KK det mindste al de kendte onder, hvilket der findes masser af statistik for.

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Du glemmer desuden min præmis: Hvis katastrofal klimaændring truer inden for de næste årtier, hvordan kan man så samtidigt være modstander af kernekraft?

Det vil tage mere en et par årtier at få opbygget en atomkraftkapasitet i et land hvor man ikke har eksisterende værker og kontrolsystemer... Selv i lande med atomkraftværker vil der gå 10-20 år fra man beslutter sig for et nyt værk, til den første kWh bliver leveret. I England regner de med 10 år for at udvide med en ny reaktorblok på et eksisterende værk og i Finland har de bygget på Olkiluoto 3 siden 2005 og den er endnu ikke klar. Hvis planlægningsperioden og ansøgning om tilladelse skal medtages, kan vi skrive en del flere år på...

 • 0
 • 0

@ Michael Rangård

Det vil tage mere en et par årtier at få opbygget en atomkraftkapasitet i et land hvor man ikke har eksisterende værker og kontrolsystemer... Selv i lande med atomkraftværker vil der gå 10-20 år fra man beslutter sig for et nyt værk, til den første kWh bliver leveret. I England regner de med 10 år for at udvide med en ny reaktorblok på et eksisterende værk og i Finland har de bygget på Olkiluoto 3 siden 2005 og den er endnu ikke klar. Hvis planlægningsperioden og ansøgning om tilladelse skal medtages, kan vi skrive en del flere år på...

Det er korrekt under et business as usual scenarie.

Hvis udgangspunktet er at vi står overfor katastrofal klimaændringer inden for de næste årtier, så er business as usual ikke den rettet tilgang. Hvis vi accepterer klimaalarmisternes advarsler, så skal vi ud i et krigsmobiliseringsscenarie, hvor business as usual ikke længere gælder.

Mener klimaalarmisternes deres egne advarsler alvorligt?

 • 0
 • 0

Det er korrekt under et business as usual scenarie. Hvis udgangspunktet er at vi står overfor katastrofal klimaændringer inden for de næste årtier, så er business as usual ikke den rettet tilgang. Hvis vi accepterer klimaalarmisternes advarsler, så skal vi ud i et krigsmobiliseringsscenarie, hvor business as usual ikke længere gælder. Mener klimaalarmisternes deres egne advarsler alvorligt?

Sat på spidsen, så vi er over i en overvejelse af om kulkraft, benzinbiler, industri, landbrug m.m. skal slå 100.000.000 mennesker ihjel om året de næste 100 år. Eller om vi skal tillade opførelse af atomkraft uden nogen kontrol og uden nogen sikkerhed og derved risikerer at slå 7.000.000.000 mennesker ihjel på en gang... Ups. menneskeheden kan overleve den første katastrofe, men ikke den anden... Hvordan kan det gå til, der er jo flere døde ved den første???

Jeg er ret sikker på at klimaalarmisternes mener deres advarsler alvorligt, men jeg er også sikker på at de samtidig peger på en anden løsning end atomkraft uden nogen former for sikkerhed og kontrol... Og desuden så er det værd at bemærke at atomkraft mig bekendt kun mindsker CO2 forureningen og partikkelforureningen som skyldes elproduktion og ikke alle de andre kilder som "klimaalarmisterne" også advare imod :)

Men du har ret i en ting, hvis vi venter længe nok med at følge de råd der kommer fra klimaalarmisterne, så ender vi der ude hvor den eneste løsning for overlevelse er at satse på en risikabel løsning og tilsidesætte al sund fornuft... :)

 • 0
 • 0

Ja det lyder dyrt og 12.000 kroner per svensker ung som gammel er ikke småpenge. Heldigvis for svenskerne har man lagt pengene til side – i hvert fald det meste. Den Store Danske Omstilling, som vi andre er i gang med bliver dog noget dyrere. Som de eneste har Greenpeace vovet sig ud med et uspecificeret overslag: 1.000 Milliarder eller sådan 200.000 per dansker – også ung som gammel.

 • 0
 • 0

Ja det lyder dyrt og 12.000 kroner per svensker ung som gammel er ikke småpenge. Heldigvis for svenskerne har man lagt pengene til side – i hvert fald det meste. Den Store Danske Omstilling, som vi andre er i gang med bliver dog noget dyrere. Som de eneste har Greenpeace vovet sig ud med et uspecificeret overslag: 1.000 Milliarder eller sådan 200.000 per dansker – også ung som gammel.

Og for lige at forholde sig lidt til de forskellige tal... De 12.000 omfatter udelukkende oprydningen efter at man har produceret op til 40 % af sit elforbrug gennem en årrække... De 200.000 omfatter alle udgifter i forbindelse med en omstilling til en ny produktionsform. Dvs. udgifter til forskning og etablering af et komplet system. Ikke kun for elproduktion, men for den samlet energiproduktion dvs. også for transport og opvarmning m.m.

Kan de to tal sammenlignes?

 • 0
 • 0

En almindelig misforståelse er at jo længere halveringstiden er for et radioaktivt materiale, jo farligere er det. Det er rigtigt, at det vil vedblive med at stråle i megen lang tid. Men det betyder også at strålingen vil blive spredt over en tilsvarende lang tid. For eksempel har den almindelige isotop af grundstoffet Thorium en halveringstid på 14 milliarder år. Dette er omtrent lige så lang tid som universet har eksisteret, siden det startede i the Big Bang, også for ca. 14 milliarder år siden. Dette betyder i realiteten, at Thorium ikke kan regnes som radioaktivt, det benyttes endog til afskærmning mod radioaktiv stråling. Til gengæld er der andre isotoper, der har halveringstider på brøkdele af et sekund og således ”brænder af” meget hurtigt. Ind imellem ligger mange andre isotoper, der kan være besværlige. Den meget omtalte isotop af plutonium, der kan bruges i reaktorer og til atomvåben har en halveringstid på 24.110 år, således at strålingen spredes over en meget lang tid og derfor ikke er særlig farlig sådan lige ”her og nu”. Kun er farlig for Greenpeace.

 • 0
 • 0

@ Michael Rangård Naturligvis kan de to tal ikke sammenlignes. Personligt tror jeg at man har fået mere med i Sverige end i Danmark. Overslaget fra Greenpeace omfatter tilsyneladende ikke ”alt det løse”. Ingen har prøvet at forklare hvordan Danmark skal skaffe backup år 2050 til både kraft og varme hvis vindguderne holder en længere vinterferie.

Den svenske kernekraft beskattes – nok fordi den er for billig. Den danske vindmøllestrøm kan ikke overleve uden store tilskud og vindmøller holder mindre end halvdelen af den tid et kernekraftværk kan bruges.

 • 0
 • 0

Naturligvis kan de to tal ikke sammenlignes. Personligt tror jeg at man har fået mere med i Sverige end i Danmark. Overslaget fra Greenpeace omfatter tilsyneladende ikke ”alt det løse”. Ingen har prøvet at forklare hvordan Danmark skal skaffe backup år 2050 til både kraft og varme hvis vindguderne holder en længere vinterferie. Den svenske kernekraft beskattes – nok fordi den er for billig. Den danske vindmøllestrøm kan ikke overleve uden store tilskud og vindmøller holder mindre end halvdelen af den tid et kernekraftværk kan bruges.

Jeg har ingen ide om hvad du mener de kan have med i tallet fra Sverige??? Og da jeg ikke har set opgørelsen fra Greenpeace, så skal jeg ikke ind og vurderer hvad de ikke har taget med... Hvad du medregner i "alt det løse".

Den svenske kernekraft beskattes, det gør den danske vindmølleproduktion også. Det samme gælder solceller, kulkraft, biogasanlæg m.m.

Mange gange er det blevet forklaret hvordan et sammensat system af mange forskellige produktionsformer skal medvirke i et backupsystem. Der indgår blandt andet kernekraft, vindkraft fra andre områder, solkraft, biobrændsel, affaldsforbrænding m.m. Nøjagtig de samme som træder til hvis et kernekraftværk eller et kulkraftværk har behov for backup pga. produktionsstop...

Et nyt atomkraftværk skal også have en massiv statsstøtte for at kunne afdrages. Det gælder for alle værker. Et gammelt afbetalt værk kan dumpe prisen ned til den smugle det koster at drive værket. Det gælder for alle produktionsformer, dog ligger minimumsprisen for vindmøller nede omkring de 10 øre/kWh og prisen for kernekraft ligger mellem 20 og 25 øre/kWh. Intet nyt der... Hvor det nye engelske værk skal have låst prisen i 35 år, får nye vindmøller normalt låst prisen i 10-15 år...

 • 0
 • 0

Greenpeace vovet sig ud med et uspecificeret overslag: 1.000 Milliarder Jeg ville også gerne have lidt specifikationer, men det ligger ikke til Greenpeace.

 • 0
 • 0

Det som jeg finder interessant er de fleste klimaalarmisters disconnect.

De vil på den ene side have os til at asseptere at vi står overfor katastrofal klimaforandring og at det er vores skyld (synd), men at vi kan finde frelse.

De vil samtidigt have at vi skal acceptere store omkostninger ved netop de løsninger som de anser for for at være de eneste, der leder til frelse. Typisk antikapitalisme og afholdenhed fra alt det syndige.

De vil kun acceptere politisk korrekte tiltag, som elsparepærer, vindmøller, elbiler, solceller, kolde brusebade, højere energipriser, afsagn fra alt det søde og syndige, kollektiv transport, antikapitalisme osv.

Samtidigt tager man på forhånd afstand fra overhovedet at ville diskutere, forske og udvikle andre mulige tiltag.

Disse er kernekraft, CCS, geoengineering, reproduktiv sundhed og tildels skovbevarelse og skovrejsning.

Netop derfor er det vigtigt at inddrage disse tiltage i diskussionen.

 • 0
 • 0

Et nyt atomkraftværk skal også have en massiv statsstøtte for at kunne afdrages. Det gælder for alle værker.

Statsstøtte afhænger meget om hvordan det opfattes. Jeg ville gerne have pålidelige oplysninger om forholdene, der omgærdes med megen mystik. I det meste af Europa er man bange for at blive behandlet som i Tyskland. I Frankrig og i Findland gik man ind for nogle uprøvede konstruktioner, der blev alt for dyre. • Korea har standardiseret deres kernekraft (APR 1400 1455 MWe) og eksporterer foreløbigt 4 til United Arab Emirates til en pris af USD 20 billion. (To af disse er under opførelse og koreanerne har vist at de kan rubbe neglende) Det bliver knapt 20.000 DKK/kWe. Jeg hævder at det er dagens markedspris. Man har afsløret problemer med den ekstra kontrol af ikke kritiske dele. Afhængigt af forhåndsindstillinger kan det betragtes som ”forfærdeligt” eller ”tegn på at det tages alvorligt og ikke tolereres (fængsel)”. • Anholt vindmøllepark 2013: 25.000 Kr/kWe (nominel) + udgifter til kabler til land. Dette er mindre end hvad man ser til andre nye vindmølleparker i andre lande og jeg tager det som prisen på nyt. Da den effektive rådighedsfaktor nok er 50 % vil forbrugernes pris i realiteten blive sådan det dobbelte.

 • 0
 • 0

Jeg er ret sikker på at klimaalarmisternes mener deres advarsler alvorligt, men jeg er også sikker på at de samtidig peger på en anden løsning end atomkraft uden nogen former for sikkerhed og kontrol... Og desuden så er det værd at bemærke at atomkraft mig bekendt kun mindsker CO2 forureningen og partikkelforureningen som skyldes elproduktion og ikke alle de andre kilder som "klimaalarmisterne" også advare imod :)

Nu er der jo stort sammenfald mellem klimaaktivister og pascifister. Jeg er sikker på sidstnævnte gruppe er mere end taknemmelig for at kernekraftværkerne har lavet CO2-let elektricitet af højtberiget uran nok til 20.000 war heads?

Alternativt kan selvsamme aktivister anvise en alternativ måde at bortskaffe U-235 på, gerne forsvarligt, økonomisk og endeligt.

 • 0
 • 0

Man behøver bare at kigge på Tjernobyl, Fokushima, Tremileøen og Kyshtum for at se hvad der sker når der sker et uheld på et A-kraftværk.

Ved alle andre energiformer er skaderne begrænsede ved uheld. Ved A-kraft er kæmpe områder ubeboelige i generationer frem.

Der er ikke noget mere farligt end opdæmmet vand. https://en.wikipedia.org/wiki/Dam_failure

Når du har fordøjet Banqiao-dæmningens mange ofre, så tag et kig på Koshi-bruddet i 2008 der kostede hundrevis af menneskeliv og berørte over 100.000.

Det skulle man tro gav genlyd i Ingeniøren, når det er værre end Fukushima. Døm selv. http://ing.dk/artikel/kosi-floden-skifter-...

 • 0
 • 0

@ Michael Rangård

Eller om vi skal tillade opførelse af atomkraft uden nogen kontrol og uden nogen sikkerhed og derved risikerer at slå 7.000.000.000 mennesker ihjel på en gang.

Det var dog en hulens masse – håber at det var en skrivefejl og det er tvivlsomt om nogen vil bygge atomkraft uden nogen kontrol og uden nogen sikkerhed.

Men måske er der brug for lidt uddybning om dødsfald. Ved atombombeangrebene døde mange mennesker. Men ikke så mange som ved ildstormen i Tokyo. På trods af forventninger og mange ihærdige påstande var der næsten ingen varige personskader på grund af stråling.

Ved Three Mile Island var der ingen personskader. (Også på trods af mange påstande)

Ulykken på Tjernobyl i Ukraine rystede verden, og fik megen omtale i medierne. Kort efter ulykken kunne man høre i fjernsynet at der var 1000 dræbte og at man på satellitfoto kunne se ligene på gaderne og døde dyr på markerne. Der blev tilføjet at det ikke kunne afvises, at tallene ville blive højere. Et kik i Politikens Lægebog ville have fortalt at selv om man får en dødelig dosis af radioaktivitet så varer det lidt tid inden man får symptomer og derfor nok ikke bare bliver liggende på gaderne. Selv om det ikke var muligt at finde satellitbillederne, var der tilsyneladende ikke behov for at dementere og det er stadigvæk uklart hvordan denne, desværre ikke enestående, oplysning blev plantet i medierne. Ved selve katastrofen var der kun 5 døde og senere døde 26 flere, mest redningsarbejdere af brandsår og stråling. I stedet skiftede man den offentlige debat til rædselsberetninger, mest om følgerne af stråling. Således blev der kort efter ulykken ”konstateret” et stærkt forhøjet niveau af forskellige former for kræft. Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med at kræft fra stråling såvel som fra rygning og asbest ikke kan konstateres før efter en latensperiode på mellem 5 og 20 år. (Også dette kan ses i Politikens Lægebog) Det har senere været fremført, at både mennesker og dyr fødes med forfærdelige skavanker. Dette, som så meget andet, bygger på ren fantasi.

I Japan tog man sagen helt anderledes an og uddelte jodtabletter således at der ikke bliver mange tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen og da denne sygdom er 100% helbredelig forventes ingen dødsfald. (Kilde: WHO) De store evakueringer blev opretholdt også længe efter at de var berettiget ud fra en sundhedsmæssig vurdering. (Rundt om i verden har befolkningsgrupper levet for generationer – helt uden skadevirkninger - udsat for stråling der er langt over det der nu er tilbage i Japan)

 • 0
 • 0

Der er ikke noget mere farligt end opdæmmet vand. https://en.wikipedia.org/wiki/Dam_failure

Når du har fordøjet Banqiao-dæmningens mange ofre, så tag et kig på Koshi-bruddet i 2008 der kostede hundrevis af menneskeliv og berørte over 100.000.

Det skulle man tro gav genlyd i Ingeniøren, når det er værre end Fukushima. Døm selv. http://ing.dk/artikel/kosi-floden-skifter-...

Præcis, der er nok af eksempler at tage af: http://en.wikipedia.org/wiki/Dam_failure

I england har man opgjort 1500 ulykker relateret til windpover over 5 år: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/894...

Pointen er at der ikke kan findes metoder til at frembringe energi 100% sikkert. Selv hvis man helt undlod at frembringe elektricitet ville følgeskaderne af det være langt højere end den lille risiko der er ved KK.

Jeg har svært ved at forstå at de samme mennesker der i blind tiltro til IPCCs`præster, kan lægge hele vores samfund og kultur øde med nytteløse tiltag når historikken i den grad taler for KK.

Vi har øvet os på vindmøller i årtusinder, dæmninger lige så længe, Volta begyndte med energiladning i 1799, KK begyndte med den første reaktor i 1942. Og alligevel taller alle, selv veluddannede mennesker om at vindenergi "bare lige" skal færdigudvikles, og så kan den løse alle vore problemer..

KK derimod omtales som om at den var færdigudviklet med Tjernobyl, og at alle fremtidige værker skal bygges lige sådan.

 • 0
 • 0

Jeg har svært ved at forstå at de samme mennesker der i blind tiltro til IPCCs`præster, kan lægge hele vores samfund og kultur øde med nytteløse tiltag når historikken i den grad taler for KK.

IPCC taler også for kernekraft. Det er en vigtig brik i RCP2.6-modellen, der er den eneste plan i AR5 der afbøjer klimaforandringerne på lang sigt. Hvis man argumenterer udfra at IPCC er troværdige, så argumenterer man også for at det får konsekvenser at undvære kernekraften.

 • 0
 • 0

I har totalt misforstået situationen. I skal tælle op i hvor mange år Niels Meyer og hans følge af vadmelsklædte almuejern har fået fri forsørgelse ved at sige pas på ,plutonium etc. Det er den virkelig katastrofale omkostning ved Tjernobyl. Det irriterer mig at se tænkende væsener tale om vindmøllers kapacitetsfaktor. Vindmøller kan spare fuel på de værker, der kører når det er minus 20 og vindstille. Hvis det er et kernekraftværk,ca 2 øre,brunkul 4 og kul ca 12.8 når fjernvarmen drøner derud af. Forureningen fra Tjernobil er ikke radioaktiv men mental.

 • 0
 • 0

I har totalt misforstået situationen. I skal tælle op i hvor mange år Niels Meyer og hans følge af vadmelsklædte almuejern har fået fri forsørgelse ved at sige pas på ,plutonium etc. Det er den virkelig katastrofale omkostning ved Tjernobyl. Det irriterer mig at se tænkende væsener tale om vindmøllers kapacitetsfaktor. Vindmøller kan spare fuel på de værker, der kører når det er minus 20 og vindstille. Hvis det er et kernekraftværk,ca 2 øre,brunkul 4 og kul ca 12.8 når fjernvarmen drøner derud af. Forureningen fra Tjernobil er ikke radioaktiv men mental.

 • 0
 • 0

Ligger lige til højrebenet: VE + gasfyrede værker der forbrænder brint fra naturgas, efter kul er blevet spaltet fra ved pyrolyse som pyrolytisk grafik, en fin moderator til molten salt reactors(MSR). Når det bliver muligt at deployere billige, seriefremstillede MSR'ere, så vil de kunne overtage elforsyningen og de producerer høje nok varmegrader til kemisk separation af ilt og brint i vand. Brinten kan sammen med CO2 bruges til fremstilling af biobrændsler.

 • 0
 • 0

(Over) 40% af svenskernes elektricitet kommer fra vandkraft.

Dæmningerne til det har krævet at en del landsbysamfund blev tvangsforflyttede.

Men kombineret med deres A-kraft har Sverige i de seneste årtier dermed brugt langt mindre fossilt brændstof til elproduktion end andre industrialiserede lande.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på om klimaforandringen ville have været mindre drastisk, hvis resten af den industrialiserede verden også havde gjort hvad de kunne for at undgå fossilt brændstof til elproduktionen.

 • 0
 • 0

Hvis man mener klimakamp alvorligt, så er der kun planer som det IPCC-anvendte RCP 2.6 studie der er tilpas funderet og uafhængigt. De politisk korrekte kan bladre direkte om på side 102 og blive fornærmet.

http://link.springer.com/content/pdf/10.10...

Jeg har kigget nærmere på dit link, især side 102.

Jeg fandt dog intet fornærmende, så jeg må jo være politisk forkert...?

Jeg fandt kun anledning til en smule forundring. Øverst på de to grafer, ser man med lyserød kurve atomkraftens andel af energiforbruget, for hhv den aktuelle markedstrend og IPCC's anbefaling (RCP 2.6).

Der er ikke henvist til præcise datasæt, men ifølge grafen anbefaler IPCC at den globale atomkraft bør være et sted mellem 50 og 100% større end i dag, fra og med 2020.

Det fremgår intet sted i din rapporten, hvordan de har tænkt sig dette skulle kunne lade sig gøre. Har du selv et forslag?

I betragtning af at vi pt står overfor at skulle udfase det meste af akraft-kapaciteten fra 70-80'erne, byggetiden for nye anlæg, samt det faktum at både Japan og Tyskland allerede har lukket ned for al deres akraft, i perioden fra Rose et al lagde data til rapporten, frem til 2022, så er jeg sikker på at også IPCC regner det for helt urealistisk, at akraften kan yde mere i 2020 end i dag.

Udover denne "detalje", som på et så lille diagram kunne være et udslag af at blyantet ikke har været helt spids da de tegnede grafen, så er jeg overordnet ret enig, i hvert fald frem til 2050, hvorefter jeg forventer verden ser teknologisk så meget anderledes ud, at de overvejelser vi gør os i dag, vil være temmelig forældede.

Hvad vidste vi f.eks om global industriel vækst, klimaudfordringer, potentialet i vindkraft og solceller for 36 år siden?....(det var i 1978!)

Jeg forundres naturligvis også over at IPCC ikke anbefaler en kraftigere udvikling i "Renewable" (Sol og Vind), end hvad de i den anden graf angiver som den allerede gældende markedstrend anno 2011...trods denne trend er i konstant udvikling.

Rose et al havde ikke engang hørt om landvindmøller, der kunne levere en kapacitetsfaktor på 38% med en middelvindhastighed på kun 6 m/s, da de regnede på de data scenariet bygger på i 2011. http://www.vestas.com/en/products_and_serv...

I 2011 havde de heller ikke hørt om vindmølleparker en masse, som udbydes til 24-26 øre/kWh i Brasilien, uden andet subsidie end at de er sikret denne pris fast gennem hele levetiden.

2011 er jo bare 2-3 år siden. Hvordan ville grafen mon så se ud, hvis de baserede den på de møller og solceller der udbydes i 2020?

Det er sådanne ting der gør at f.eks. IEA for et par måneder siden opjusterede deres fremskrivning af vindkraftens udbygning frem til 2050 med hele 50%, og nu regner med en ~6-dobling af den nuværende kapacitet, som med den højere kapacitetsfaktor vil give en 10-dobling af den nuværende vindkraft. http://www.iea.org/media/freepublications/...

IEA er som bekendt ikke den mest vindkraftvenlige organisation, og da der kun er gået 5 år siden deres forrige fremskrivning, er der tid til masser af den slags opjusteringer, frem til 2050.

GWEC, som har fingeren lidt mere på vindkraft-udviklingen end IEA, regnede med ca samme tal i deres seneste advanced scenario i 2012. Her gælder tallet bare allerede fra 2030! http://www.gwec.net/wp-content/uploads/201...

GWEC justerer deres tal hvert andet år, som følge af både den energipolitiske udvikling, nationalt og regionalt, så vel som teknologisk udvikling i både kost- og energieffektivitet. De opjusterede 2030-scenariet fra 5,4 PWh/y til 6,7 PWh/y, alene fra 2010 til 2012.

Jeg synes ikke denne 10-dobling fra 2012 til 2030-2050 er afspejlet i IPCC's gule kurve kurven for vind og sol, trods solcellekapaciteten vel alene er blevet 10-doblet alene fra start 2011 til i dag (?)

IEA's og GWEC's fremskrivninger er hverken baseret på anbefalinger eller vurderinger af hvor meget CO2-fri energi de mener vi behøver, for at løse vores klimaudfordringer. De er alene baseret på den nuværende markedstendens, og kunne sagtens opjusteres til langt mere ambitiøse niveauer, hvis der kommer mere politisk vilje til at imødegå disse udfordringer.

Jeg forventer således også at IPCC vil justere deres anbefalinger, i takt med at teknologierne udvikles. Hvorledes vind og sol fremover vægtes ift eksempelvis de termiske teknologier med CCS, kommer nok i høj grad til at afhænge af disse teknologiers CoE og indbyrdes konkurrencedygtighed - men jeg har ærligt talt svært ved at se CCS udgøre over 30% i 2060, når det end ikke udgør 1% i 2020.

Og husk, at når vind og sol øges med 1 EJ, så mindskes behovet for primær energi til de termiske kraftværker (inklusiv CCS) og akraft med 2-3 EJ, så hvis den gule kurve, efter opjustering på opjustering, viser sig at blive dobbelt så tyk i 2060-2080, som det fremgår i dag, så kan vi stort set nøjes med de to grønne kurver med bio, og dermed undvære alt hvad der hedder kul, olie og naturgas, med eller uden CCS.

Men det kunne måske vise sig nødvendigt, uanset omkostningerne, at tilbagedrive en del CO2 fra atmosfæren, evt ved at føje CCS til bio (BECCS).

Men for at vende tilbage til IPCC's anbefaling for akraft, så kan vi jo blot konstatere at heller ikke IPCC anser atomkraften for udgøre nogen betydelig energikilde på denne side af 2080.

Har de ret, må vi jo tage atomkraften op til fornyet overvejelse engang efter 2060. ;-)

 • 0
 • 0

@ Michael Rangård

          Sat på spidsen, så vi er over i en overvejelse af om kulkraft, benzinbiler, industri, landbrug m.m. skal slå 100.000.000 mennesker ihjel om året de næste 100 år. Eller om vi skal tillade opførelse af atomkraft uden nogen kontrol og uden nogen sikkerhed og derved risikerer at slå 7.000.000.000 mennesker ihjel på en gang... Ups. menneskeheden kan overleve den første katastrofe, men ikke den anden... Hvordan kan det gå til, der er jo flere døde ved den første???  


          Hvordan kan kernekraft slå 7.000.000.000 mennesker ihjel på en gang?  
          Har du et realistisk eller blot mulig scenarie? 

@Anders Juhl Jensen Igen, udtagelsen er sat helt på spidsen og bygger på din underlige udtagelse om at man bør overgå til et "krigsmobiliseringsscenarie" uden at du definerer dette yderligere (men det løser problemet med al CO2). I et sådan scenarie tilsidesætter man som ofte alle hensyn til den enkelte og hensyn til miljøet. Målet er nationens overlevelse og enhver kan ofres på dette alter.

Dit ønske er at al CO2 forurening ophøre hurtigst muligt og gerne presset hurtigere igennem end med den nuværende forsinkende procedure med VVM undersøgelser af mulige placeringssteder, sikkerhedsvurderinger af hvor kernekraftværker kan placeres, politiske diskussioner om man overhoved ønsker produktionsformen m.m. Den nuværende bygge og planlægningsproces men forundersøgelser og hele det politiske apparat skal falde fra de 10-20 år, til at kunne nå at have en effekt. Den CO2 som "klimaalarmisterne" advare imod kommer både fra industriproduktioner, landbrug, elproduktion, varmeproduktion, transport osv. og her er løsningen altså atomkraft i et krigsmobiliseringsscenarie... Hvis det mål skal opfyldes skal der atomreaktorere ud på fabrikker (procesvarme), kraftværker over hele verden, skibe, toge, biler osv. og samtidig skal vi huske at det er et krigsmobiliseringsscenarie så de skal helst leveres for en uge siden... Sikkerheden skal tilsidesættes for at det mål kan nås, forundersøgelser og miljøregler skal tilsidesættes. Der opstår pludselig et marked hvor enhver landbrugssmed bliver nød til at deltage i produktionsarbejdet og kan vi i vesten sælge en masse billigt skrammel til verden uden om os, så er det ikke vores egne borgere der bliver udsat for strålingen, men vi slipper for deres CO2-udledning (CO2 er et globalt problem, stråling er kun et lokalt problem)... Så ja, vildt overdrevet og kommer aldrig til at blive indført i den virkelige verden, men hvis jeg havde skrevet det, ville du jo bare påstå at det kun skyldtes at ingen virkelig mente at CO2 forureningen virkelig skulle bekæmpes (da de åbenbart ikke er villig til at være ekstrem nok)...

Men du kan selvfølgelig også forklare hvordan du vil nedsætte opførelsestiden på et nyt værk fra de nuværende 10-20 år, til f.eks. 1-2 år. Inkl. al planlægning, godkendelse, opførelse, kontrol og idriftsættelse eller komme med en vurdering af hvor hurtigt du mener at man i et land med/uden eksisterende atomkraft, kan opføre flere kernekraftværker...

 • 0
 • 0

Hvad det kommer til at koste til sidst...

Jeg kan efterhånden ikke komme på nogle hændelser, som involverer atomkraft, som ikke har overskredet deadlines, planlagte omkostninger eller hvor der har været åbenhed og sandhed omkring problemerne.

Folk kan jo prøve at undersøge lidt om, hvor meget der egenligt er gået galt i forbindelsen med Sellafield.

Alt er blevet voldsomt meget dyrere end forventet, cheferne for værket har løjet og bedraget, og det hele er voldsomt forsinket allerede før det rigtigt er startet.

Eller hvad med den fantastiske finske reaktor: Vildt forsinket, dobbelt så dyr (og det bliver sikkert mere).

Eller hvad med de amerikanske reaktorer, som har fået "forlænget" deres levetid - og sørme om man så ikke opdager at kritiske rør/komponenter er totalt tæret væk indvendigt og nærmest kun blev holdt sammen af malingen på flere værker? Er Sverige så meget mere fantastisk end USA på dette område? Næppe - og det kræver helt sikkert dokumentation at overbevise mig om at det skulle være sådan.

Skal disse være et overbevisende eksempler på at nu har man styr på det hele? I så fald fejler de massivt i min optik. De kan hverken bygge, drive eller nedlægge atomkraftværker på en overbevisende måde, som holder sig til de planlagte budgetter eller deadlines samt den nødvendige overbevisende sikkerhed.

Det er egenligt lidt indlysende: Når et værk bliver gammelt - bliver det mindre rentabelt. Når det bliver mindre rentabelt forsøger man at spare. Og det letteste sted at spare er ofte kontroltjek og løbende vedligeholdelse. Det så man også i Japan - som dog måske kom af den generelt dårlige økonomi. Altså nogenlunde som den suppedas USA står i det næste lange stykke tid.

Når man kombinerer det med den totalt indgroet tendens til at lyve, hemmeligholde omkring problemerne - så burde de fleste kunne indse at sektoren slet ikke er ansvaret voksent. Atomkraft bør altid være helt i hænderne på det offentlige, som minimum - så de private aktører ikke skummer fløden undervejs og forlader den synkende skude til sidst. Så ved man i det mindste at profitten er gået den rigtige vej. Og ja - der er eksempler på at private har overladt udgifterne til det offentlige - efter mange gode år med udbytte. De erklærer sig simpelthen konkurs og vupti så er alle omkostningerne offentlige.

Det er måske også derfor at atomkraftværker ikke køber deres forsikringer selv i privat regi. Forsikringsselskaberne ved godt det er dumt at gribe en faldende kniv og ville derfor kræve en ubetalelig præmie.

Sådan bliver det med garanti også i Sverige når de holder op med at "forske" - og faktisk tager hånd om opgaven... Så skal befolkningen gribe den faldende kniv i form af store udgifter og ekstra ricisi i form af "midlertidige" levetidsforlængelser..

 • 0
 • 0

I grunden en billig pris - svenskerne har jo gennem mange år tjent langt mere på at få billig strøm - eller at eksportere strøm til Danmark. De forsyner jo Bornholm og Sjælland med en stor del af forbruget - og de tjener godt på den produktion.

Bortset fra det så bygger beregningerne på forkerte forudsætninger. Svenskerne har besluttet at opføre nye værker som erstatning for de, der lukkes. De nye værker bliver uden tvivl opført på samme site, som det sted, hvor det udtjente værk tages ud af produktionen. Sverige har så for længst løst deponeringen, så de nævnte tal er vild overdrevne. Reelt set er det jo kun selve reaktorbeholderen, der skal deponeres.

 • 0
 • 0

"Katastrofen" omkring Fukushima er blæst fuldstændig ud af proportioner. Sikkerhedsforanstaltningerne virkede stort set, som de skulle. Der er kun registreret et dødsfald i forbindelse med ulykken, og det var fordi en arbejder faldt mange meter ned fra et stillads.

Derudover kan det diskuteres, at Tjernobyl-ulykken var det bedste, der er sket for naturen omkring byen i mange mange år. Har du set nyere billeder fra byen? Den er godt igang med at blive forvandlet til en ruinby - ikke på grund af atomulykken, men på grund af at træer, buske og andre planter har gjort sit indtog, og som ukrudt, det bryder op gennem asfalt, er de godt igang med at tage de hektar tilbage, som mennesket stjal fra dem :-) Derudover har Tjernobyl i dag et rigt liv af fugle og pattedyr, og de har det udemærket, skulle jeg hilse og sige :-)

 • 0
 • 0

"Katastrofen" omkring Fukushima er blæst fuldstændig ud af proportioner. Sikkerhedsforanstaltningerne virkede stort set, som de skulle.

Så er der vel ikke lang tid til de starter reaktorerne op igen. Så er det problem jo løst :)

Derudover kan det diskuteres, at Tjernobyl-ulykken var det bedste, der er sket for naturen omkring byen i mange mange år. Har du set nyere billeder fra byen? Den er godt igang med at blive forvandlet til en ruinby - ikke på grund af atomulykken, men på grund af at træer, buske og andre planter har gjort sit indtog, og som ukrudt, det bryder op gennem asfalt, er de godt igang med at tage de hektar tilbage, som mennesket stjal fra dem :-) Derudover har Tjernobyl i dag et rigt liv af fugle og pattedyr, og de har det udemærket, skulle jeg hilse og sige :-)

Det skal vi huske at sige til svenskerne, hvis det nogensinde skulle gå så galt at Göteborg må “gives tilbage til naturen”.

Jeg skal ikke bestemme hvilke argumenter der bruges i forsøget på at overbevise om atomkraftens lyksaligheder. Men at sikkerhedsforanstaltningerne stort set virkede som de skulle på Fukushima og det er godt at området omkring Tjernobyl blev opgivet er næppe dem man skal slå på hvis man har bare et spinkelt håb om at placere et atomkraftværk i Danmark. Her er det nok mere argumenter, der kan overbevise om at risikoen for at vi når dertil er uendelig lille der skal bruges.

 • 0
 • 0

Skader per TWh, både på personer og på omgivelser: Vindkraft er urimeligt dyr, kræver backup fordi den ikke er vedvarende og har krævet flere dødsfald. Kulkraft er for tiden billig, kræver ingen backup men sviner og forårsager mange dødsfald. Andre realistiske alternativer til forsyningen er langt ude i drømmeverdenen – Bortset fra kernekraft, der på vestlige anlæg ikke har forårsaget personskader.

Tjernobyl-reaktoren havde ingen reaktorindeslutning og var af en ekstremt farlig design, der aldrig har været brugt i vesten. Hvis man er bange for en tsunami i Danmark skal man melde sig ind i Greenpeace. For øvrigt er der ikke saglige begrundelser for at opretholde de store evakueringer.

Glem ikke at den egentlige katastrofe i Japan var de mange dødsfald og ødelæggelser fra tsunamien.

 • 0
 • 0

Jeg er enig. Min kommentar var nu lige så meget henvendt til dommedagsprofeterne, som til det indlæg, jeg svarede på. Anti-nuklear-fløjen i Danmark kommer sjældent med saglige argumenter, og de har ignoreret virkeligheden de sidste 50 år. At Tjernobyl nogle årtier efter den værste atomulykke, menneskets har oplevet, mest af alt i dag kan betegnes som en naturpark, maner deres "atomulykker forårsager, at området bliver livsfarligt at færdes i i tusind milliarder millioner quintillioner år" fuldstændig til jorden.

Men atomkrafttilhængerne taler for døve øren. "Atomkraft nej tak" bevægelsen minder mest af alt om amerikanske kreationister, der stikker fingrene i ørerne og råber "LALALAAALAALALAAAA", når det ene saglige og videnskabeligt funderede argument efter det andet bliver præsenteret for dem. I stedet er vi andre tvangsindlagt til at betale for deres våde vindmølle drømme.

Ak ja, gid man kunne være diktator for en dag ;-)

 • 0
 • 0

"Atomkraft nej tak" bevægelsen minder mest af alt om amerikanske kreationister, der stikker fingrene i ørerne og råber "LALALAAALAALALAAAA"

Jeg husker især: "Hvad skal væk? - Barsebäck" "Hvad skal ind? - Sol og vind"

Men venter nu efter godt 30 år stadig på at de leverer en anvendelig løsning for deres mantra.

I folkeskolen havde vi velmenene naive lærer der med bævende stemme fortalte os om armagedon og atom Holocaust, og i øvrigt så overbevisende at de fik de fleste af os til stolt at gå rundt med det gule badge med det glade budskab.

 • 0
 • 0

@Kasper,

Derudover kan det diskuteres, at Tjernobyl-ulykken var det bedste, der er sket for naturen omkring byen i mange mange år. Har du set nyere billeder fra byen?

Tjernobyl-ulykken kan ikke bruges til noget, og den kom ikke bag på fagfolk, der siden 1968 flere gange har nævnt at denne type kunne løbe løbsk, idet den som den eneste typer er overmodereret. Det betyder at kernespaltningerne øges hvis kølevandet forsvinder! At mange så efterfølgende ustandseligt bruger Tjernobyl som argument imod at bruge atomenergi viser blot, at der fortsat er stort behov for at oplyse om hvorledes atomenergien fungerer.

 • 0
 • 0

@ Lars Hastrup Det har været foreslået før MEN Det vil koste en formue og være alt for farligt. Nogle kernekraftmodstandere prøver at få det til at blive så dyrt og besværligt som muligt. Håber det ikke er derfor du spørger.

 • 0
 • 0

12000 kr. pr. hver svensker koster affaldsbehandlingen. Nej det gør det ikke, for en stor del er indbetalt af ejerne - og det fortsætter. Den menige svensker betaler intet - han sparer endda et stor beløb i forhold til danske forbrugere, der indbetaler store PSO-beløb for både det, der forbruges - og det der eksporteres! I stedet for at spilde tiden på at regne ud, hvor mange forskellige måder man kan skrive tallet 2014 på, kunne man med fordel bruge tiden på at fortage retvisende beregninger over, hvad forbrugerne reelt betaler for strømmen. Såvidt jeg kan se på min opgørelse, så tager Energinet lige så meget for at sende strømmen til mig, som det USA´s atomindustri får for den strøm, de leverer til kunderne. Og så er der afsat penge til både forsikring og affaldsbehandling! Det svenske atomaffald kan med tiden blive en ressource, det burde man måske tage med i beregningerne?

 • 0
 • 0

@ Lars Hastrup og andre

På trods af mange påstande er ”affaldet” (de brugte brændselsstave) ikke noget problem. Problemet er de drivhusgasser og meget andet vi sender ud i atmosfæren fordi vi ikke fik kernekraft i tide. De brugte brændselsstave opbevares under vand i omkring 30 år indtil de kortvarige isotoper er ”brændt af” og resten kan enten oparbejdes til genbrug eller deponeres i depoter der, også på trods af mange påstande, er opført. Dit forslag er science-fiction.

Gid dog man ville tage vore giftgrunde bare halvt så alvorligt som man gør ved radioaktivt affald.

Inden jeg siger slut for denne gang beder jeg om tilgivelse for følgende: Da jeg ved en fejl kom til at nævne noget om udvikling til en ellers meget god dansk missionær i Tanzania, sagde han: ”Jamen Thorkil, det må du ikke sige. Du ved jo at jeg er fundamentalist.” Han var ærlig og sagde det lige ud. Ander fundamentalister – desværre er der mange – har næsten som der var et indbygget pornofilter der lukker af, helt automatisk, for alt andet hvis det der ikke passer med deres tro. Det er mere besværligt. Derfor beder jeg så mindeligt: Prøv at holde jer til facts og lad jer ikke rive med af følelser.

 • 0
 • 0

@Lars,

så send det dog i kredsløb om Jorden, Månen eller en anden "planet" - så kan vi jo hente det igen ?

Det er en dårlig ide. Svenskerne har for længst fundet løsningen. Deres slutdepot ca. 500 m i undergrunden designes således, at man kan hente det op igen senere, hvis man har lyst til det.

Det er billigere, det er bedre og det er mere sikkert end den løsning, du skitserer.

Til gengæld vil din løsning have den fordel, at det er let for a-modstandere at angribe den.

 • 0
 • 0

så send det dog i kredsløb om Jorden, Månen eller en anden "planet" - så kan vi jo hente det igen ?

Stop dog det sludder om at sende affald ud i rummet - det vil for det første være ALT for dyrt, men derudover (som andre også nævner) alt for farligt. Hvad med at prøve selv at undersøge tingene en smule, inden du endda 2 gange foreslår den slags helt urealistisk "løsninger"?

Som Per A. så helt rigtigt skriver: Svenskerne har fuldt styr på såvel sikkerhed som endda potentiel genbrug af deres affald.

mvh Flemming

 • 0
 • 0

@ Lars Hastrup Den første artikel du refererer til er det rene vrøvl, men kan måske bruges af Greenpeace som en aprilsnar. I stedet for kan du læse den anden artikel i sin helhed. Måske kan du forstå at udtrykket ”opbevaring i al evighed” er et resultat af manglende forståelse eller forsøg på at misvise.

 • 0
 • 0

Fukushima lærte mig at der ikke er noget at være bange for selv når det går rigtigt galt.

Fukushima lærte mig at vi mest af alt skal være bange for frygtsælgernes lange bange sange.

Der er ingen dødsfald relateret til radioaktivitet i Fukushima.

Forventet samlet antal ekstra cancer dødsfald over de næste årtier er 100-1000.

Hvis vi siger at de reaktorer der er i drift i hele verden idag, har en ulykke af fukushima størrelse per 20 år, så kan vi med 20 gange så mange reaktorer forvente op til en en ulykke af fukushima størrelse per år, men reelt med Gen III+ og Gen IV, vil der være langt færre.

Men hvis der er en ulykke af fukushima størrelse per år, så kan vi globalt forvente 100-1000 cancer dødsfald per år.

Det er så lidt at det ikke kan registreres globalt og selv lokalt hvor ulykken sker er det så lidt at man næppe kan påvise det i epidemiologiske studier.

Det vi kan lære af Fukushima er at der intet er at være bange for, selv når det går rigtigt galt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Dai...

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nucle...

 • 0
 • 0

@Lars,

Der produceres årligt ca. 100 tons plutonium 239 affald med en halveringstid på 24.000 år - dette vil kræve mindre end 1 ugentlig afsendelse i rummet - dette sat i system vil formodentlig være billigere end opbevaring i al evighed ?

Ja - du er helt gal på den. Den bedste løsning er at bruges plutoniet i brændselselementerne - det gør man jo i stort omfang i MOX-elementer. Bl. a. brænder USA store mængder af fra russiske kasserede sprænghoveder.

Rent faktisk kunne man uden risiko bo i et rent plutoniumhus, strålingens rækkevidde (alfastråler) er ingen problem, de kan stoppes af et enkelt lag tapet. Det man taler om ved det "giftigste stof" man kender, er den hypotetiske situation, at man indånder plutonium, som så sætter sig fast i lungerne, hvor nogle på partikler når at udsende en energirig stråling. Man kan ikke indånde ren plutonium - det er et metal - det skal først brændes til PuO2 før det kan indåndes som mikropartikler. Plutonium i brugt brændsel er ingen større problem, mange andre stoffer har længere halveringstid. Det afgørende er, at isotoperne i brændslet er bundet i en keramisk struktur, så her forbliver det - ingen fordampning etc.

 • 0
 • 0

@ Anders Juhl Jensen Ja, ulykken ved Fukushima var først og fremmest de mange der døde ved tsunamien. Næst kommer de alvorlige psykologiske skader på grund af mediernes og frygtsælgernes ønske om at udbrede falske rygter og påstande. Men 100 – 1000 ekstra cancer dødsfald er vist meget højt sat. Der blev straks uddelt jodtabletter således at der vil blive meget få tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen og da denne sygdom er 100% helbredelig forventes der ingen dødsfald. Andre former for cancer blev næsten udelukket på grund af de hurtige evakueringer, der desværre blev opretholdt også længe efter det var nødvendigt. Det vil næsten være politisk selvmord at kunne blive beskyldt for ikke at beskytte befolkningen og det vil nok forklare de fortsatte tvungne evakueringer. Så bedre beskytte mod en fare og her kan en indbildt fare naturligvis bruges. Billedet bliver ikke komplet uden at nævne at den stadig brugte forudsætning at ”Lige meget hvor lidt – så er det skadeligt” (LNT) er urimeligt meget på den sikre side og mest tyder endog på at moderat påvirkning af radioaktiv stråling er gavnlig, næsten som en vaccination mod cancer. Se http://wp.me/s1RKWc-386 Strengt taget hviler der et tungt ansvar på skuldrene af Greenpeace og andre frygtsælgerne.

 • 0
 • 0

Hvad svenskerne vil bruge rapporten til? Måske for at vise, hvad det vil koste at skifte energipolitik. Sverige har for længst ændret sin tidligere beslutning, at nedlægge atomenergien når de nuværende værker er slidt ned. Den nuværende beslutning er den, at man kan opføre nye værker til afløsning for de værker, der lukkes ned. Mon ikke de nye værker bliver opført på samme areal, hvor de nuværende værker er placeret - bortset fra Barsebäck, som københavnerne er skræmte over?

@Lars, Plutonium-239 er da en værdifuld ressource, den skal naturligvis bruges i nye brændselselementer - MOX-elementer. En stor del af strømmen i USA pt. stammer faktisk fra skrottede russiske atomvåben. Er det eneste Greenpeace kan finde på, at dette værdifulde stof skal sendes ud i rummet? Greenpeace er utrolig dårligt kørende vedrørende vinde om atomenergi!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten