Pris på vanddata sender forbrugere på dobbeltarbejde i hele landet
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Pris på vanddata sender forbrugere på dobbeltarbejde i hele landet

Selvom mange vandmåler kan fjernaflæses, bliver tusindvis af forbrugere sendt ud for at aflæse manuelt til spildevandsselskabet. Illustration: Kamstrup

Det er langt fra kun i Vejle, at forbrugerne bliver sendt på dobbeltarbejde, når spildevandsselskaberne skal aflæse og afregne afledning af spildevand.

Læs også: Strid om en tikrone: Forbrugere skal selv tjekke fjernaflæst vandmåler

Ifølge Ingeniørens oplysninger har forsyningsselskaber i både Sorø, Rebild, Faxe, Sønderborg, Horsens og Jammerbugt sendt selvaflæsningskort ud til borgere i løbet af de seneste måneder, på trods af, at vandværkerne allerede har fjernaflæst den samme målerdata digitalt.

Vandværkerne fjernaflæser i dag mange steder vandforbruget digitalt, som de kan udveksle direkte med spildevandsselskaberne, så forbrugerne ikke selv skal foretage sig noget.

Men hvis spildevandsselskaberne og de private vandværker ikke kan blive enige om en pris på udveksling af målerdata, så må forbrugerne selv ud og aflæse deres vandmåler manuelt eller agere mellemled mellem de to vandselskaber.

Et af de steder er i Horsens, hvor Samn Forsyning håndterer spildevandet i Horsens og Odder kommune.

I Horsens kommune håndterer de i dag 28.000 spildevandskunder.

Af dem får 12.000 kunder leveret vand fra 45 private vandværker.

25 af de vandværker har ikke en aftale om udveksling af målerdata, og derfor skal 7.000 forbrugere selv ud og aflæse deres vandforbrug på en fjernaflæst, digital vandmåler og sende oplysningerne ind til Samn Forsyning.

Her har flere forbrugere ringet til Samn Forsyning, fordi de ikke uden videre kan få fysisk adgang til vandmåleren.

»Vi forstår til fulde at det er frustrerende for vores kunder at skulle selvaflæse. Vi opfordrer vores kunder til at kontakte deres vandværk og få oplyst forbruget, hvis de ikke fysisk har adgang til deres vandmåler, siger Anne Ellegaard,« kundechef i Samn Forsyning.

Forbrugeren skal altså ringe til vandværket, få oplyst sit vandforbrug, for så manuelt at indberette målerdata til spildevandsselskabet.

»Vi vil meget gerne samarbejde med de private vandværker om udveksling af målerdata, men vi har ikke kunnet blive enige om prisen med alle private vandværker. Vi har tilbudt en pris på 15 kroner per målerenhed, inklusiv opdatering af stamdata ved eksempelvis flytning. Vi håber at kunne opnå aftaler med alle i løbet af 2018,« siger Anne Ellegaard, kundechef i Samn Forsyning.

Hun fortæller, at Samn Forsynings egne beregninger viser, at det vil koste spildevandsselskabet godt 10 kroner selv at indhente målerdata, og at de derfor ikke vil betale mere end 15 kroner per målerenhed.

På Sjælland har Sorø Forsyning ikke kunnet blive enige med otte vandværker.

Årelang strid om datapriser

Uenighed om prisen på målerdata er ikke ny. Det er nemlig op til lokal forhandling mellem vandværker og forsyningsselskaber at blive enige om en pris på data, og i Vandsektorlovens paragraf 19, stk.5, står det klart, at aftaler indgås på markedsvilkår.

Derfor kan vandværker og spildevandsselskaber ikke aftale faste priser på dataudveksling, da det vil være konkurrenceforvridende.

Hos brancheorganisationerne Danva og Danske Vandværker anerkender man problematikken, men vil ikke kommentere på, hvordan problemstillingen bedst løses til Ingeniøren

Begge organisationer henviser til de hovedprincipper om udveksling af målerdata, og fire aftalemodeller, som blev udarbejdet i maj 2016 i fællesskab mellem de to organisationer.

Den sidste aftalemodel inkluderer, at begge parter indhenter data selvstændigt.

Udgangspunktet for hovedprincipperne blev fastlagt i en landsretsdom fra 2015 mellem Bornholms Spildevand A/S og Snogebæk Vandværk om netop prisuenighed.

Landsretsdommen har slået tre principper fast:

1) Vandværker kan ikke opkræve betaling for målerdata uden for kloakeret område.
2) Vandværket må kun opkræve en betaling, der svarer til de meromkostninger, som vandværket har ved at videregive data.
3) Vandværkerne kan ikke opkræve betaling for udgifter til selve vandmålerne.

I de hovedprincipper, som Danske Vandværker og Danva er blevet enige om, skal prisen på målerdata altså findes et sted mellem vandværkets faktiske meromkostninger, og den pris som det vil koste spildevandsselskabet selv at indhente data.

I Landsretsdommen havde spildevandsselskabet og vandværket ikke på forhånd aftalt en pris, og derfor gik Landsretten ind og fastlagde et en pris på 1,27 kroner per målerenhed. Det var den pris landsretten vurderer er en ekstra omkostning for vandværket ved udveksling af data.

Et lignende problem findes ikke på el-området, hvor man har oprettet det centrale og uafhængige it-system DataHub, som ejes og drives af Energinet.

Datahub håndterer måledata for de omkring 3,3 millioner elforbrugere i Danmark.

Har du kendskab til lignende problemstillinger med udveksling af målerdata, så kontakt gerne Ingeniøren på lah@ing.dk.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Bedre at kræve at ledelsen betaler for forbrugernes tidsforbrug. Lad os sige en time løn som ligger på mindstelønnen for en VVS'er og det tager vel i runde tal en halv time at komme til måleren, aflæse, kontrolere aflæsningen og komme tilbage. Evt. forbrug af værktøj lægges naturligvis oven i udgiften. Regningen indsendes og betales af ledelsen via løntræk og aflæsnings data indsendes ikke før betalingen er gennemført.

Jeg troede at slotsholmen var landetes største børnehave men her har vi åbenbart nogle der er sluppet ud derfra.. nogen der gider at sætte de fjolser på plads så de forstår det,så de ikke spilder folks tid?

 • 1
 • 5

Nej tak Frank.

Ikke mere stat ind over her...
De har på trods af dyre rapporter om effektiveringspotientiale, allerede givet os
forbrugere alt for mange ekstraomkostninger de sidste par år.

Men indgiv dine meninger i god tid inden generalforsamlingen til dine lokale forsyningsselskaber,
Så er de nødsaget til at redegøre for deres valg, og måske ændre på dem.

 • 2
 • 5

Jeg har i Vallensbæk et andelsvandværk og Hofor tager sig af spildevandet.
Det er lidt generende at de ikke kan ønske aflæsning samme tid og for samme periode.
Alternativt kunne Hofor købe aflæsningen fra vandværket, som jo ejer målerne.
Vandværket kører i sin rytme som altid, men Hofor har flyttet rund på aflæningstidspunktet.

 • 0
 • 1

Jeg måber når jeg læser at vandværkerne mener at det koster dem 25 kr. at videregive værdien for en allerede aflæst måler. Og det er så for HVER ENKELT måler.

Jeg ved der tidligere har været nævnt noget med omkostning ved registrering af flytninger, ny måler mm. Men så tag dog omkostningen der i stedet for at lægge et højt beløb på alle målere.

Hvordan argumenterer de for det beløb? Sender de tallet med posten med en kuvert pr. måler?

Tallet fra landsretten på 1,27 kr. er meget mere spiseligt - så kan det endda måske rundes op til 2-3 kr.

 • 3
 • 0

Spildevandsselskaberne bør pålægges en benyttelsesafgift svarende til ½ måleromkosning uanset hvordan de indhenter målerdata og der skal indføres et forbud mod at pålægge forbrugeren manuel aflæsningsbyrder medmindre teknikken svigter. Spildevandsselskaberne kan vælge selv at hente data elektronisk eller betale halvdelen af omkostningerne for indhentning af data hvis dette kan foregå samtidig med at vandselvskaberne indhenter data og fuld betaling for administrative omkostninger for destribution af data til spildevandsselskaberne.

 • 1
 • 1

Jeg undrede mig gevaldigt over at jeg fik et selvaflænsningskort. Nu ved jeg så hvorfor.
Gud ved hvad der sker, jeg har ikke aflæst og indsendt det...

 • 1
 • 1

På Danske Vandværks hjemmeside kan man læse følgende:


Aflæsning af målerdata til brug for andet end fakturering kræver ikke samtykke fra forbrugeren, når data bruges til driftsoptimering og/eller asset management, så som:

Lækageidentifikation
etc.

Indhentning af disse typer informationer er i samfundets interesse, og er derfor i direktivet undtaget kravet om samtykke fra den enkelte forbruger.

De grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 skal samtidig overholdes.

https://danskevv.dk/viden-om/malere/saadan...

Brug af fjernaflæste målertal til fakturering kræver åbenbart forbrugerens samtykke.

Så kan man vel lige så godt fortsætte med aflæsningskort?

 • 0
 • 1

Jeg er ellers imod ekstra regulering og love, men når aktørerne ikke kan blive enige så må de jo have hjælp til det.

Man kan vel true dem med en samlet datahub som på elområdet - der kun vil gøre det dyrere for alle parter, men måske gøre det lidt nemmere at være forbruger.

Btw har jeg også en fin fjernaflæst vandmåler - den bliver dog ikke fjernaflæst løbende da jeg bor udenfor deres dækningsområde. Men jeg har ikke modtaget noget aflæsningskort så de kommer formentligt forbi på et tidspunkt for at aflæse den fra gaden ...

Jeg ved desværre ikke hvad det koster det lille lokale vandværk at have lagt opgaven ud til en ekstern leverandør - her Utiliread. Men det vil ihvertfald være nemt at se hvad den rå kostpris for dataene er. Vandværket dækker så både by(er) der er kloakeret og huse på landet med egne spildevandsløsninger.

 • 0
 • 0

Non-profit vandværker kræver betaling fra non-profit spildevandselskaber for videregivning af måleraflæsning.
Så får vanværkerne i indtjening på 25 kr pr. forbruger, som de så kan omsætte til billigere vand, mens spildevandselskaberne skal opkræve 25 kr ekstra pr. forbuger.
Helt ærligt, hvad er formålet med hele det cirkus, det er de samme forbrugere der skal betale under alle omstændigheder.
Vandværkerne burde levere data frit, i en simpel ubearbejdet form pr. måler, med fast aflæsningsdato fastsat centralt. Vandværkerne opkræver i forvejen afgifter for staten.

Den eneste forklaring er at man forbereder sig på en form for privatisering, omdannelse til profitselskaber.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten