Politikere: Dumt af DSB at klappe i om IC4

En klar kommunikations-svipser.

Sådan lyder politikernes dom over DSB's beslutning om at lukke ned for al kommunikation om det nye IC4-forlig med Ansaldobreda.

Tirsdag udsendte DSB en pressemeddelelse med en kortfattet præsentation af den nye aftale, som blandt andet indebærer, at DSB kommer til at stå alene tilbage med ansvaret for at få IC4-togets kørecomputer til at virke efter hensigten.

Læs også: DSB indgår forlig med Ansaldobreda: IC4 bliver på skinnerne

Men DSB nægter kategorisk at svare på uddybende spørgsmål om IC4-forliget. Da DSB i 2009 indgik det seneste forlig med Ansaldobreda om en revideret leveranceplan stillede daværende administrerende direktør Søren Eriksen op til interviews om emnet.

Og da den såkaldte Atkins-analyse af IC4-togenes tekniske kvalitet blev offentliggjort i 2011, fortalte DSB-toppen ligeledes om statsbanernes reaktion på den tekniske gennemgang.

Hos regeringspartiet SF giver transportordfører Jonas Dahl udtryk for, at offentligheden ikke kan være tjent med, at DSB ikke ønsker at svare på uddybende spørgsmål om noget så vigtigt som leverancen af de IC4-tog, der skal sikre de helt almindelige togpassagerer flere siddepladser og bedre komfort.

Læs også: Analyse: Ydmyget DSB erkender alle sine fadæser i IC4-skandalen

Samme holdning finder man hos regeringens parlamentariske grundlag, Enhedslisten.

»Det er da lidt grotesk, at denne DSB-ledelse, som ellers ville gøre tingene på en ny og mere gennemsigtig måde, nu tilsyneladende ender med at være mere lukket om IC4-detaljerne, end det var tilfældet under den tidligere administrerende direktør, Søren Eriksen,« siger Enhedslistens transportpolitiske ordfører, Henning Hyllested.

Læs også: DSB forsøger at redde reservedelsbrøler med ny aftale

Til højre side i folketingssalen fortæller DF's Kim Christiansen, at medlemmerne af Transportudvalget før offentliggørelsen af den nye aftale fik udleveret en række dokumenter med uddybende oplysninger om forliget med Ansaldobreda. Disse papirer bør DSB 'som et minimum' gøre offentligt tilgængelige, mener han.

»Jeg kan da ikke se, at der skulle være noget fortroligt eller hemmeligt i de oplysninger,« siger Kim Christiansen.

»I en tid, da tilliden til DSB og IC4 er helt i bund, er det meget vigtigt, at DSB udviser størst mulig åbenhed og gennemsigtighed.«

Læs også: DSB opgiver Ansaldobreda til håndbyggede IC4-tog

Og det er transportordføreren fra Folketingets største parti enig i:

»Mit råd til DSB er, at der sikres åbenhed og en aktiv kommunikation om situationen vedrørende IC4. Lukkethed skaber blot myter, som ingen kan være tjent med,« siger Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre til Ingeniøren.

Transportminister Henrik Dam Kristensen har ikke lyst til at fortælle Ingeniørens læsere, hvorvidt han bakker op om DSB's lukkethed i sagen om IC4-forliget.

Via sin kommunikationsmedarbejder meddeler transportministeren, at DSB vel selv må kunne forklare, hvorfor virksomheden ikke ønsker at svare på opfølgende spørgsmål.

Læs også: DSB kræver kildekode til IC4-computer udleveret før tid

Da Ingeniøren kontakter DSB kommunikationsafdeling for at få forklaringen på, at DSB ikke har yderligere kommentarer til IC4-forliget med Ansaldobreda, lyder svaret kortfattet: 'Vi har ikke yderligere kommentarer'.

En forespørgsel direkte til DSB's kommunikationschef Jakob Høyer bringer ikke Ingeniøren tættere på en god forklaring, idet svaret fra kommunikationschefen blot gentager, at DSB ikke har mere at tilføje til sagen.

Ingeniøren ville f.eks. gerne stille DSB uddybende spørgsmål om planerne for det videre arbejde med IC4-togenes kørecomputer og høre mere om detaljerne i den aftale, hvor DSB forpligter sig til at købe 'en række vitale ydelser/rettigheder/værktøjer bl.a. ekstra boggier' fra Ansaldobreda.

Ingeniøren ville også gerne have hørt, hvad det helt præcist betyder, at 'Ansaldobreda anerkender DSB's kompensationstilgodehavende på 550 mio. kr.' Hvornår får DSB del i denne angivelige kompensation og bliver den udbetalt kontant eller som rabatter på andre ydelser?

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ingeniørens journalist må da godt nok også være tungnem, når han tre gange skal have at vide, at der ikke er nogen kommenterer. Mon ikke de fleste fangede det allerede i pressemeddelelsen?

 • 0
 • 0

jeg vil tværtimod sige kudos til ing.dk for alt det arb. de har foretaget sig mht IC4 - og at de IKKE giver op, som DSB (og sikkert transportministeren) vil have dem til.

DSB ønsker kun at tie kritikken ihjel - see nothing hear nothing say nothing... denne aftale er en rævekage af værste karat, som skatteborgerne betaler prisen for - både økonomisk men så sandelig også med de elendige tog !

 • 0
 • 0

Ing.dk gør som de skal, det er journalisters opgave - man skal ikke stoppe blot fordi der står "La vær å spør!" DSBs lukkethed er hermed yderligere udstillet.

Da staten ejer DSB, står det staten frit for at udskifte ledelsen med nogle som ønsker at være åbne. Mon der er politisk vilje til dét, eller åbner det for ting som også er ubehagelige for politikerne?

 • 0
 • 0

Det kan godt være, at den nuværende direktør har en fortid hos A.P. Møller, men nu er han altså ansat som direktør i et selskab som ejes af staten og det er derfor beskæmmende at han nu forsøger at indføre en 'ny' form for lukkethed - det gik sikkert fint hos Hr. Møller - men er aldeles uacceptabelt i et statsejet selskab som DSB.

Hvis Hr. Lok ikke selv kan finde ud af det, så må de politiske kræfter træde hjælpende til og klart og utvetydigt forklare direktøren, at sådan en opførsel ikke er acceptabel.

 • 0
 • 0

Ing.dk gør som de skal, det er journalisters opgave - man skal ikke stoppe blot fordi der står "La vær å spør!"

Fair nok. Men ligefrem at skrive en artikel om det, er sgu' for meget.

På samme måde som "analysen" som blev skrevet for nogle dage siden. En analyse var det ikke. En ensidig opsummering af nogle løse detaljer måske. Men en analyse kræver at man ser sagerne fra flere sider - og det gjorde man ikke i den omtalte artikel.

Nuvel, jeg er nok bare en gammel sur mand, som er uendelig træt af, at alting i nyhedsverdenen skal være sort eller hvidt. Der er nuancer ind i mellem, og dem er Ingeniørens IC4 journalist desværre ikke særlig god til at opfange. Det kunne jo f.eks. være, at der er en grund til at man ikke vil udtale sig...

 • 0
 • 0

hvad undskylder du.. jeg kom til at bruge 2,milliarder på dsb first så kom jeg til at bruge 6,milliarder på ubrugelige tog bagefter 14,milliarder på digitale signaler.ok dong forsvaret sas gør det same hvert år.danskerne mærker det alligevel ikke vi siger undskyld og giver ingen kommentar husk din jule bonus..

 • 0
 • 0

... så må de politiske kræfter træde hjælpende til ...

Hvis offentlighedsloven bliver vedtaget kommer der automatisk aktindsigt i selskaber hvor det offentlige ejer mere end 75% af virksomheden. ;-)

Forudsat at de "politiske kræfter" holder formkurven, kan der ske to ting: Enten at mindst 26% af DSB sælges til en kapitalfond eller at alle forhandlinger med IC4 er "ministerbetjening", hvor der ikke er aktindsigt.

 • 0
 • 0

@Brinch Så hvad ska du og jeg gøre ved det synes du? Helt seriøst. Talk is cheap. Lad os handle... Hilsen din tidligere Kolding HD elev med samme slags nummerplader, som din dyt. Du husker mig nok/måske :)

 • 0
 • 0

Men ligefrem at skrive en artikel om det, er sgu' for meget.

Det er aldeles ikke for meget! Der er sket væsentlige fejltagelser som vi skal lære af for at undgå, og det kræver at vi kender fejltagelserne.

Politikerne klandrer DSB for manglende åbenhed, dét alene er grund nok til en artikel. Men også uden politisk kritik er der grund til at stille spørgsmålstegn ved DSBs lukkethed om konsekvenserne af sagen. Togdrift er en samfundsopgave som skal løses tilfredsstillende, og folk har krav på at kende udviklingen.

Det kunne jo f.eks. være, at der er en grund til at man ikke vil udtale sig...

Spørgsmålet er om det er en GOD grund - vel at mærke god for den danske befolkning, ikke for DSB. Den danske befolkning repræsenteres af Staten, og Staten ejer DSB. DSB er til for folkets skyld, ikke omvendt. DSB har ikke tavshedsret som et privat firma. De er nødt til at kunne redegøre for sine handlinger for at bevare muligheden for at føre tog. Tavshed er ikke acceptabelt for dette mål.

Det er sørgeligt at fejlene fra politikere og DSBs ledelse fører til at de dygtige og venlige kundebetjenere og teknikere bliver ildeset i dagligdagen. IC4 bliver engang nogenlunde brugbare, men vi står med praktiske problemer inden da. El-tog på hovedstrækningerne er den fremadrettede løsning.

 • 0
 • 0

Det siges, at det var et politisk valg, at man skulle have en underbudgetteret metro i København (fordi man dels ikke havde kompetente folk på posterne i metroselskabet og fordi man ikke turde fortælle befolkningen, hvor vanvittigt dyrt det ville blive). Og det siges at have været et politisk valg, at man skræddersyede vilkårene for IC4, så at de netop passede til Ansaldobreda, da samme selskab jo havde indvilliget i en ret ringe handel med metroen - uagtet at selskabet ikke havde nogen erfaring med produktionen af dieseltog af IC4-størrelse. Derfor skred de andre tilbudsgivere fra IC4 udbuddet, og useriøse Ansaldobreda kunne herefter agere fuldstændig frit, fordi de var enerådende i produktionen af dette bras (man skal godt nok være kold i r.... for at producere den slags).

Der er en politisk interesse i at begrave denne skandale og pålægge DSB tavshed. Den manglende åbenhed i forhold til IC4 forliget er en skandale, som man normalt kun ser i bananrepublikker. Og den politiske fejldisponering, herunder af daværende finansminister Mogens Lykketoft, m.h.t. fravalg af en elektrificering af jernbanenettet, var endnu en skandale.

Enhver idiot kunne fra dag ét se, at IC4 var et rædselsfuldt ringe design, og at det var et mindst ti-år forældet, før det kom på skinnerne.

 • 0
 • 0

[quote] Det kunne jo f.eks. være, at der er en grund til at man ikke vil udtale sig...

Spørgsmålet er om det er en GOD grund - vel at mærke god for den danske befolkning, ikke for DSB. Den danske befolkning repræsenteres af Staten, og Staten ejer DSB. DSB er til for folkets skyld, ikke omvendt.[/quote]

Staten repræsenteres af ministeren og ministeriet. Er staten til for folkets skyld? Er der åbenhed om ministernes dispositioner? Staten er jo hoved- og eneaktionær med bestemmende indflydelse på bestyrelsesposter og formand. Jo, en grund til lukkethed er der nok, men om den er god..?

 • 0
 • 0

[quote] Spørgsmålet er om det er en GOD grund - vel at mærke god for den danske befolkning, ikke for DSB. Den danske befolkning repræsenteres af Staten, og Staten ejer DSB. DSB er til for folkets skyld, ikke omvendt.

Staten repræsenteres af ministeren og ministeriet. Er staten til for folkets skyld? Er der åbenhed om ministernes dispositioner? Staten er jo hoved- og eneaktionær med bestemmende indflydelse på bestyrelsesposter og formand. Jo, en grund til lukkethed er der nok, men om den er god..?[/quote]

Hvis man som jeg tror at stater eksisterer for at det styrende lag kan have det godt og sende penge til Schweiz er det meget nemmere at affinde sig med det røgslør af kickstart,velfærd,akutjob,aktindsigt etc der væltes ud over os.Nordkorea kan kun gå fremad og vi åbenbart tilbage så på et tidspunkt må man indse at grundstrukturen i stater og magt er den samme overalt.Iluminati skal have det godt.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten