Politikere: Skyd penge i transportforskning

Efter fire år på et sidespor er transportforskningen igen på vej ind i politikernes køreplaner. En rundspørge blandt oppositionens trafikordførere viser, at der ligefrem er trængsel for at komme først med penge til forskningsområdet.

De radikales Martin Lide­gaard vil gerne fordoble bevillingerne i forhold til i dag, hvor Staten bruger omkring 40 millioner kroner på at finde ud af, hvordan man kan mindske trafikstøj og -forurening samtidigt med at danskerne rejser både oftere og længere.

Socialdemokraternes trafikordfører, Poul Andersen, håber, at en ordentlig investering i transportforskning kan genskabe stærke uafhængige instanser på trafikområdet, der kan præsentere et helhedssyn på trafiksektoren.

»For som det er nu, så lægger regeringen op til at investere i enkeltområder. Og det nytter jo ikke noget, med den opgave, som vi står overfor. Man er nødt til at se på hele området under ét, hvis man skal vælge de rigtige løsninger.«

Både Enhedslisten og SF vil i første omgang have bevillingerne til transportforskning tilbage på 80 millioner kroner, som niveauet lå på før 2002, hvor regeringen nedlage det uafhængige Transportråd, som uddelte en stor del af forskningsmidlerne til transportforskning, fjernede 40 procent af stillingerne på Danmarks Transportforskning, og dermed halverede bevillingerne til transportforskning.

Men det er kun begyndelsen, siger SF's trafikordfører Poul Henrik Hedeboe, der mener, at vi skal gå endnu videre, da problemerne er vokset.

Trafikordfører Walther Christoffersen fra regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, mener også, at transportforskningen skal på finansloven.

»Transporterhvervet skaber en stor del af vores bruttona­tionalprodukt, derfor er det vigtigt, at vi understøtter branchen både med den rigtige infrastruktur og de rigtige tekniske løsninger. Derfor vil jeg gerne give flere penge til at forske i praktiske løsninger.«