Positiv økonomi for solcelleprojekter

Der er inden for de sidste to år sket meget betydelige fald i den installerede pris for solcelleanlæg, således at man har opnået en samlet reduktion på 35-40 procent. Det betyder, at større, ukomplicerede solcelleanlæg nu - for første gang - kan etableres med simple tilbagebetalings-tider, der er under 20 år og dermed i visse tilfælde - baseret på nettoafregningsordningen i Danmark - har mulighed for at give overskud på investeringen allerede første år.

Det kan illustreres af et eksempel:

Et 100 kWp solcelleanlæg med en størrelse på 800-1.000 m2 kan installeres til en pris helt ned til 28.000 kr./kWp (28 kr. pr. Wp), svarende til 2.800.000 kroner. Kan der skaffes en finansiering med en årlig kapitalomkostning på 5,5 procent, så vil første års udgift være 154.000 kroner.

Samtidig er det sådan, at der kan forventes en solcelle-årsydelse på 850 kWh/kWp, svarende til 85.000 kWh om året, som med en elpris på 1,9 kr./kWh vil give en årlig besparelse på 161.500 kroner, således at der allerede første år er overskud, som vil stige med årene med stigende energipriser.

Med den angivne besparelse bliver tilbagebetalingstiden på 17 år, hvilket - i forhold til levetiden på op til 50 år for solcellepanelerne - må siges at være i orden.

Der er hermed mulighed for at skabe vedvarende energiproduktion på byens tage på et acceptabelt økonomisk grundlag allerede i dag, og da solcellepriserne forventes at blive reduceret til det halve i løbet af syv år, vil økonomien inden længe blive meget attraktiv. For eksempel forventes tilbagebetalingstiden for de bedste solcelleanlæg at være nede på syv til otte år i år 2020.

Det betyder, at det er nu, man bør starte på den store udbygning med solceller - ikke mindst for kommunale og almene bygninger, hvor der kan opnås ganske billige lån. I Tyskland forventes den installerede solcellekapacitet nu at overhale den installerede vindkraftkapacitet i år 2020.

Det kan vi nok ikke opnå i Danmark, da vi endnu ikke har nogen politik, der understøtter området. Men det er altså på høje tid at komme i gang - og her kan eksempelvis kommunerne gøre en forskel.