Politikere vil se nærmere på militærrobotter

Det er ikke nok, at det danske forsvar bruger fly og både som ubemandede robotter til rekognoscering.

Der skal mere fokus på mindre, mobile militære landrobotter, der mere direkte kan støtte små grupper af soldater ved forskellige operationer. Sådan lyder meldingen fra flere af forsvarsudvalgets medlemmer, efter at Ingeniøren i sidste uge skrev om de nyeste militærrobotter på markedet.

Forsvarsudvalget var netop i sidste uge på besøg på det amerikanske forsvars testcenter Fort Bliss i Texas. Her blev de bl.a. præsenteret for den såkaldte PackBot, som var en af de modeller, Ingeniøren beskrev i sidste uge. Den bruges allerede af amerikanerne i både Irak og Afghanistan. Robotten kan bæres og betjenes af en mand og kan bruges til rekognoscering, opsporing og ødelæggelse af miner og vejsidebomber.

»Der er ingen tvivl om, at dette er vejen frem. Og jeg synes specielt, det er interessant med robotter til enkelte soldater eller små grupper, der kan sendes ind i huler og bygninger i stedet for mennesker,« lyder det fra Socialdemokraternes forsvarsordfører, John Dyrby Paulsen.

Hans kollega fra Venstre, Karsten Nonbo, er enig:

»Når vi ser på brugen af robotter i det danske forsvar, er det noget, som vi ikke bare affejer med henvisning til pris. Denne type robotter vil også blive billigere og bedre. Derfor bør vi undersøge nærmere og holde pris og kvalitet op mod, hvad vi ellers bruger penge til i forsvaret,« siger han.

Begge vil drøfte robotter i forsvarsforligskredsen i forbindelse med forligsforhandlinger i april, maj og juni. Forsvarsministeriet sagde i sidste uge, at der kun bliver udviklet enkelte robotter, som både er effektive og økonomisk rentable. Men det mener forsvarsordfører Ib Poulsen fra Dansk Folkeparti ikke stemmer overens med, hvad der er på markedet:

»Vi skal have en bedre forklaring fra ministeriet. Hvis der er den mindste mulighed for, at militære robotter kan mindske risikoen for, at vore soldater kan blive ramt af for eksempel vejsidebomber, skal vi undersøge det nærmere,« siger han.

Ifølge John Dyrby Paulsen har Danmark gode kontakter til USA, men han mener også, vi skal vare os:

»Prisen på disse ting ender som regel med at blive højere end det, producenterne lover. Men vi skal følge det tæt og være klar til at rykke.«