Politikeres urin testet: Alle indeholdt glyphosat-rester

25 folketingsmedlemmer og ’andre kendte danskere’, som ikke er blevet navngivet, har lagt urin til en sprøjtemiddeltest foretaget af Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Testen afslørede, at samtlige 25 prøver indeholdt glyphosatrester i niveauer, der svarede til 0,89 ng/mg for de, som havde en økologisk levestil, mens de, der tyede til konventionelle fødevarer, havde et indhold på 1,45 ng/mg i urinen.

Testen er foretaget af bl.a. professor Lisbeth E. Knudsen, som i foråret fortalte Ingeniøren om et studie af børn og mødres urin, der viste, at også samtlige prøver her indeholdt rester af sprøjtemidlet glyphosat, som er den aktive ingrediens i verdens mest solgte ukrudtsmiddel Roundup.

»Du kan formentlig tage en hvilken som helst europæer og se, at de har været udsat for glyphosat, og så kan man spørge: Gør det noget? Jeg vil sige, at stoffet er klassificeret som kræftfremkaldende (af WHO, red.), så jeg mener, at det gør noget,« lød det fra Lisbeth E. Knudsen, da hun tirsdag gæstede en GMO-konference på Christiansborg arrangeret af miljøbevægelsen NOAH.

Det var samme organisation, som havde bestilt undersøgelsen, og selv om Roundup-resistente GMO-afgrøder ikke dyrkes på dansk jord, så herskede der på konferencen bekymring for, hvorvidt glyphosat oplagret i landbrugsdyr gennem foderet kan have en betydning. Desuden bliver sprøjtemidlet flittigt benyttet i internationalt landbrug ved dyrkning af fødevarer til mennesker.

Læs også: Undersøgelse afslører glyphosat-rester i danske børns urin

Lisbeth E. Knudsens hypotese var, at det gør en forskel, om man lever økologisk, hvilket også Enhedslistens Maria Reumert Gjerding var interesseret i.

»Man kan som politiker blive rigtig bekymret over, at alle har glyphosat i sig. Kan vi gøre mere for at finde frem til de sundhedsmæssige konsekvenser?« spurgte hun på konferencen.

»Ja,« mente Lisbeth E. Knudsen, som dog mente, at det ville kræve flere midler til undersøgelser, før man kunne fastslå, hvornår der var tale om en sikkert niveau i kroppen.

Læs også: EU-landene siger nej til glyphosat for tredje gang

Tidligere har Lisbeth E. Knudsen som sagt undersøgt urin fra 27 børn og mødre fra Gentofte og Viby Sjælland.

Dengang fastslog hun, at niveauerne lå ’lidt under prøverne blandt amerikanske landmænd, men på niveau med lignende undersøgelser i Tyskland’.

Ved konferencen tirsdag offentliggjorde hun, at resultaterne dengang viste, at børnene, der boede på landet, gennemsnitligt havde koncentrationer af glyphosat i urinen, svarende til 1,97 ng/mg, mens børnene fra byen havde et indhold på lignende 1,98 ng/mg i urinen.

For mødrenes vedkommende lå indholdet på niveau med politikernes, nemlig hhv. 0,94 ng/mg for dem, der boede på landet og 1,16 ng/mg for dem fra byen.

Emner : Kemikalier
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "... resultaterne dengang viste, at børnene, der boede på landet, gennemsnitligt havde koncentrationer af glyphosat i urinen, svarende til 1,97 ng/mg, mens børnene fra byen havde et indhold på lignende 1,98 ng/mg i urinen."

Der var altså ikke forskel på børn fra land og by, må konklusionen være. Uanset om glyphosatindholdet vurderes at være højt eller lavt.

 • 9
 • 2

Derfor kunne det være interessant at knytte nogle data til som varians og usikkerhed. Hvor stort er AMPA-niveau? Eller er den oplysning gemt til når der kommer flere penge til flere undersøgelser?

 • 6
 • 1

Har de konstateret at "alle har glyphosat i sig", som Enhedslistens Maria Reumert Gjerding siger det, eller har de målt nedbrydningsproduktet AMPA?

Hvis der er målt på AMPA-niveauet, har man så udelukket at der kan forekomme AMPA, der stammer fra andre kilder end nedbrydning af Glyphosat?

Er der nogen, her, der har kendskab til andre AMPA-kilder, end nedbrydning af Glyfosat?

 • 4
 • 1

Jeg var også tilstede ved GMO konferencen igår.

Jeg synes det er relevant at bemærke at deltagerne havde angivet OVERVEJENDE at spise økologiske fødevarer eller overvejende konventionelle fødevarer - og ikke udelukkende havde en økologisk eller konventionel levestil. Der er en forskel.

Att: Jan Damgaard - AMPA blev ikke målt i denne undersøgelse - som jo også er meget lille/en stikprøve og derfor er det svært at sige noget med sikkerhed, andet end at glyphosat kunne findes i alle 25 prøver fra politikere/andre kendte danskere.

Desuden tyder det i litteraturen på at glyphosat kun i ringe grad nedbrydes til AMPA i vores krop og derfor i stort omfang udskilles uforandret som glyphosat.

Men jo der mangler flere undersøgelser og (surprise) penge til undersøgelser, da det hverken er helt billigt eller nemt at analysere for glyphosat.

 • 14
 • 2

Jeg havde engang en romantisk forestilling om at der i et land som vores blev taget hånd om folkesundheden efter forsigtighedsprincippet, men det lader til at være en saga blot! Jeg er klar over at det er voldsomt store økonomiske interesser og magtfulde spillere på banen som er grunden til at brugen af Glyphosat fortsætter på trods af så massive beviser på at stoffet både er skadeligt og at det er alle vegne, men jeg kan bare ikke forstå at det her ikke skaber mere røre i andedammen. Men det er vel for abstrakt for den menneskelige forstand at noget vi hverken kan se eller lugte i vores urin kan føre til at vi får kræft!!! Og at vi ikke engang kan sikre os imod det ved at spise økologisk, dét er virkelig tankevækkende! Istedet for at lede efter grundende i andre lande (foderimport) så kunne vi jo starte med at gribe i egen barm. Brugen af Round-up er jo ikke begrænset til GMO marker - det bruges nærmest på alle konventionelt dyrkede marker her i landet mindst en gang om året og i rigtig mange tilfælde flere. Det bruges rask væk til tvangsmodning af korn der bruges til dyrefoder, det bruges til afsvidning af grønne marker inden der sås påny, til gængs ukrudtsbekæmpelse og i haver, parker osv. Hvordan kan dr så stadig være nogen der står uforstående overfor at vi alle har det skidt i vores urin i større eller mindre grad? Det er der da ikke den store mystik i??? Ja, man skulle efterhånden tro vi levede i en bananstat!

 • 22
 • 4

Jeg har hørt nogle rygter om at glyphosat binder næringsstoffer. Det er ikke tale om et videnskabeligt studie, så det kunne være interessant at høre om andre ved noget mere.

Historien går på at glyphosat binder visse næringstoffer sådan at dyrene får mangelsymptomer, bliver svagelige og ude af stand til at nå produktionsmålet (i nogle tilfælde så svagelige at de ligefrem dør). Jeg snakkede med en bonde, som havde besøgt en række mælkebedrifter i Tyskland og Sønderjylland hvor han hævdede at have set problemet. Synderen skulle være GMO foder, fordi glyphosat resistent planter sprøjtes i vækstsæsonen og derfor optager glyphosat i et helt andet omfang end almindelige planter.

Her er i hvert fald et andet sted hvor de funderer over problemet (uden at komme til en konklusion): https://www.biofortified.org/2011/02/does-...

 • 5
 • 0

Det er jeg sådan set enig i, men det er svært at leve fuldkommen økologisk, særligt for børn, med mindre de er helt isolerede fra omverdnen, og det vil der nok være nogle andre negative konsekvenser af vil jeg gætte på. Hvad jeg synes er helt absurd er at vi ALTID får kommentaren om at der mangler UNDERSØGELSER. Excuse me, men burde vi så ikke INDSTILLE brugen INDTIL vi har udført disse undersøgelser??? Eller kunne vi eventuelt overveje simpelthen at anerkende at når noget er giftigt og skadeligt for så mange organismer så er der nok en stor sandsynlighed for at det ikke er fuldkommen harmløst for vores organisme. Og iøvrigt synes jeg det er udtryk for typisk menneskelig arrogance at vi forbeholder os retten til at sprede stoffer omkring os som er giftige for alle mulige ANDRE organismer blot fordi vi antager at de ikke er giftige for os. Hvorfor er det vigtig at vide om vi kan have 0,5 eller 1,8 ng/mg i urinen uden at få kræft - sagens kerne er jo at stoffet er kræftfremkaldende. Jeg mener slet ikke vi kan undersøge os frem til et facit i denne hensigt for der er enormt stor individ forskel hvad angår tolerancegrænse osv. Igen er jeg nød til at spørge hvor forsigtighedsprincippet blev af?

 • 12
 • 2

Som ved alle blog-diskussioner skal man være klar over, at der normalt ikke ligger et peer review bag de forskellige bidrag. Derfor kan der selvfølgelig være fejl og misforståelse i følgende link. Disse fejl og vil forhåbentlig blive opdaget/rettet i en efterfølgende debat. Et står dog faste at anvendelse af Glyphosat kan have helbredsmæssige og miljømæssige konsekvenser og at det har stor økonomisk betydning for landbruget. Det sidste ord ikke sagt i denne diskussion.

Glyphosat - anvendelse og udbredelse i Danmark

Glyphosat er en katastrofe i Agentina, der forties af Dansk Landbrug...

Glyphosat og levercancer. Er der en sammenhæng?

Glyphosat og fødselsdefekter

Glyphosat – som ulykkes- og døds-årsag

 • 7
 • 1

Ud fra kortet i linket

Glyphosat - anvendelse og udbredelse

er det forventeligt, at personer bosat i Nordsjælland vil have mindst Glyphosat i urinen. Til gengæld vil man forvente, at personer fra Samsø, Kerteminde og Lolland-Falster har høje koncentrationer i af Glyphosat i urinen.

Det er så dejlig ude på landet ! eller er det ?

 • 4
 • 2

Ifølge Lisbeth Knudsen ”Jeg vil sige, at stoffet er klassificeret som kræftfremkaldende”. Jamen Lisbeth Knudsen taler mod bedre viden, idet en session om glyphosat arrangeret af ”European Environmental Mutagenesis and Genomic Society” med selveste Lisbeth Knudsen som organisator, viser, at ovennævnte udtalelse ikke er underbygget. Tværtimod, så konkluderer det ekspertudvalg i WHO, som skal vurderer om der er en risiko ved at indtage glyphosat, at den er minimal. I øvrigt er jeg nysgerrig efter at blive delagtiggjort i hvilken analysemetode Lisbeth Knudsen har brugt??

Det er kendt, at nogle analysemetoder for glyphosat kan vise positive resultater ved at detektere stoffer, der ligner glyphosat, men ikke er det. Og det lyder mærkeligt at alle testpersoner, inklusiv dem der spiser økologisk, skulle have glyphosat i urinen.

 • 4
 • 7

Vores retsystem bygger ganske vist på princippet om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, men det betyder ikke at princippet er relevant at bruge i alle samfundets sammenhænge. Når der er en mistanke om at et stof måske kan være sundhedsskadeligt så bør brugen af det da stoppes indtil det modsatte er bevist og IKKE omvendt!!! Det er jo heller ikke sådan at man idag kan bruge alle mulige og umulige stoffer i for eksempel levnedsmiddelindustrien eller lægemiddelindustrien indtil det bliver slået fast at de er sundhedsskadelige.

Der er ikke noget mærkeligt i at også de personer som overvejende lever økologisk har Glyphosat i urinen - stoffet bliver blandt andet her i landet brugt alt for ukritisk og til helt idiotiske formål som for eksempel tvangsmodning, ukrudtsbekæmpelse i private haver (af folk som ikke aner en dyt om hvordan sprøjtemidler håndteres) og komplet afsvedning af grønne stubmarker - altsammen for bekvemmelighedens aller ussel mammons skyld!

Jeg har ikke lige kunnet finde dokumentationen men mener da at der har hersket uenighed imellem WHO's arbejdsgrupper og ekspertudvalgene - så vidt jeg husker udtalte arbejdsgrupperne at der var evidens for at Glyphosat er kræftfremkaldende men organisationen valgte ikke at anerkende dette?

 • 14
 • 2

WHO står stadig ved at Glyphosat er Fromegentligt kræftfremkaldende, man ved at det er kræftfremkaldende på dyr, samt humane celler i kultur, eneste grund til at det IKKE er deklareret kræftfremkaldende på mennesker er at der ikke er lavet forsøg på mennesker. Det gør man generelt ikke når der kan være tale om kræftfremmende stoffer, I stedet ser man på udsatte befolkningsgrupper, for at analysere om de har mere kræft end andre. Der skulle være Svenske forsøg på folk som arbejder med Roundup, og de skulle have ca 40% mere kræft end dem som ikke brugte Roundup. WHO holder ved deres deklarering, og de anses generelt ( dog ikke af Streibig) som værende det førende organ i verden indenfor kræftrisiko forskning. WHO er også så vidt jeg ved det eneste organ som udelukkende arbejder med helt åbne kort. Industri studier der er skjulte kan man ikke bruge til noget.

 • 8
 • 3

Det samme kan man vist også sige om hende Lisbeth, i forsker kredse rundt omkring i verden er hun næppe taget særligt seriøst, men ing.dk kan vi altid regne med bakke fubforskerne og andet anti-videnskabeligt skidt op...

Vi snakker så om doser millioner gange fra nogle NOAEL værdier foruden netop at passerer uændret igennem vores system og udskilles i urinen hvorfor det skulle være mærkeligt ikke at kunne måle det når vi har udstyr der kan måle i nanogram og ganske ufarligt.

Lisbeth E. Knudsen gør sig selv til grin ved at fokuserer på et stof som glyphosat, i stedet for reelle problematiske stoffer, men ok det er jo også et anti-GMO event arrangeret af NOAH, og GMO ville jo netop nedsætte brugen af de problematiske pesticider, så det ville jo ikke tjene formålet at fokuserer på sådanne ting når det hele handler om ideologi og en stor voksende øko industri.

Mon de inviterer Scientology til at lave et ligeså seriøst ideologisk propaganda show og bliver det også til sådan en fin pseudovidenskabelig artikel på ing.dk?

I er virkeligt også gode til at henvise til IARC, til trods for de for længst i videnskabens verden ses som et meget useriøst organ, specielt pga. deres påstande op at glyphosat er kræftfremkaldene, som er blev kogt ned til amatør fejl i de studier de bygger deres påstande på og særligt manglende evne til at genkende og indrømme disse fejl og samt tydelige interessekonflikter. Læs evt. mere her, fra en rigtig professor i risiko:

https://risk-monger.com/2016/09/02/iarcs-g...

https://risk-monger.com/issues/agriculture...

https://risk-monger.com/2016/07/06/iarcs-d...

Og her er så hvad WHO virkeligt mener om glyphosat og de mener i øvrigt ikke glyphosat er kræftfremkaldene:

"Glyphosate is a broad-spectrum systemic herbicide. Several epidemiological studies on cancer outcomes following occupational exposure to glyphosate were available. The evaluation of these studies focused on the occurrence of NHL. Overall, there is some evidence of a positive association between glyphosate exposure and risk of NHL from the case–control studies and the overall metaanalysis. However, it is notable that the only large cohort study of high quality found no evidence of an association at any exposure level. Glyphosate has been extensively tested for genotoxic effects using a variety of tests in a wide range of organisms. The overall weight of evidence indicates that administration of glyphosate and its formulation products at doses as high as 2000 mg/kg body weight by the oral route, the route most relevant to human dietary exposure, was not associated with genotoxic effects in an overwhelming majority of studies conducted in mammals, a model considered to be appropriate for assessing genotoxic risks to humans. The Meeting concluded that glyphosate is unlikely to be genotoxic at anticipated dietary exposures. Several carcinogenicity studies in mice and rats are available. The Meeting concluded that glyphosate is not carcinogenic in rats but could not exclude the possibility that it is carcinogenic in mice at very high doses. In view of the absence of carcinogenic potential in rodents at human-relevant doses and the absence of genotoxicity by the oral route in mammals, and considering the epidemiological evidence from occupational exposures, the Meeting concluded that glyphosate is unlikely to pose a carcinogenic risk to humans from exposure through the diet. The Meeting reaffirmed the group ADI for the sum of glyphosate and its metabolites of 0–1 mg/kg body weight on the basis of effects on the salivary gland. The Meeting concluded that it was not necessary to establish an ARfD for glyphosate or its metabolites in view of its low acute toxicity."

http://www.who.int/foodsafety/jmprsummary2...

 • 5
 • 5

Tværtimod, så konkluderer det ekspertudvalg i WHO, som skal vurderer om der er en risiko ved at indtage glyphosat, at den er minimal.

Paul Hermann Müller modtog i 1948 Nobelprisen i medicin for at have opdaget DDTs insektdræbende virkning. DDT blev modtaget med begejstring, blev anset for at være uskadeligt for mennesker og blev spredt i store mængder i landbrug og private haver.

Fordelene ved DDT var meget store, bl.a. fik man udryddet malaria i Europa, Nordaustralien, dele af Sydøstasien, osv. med DDT. Senere blev det klart, at dette uskadelige insektmiddel absolut ikke var uskadeligt.

Forløbet af udviklingen af forståelsen for risikoen ved DDT bør være en advarsel om at udvise en høj grad af forsigtighed ved brug af insekticider.

 • 9
 • 1

eneste grund til at det IKKE er deklareret kræftfremkaldende på mennesker er at der ikke er lavet forsøg på mennesker

Det er der desværre, men deltagerne er ikke frivillige.

"When I explained I was in the country to cover the soya boom, which has given Argentina the fastest growth rate in South America, but also allegedly caused devastating malformations in children"

Professor Raul Montenegro: " "I have pesticide in me", he said, almost as soon as he opened the door. "Here we all have pesticide in our bodies because the land is saturated with it. And it is a huge problem." "More than 18 million hectares are covered by this GMO soya but it’s not solely a matter of soya because over this plant on this huge surface more than 300 million litres of pesticide are used."

"Monsanto ... The company’s genetically-modified seed was designed to withstand their glyphosate-based pesticide, Round-up, which is routinely used in huge quantities across the country. But - according to numerous medical experts - in the process of using such pesticides everything else is being poisoned, including people. The doctors and scientists claim that babies are being born with crippling birth malformations and that in recent years the incidence of childhood cancer has soared. It is a phenomenon, they say, that has coincided with the introduction of Monsanto's seed." http://www.aljazeera.com/programmes/people...

Se også filmen "People & Power - Argentina: The Bad Seeds", som blev produceret i forbindelse med ovenstående: https://www.youtube.com/watch?v=JxATngnqgv8

 • 6
 • 3

Hehe Professor Raul Montenegro... Anti-GMO bevægelsens Helen Caldicott, ja ok han selv er selvfølgeligt også anti-atomkraft, modsat mange af hans biolog kollegaer der vist er temmelig uenige med ham på begge områder og som modsat ham har fået den rigtige Nobels pris...

Ja GMO og glyphosat giver misdannelser, fordi det kan han lige hurtigt fikse noget statistik der viser. Meget lig den berømte sag som MSR vaccine og autisme.

Må sige det er lidt skidt som han bruger googles glemme funktion til at slette kritik af ham...

 • 2
 • 7

Hehe Professor Raul Montenegro... Anti-GMO bevægelsens Helen Caldicott

Montenegro er imod GMO og glyphosat, fordi han observerer de negative virkninger ved kombinationen.

At foregøgle sig, at man har afvist kritiken og risikoen ved at foretage et personangreb på ham, er ikke særlig værdifuldt, for hvis man ser filmen, der viser en række skadevirkninger, vil man også se adskillige andre læger m.fl., som arbejder blandt og behandler ofrene. Tror du, at de alle er "Anti-GMO bevægelsens Helen Caldicott"?

 • 4
 • 3

Jamen jeg behøver ikke at forsvarer at observationer ikke er videnskabelige beviser eller fortæller noget om årsager, og at en såkaldt professor går ud og bekæmper verden kun ud fra observationer og overfladisk statistik, burde fortælle alle med bare lidt viden i emnet og basal kilde kritik at han næppe er en pålidelig kilde. Så jeg kan da spørge dig overfor du deler sådan noget ignorant anti-videnskabeligt crap? Det er jo ikke nationen, eller ok det kan være svært at se forskel i dag.

 • 2
 • 5

Vi har vel også allesammen tungmetaller, plastik, penicillin og meget mere i blodet, hvis vi måler efter med de rigtige, finfølende instrumenter? Jeg er sikker på, at der findes seismografer der kan tegne fine billeder af de jordskælv vi har i Danmark.

 • 6
 • 7

Som Per herover skriver, kan man finde hvad man vil - men hvor er perspektivet?

Planterne i konventionelle landbrug laver selv 99% af de pesticider der forefindes ved høst. At man kan finde Glyphosat i NANOgram mængder er vel ikke vildt? Artiklen har ingen grænseværdier opgivet, så hvor er perspektivet?

"Drikkevandet, som går ud til forbrugerne, må ikke overskride grænseværdien på 0,1 mikrogram/liter. Grænseværdien er politisk fastsat og ikke på baggrund af en sundhedsmæssig vurdering og den er dermed meget lav." http://mst.dk/media/mst/69877/Fakta1%20om%...

0,1 mg = 100 ng Vi er altså over 50x UNDER grænseværdien...

 • 3
 • 5

t en såkaldt professor går ud og bekæmper verden kun ud fra observationer og overfladisk statistik

"But - according to numerous medical experts - in the process of using such pesticides everything else is being poisoned, including people."

Et stærkt forøget antal fødselsdefekter og forøget kræft blandt børn er vokset sammen med kombinationen af GMO-soya og glyphosat, det er meget usandsynligt, at det er et tilfældigt sammentræf, eftersom de samme stigninger i sygdom ikke observeres udenfor soyaområderne.

Desuden står Montenegro ikke alene, det er "according to numerous medical experts".

 • 4
 • 0

En liter vand, vejer ca 1 kg. Dvs. at grænseværdien er angivet som ca 0,1 milliardtedel af en liter vand... I testen er der målt 1 ng/mg, dvs. ca. 1 milliontedel og altså 10.000 gange så meget som grænseværdien for drikkevand...

Hov, det ser forkert ud...

grænseværdi 0,1 ug/l Målt værdi 1-2 ng/mg

1 liter ca lig med 1.000.000 mg

Målt værdi må så svare til ca 1-2 mg/l urin... og altså 10-20 gange grænseværdien for drikkevand... Jeg vil derfor ikke anbefale at man drikker en liter politikerurin da det overskrider grænseværdien for Glyphosat :)

 • 6
 • 0

Jeg vil derfor ikke anbefale at man drikker en liter politikerurin da det overskrider grænseværdien for Glyphosat :)

for ikke at tale om børns urin, som indeholder ca. den dobbelte mængde (1,97 ng/mg) af et "uskadeligt" stof, som er klassificeret som kræftfremkaldende af WHO. Om det er farligt eller ej, finder vi ud af hen ad vejen. Folk som er foruroligede over det, er nok hysteriske. Går det galt siger vi blot som sædvanlig "vi beklager dybt ...".

 • 3
 • 0

Hehe Professor Raul Montenegro

Så du så filmen "People & Power - Argentina: The Bad Seeds" ?

Udover professor Raul Montenegro, Universidad de Cordoba, som Rolf Hansen har et personligt problem med, forklarer Dr. Ceveza, som har praktiseret i Chaco i 30 år, at hun først har observeret et stort antal misdannelser for ca. 20 år siden da man havde introduceret kombinationen af GMO-soya og Glyphosat, og hun viser diagrammer med et tydeligt sammenfald i væksten af de to - men måske er det de pludselig forekommende misdannelser, der forårsager soyadyrkning og sprøjtning med glyphosat?

Professor Andres Carrasco, Universidad de Buenos Aires, som er Argentinas førende embryologist konstaterer et kraftig vækst af kræft, specielt leukæmi, sammenfaldende med væksten i brug af glyphosat og han kan påvise cellemisdannelserne i laboratoriet - men måske er det de pludselig forekommende kræfttilfælde, der forårsager soyadyrkning og sprøjtning med glyphosat?

En neonatal specialist er chokeret over sammenfaldet mellem den voldsomme sprøjtning af afgrøder og de mange dødbringende misdannelser blandt nyfødte - men måske er det de pludselig forekommende, dødbringende misdannelser, der forårsager soyadyrkning og sprøjtning med glyphosat?

Jeg er yderst taknemmelig for, at vi på ing.dk har en debattør, som ved meget mere om emnet end de, som undersøger det og daglig behandler de mange misdannede og kræftsyge børn i de områder, hvor GMO-soya og sprøjtning med glyphosat er fremherskende. Måske burde vi indsamle penge til at sende vedkommende hertil for at forklare forskere og læger, at de bare ikke har forstået, at sygdomme og død slet ikke hænger sammen med uhæmmet sprøjtning med glyphosat?

 • 4
 • 0

Der er endvidere en del - skal vi kalde det tendentiøse - "unøjagtigheder" eks. skrives det: "Jeg vil sige, at stoffet er klassificeret som kræftfremkaldende (af WHO, red.), så jeg mener, at det gør noget, " Dette er løgn - check selv IARC (ikke WHO - for WHO har sammen med JMPR nået en anden konklusion). Og så siges det: "det ville kræve flere midler til undersøgelser, før man kunne fastslå, hvornår der var tale om en sikkert niveau i kroppen " - her kastes der vrag på toksikologien og fagfæller, der jo netop arbejder med at fastsætte, hvilke niveauer, der er sikre - det er ligesom meningen med at ADI og MRL osv. Og så er resultaterne fuldstændig forventelige og du vil kunne lave samme øvelse med stort set et hvilket som helst pesticid eller andet kemikalie, som vi anvender i vores dagligdag.

 • 1
 • 4

Så jeg kan da spørge dig overfor du deler sådan noget ignorant anti-videnskabeligt crap?

Du har nok ret. Ligeledes er det ignorant anti-videnskabeligt crap at tro, at kaliumcyanid er dødbringende i endog meget små doser. Der er aldrig gennemført dobbeltblindforsøg med en passende kontrolgruppe og en gruppe, som får en rimelig dosis. Det hele er rygter baseret på observationer af folk, som er døde efter indtagelse af cyankalium - rent anekdotisk stof og ignorant anti-videnskabeligt crap på samme måde, som lægernes observationer af at fostermisdannelser og kræft blandt børn optræder i usædvanligt omfang i områder, hvor der sprøjtes overmåde meget med glyphosat.

 • 5
 • 0

Som Per herover skriver, kan man finde hvad man vil

Hvis det i bedste fald intetsigende udsagn skal tages for pålydende så vil vi også kunne finde åbenlys demagogi og postfaktuelle argumenter fremført med stor alvor.

men hvor er perspektivet?

Perspektivet må være at forbrugerne i udmeldinger fra landbrugets organisationer møder flere sandheder end usandheder. Det er trods alt forbrugeren der skal have tillid til landmanden, det omvendte er ikke nødvendigt så længe der afregnes kontant.

Forbrugen kan teoretisk vælge producenter fra hvis de for eksempel syntes varens pesticid, tungmetal, PCB eller antibiotika indhold burde stå på varens indholds-fortegnelse og ikke på avisforsider der jævnligt kan afsløre smittefarlige produktions forhold og kemi/antibiotika/GMO/tungmetal forbrug/misbrug.

Disclaimer Foranstående gælder naturligvis ikke for hvem som er overbevist om journalister både er løgnagtige og har en dyster skjult dagsorden, samt at al videnskab der ikke anpriser og velsigner landbrugets gøren og laden, er udført i blindt socialistisk raseri, eller af landsforrædere, eller en kombination af begge.

 • 2
 • 1

For active substances in plant protection products (PPP) with well defined urinary elimination, no potential for accumulation and virtually no metabolism, measuring of urine levels could be a powerful tool for human biomonitoring. Such data may provide reliable estimates of actual internal human exposure that can be compared to appropriate reference values, such as the ‘acceptable daily intake (ADI)’ or the ‘acceptable operator exposure level (AOEL)’. Traces of the active compound glyphosate were found in human urine samples, probably resulting either from occupational use for plant protection purposes or from dietary intake of residues. A critical review and comparison of data obtained in a total of seven studies from Europe and the US was performed. The conclusion can be drawn that no health concern was revealed because the resulting exposure estimates were by magnitudes lower than the ADI or the AOEL. The expected internal exposure was clearly below the worst-case predictions made in the evaluation of glyphosate as performed for the renewal of its approval within the European Union. However, differences in the extent of exposure with regard to the predominant occupational and dietary exposure routes and between Europe and North America became apparent. http://link.springer.com/article/10.1007/s...

 • 1
 • 1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/...

Background

A study in frog and chicken embryos, and reports of a high incidence of birth defects in regions of intensive GM-soy planting have raised concerns on the teratogenic potential of glyphosate-based herbicides. These public concerns prompted us to conduct a systematic review of the epidemiological studies testing hypotheses of associations between glyphosate exposure and adverse pregnancy outcomes including birth defects.

Methods

A systematic and comprehensive literature search was performed in MEDLINE, TOXLINE, Bireme-BVS and SCOPUS databases using different combinations of exposure and outcome terms. A case–control study on the association between pesticides and congenital malformations in areas of extensive GM soy crops in South America, and reports on the occurrence of birth defects in these regions were reviewed as well.

Results

The search found ten studies testing associations between glyphosate and birth defects, abortions, pre-term deliveries, small for gestational date births, childhood diseases or altered sex ratios. Two additional studies examined changes of time-to-pregnancy in glyphosate-exposed populations. Except for an excess of Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD (OR = 3.6, 1.3-9.6) among children born to glyphosate appliers, no significant associations between this herbicide and adverse pregnancy outcomes were described. Evidence that in South American regions of intensive GM-soy planting incidence of birth defects is high remains elusive.

Conclusions

Current epidemiological evidence, albeit limited to a few studies using non-quantitative and indirect estimates and dichotomous analysis of exposures, does not lend support to public concerns that glyphosate-based pesticides might pose developmental risks to the unborn child. Nonetheless, owing to methodological limitations of existing analytical observational studies, and particularly to a lack of a direct measurement (urine and/or blood levels), or an indirect estimation of exposure that has proven valid, these negative findings cannot be taken as definitive evidence that GLY, at current levels of occupational and environmental exposures, brings no risk for human development and reproduction.

 • 2
 • 1

Det betyder jo at det udskilles. Det ville være farligere hvis der ikke måltes noget i urinen, for så blev det ophobet. Bortset fra det, vil indholdet i kroppen svare til indholdet i urinen?

 • 1
 • 2

der er "videnskabelig" bevis for skidtet er ufarligt må forbrugerne øjensynlig tåle at det findes i økologiske produkter, ligesom det sker med Prosulfocarb. Vi må håbe for konventionel fødevare produktion ar den kynisme ikke skader salg og omdømme.

 • 1
 • 1

Det er glædeligt, at du bruger tid på at grave i emnet og finder den sidste nævnte artikel. Jeg synes den er OK, men der er et par svagheder.

Prøv at læse følgende artikler nævnt i følgende link

http://www.klimadebat.dk/forum/glyphosat-o...

Det drejer sig om en analyse af antal fødsels defekter i Red River Valley og i Texas. Den omtalte artikel refererer ikke Red River Vally analysen korrekt og ikke nævner analyse fra Texas.

Svagheden ved disse analyser, at der bruges mange andre pesticider end Glyphosat, bl.a. 2,4-D og MCPA. 2,4-D er en af ingredienserne i Agent Orange kendt fra Vietnamkrigen. Både 2,4-D og MCPA er under mistanke for at være kræftfremkaldende.

Både 2,4-D og MCPA bruges i mindre mængder i Danmark. Man kunne fristes til at mene, at Miljøstyrelsen tænker mere på landmændene økonomi frem for befolkningens helbred. Desuden, hvis man er til satire: ”Dansk landbrug klar til en ny Vietnam-krig - de har et af midlerne hertil nemlig 2,4-D(dioxin).”

Kommer tilbage med slagsstatistikker for 2,4-D og MCPA

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten