Pressalit og de tre teknologiske kvantespring

»Uden robotter havde Pressalit ikke produktion i Danmark i dag.«

Det er en frase, man efterhånden har hørt fra mangt en virksomheds­leder i fremstillings-Danmark, men man tror på Henrik Damborg, senior supply chain director i Pressalit, når han siger det.

Få virksomheder herhjemme har taget robotteknologien til sig i samme grad som den midtjyske toiletsædefabrikant, som trods 350 designvariationer og 700 varianter af beslag har formået at rykke i omegnen af 40 robotter ind i produk­tionen over en periode på 30 år – eller hvad der rundt regnet svarer til én robot for hver to operatører.

Her fortæller Henrik Damborg om tre teknologiske kvantespring, der har defineret Pressalits kærlighedsaffære med den mekaniske kollega:

1985: De første sliberobotter

Første skridt blev taget for godt 30 år siden, da man automatiserede slibningen af toiletsædernes kanter, når de kommer ud af presseriet. Det blev en ABB-robot sat til.

På grund af Pressalits mange produktvarianter duede det ikke med fiksturer, der skulle skiftes mellem hver serie. Derfor udviklede man en løsning, hvor robotten placerer hvert emne på et lysbord, hvorefter et visionkamera tager et billede af sædet for at fastslå orientering og tyngdepunkt. Den information sendes videre til robotten, der korrigerer sin slibning ud fra disse parametre.

Siden blev sliberobotkonceptet udbygget til at omfatte i alt 16 robotceller, og det kører stadig den dag i dag med sjette generation af sliberobotter.

»Det var det første kvantespring. Dels fik man selve robotten, dels fik man bygget en høj grad af intelligens ind i løsningen, så man havde noget fleksibilitet,« fortæller Henrik Damborg.

2005: Automatisk montage

Henrik Damborg kommer selv til Pressalit i år 2000. På et tidspunkt, hvor flere og flere produktioner flyttede til især Asien, fik han til opgave at udvikle Pressalit teknologisk – uden at skulle spekulere på den daglige drift.

Det førte bl.a. til etableringen af en pakkerobot til palletering i 2004, men det helt store spring kom i 2005, hvor Pressalit formåede at automatisere en montagelinje via 9 robotter og 37 visionkameraer.

Den tidligere manuelle montage klares i dag af robotterne med cyklustider på mellem 9 og 16 sekunder. Som i slibecellerne klarer robotterne sig takket være visionkameraer uden fiksturer, for med cirka 90 varenumre og typiske seriestørrelser på 250 emner er hurtige omstillinger et absolut must.

Robotterne monterer bl.a. hængsler, buffere og bøsninger på toiletsæderne, og kvalitetssikring – det vil sige validering af skruemoment og så videre – er en afgørende del af løsningen.

Henrik Damborg fik dengang grønt lys til at etablere cellerne med en tilbagebetalingstid på fem år. Han medgiver, at den slags investeringer kræver en direktion, der tør tænke langsigtet.

»Jo, helt sikkert. Men man kan også sige, at hvis man vil lave et kvantespring, så er det svært at gøre med to års tilbagebetalingstid. Og den her investering har tjent sig hjem flere gange.«

2013: UR-robotten gør sin entré

Over årene er det blevet til et væld af robotprojekter, blandt andet i form af en udvidelse af montage­linjen og introduktionen af robotter i presseriet.

En af udfordringerne, fortæller Henrik Damborg, er at lave et produktions-setup, der matcher Pressalits designambitioner. Automatiseringen må ikke blive en showstopper for designinnovation. Men missionen ser ud til at være lykkedes – i 2016 modtog Pressalit således en Red Dot Award for sine toiletsædedesign.

Det tredje kvantespring fandt sted i 2013 og adskiller sig fra de forrige i den forstand, at der rent teknologisk ikke er tale om en vanvittig avanceret løsning – til gengæld har den åbnet for nogle helt nye automatiseringsmuligheder.

I 2013 introducerede man nemlig en robotarm fra Universal Robots i Pressalits beslagfabrik, hvis processer ellers havde været svære at automatisere på grund af mange små serier. Men den hurdle løste Henrik Damborg og hans kolleger med UR-robotten, som er nem at programmere, kan arbejde uden afskærmning, og som kan flyttes rundt mellem arbejdsstationerne efter behov.

»Så vi begynder at få noget fleksibilitet ind i forhold til de forskellige arbejdsstationer. Det er lidt tanken her i beslagfabrikken,« siger Henrik Damborg om UR-robotterne, der i dag anvendes som håndteringsrobotter i blandt andet en række svejseprocesser.

Næste skridt?

Fleksibiliteten i de mindre friarmsrobotter har gjort, at Pressalit er i gang med at etablere en såkaldt robot coworker-løsning, hvor en UR-robot arbejder sammen med en operatør ved samme arbejdsstation om forskellige opgaver, eksempelvis montage af pakningsringe.

Derudover ville Henrik Damborg også gerne automatisere kvalitetskontrollen af toiletsæderne efter støbning, men det er ikke en helt let opgave – blandt andet fordi Pressalit opererer med 22 forskellige støbefejl, som en robotløsning ville skulle tage højde for.

»Teknologisk ville det være næste skridt, men det er svært at lave så store overfladekontroller,« siger han.

Under alle omstændigheder er Pressalit – der beskæftiger knap 350 medarbejdere – ikke færdig med at indføre robotteknologi i produktionen. 30 års forhistorie med robotkollegaen kommer i dag virksomheden til gode, mener Henrik Damborg.

»For at få de her løsninger til at virke – eksempelvis på vores montagelinje – er det afgørende, at du har medarbejderne med. Men det, at virksomheden indførte robotter tilbage i 1985, har også gjort, at der ikke er berøringsangst over for dem,« siger han og tilføjer:

»Derfor er det også vigtigt, at der ikke bare kommer ét ryk med robotter, og så går der 17 år, før der sker noget igen. Det er vigtigt at arbejde kontinuerligt med de her løsninger.«

Pressalit har rykket grænserne

Ifølge Nigel Edmondson, direktør i teknologi-initiativet Made, har Pressalit i 30 år været med til at rykke de teknologiske grænser.

Made arrangerede af samme årsag et virksomhedsbesøg på Pressalit for sine medlemmer tidligere i 2016, og andre virksomheder kan efter hans mening lære flere ting af den midtjyske producent af toiletsæder:

»Pressalit har for eksempel testet mobile rotter, benyttet avancerede visionsystemer og haft succes med robotløsninger til serier med lave styktal. Pressalit arbejder ligeledes med at standardisere deres automationsløsninger, hvilket danner et solidt fundament for hurtigt at introducere og implementere nye automationsløsninger,« siger Nigel Edmondson.