Politikernes plan: Send IC4 på pension efter fem år

De skulle have haft en karriere på mindst 20 år som rygraden i intercitytrafikken mellem landets største byer. Men i bedste fald får de 83 IC4-tog sølle fem år som samlet spydspids i landsdelstrafikken på jernbanen.

Den politiske enighed om at sætte turbo på jernbane-elektrificeringen vil nemlig betyde, at der allerede i 2021 vil blive indsat nye og miljøvenlige elektriske hurtigtog på hovedstrækningen Aalborg-København.

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) udtalte for nylig til Ingeniøren, at han har ambitioner om, at den fulde jernbanestrækning mellem København og Aalborg skal være elektrificeret ved udgangen af 2021, så der på dette tidspunkt kan indsættes miljøvenlige eltog mellem landets største byer. Et forslag, som har opbakning fra samtlige politiske partier på Christiansborg.

Politikerne spørger sig selv, om det overhovedet kan betale sig at opgradere IC4-togene til fuld ‘intercity-standard’, når togtypen allerede bliver betragtet som forældet og kun i en lille årrække vil kunne benyttes som rigtigt intercitytog. (Foto: Chili) Illustration: Jens Hasse/Chili

Dette kan man sammenholde med, at der ifølge tidligere udsagn fra DSB vil gå 'fem-seks år', før samtlige 83 IC4-tog er i passagerdrift med den samme driftsstabilitet, som IC3-togene har i dag.

Det giver følgende regnestykke: Den fulde bestand af 83 driftssikre IC4-tog kan i bedste fald overtage rollen som DSB's primære intercitytog fra IC3 ved udgangen af 2016. Ved udgangen af 2021 er elektrificeringen mellem Fredericia og Aalborg afsluttet, og nye elektriske intercitytog bliver indsat.

Resultat: IC4's rolle som rygrad i intercitytrafikken mellem København og Aalborg er afsluttet efter fem år.

Ekspert: Nogle IC4'ere vil fortsat kunne bruges

Jernbaneeksperten Alex Landex fra DTU Transport er ikke i tvivl om, at elektrificering til Aalborg vil betyde, at IC4-togene straks vil blive erstattet med moderne eltog i den almindelige intercity-trafik på strækningen København-Odense-Aarhus-Aalborg.

Han påpeger dog samtidig, at såfremt IC4-materiellet på dette tidspunkt er tilstrækkeligt driftsikkert, vil i hvert fald nogle af de 83 togsæt godt kunne bruges andre steder på jernbanen.

»Jeg kunne forestille mig, at DSB fortsat vil kunne bruge IC4-materiellet som lyntog mellem Frederikshavn og København. Herudover vil der jo fortsat være en ikke-elektrificeret intercity-strækning mellem København og Herning-Holstebro-Struer-Thisted. Her vil IC4-togene også kunne bruges efter 2021,« forklarer Alex Landex.

Politikere: IC4 skal have birolle i landstrafikken

Udsigten til en kort karriere for IC4-togene giver netop nu Folketingets trafikpolitikere grå hår i hovedet. De er nemlig konfronteret med en ny forespørgsel fra DSB om en ekstrabevilling på mellem 400 og 800 mio. kr. til nye tekniske opgraderinger af de hårdt plagede IC4-togsæt.

Det har fået politikerne til at spørge sig selv, om det overhovedet kan betale sig at opgradere IC4-togene til fuld 'intercitystandard', når togtypen allerede bliver betragtet som forældet og kun i en lille årrække vil kunne benyttes som rigtigt intercitytog.

»Det står klart, at IC4-togene aldrig kommer til at spille den mangeårige hovedrolle i landstrafikken, som den daværende SR-regering havde tiltænkt dem,« siger Venstres trafikpolitiske ordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

Han fortsætter:

»Forhåbentlig kan IC4-pålideligheden styrkes uden yderligere meromkostninger, så de kan komme til at spille en alternativ rolle som lyntog og til kørsel i regionaltrafikken.«

Kristian Pihl Lorentzen understreger, at Venstre er klar til at stemme for en skrotning af IC4-togene, hvis den kommende DTU-analyse af IC4-kørecomputeren viser, at det vil kræve nye, store investeringer at gøre togtypen pålidelig.

»Så må vi med dyb beklagelse konstatere, at dyre lærepenge er betalt. Passagerne skal under ingen omstændigheder trækkes med upålidelige tog i flere årtier. De pålidelige og komfortable IC3-tog kan levetidsforlænges og fortsat danne grundstammen i intercity-trafikken indtil moderne og velafprøvede eltog kan tage over.«

Ifølge Kristian Pihl Lorentzen vil Venstre tage endelig stilling til spørgsmålet, når DTU's eksperter fremlægger analysen af kørecomputeren for Folketingets partier senere i juni.

Hos regeringens parlamentariske støtteparti, Enhedslisten, er den trafikpolitiske ordfører, Henning Hyllested, også parat til at sende IC4-toget til skrotning, hvis politikerne ikke kan få garanti for, at IC4 kan blive tilstrækkeligt driftsikkert 'i løbet af et par år'.

Men han håber dog på en mindre dramatisk udgang på sagen - ikke mindst fordi opgraderingsarbejdet af IC4-materiellet allerede er i fuld gang på DSB's værksteder.

»Hvis DTU's eksperter slår fast, at der er perspektiv i at fortsætte indsatsen, så kan vi godt acceptere at bevilge penge til en fortsat opgradering af IC4-materiellet. Vi har dog ikke lagt os fast på et beløb endnu,« siger Henning Hyllested.

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mon ikke det er tilrådeligt at begynde omgående med at projektere og designe de nye tog ?

Hvis det går som dansk tradition byder vil vi ellers i heldigste fald kunne tage de nye tog i brug i 2028.

 • 0
 • 0

Når elværkerne alligevel kører på syndfri træpiller er det økonomisk smartere at lade togene trække af miljøvenlige træfyrede damplokomotiver. Den noget højere brændstofpris opvejes let af den dramatisk mindre investering. Desuden er damptog pæne og ikke mere teknologiske end at vindmøllefabrikker kan lave dem.

 • 0
 • 0

Det vil være spændende at se hvorledes damplokomotiver vil se ud anno 2021, hvis man prøvede at bruge nutidens teknologi.

En form for CS for jernbane ? :-)

-Sune

 • 0
 • 0

Vil der stadigvæk ikke være for stor en risiko for at fejl kan dukke op?

Lige før ankomst til Aarhus Banegård holder mange IC4 på lit de parade. Ikke alene har det kostet danskerne ca 5 mia DKR, men det betyder også, at billetpriserne holdes oppe for, at der ikke kommer for mange rejsende:

En kvinde spurgte forleden DBS-kontrolløren i et IC3 tog på vej mod København: "Hvorfor findes der ikke en dagsbillet med rabat?"

"Vi skal ikke have for mange rejsende, indtil vi får IC4-togene," svarede kontrolløren.

 • 0
 • 0

Nu har vi chansen for, at få et unikt designet, one-of-a-kind, futuristisk og effektivt togsæt. Gerne et Italiensk Designhus.

Vent; har vi ikke været hér før...???

 • 0
 • 0

Vil der stadigvæk ikke være for stor en risiko for at fejl kan dukke op?

Lige før ankomst til Aarhus Banegård holder mange IC4 på lit de parade. Ikke alene har det kostet danskerne ca 5 mia DKR, men det betyder også, at billetpriserne holdes oppe for, at der ikke kommer for mange rejsende:

En kvinde spurgte forleden DBS-kontrolløren i et IC3 tog på vej mod København: "Hvorfor findes der ikke en dagsbillet med rabat?"

"Vi skal ikke have for mange rejsende, indtil vi får IC4-togene," svarede kontrolløren.

Det holder et i Odense, men man er i fuld gang med at bygge nyt og skrotte det der står i vejen, så det kunne smutte med.

 • 0
 • 0

"bruge IC4-materiellet som lyntog mellem Frederikshavn og København" "København og Herning-Holstebro-Struer-Thisted" Fint nok, men det bør stoppe på Københavns Hovedbanegård og IKKE fortsætte til Nørreport og pulse løs i tunnelen! Diesel under jorden bør være fortid (bortset fra Storebælt).

 • 0
 • 0

Jeg er som skatteborger i den grad stødt på mine manchetter!

Du er ikke alene. Beløbets størrelse og den negative indvirkning hele projektet, som endnu ikke er afsluttet, har på afvikling og kvalitet af vores offentlige trafik, bør kunne gøres til en sag, hvor de ansvarlige politikere i hele projektetforløbet og diverse bestyrelser stilles til ansvar for hvorledes de har mis-forvaltet skatteborgernes penge og forringet den offentlige service. De er trods alt valgt/udpeget til at varetage- og tage ansvar. Så må de også stå til ansvar!

 • 0
 • 0

Milliarder spildes pga. inkompetent politikere der gang på gang træffer beslutinger, der sender mia. af kr. direkte i kloakken.

Prof. Bent Flyvbjerg har påpeget dette i to dispotaser.

Det kan ikke fortsætte sådan, at mia. indenfor It, byggerier, materiel og anlæg "fosser" i kloakken, det kan selvfølgelig stoppes og det bør det.

Fra Handelshøjskolen i Århus har man i en undersøgelse klarlagt årsagerne til problemerne, samt hvordan det kan undgås i fremtiden.

Jamen så gør dog noget!

 • 0
 • 0

Jeg tror at hele Transportudvalget er i Berlin d. 18 - 21 September 2012 og med god grund, for det er en tiltrængt studietur sammen med den øvrige statslige jernbaneforvaltning.

http://www.innotrans.de/en/

Ja der er ingen grænser for hvad man kan få fra udstillerne på InnoTrans. En af dem der udstiller i år tilbyder f.eks. tog som disse:

...able to operate in multiple units (up to five trains) and to reach the max speed of 240 km/h.

Their design has emphasized: redaction of traveling times, high passenger comfort, high reliability, low life cycle cost and low environmental impact.

Light aluminum alloy car structure reduces weight, improves train general performances and is completely recyclable as well the aluminum interior lining.

The aerodynamic car ends are provided with retractable automatic couplers and covers to be opened automatically.

The structure is designed to absorb high speed collision energy up to 6 MJ. Each train is provided with 208 seats with a pitch of 2100 mm each. The seating layout allows different configurations suitable for various service requirements.

Hvem kan da sige nej til sådan et tilbud?

(Kilde: bit.ly/Mbbxpm )

 • 0
 • 0

DSBs driftsansvarlige skal have en pose penge, og så ellers en besked om at de kun må vælge ting der står klar, i de rigtige mængder, på hylderne ved leverandøren >_

 • 0
 • 0

Milliarder spildes pga. inkompetente politikere, der gang på gang træffer forkerte beslutninger, der sender mia. af kr. direkte i kloakken.

Prof. Bent Flyvbjerg har påpeget dette i to disputatser, der gennemgår 70 års fejlinvesteringer. Citat: "Projekternes udgifter underbudgetteres og indtægter overbudgetteres. Politikere vil vise handlekraft, men mister jordforbindelsen når de vil være projektmagere og samtidig skal udøve en lovgivningsmæssig myndighedsfunktion. Den sammenblanding er gift for demokratiet og svækker det, når borgerne fyldes med løgn og misinformation"

Det kan ikke fortsætte sådan, at mia. indenfor It, byggerier, materiel og anlæg "fosser" i kloakken, det kan selvfølgelig stoppes og det bør det. Fra Handelshøjskolen i Århus har man i en undersøgelse klarlagt årsagerne til problemerne, samt hvordan det kan undgås i fremtiden.

Der findes analyse og styringsredskaber og det nytter ikke, at politikere forvalter med en så ringe indsigt og så lidt ansvar - der er simpelt ikke råd til det.

Der mangler i lovgivningen sanktioner overfor politikere og embedsmænd, der begår "økonomisk underslæb" overfor staten og befolkningen.

Jamen så gør dog noget!

 • 0
 • 0

Det er fint nok, at DSB har begrænset tabet ved IC4-projektet til kun 4 mia DKR. Det var jo folkevalgte, inkompetente politikere, der i sin tid satte dødssejleren igang, og der har hele vejen igennem været tale om en sag, som har været meget deprimerende for danskerne.

Det er taktisk set rigtigt at afslutte projektet nu, hvor befolkningen alligevel dagligt hører og ser på, at HTS-regeringen jonglerer med meget større mia-beløb til politiske projekter, som vi ikke aner resultaterne af.

Det må nu handle om at komme igang med anskaffelse af nye tog, som er afprøvede og godkendte hyldevarer, gennemføre en effektiv projekt- og kontraktstyring og holde skarpt øje med et nøje planlagt cash flow.

Det er også vigtigt, at der bliver sammensat en kompetent projekt-/kontraktgruppe, som udgøres af de mest kvalificerede personer og ikke indkluderer nepotistisk udvalgte amatører.

 • 0
 • 0

Det skulle styres som i det private. Brugt alle pengene, syndt - så er det bare slut.

 • 0
 • 0

Det skulle styres som i det private. Brugt alle pengene, syndt - så er det bare slut.

Og hos det private ruller der hoveder.

 • 0
 • 0

Det er også vigtigt, at der bliver sammensat en kompetent projekt-/kontraktgruppe, som udgøres af de mest kvalificerede personer og ikke indkluderer nepotistisk udvalgte amatører.

Det var oppe i Folketinget som et forslag fra Kim Kristiansen DF, kun liste Ø kunne delvis se fordelene, men forslaget faldt til jorden med et brag (Især fra de Konservative´s Lars Barfoed meget arrogante afvisning), da man mente at politikerne nok bedst vidste, hvad der er rigtigt. Og jeg tror på deres ord... NOT.!

 • 0
 • 0

Rosen angår kun beslutningen om nedlukning af IC4-projektet. En ny toganskaffelse skal ikke være en gentagelse af IC4-gyseren, men skal håndteres på en langt mere professionel måde uden politisk indblanding. Hvis Staten ikke har råd, kan Pensionskasserne finansiere og overvåge projektet.

 • 0
 • 0

Problemet er at der altid er et fjols der er klar til at sige de kan magte en opgave og et fjols til at tro på det. hvordan sikrer man sig at en opgave altid bliver løst inden for de rammer man har udstukket når virkeligheden er sådan?

 • 0
 • 0

Statens kontrakter er et rent "tag selv bord", det har man se på de seneste 20 års budgetoverskridelser.

Det er de private anlægsvirksomheder der underbudgetterer mod konkurrenterne for at få projekterne og derefter beder staten dække underskuddet.

Både politikere, embedsmænd og private ved det godt, men det er blevet en til en "kultur" og "bekvem" måde at indrette sig på, men det fordyrer i virkeligheden i stedet projekterne til skade for demokratiet og samfundet.

 • 0
 • 0

Til Carl Erik Ravn: Du har ret - den overordnede infrastruktur i DK er en politisk sag, og de kan også være med ved formulering af doktrinerne, men tekniske specifikationer og styring af anskaffelserne skal de holde sig langt væk fra.

 • 0
 • 0

Når der er elektrificeret fra København til Aalborg, skal vi da ikke køre dieseltog fra København til Frederikshavn. Det er helt godnat, når over 80% af strækningen er elektrificeret at fortsætte med dieseltog. Passagerunderlaget Aalborg-Frederikshavn er jo også meget begrænset.

De få passagerer fra Frederikshavn-Aalborg-strækningen kan benytte IC4, ja, men de må så skifte til eltog i Aalborg. Vi skal ikke have dieseltog kørende under elledninger som koster milliarder at etablere. Og vi skal slet ikke have dieseltog gennem Nørreport-tunnelen i fremtiden.

For strækningen Thisted-Holstebro-Herning er sagen måske en anden, da strækningen er længere, og oplandet større. Skal disse tog køre hele strækningen til København H som dieseltog, må de stoppe her eller de må vende og fx køre til Kastrup i stedet for Østerport. Så undgår man boulevardtunnelen (Nørreport) hvor der er dårlig udluftning.

Til gengæld belastes Tårnby-tunnelen og Kastrup Station så fortsat af diesel-os, men de har ikke de samme udfordringer med luftforurening som den aldrende Boulevardtunnel.

På lidt længere sigt bør strækningerne Aalborg-Frederikshavn og Vejle-Herning-Thisted også elektrificeres. Dette er i øjeblikket ikke rentabelt, men med udbygning af havvindmølleparkerne og for at få en ens standard på intercitytogs-strækningerne, bør det kraftigt overvejes alligevel.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal der elektrificeres på alle hovedstrækninger, og det skal der også tages højde for inden man starter på projektering af de nye signalsystemer, så man ikke skal til at lave om på dem, når der kommer nye tog. - Jeg håber virkelig, der er nogen, der tager hånd om det her nu.

 • 0
 • 0

Den beslutning burde være taget for mindst fem år siden da det stod klart at A-B ikke kunne finde ud af at levere toget.

Mindst.

Første gang så la'r vi ham gå, anden gang så lige så, [B]tredie[/B] gang så ta'r vi ham og [B]putter ham i gryden![/B]

Det er en nådesløs overholdelse af ovenstående børnerim, der skal til. Og så skal 'ham' dække over både projekt, uduelige beslutningstagere og de indgående processer.

Hvis man fraregner projekter, hvor forsinkelserne har årsag i en 'forsikringshændelse' fx vand i tunnellen under Storebæl - så er der ikke mange dybt forsinkede projekter, der ender bare halvt lykkeligt.

Stop NU de IC4 tog - køb/lej nogle standardtog, der kan afhændes efter 2020/21 eller er egnede på de mindre baner.

Lars :)

 • 0
 • 0

Når der er elektrificeret fra København til Aalborg, skal vi da ikke køre dieseltog fra København til Frederikshavn. Det er helt godnat, når over 80% af strækningen er elektrificeret at fortsætte med dieseltog. Passagerunderlaget Aalborg-Frederikshavn er jo også meget begrænset.

De få passagerer fra Frederikshavn-Aalborg-strækningen kan benytte IC4, ja, men de må så skifte til eltog i Aalborg. Vi skal ikke have dieseltog kørende under elledninger som koster milliarder at etablere. Og vi skal slet ikke have dieseltog gennem Nørreport-tunnelen i fremtiden.

Man kunne lade Nordjyske Jernbaner A/S http://www.njba.dk/ (Hjørring - Hirtshals og Frederikshavn - Skagen) tage sig af skinnetransporten nordenfjords, ialt fald midlertidigt. De lader til at have appetit på udvidelse af driften http://infrastruktur.blogspot.dk/2008/06/f...

 • 0
 • 0

DSB er et kæmpestort svindlerforetagende ledet af ligeglade og inkompetente idioter. Det ville derfor være bedre om DSB blev sat under administration af trafikministeriet, således at trafikministeren har det sidste ord at skulle have sagt vedr alle større beslutninger og det fulde ansvar.

 • 0
 • 0

hvis de ca 50 israelske IC3 tog kan ehverves for 1 mia kr eller mindre, så er dette klart det billigste alternativ til at hælde yderligere mia kr i IC4 projektet. Hvis der derudover stadig mangler 33 dieseltogsæt til intercitydrift, så kan vi bruge alm diesel lokomotiver og købe nogle nye komfortable dobbeltdækkervogne til at spænde bagpå.

At bruge 15 mia på elektrificering er ifølge min mening tåbeligt og dårligt købmandsskab, da der i 2021 højst sandsynligt ville være brint/batteritog lige på trapperne og så er disse penge jo også spildt.

 • 0
 • 0

Frederik, det du skriver er ikke ædrueligt. Du kan da ikke nu pege på en enkelt togtype og kræve, at det skal kunne køre under forhold, som måske eksisterer i fremtiden. Det er ligesom at se en Startrek film.

 • 0
 • 0

Frederik, det du skriver er ikke ædrueligt. Du kan da ikke nu pege på en enkelt togtype og kræve, at det skal kunne køre under forhold, som måske eksisterer i fremtiden. Det er ligesom at se en Startrek film.

kig dog på hvor hurtigt udviklingen indenfor batterier til elbiler går. jeg vil derfor næsten lægge hovedet på blokken og påstå at langdistance batteritog er en realitet før elektrificeringen bliver færdig i 2022 -2025. køreledninger er derefter kun nødvendige ved banegårdene til acceleration

 • 0
 • 0

Så smid dog det lort ud.

Pt er omfanget af havd det vil koste at få IC4 ud at køre pålideligt ukendt.

Hvad det vil koste at holde IC3 kørende er kendt, så hvor ikke bruge pengen på at holde noget kørende som virker.

Det skal man nok være politiker for at forstå.

 • 0
 • 0

sender mia. af kr. direkte i kloakken

Mogens, så længe vi accepterer at betale så meget i skat, vil politikerne finde på måder at komme af med midlerne. Jeg har selv været på udviklingsprojekter og set hvordan pengene kastes i grams. Og boet i Bruxelles og set euro-eliten te sig. Man tænker på den lille virksomhed der sidder og afstemmer moms og skal have det hele til at løbe rundt, eller børne-familien der skal have råd til en ferie.

 • 0
 • 0

næsten lægge hovedet på blokken og påstå at langdistance batteritog er en realitet før elektrificeringen bliver færdig i 2022 -2025. køreledninger er derefter kun nødvendige ved banegårdene til acceleration

Og her blev det så endnu mindre ædrueligt. Batteriers energitæthed og økonomi er enormt langt fra noget brugbart, og tog har endnu mere brug for disse to parametre end el-biler har : Prøv at tegne historiske kurver for de to parametre som funktion af tid, og se hvor lang tid det vil tage at nå rimelige tal.

Batteri-lokomotiver er dog ikke noget nyt; de har fandtes siden 1928.

Derimod kan der være god mening i at bruge batterier og svinghjul til at lagre bremseenergi som starthjælp : http://ing.dk/artikel/129642-svinghjul-kan...

 • 0
 • 0

I 1997 angav DSB at have brugt 3 PJ diesel og 1 PJ el. Der er ikke frigivet tal af samme lødighed siden men Energistatistikken for 2010 angiver 4.8 PJ til banetransport som includere privatbanerne.OK. 3 PJ diesel koster 450 millioner per år og ønskes erstattet af for omkring 200 millioner kroner træpiller plus Anholt. Den nødvendige investering til ledninger.tog og elværker bliver ikke under 30 milliarder og kommer i øvrigt ikke til at virke med den nuværende bemanding af Traffikministerium/DSB. Det svære valg er derfor om de togglade er femte kolonne eller bare småtbegavede som burde fratages stemmeret?

 • 0
 • 0

@ Niels Abildgaard

I 1997 angav DSB at have brugt 3 PJ diesel og 1 PJ el.

Der er ikke frigivet tal af samme lødighed siden men Energistatistikken for 2010 angiver 4.8 PJ til banetransport som includere privatbanerne.OK.

3 PJ diesel koster 450 millioner per år og ønskes erstattet af for omkring 200 millioner kroner træpiller plus Anholt.

Den nødvendige investering til ledninger.tog og elværker bliver ikke under 30 milliarder og kommer i øvrigt ikke til at virke med den nuværende bemanding af Traffikministerium/DSB.

Det svære valg er derfor om de togglade er femte kolonne eller bare småtbegavede som burde fratages stemmeret?

Hvor ser det ud i forhold til at nedlægge alle provinsbaner, dvs alle bortset fra Aarhus-Kbh-lufthavn, kystbanen og S-tog og metro og erstatte det med busser?

 • 0
 • 0

@ Niels Abildgaard

Hvor ser det ud i forhold til at nedlægge alle provinsbaner, dvs alle bortset fra Aarhus-Kbh-lufthavn, kystbanen og S-tog og metro og erstatte det med busser?

Selv de strækninger Du nævner vil gøre mere gavn som underlag for gummihjulstransport. Den væsentligste grund til at der er så meget jernbane her til lands er at banerne kørte som tyskerne bad dem om og derfor fik kul. Der hvor der ligger skinner i Århus kan der uden problem laves en lufthavn til 737/320.

 • 0
 • 0

[quote]@ Niels Abildgaard

Hvor ser det ud i forhold til at nedlægge alle provinsbaner, dvs alle bortset fra Aarhus-Kbh-lufthavn, kystbanen og S-tog og metro og erstatte det med busser?

Selv de strækninger Du nævner vil gøre mere gavn som underlag for gummihjulstransport. Den væsentligste grund til at der er så meget jernbane her til lands er at banerne kørte som tyskerne bad dem om og derfor fik kul. Der hvor der ligger skinner i Århus kan der uden problem laves en lufthavn til 737/320.[/quote]

Kigger man i historien var der jernbaner overalt, mange af dem startet som fragtbaner, passagerer var kun en dyr tillægstjeneste.

 • 0
 • 0

Det jeg ville have udtrykt klarere var at hvis besættelsesmagten havde været England ville vi havde fået olie og gummi(som fylder og vejer mindre når der skal sejles) istedet for kul og så havde der ikke været andet end veteranbaner idag.

 • 0
 • 0

Naar nu Hu Jin Tao og hans delegation alligevel er paa besoeg i naeste uge, saa burde man maaske benytte lejligheden til at droefte et samarbejde med kineserene omkring en total opdatering af det danske jernbanesystem inkluderet togsaet.

Paa en tur fra Kbh. til Aarhus, sammen med en af mine kinesiske ansatte, var han naermest ved at knaekke midt over af grin p.g.a. den generelle beskaffenhed og tiden det tog at rejse mellem de to byer.

Kineserne har indenfor de seneste aar opbygget et kompetent net af hoejhastighedsforbindelser og fortsaetter udbygningen. Vel noteret at der har vaeret fejl paa nogle linien, men deraf er der formentligt draget laere. Udviklingnen her i Kina, betyder at der er oparbejdet ret enestaaende kompetencer i relation til etablering af jernbaner, saa....

Faa en snak med dem naar nu de alligevel kommer til Danmark.

 • 0
 • 0

Det jeg ville have udtrykt klarere var at hvis besættelsesmagten havde været England ville vi havde fået olie og gummi(som fylder og vejer mindre når der skal sejles) istedet for kul og så havde der ikke været andet end veteranbaner idag.

Øh, hvad? England er da fuld af jernbaner? Hvorfor kobler du eksistensen af Danmarks jernbaner sammen med begivenheder under anden verdenskrig?

 • 0
 • 0

[quote]Det jeg ville have udtrykt klarere var at hvis besættelsesmagten havde været England ville vi havde fået olie og gummi(som fylder og vejer mindre når der skal sejles) istedet for kul og så havde der ikke været andet end veteranbaner idag.

Øh, hvad? England er da fuld af jernbaner? Hvorfor kobler du eksistensen af Danmarks jernbaner sammen med begivenheder under anden verdenskrig?[/quote]

Jern/jern blev trængt af gummi/asfalt før krigen i et sådant omfang at DSB satte sig på busserne ala COMBUS mange år senere.Så kom krigen.Nul benzin/gummi men kul hvis I kører vor mad og soldater uden vrøvl og det gjorde banerne så.I virkeligheden mistede banerne enhver berettigelse i tyverne men lever højt på en dybt urealistisk forestilling om at baner leverer varen når det kniber.Uden godsvogne og spor dertil samt damplokomotiver? You will get wiser but sadder.

 • 0
 • 0

[quote][quote]Det jeg ville have udtrykt klarere var at hvis besættelsesmagten havde været England ville vi havde fået olie og gummi(som fylder og vejer mindre når der skal sejles) istedet for kul og så havde der ikke været andet end veteranbaner idag.

Øh, hvad? England er da fuld af jernbaner? Hvorfor kobler du eksistensen af Danmarks jernbaner sammen med begivenheder under anden verdenskrig?[/quote]

Jern/jern blev trængt af gummi/asfalt før krigen i et sådant omfang at DSB satte sig på busserne ala COMBUS mange år senere.Så kom krigen.Nul benzin/gummi men kul hvis I kører vor mad og soldater uden vrøvl og det gjorde banerne så.I virkeligheden mistede banerne enhver berettigelse i tyverne men lever højt på en dybt urealistisk forestilling om at baner leverer varen når det kniber.Uden godsvogne og spor dertil samt damplokomotiver? You will get wiser but sadder.[/quote]

Rigtigt nok begyndte man allerede i tyverne at nedlægge baner, den helt store massakre kom først i halvtresserne. Hvis det ikke var så besværligt logistikmæssigt at omlade lettere stykgods til godsvogne havde der nok været mere gods på skinner i dag.

 • 0
 • 0

Rigtigt nok begyndte man allerede i tyverne at nedlægge baner, den helt store massakre kom først i halvtresserne. Hvis det ikke var så besværligt logistikmæssigt at omlade lettere stykgods til godsvogne havde der nok været mere gods på skinner i dag.

Det der omladning har alle dage været forbundet med tyveri,beskadigelse,forsinkelse og regulær bliven væk,men var nødvendigt da hestene var findistributører.Med lastbiler kører man hen hvor tingene skal bruges og ordentlige mennesker glædes derover. Kul,malm og den slags er .vi heldigvis fri for . Socialdemokrati og vidensamfund og sådan.

 • 0
 • 0

Kaere Torsten, det fremgaar vist ikke af traaden eller mit indlaeg, men jeg bor og har boet i Kina de seneste 14 aar. Dermed har jeg haft god lejlighed til at foelge udviklingen her, ikke bare i forbindelse med jernbanenet, men generelt. Mvh. Kjeld

 • 0
 • 0

Er der noget af det jeg har skrevet der er upræcist, ret det endelig. Størstedelen af ing.dk's læsere har boet andetsteds end Kina i samme tidsrum; det var for dem jeg gjorde opmærksom på Wikipedia-artiklerne.

 • 0
 • 0

[quote][quote]Det jeg ville have udtrykt klarere var at hvis besættelsesmagten havde været England ville vi havde fået olie og gummi(som fylder og vejer mindre når der skal sejles) istedet for kul og så havde der ikke været andet end veteranbaner idag.

Øh, hvad? England er da fuld af jernbaner? Hvorfor kobler du eksistensen af Danmarks jernbaner sammen med begivenheder under anden verdenskrig?[/quote]

Jern/jern blev trængt af gummi/asfalt før krigen i et sådant omfang at DSB satte sig på busserne ala COMBUS mange år senere.Så kom krigen.Nul benzin/gummi men kul hvis I kører vor mad og soldater uden vrøvl og det gjorde banerne så. [/quote] Jeg kan ikke gøre mig fri af en mistanke at det egentlige formål med din kampagne mod jernbaner i Danmark er at straffe danskerne for ikke at have gjort modstand nok mod tyskerne under krigen.

I virkeligheden mistede banerne enhver berettigelse i tyverne men lever højt på en dybt urealistisk forestilling om at baner leverer varen når det kniber.Uden godsvogne og spor dertil samt damplokomotiver?

Men sporene er der jo medmindre du får det som du vil ha det? Og godstransit på elektrificeret bane gennem Danmark trives jo. Godstransit til resten af landet kræver nu diesel, derfor er det urentabelt. Det virker som om at det er tanken om et dansk transportsystem uafhængigt af mellemøstlig olje der irriterer dig.

You will get wiser but sadder.

Hvordan skal den forstås?

 • 0
 • 0

Kul,malm og den slags er vi heldigvis fri for.

Hvorfor 'heldigvis'? Indtægt er indtægt.

Socialdemokrati og vidensamfund og sådan.

Outsourcing af grundindustri til Kina og 'ekspansiv finanspolitik' (ie. store underskud og lån) mener du? Det er derfor jernbanerne skal nedlægges, så vi ikke får sværindustri? Eller hva'?

 • 0
 • 0

Og godstransit på elektrificeret bane gennem Danmark trives jo. Godstransit til resten af landet kræver nu diesel, derfor er det urentabelt.

Vi lader godstog med tysk skrammel til Sverrig passere Storebælt formedelst 1500 kr.Trives?Det er som at fodre børn med Hash

 • 0
 • 0

Jeg tænker på om IC4 overhovedet når at komme ud og køre før det bliver skrottet. OK, nogle kommer nok ud, men resten kunne man lige så godt afskrive med det samme og frabede sig flere leverancer. Det er vel begrænset hvor mange tog man kan have holdende ved Århus. Mange af de allerede leverede kunne så blive til reservedele for dem som kører.

 • 0
 • 0

Outsourcing af grundindustri til Kina og 'ekspansiv finanspolitik' (ie. store underskud og lån) mener du? Det er derfor jernbanerne skal nedlægges, så vi ikke får sværindustri? Eller hva'?

Da vi snart ikke har industri, vi er for fine og kloge ,har vi heller ikke brug for jernbaner. Baner er en afsindig dyr måde at flytte fæ og frænder med.

 • 0
 • 0

[quote] Outsourcing af grundindustri til Kina og 'ekspansiv finanspolitik' (ie. store underskud og lån) mener du? Det er derfor jernbanerne skal nedlægges, så vi ikke får sværindustri? Eller hva'?

Da vi snart ikke har industri, vi er for fine og kloge ,har vi heller ikke brug for jernbaner. [/quote] Ho, ho. Du er en vittig hund. http://www.eutimes.net/2009/11/iq-by-country/ Kineserne er klogere end os. Bemærk udviklingen i de fhv. hvide lande fra 2002 til 2006.

Baner er en afsindig dyr måde at flytte fæ og frænder med.

Men den eneste der potentielt er uafhængig af udenlandske energikilder.

 • 0
 • 0

Kom for nylig til at nævne at det ville være rart med et gremium der kan tage stilling til den overordnede nyttevirkning for samfundet ved diverse lovforslag indenfor den omkostningstunge sociale sektor. Men pyh - så kunne politikerne jo ikke sætte deres lokale fingeraftryk, så det kan vi ikke have.

I transportsektoren skal vi selvfølgelig heller ikke have en pris/nytte - virkning. Også her må tilfældet råde!

Selvfølgelig skal vore intelligente og studerede transport/samfundsforskere IKKE høres, når de nu har valgt at bruge deres liv på at studere og forstå samfundets mekanikker må det være deres eget problem. UD med ekspertvældet! IND med politikerne! TAK Fog!

 • 0
 • 0

Jeg tror at hele Transportudvalget er i Berlin d. 18 - 21 September 2012 og med god grund, for det er en tiltrængt studietur sammen med den øvrige statslige jernbaneforvaltning.

http://www.innotrans.de/en/

Lad os ikke håbe at AnsaldoBreda har de bedste karameller, klistermærker og reklamekuglepenne på messen, ellers vælger de jo nok dem som leverandør igen.

 • 0
 • 0

På lidt længere sigt bør strækningerne Aalborg-Frederikshavn og Vejle-Herning-Thisted også elektrificeres. Dette er i øjeblikket ikke rentabelt, men med udbygning af havvindmølleparkerne og for at få en ens standard på intercitytogs-strækningerne, bør det kraftigt overvejes alligevel.

Du har glemt at nævne endnu en ikke eletrificeret intercitytogs-strækning, nemlig fra Struer til Langå, som fortsætter videre til Århus og derfra til Kbh./Kastrup på den i fremtiden elektrificerede stræknig fra Langå. Struer-Langå-Århus strækningen betjenes dog primært at de elendige, ukomfortable og støjende Arriva lokal-tog Alstom Coradia LINT 4, men der er stadige enkelte DSB Intercity-afgange på strækningen hver dag. Her skal der også fremover bruges DSB diesel-intercity tog.

(Det er i øvrigt for dårlig at man i dagens danmark stadig primært skal leve med så ukomfotable lokal-tog på 2 timers lange strækninger som Struer-Århus. Selv de oldgamle DSB MR-tog er mindre støjende og mere komfortable end de relativt nye Arriva LINT 41 tog som afløste dem).

 • 0
 • 0

I øvrigt tror jeg der er noget større sandsynlighed for at Struer-Langå strækningen bliver elektrificeret end Struer-Thisted. Kundegrundlaget og antallet af afgange er vist noget størrer.

Jeg tror faktisk der er størrre chance for Struer-Thisted bliver nedlagt end at den bliver elektrificeret. Strækningen er alligevel uendelig langsom, med elendige spor og passagernepå hver afgang kunne nok få plads i en bus. Maksimal strækningshastighed på Stuer-Thisted er i dag sølle 75 km/t, altså mindre end en bus må køre på landevejen: http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelI... Hvis de engang vælger at elektrificere Struer-Vejle, vælger de måske at lade alle IC-tog på strækningen have endestation i Struer og så indføre lokale bumletog på strækningen Struer-Thisted. Eller alternativt helt at nedlægge Stuer-Thisted strækningen og indsætte busser i stedet. Så kunne de måske samtidig lave bredere vejbaner på den meget smalle Oddesundbro. I dag skal de jo lukke for al modkørende trafik med bomme på Oddesundbroen når bare en lidt bred landbrugsmakine skal over broen.

Jeg ved ikke hvor ligetil, det ville være at elektrificere strækningen på Odddesundbroen med både broklap og brobuer at tage højde for?

 • 0
 • 0

Fakta:

1.Elektrificering af S-tog blevet taget i brug 3. april 1934. 2.Danmark er det eneste land I EU der bruger dielseltog. 3.Skinnedrift er en underskuds forretning på 9 mia. årligt

nej Irland bruger også kun diesel og det samme gør nogle østeuropæiske lande.

Jeg er næsten tilhænger af at indstille alle tilskud til jernbanerne og istedet bruge end del af besparelsen på komfortable intercitybusser.

 • 0
 • 0

Nok mere relevant at snakke med japanerne, som har kørt højhastighedstog i årevis uden et eneste uheld, end kineserne, hvis erfaringer har været knapt så rosenrøde...

 • 0
 • 0

Øh, du ved godt, i modsætning til den addeles idiotisk artikel du postede, at IQ absolut er en relativ størrelse, ikke sandt? Japanerne og Kineserne har et stort fokus på matematikundervisning, og det giver bonus i de fleste IQ tests, men der er mange andre former for intelligens som sjældent tages med.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten