Politikere vil tvinge Danmark til at teste nye bilers forurening

Fiat 500X er blevet et symbol på bilindustriens arrogance, fordi softwaren slår NOx-rensning fra efter 20 minutter, angiveligt for at beskytte motoren. Illustration: Kārlis Dambrāns / Wikimedia

Danmark og en række andre EU-lande, som i dag slet ikke tester nye biler, kan blive tvunget til at opbygge omfattende testprogrammer.

Det er konsekvensen af to afstemninger i EU-Parlamentet tirsdag. Afstemningerne er en reaktion på den såkaldte Dieselgate-sag, der begyndte med afsløringen af, at Volkswagen havde benyttet snydesoftware for at komme igennem dagens laboratorietest af NOx-udslippet fra dieselbiler.

Læs også: »Bilindustrien har snydt, men kun Volkswagen har tilstået«

Afstemningerne i dag handlede om de krav og ønsker, som parlamentet går ind til forhandlingerne om nye krav til bilindustrien med. Parlamentet skal blive enige med både kommissionen og landenes ministre, inden kravene kan føres ud i livet.

Vi skal have langt, langt bedre kontrol«

I dag bliver nye biler testet i de medlemslande, hvor bilfabrikken høre hjemme, og laboratorierne får deres indtægter fra bilindustrien. Det har ført til kritik af, at de ikke er uafhængige.

»Vi skal have langt, langt bedre kontrol. Der skal ikke være links mellem bilindustrien og dem, der godkender bilerne. De test, der udføres, skal baseret på normal kørsel,« siger den danske socialdemokrat Christel Schaldemose, som har siddet med i det udvalg, som har undersøgt Dieselgate for EU-Parlamentet. Udvalgets rapport blev behandlet i parlamentet i dag og vedtaget med stort flertal.

Den socialdemokratiske gruppe foreslog at oprette et nyt fælles EU-agentur til at teste nye biler. Men forslaget blev ikke vedtaget.

Fremover skal bilerne ikke bare testes på et rullefelt i laboratoriet, men også i virkelig trafik. Den nye test kaldes RDE for Real Driving Emissions. Den test skal samtlige medlemslande udføre, mener parlamentet. Hvert land skal teste 20 procent af de nye biler, som kommer på markedet. Da hver model har flere typegodkendelser afhængig af motor og i nogle tilfælde ekstraudstyr, skal der opbygges en testindustri, også i Danmark.

Læs også: Svensk test: Opgradering af snydesoftware gør nogle VW-biler bovlamme

Mange medlemslande har intet gjort for at teste nye biler

Christel Schaldemose er ærgerlig over, at der ikke kommer et EU-agentur, som hun anser for en både mere effektivt og mere økonomisk end mere kontrol i medlemslandene.

»Rigtigt mange medlemslande har slet ikke gjort noget for at kontrollere bilerne, for i dag skal du udelukkende gennemføre den kontrol, som de selv finder tilstrækkelig. Vi kræver, at der skal være et mål for, hvor meget der skal testes i medlemslandene,« siger Christel Schaldemose. Hun åbner dog for, at kravet måske ikke behøver at være 20 procent af de typegodkendte biler.

Læs også: Fransk bilproducent fremlægger data: Så meget snyder benzintallene

Den danske socialdemokrat er endnu mere ærgerlig over, at parlamentet ikke vedtog skrappere krav til dieselbilernes udslip af sundhedsskadelige gasser.

Ny test førte til slappere NOx-grænse

Det skyldes, at en teknisk komité for halvandet år siden gav bilindustrien lov til at udlede godt dobbelt så meget NOx som de 80 mikrogram per km, som udslipsnormen Euro 6 ellers foreskriver. Det skyldes netop overgangen til en ny og mere realistisk test.

Biler, som består dagens laboratorie- og rullefelttest, udleder i praksis mange gange flere NOx, end normen foreskriver.

Læs også: Nye dieselbiler forurener syv gange mere end de er godkendt til

Fordi testen bliver realistisk, fik bilindustrien en såkaldt conformity factor, altså lov til at forurene mere.

Læs også: Kompromis: EU’s dieselbiler må udlede dobbelt så meget NOx de næste fem år

»Noget af det, jeg er mest ærgerlig over, er, at parlamentet ikke er mere konkret. Det, vi har brug for, er ikke nye faktorer, men nogle grænser, man skal overholde,« siger Christel Schaldemose.

Der skal nok komme skrappere krav trods tysk skepsis

Hun henviser til USA, hvor bilproducenterne skal overholde grænseværdierne uden ekstra tillæg.

Læs også: VW-svindel har stået på siden 2006

Det er en kendt sag, at særlig Tyskland modsætter sig skrappere krav til biludslip. Alligevel afviser Christel Schaldemose, at dagens debat i EU-Parlamentet var andet end spil for galleriet, fordi nye regler kan blive bremset af ministerrådet.

»Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil få markant strammere regler. Vi føler os ansvarlige for at sikre, at vi får et betydeligt bedre bilgodkendelsesstem, end vi har i dag. Derfor føler jeg mig overbevist om, at når vi er færdige med lovgivningen, får vi et betydeligt bedre bilgodkendelsessystem end i dag, selv om det måske ikke er 100 pct. identisk med, hvad vi har af ønsker,« siger hun.

Christel Schaldemose gætter på, at forhandlingerne mellem kommission, ministerråd og parlament er afsluttet til efteråret. Så går der et par år, inden de nye regler træder i kraft.

Miljøorganisation: Vi går glip af en historisk mulighed

Mellem parlamentets krav er også, at der ikke bliver undtagelser fra kravene til NOx-udslippet. I dag kan producenterne henvise til, at de beskytter motoren, hvis NOx-rensningen slås fra. Det har ført til kreative systemer hos f.eks. Fiat, hvis 500X slår rensningen fra efter de 20 minutter, som laboratorietesten varer, og Opel, som slår rensningen fra, når temperaturen er under 17 grader.

Læs også: Alle snyder: Bilproducenterne slukker for rensning af NOx, når det er koldt

Hvis der fremover skal være den slags undtagelser, skal producenterne beskrive dem og have dem godkendt på forhånd, mener parlamentet.

Den europæiske miljøorganisation Transport & Environment kritiserer EU-politikerne for at gå glip af en historisk mulighed for at forhindre en gentagelse af Dieselgate ved at oprette et EU-agentur. Organisationen er dog overordnet glad for parlamentets forslag.

Hverken den europæiske eller den tyske brancheorganisation har udsendt meddelelser i forbindelse med EU-Parlamentets krav.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg synes da det er meget fornuftigt at alle lande skal have kapaciteten og know-how til at teste?

At alle lande så nødvendigvis skal teste hver model kan vi hurtigt blive enige om ikke er hensigtsmæssigt. Det er vel sådan set en af pointerne med EU at man kan være fælles om den slags(?)...

Jeg mener, EU kunne fungere som koordinator og dokumentationcenter for test. Hver model skulle så testes i hjemlandet plus f.eks. to lande, udpeget af EU, der ikke har interesser i den pågældende bilfabrikant. Selvfølgelig betalt af bilfabrikken. Består den, er den godkendt i alle EU lande.

Hvert land kan så evt. til enhver tid lave en bekræftende test, enten ved mistanke om uregelmæssigheder, eller som stikprøve eller andet, betalt af dem selv. Hvis der påvises et problem kunne landet så have ret til at kræve at de tre oprindelige laboratorier gentager deres test, for egen regning.

På den måde tror jeg testen kunne blive både effektiv og ikke alt for meget (mere) bureaukratisk.

 • 4
 • 3

Hvad er varernes fri bevægelighed værd, hvis der ikke er en fælles typegodkendelse? Troede det var selve kernen i EU samarbejdet.

 • 15
 • 0

Jeg håber man laver en model hvor testcenteret bliver finansieret af de producenter, hvis biler ikke holder det de har lovet. F.eks ved ekstra afgift på deres biler. Så er det op til producenten om de vil lade det gå ud over dækningsgraden eller lade kunderne betale ekstra og derved risikerer at miste dem til ærlige producenter.

 • 2
 • 3

Jeg håber man laver en model hvor testcenteret bliver finansieret af de producenter, hvis biler ikke holder det de har lovet. F.eks ved ekstra afgift på deres biler.

Så de skal stadig kunne slippe udenom? Så bliver det som Microsoft der gør noget de ved de ikke må når bare de ved at bøden er mindre end gevinsten! Nej tak, overskridelse skal være lig med nul typegodkendelse eller den skal tilbagetrækkes straks i hele EU hvis den er givet.

 • 3
 • 0

La de samme som tester i dag fortsette, men med nye og bedre regler. Så får man teste testerne og gi bilfabrikkene heftige bøter dersom testsentrene som bilfabrikkene velger, gjør feil!

Tunge biler, biler med store motorer og særlig store bensinmotorer bør få en noe hardere test for å reflektere reell bruk av slike biler (i motsetning til i dagens tester, blir disse motorene brukt/utnyttet av og til og dermed høyere forbruk i det virkelige liv).

 • 2
 • 2

I artiklen "Fremover skal bilerne ikke bare testes på et rullefelt i laboratoriet, men også i virkelig trafik. Den nye test kaldes RDE for Real Driving Emissions."

Det er vigtigt at lave et testforløb der kan reproduceres.

Det vil være forkert at typegodkende en bilmodel baseret på en testkørsel den har fortaget på offentlig vej. Det vil være alt for let at arrangere test på særlige dage hvor bilen kører i bytrafik på en grøn bølge med 10 biler fra samme producent rundt om til at sikre at alt kører let uden tabsgivende stop / start.

Emissionstest-procedure skal selvfølgelig afspejle kørsel i typisk trafiksituationer. Derfor må vi i EU samarbejde finde et antal trafiksituationer, der bedst efterligner trafik, de nuværende situationer er for slappe. Disse situationer må omsættes til kendt testprocedure der kan testes på testcenter så test kan reproduceres igen og igen.

 • 3
 • 0

Det er et håbløst forslag. Jeg har på intet tidspunkt hørt, at bilerne ikke har overholdt de testspecifikationer, som EU har stillet i forbindelse med godkendelse af bilerne. Det er måske fordi jeg ikke har fulgt godt nok med, men min opfattelse har så været, at bilerne ikke præsterede det forvenetede på landevejen. Det må helt fra starten have været synligt for alle. Det burde derfor være indlysende, at det er testspecifikationerne der skal ændres. Når man ikke gør det, syntes det alene at være fordi, det så ville fremstå klart, at bilfabrikanterne ikke havde snydt, men at embedsværket i EU havde fabrikeret uigennemtænkte testspecifikationer. Det har man åbenbart så svært ved at vedgå, at der nu skal gennemføres store test i hvert enkelt land, hvilket er voldsomt dyrt, samtidig med at resultatet må forventes at blive ens på alle testcentre, med mindre der benyttes forskellige testspecifikationer.

 • 6
 • 0

jeg er efterhånden meget skeptisk over for nye tiltag fra EU´s side. I bund og grund burde det være EU, der alene står for tests, godkendelse og ansvar overfor de enkelte medlemslande. Men dette magter EU sikkert heller ikke, hvorfor der udrulles et stort bureaukrati i alle de enkelte medlemsstater. De ydre grænser magter EU heller ikke. Vi skulle have beholdt EF, da vi europæere er alt for forskellige til at samles i en politisk union.

 • 5
 • 1

Synes det ville være meget naturligt at lave det som et søster-organ til Euro NCAP

(New Car Assessment Programme)

 • 0
 • 0

Det er jo meget almindeligt at laboratorierne får deres indtægter fra bilfabrikkerne det er jo deres kunder. Det samme gælder også herhjemme for en række ATV institutter. Hvis et laboratorie tages med fingrene i kagekassen og godkender en bil der ikke overholder specifikationerne skal deres akkreditering til biltests bare annulleres, så må de jo finde nogle andre kunder.

 • 1
 • 0

De politikere som vi vælger sløser med vores penge ! Det er os som vælgere der SKAL KRÆVE at midlerne bruges der hvor vi får mest for pengene.

Verden står overfor meget store problemer med fortsat befolkningstilvækst og global opvarmning. EU landene får meget store udgifter med disse 2 problemer. Vi er sørme nødt til at bruge ressourcerne med stor omtanke !

EU skal have en central test og typegodkendelse , derudover er det politiets opgave at sikre at bilerne ikke ændres så normerne ikke kan opfyldes. (det gør de så ikke fordi de skal stå ved grænsen og de skal også foretage køreprøver og det er alt for meget for politiet)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten