Politikere er klar til at malke telebranchen for milliarder

Telebranchen i Danmark kan i år forvente en ny auktion over telefrekvenser - fuldstændig som det skete i 2001 med auktionen over 3G-frekvenser, der gav godt fire milliarder kroner til statskassen.

Anledningen til en ny auktion er, at staten i år skal udbyde licenser til to nye frekvensområder, der kan anvendes til fremtidens mobiltjenester, såkaldt 4G. Desuden skal det gamle GSM-900 MHz-bånd omfordeles. Og et flertal af politikerne i Folketingets teleforligskreds synes, at auktioner er et godt telepolitisk redskab.

»Der er intet problem i at malke et erhverv for at finansiere velfærdsstaten. I tilfældet med UMTS-auktionen er det samfundsmæssige regnskab positivt. Der er intet principielt problem med auktionsformen,« siger tele- og forskningsordfører i SF, Hanne Agersnap.

Venstres teleordfører Torsten Schack Pedersen er enig.

»Auktionerne er den bedste måde at sikre, at frekvenskapaciteten udnyttes bedst muligt. På den måde lader man markedet råde. Om det så er en åben eller lukket auktion afhænger af omstændighederne,« siger Torsten Schack Pedersen og får tilslutning af Mike Legarth fra Konservative.

Socialdemokraternes Ole Hækkerup er også enig.

»Vi kan sagtens bruge auktionsformen en anden gang. Jeg fortryder ikke forløbet i 2001,« siger han.

Alle fire fastholder dog, at politikerne aldrig må underminere et erhverv med beskatning.

»Men det har heller ikke været tilfældet her. Der er intet, der tyder på, at Danmark er bagud på teleområdet - tværtimod,« siger Hanne Agersnap.

Teleprofessor på Aalborg Universitet, Knud Erik Skouby, er enig.

»Herhjemme har de penge, som industrien betalte for UMTS-licenserne, næppe betydet de store ting,« siger han og bakker op om politikernes udmelding:

»Som situationen er i Danmark i dag giver det ingen mening at overveje andre former for frekvensuddeling end ved en auktion. Politikerne vil få et forklaringsproblem over for markedet.«

Professor Jan Damsgaard, Copenhagen Business School, mener derimod, at auktionerne kan skævvride den teknologiske udvikling.

»Når der er bundet så mange penge i 3G-teknologien, skubbes andre konkurrencedygtige og måske bedre alternativer ud på sidelinjen.«

Branchedirektør Tom Togsverd, DI, var i sin tid en af de skarpeste kritikere af auktionsmodellen. Men i dag er han ikke så negativ over for brugen af frekvensauktioner.

»Før var vi 'religiøse' modstandere af auktionsformen. I dag ser vi mere pragmatisk på det. Auktioner kan være i orden, hvis de er åbne, og de ikke bare skal udpine industrien.«

Ingeniøren ser i dag på hvad pengene fra UMTS-auktionen er blevet brugt til.