Politikere kræver handling: Slut med at bygge uden hensyn til handicappede

Hverken offentligt eller privat nybyggeri lever op til bygningsreglementets krav om at være tilgængeligt for handicappede. Sådan lød det fra flere fagkilder, da Ingeniøren skrev om sagen for lidt over en uge siden i ’Nybyggeri ignorerer krav om adgang for handicappede’.

Læs også: Nybyggerier ignorerer krav om adgang for handicappede

Siden da har Ingeniøren spurgt de politiske ordførere, om vi skal gøre vores nybyggerier tilgængelige for alle. Svaret er ja.

Handicapordfører for Dansk Folkeparti Karina Adsbøl har efter Ingeniørens henvendelse bedt ministeren om at gøre rede for sin holdning til utilgængeligt nybyggeri.

Hun skriver desuden:

»Det er desværre ikke første gang det sker. Det skete også med FN bygningen i København. Jeg afventer nu ministerens svar og forventer selvfølgelig handling. Jeg tænker: Øget stikprøvekontroller og eventuelt bødeforlæg hvis bygherren ikke retter ind efter advarsler,«

Og der er problemer med at efterleve reglerne, og med at rette op på utilgængeligt byggeri. Ingeniøren skrev også for lidt over en uge siden artiklen ’ ’Byggeregler svigter handicappede: Ulovligt byggeri får lov at stå’, hvor flere kilder forklarede, at der langt fra altid kommer noget ud af at klage, og at der mangler kontrol af, hvorvidt byggerier efterlever reglerne.

Læs også: Byggeregler svigter handicappede: Ulovligt byggeri får lov at stå

Også Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen vil drøfte sagen med ministeren, skriver hans politiske assistent Mia Josiassen til Ingeniøren og afslutter:

»Reglerne skal efterleves.«

Problemerne er ikke kun velkendte af Dansk Folkepartis handicapordfører. Også handicapordfører for SF Trine Torp møder problemerne:

»Det er desværre et billede, jeg også har mødt hos andre handicaporganisationer: At der ikke bliver fulgt op på disse sager, at tilgængelighed ikke prioriteres i tilsynet af byggeprojekter af hensyn til vækst i kommunerne, og at reglerne er helt utilstrækkelige.«

Hun mener, at Danmark bør skæve til Norge:

»Som på mange andre socialpolitiske områder, er der inspiration at hente i Norge, hvor man så vidt jeg er orienteret har gennemført en ganske klar lovgivning, som nu medfører, at arkitekterne tænker tilgængelighed og universel design fra starten i en byggeproces.«

Politikernes svar viser altså, at problemerne er velkendte. Ingeniøren følger sagen og afventer ministerens svar.

Emner : Politik