Presset regering tvunget til hurtig vindmølle-proces

Sjældent har der været så stor enighed blandt politikere på Christiansborg om noget som helst: Danmark skal have et nationalt testcenter for redele af vindindustrien til udlandet,hvor de i stedet tester møllerne.

Alligevel er der kastet grus i maskineriet, fordi der i Folketinget er stor usikkerhed om, hvor centret bedst kan ligge.

Var Danmark et tag-selv-bord, havde Vindmølleindustrien taget for sig i Sønderjylland, hvor Kallesmærsk Hede, en del af militærets øvelsesterræn ved Oksbøl, har gode landskabsforhold, høje vindhastigheder og mulighed for opstilling af 13 kæmpemøller på række.

»Kallesmærsk Hede har hele tiden været vores yndlingsplacering. Vi har så accepteret, at det blev vurderet, at det ikke var et realistisk sted at placere møllerne,« siger Jan Hylleberg, direktør i Vindmølleindustrien.

Forsvaret afviste placeringen, og i stedet blev Vindmølleindustrien tilbudt en placering i Østerild Klitplantage i Thy, hvor der ved rydning af store skovarealer er plads til syv vindmøller på op til 250 meter. Regeringen har fremsat et lovforslag om placeringen, men politisk mangler der opbakning.

Hos oppositionen mener man, processen har været præget af hastværk, og det var da også under forudsætning af, at regeringen kunne få vedtaget planerne inden sommerferien, at industrien støttede placeringen ved Østerild, der ikke var industriens favoritplacering.

Det fremgår af et brev sendt fra Vindmølleindustrien til embedsmænd under Miljøministeriet.

»Vindmølleindustriens tilsagn om Østerild forudsætter, at beslutning kæmpevindmøller - ellers flytter stoherom træffes i denne folketingssamling, således at indretningen af området kan påbegyndes i efteråret 2010, og prøvepladserne er klar til brug senest sommeren 2011.«

Hastværk er ...

Regeringen fik med andre ord travlt, hvis den skulle leve op til industriens krav.

Måske for travlt.

»Processen har været alt for lukket, og den har været alt for kort. Den ville være blevet meget bedre, hvis den fik mere tid. Der har været en dårlig analyse af alternative placeringer, men nu er det næsten umuligt at nå det inden sommerferien, og det risikerer at blive alt, alt for overfladisk,« lyder det fra professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Frede Hvelplund.

Regeringen bruger som argument for placeringen i Østerild, ud over de gode vindforhold, at kun fem boliger skal eksproprieres. De menneskelige omkostninger er derved mindre, end ved at fælde skoven i Østerild, men det mener Danmarks Naturfredningsforening (DN) er et dårligt argument.

»Det er planlægningsmæssigt en meget syg vej at gå, at man lægger et industrianlæg der, hvor det generer færrest mennesker, fordi man derfor altid ender i skov og naturområder,« lyder det fra vicepræsident i DN, Poul Hald Mortensen:

Og Frede Hvelplund og DN står ikke alene. I hvert fald har alle partier uden om regeringen krævet, at der bliver belyst alternative placeringer, så folketingsmedlemmerne kan opveje fordele og ulemper ved de forskellige placeringer - skal der flyttes færrest muligt mennesker eller tages mest muligt hensyn til naturen.

Derfor er Miljøministeriet i gang med at kigge på to alternative placeringer; placeringen i Kallesmærsk Hede ved Oksbøl, som var Vindmølleindustriens favorit, samt en placering ved Stauning Flyveplads nær Ringkøbing Fjord, som DN har peget på. Derudover har DN peget på en placering ved Bredebro, men den undersøges ikke.

Det ser dog ud til, der reelt kun er ét alternativ i spil. Venstre og Konservative tager skarp afstand fra at placere testcenteret i Oksbøl, og militæranalytiker ved Dansk Institut for Militære Studier, Esben Salling, mener heller ikke, det er nogen realistisk mulighed. Møllerne vil fuldstændig ødelægge store dele af Forsvarets træningsmuligheder.

»Vindmøllerne vil komme til at stå lige midt i, hvor der normalt skal skydes. Det virker helt urealistisk at lægge testcenteret i Oksbøl, hvor der skydes med artilleri og flyves lavt. Hvis der skal sendes soldater til Afghanistan, kan du lukke forsvarskommandoen ned, før du lukker Oksbøl,« siger Esben Salling, der understreger, at opkøb af andre områder til Forsvaret ikke er en mulighed, fordi netop den kystnære placering er vigtig for at kunne skyde med tungt artilleri uden risiko for omgivelserne.

Forsvaret er da også meget klar i sin afvisning:

»Det indstilles, at Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn som Forsvarets største og vigtigste øvelsesterræn udgår af de videre overvejelser om arealer til opstilling af vindmøller,« står der i et brev fra Forsvarsministeriet.

Boliger ved Stauning

Derfor er der af alternative placeringer kun Stauning tilbage, fordi DN's placering ved Bredebro er blevet droppet. Risø DTU mener, at det kan give måletekniske problemer, at møllerne står for tæt på vandet. Det største problem er dog ikke fagligt, men politisk.

»Problemet er, at det formentlig vil medførere for mange ekspropriationer. Et andet problem er, at det ligger ret tæt på vandet. Jeg vil mene, at det primære problem er ekspropriationerne. Og derfor er den placering ikke så god,« lyder det fra Peter Hjuler, programleder på Risø DTU, der kommer til at drive det nationale testcenter.

Jan Hylleberg, direktør i Vindmølleindustrien, er enig.

»Vi har kigget på at undgå ekspropriationer, og så er der spørgsmålet om flyvepladsen. Vi har ikke på noget tidspunkt kunne placere mere end tre-fire møller uden at genere et stort antal boliger. Vindforholdene er som udgangspunkt okay, men vi er ikke gået ind i en nærmere vurdering af, om turbulensforholdene er, som de skal være,« siger han.

Men hvor mange boliger der skal eksproprieres er en politisk beslutning og bør ikke blandes sammen med de tekniske krav til centeret, lyder det fra DN:

»Hvis du tænker på, hvad der eksproprieres i forbindelse med motorvejsanlæg og andre samfundsgavnlige tiltag, så er fem eller femten boliger ikke ret mange. Hvis man skal bruge en anlægslov, så skal man da også bruge de muligheder, der ligger i loven,« siger Poul Hald Mortensen.

Derudover kommer regeringen i tidsnød, hvis Stauning-placeringen vælges. Så skal der nemlig laves en ny VVM, og denne gang kan det ikke klares på to måneder, ligesom det skete med Østerild placeringen. Sådan lyder det fra Aksel Bo Madsen, forskningschef ved DMU.

»Det er ikke professionelt at lave en VVM på to måneder, og det er ikke et spørgsmål om bare at sætte flere mennesker af til det, for der skal laves feltarbejde i foråret og efteråret. I forhold til naturen, lyder placeringen i Stauning ikke helt tosset, og der er en stor vindmøllepark i forvejen, men hvis en VVM skal gennemføres fornuftigt, bør man bruge mindst et halvt år,« siger han.

Miljøministeriet arbejder på at gennemgå de mulige placeringer i Kallesmærsk Hede og Stauning. Ministeriet kan ikke oplyse, hvornår de foreligger, men de forventes klar inden anden behandling af lovforslaget om Østerild.

Fakta: Tekniske krav til vindmøllecentrets placering

Placeringen af testcentret skal blandt andet opfylde følgende tekniske krav:

Vind: Middelvindhastighed på minimum 8 m/s.

Fugle: Området skal ligge uden for EF-fuglebeskyttelses-områder.

Beboelse: Afstanden til beboelse skal være mindst 1.000 meter på grund af støjgener.

Ruhed: Vindfeltet vest for arealet skal have den rette ruhed. Ruheden på vandet er lig 0, mens den i skov er på 3-4. For lidt ruhed og deraf følgende lav turbulens tester ikke møllernes konstruktioner ordentligt, og for meget ruhed giver for meget turbulens og deraf følgende usikkerhed omkring målingerne. Derfor skal ruheden i vindfeltet foran testcenteret ifølge Risø DTU være 1-2.