Politiker: Nyt prissystem for tog og busser skriger til himlen

Prisen for et pendlerkort udregnes i dag på Sjælland som en fugleflugtslinje mellem start og slutpunkt. Illustration: Das Büro

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) bliver nu hevet ind i malstrømmen af den kaotiske udrulning af et nyt takstsystem for pendlerne på Sjælland.

Det er et stærkt kritiseret takstsystem, som har tilsigtede og utilsigtede konsekvenser, der kan være svære at gennemskue for både pendlere og kontrollører. Ministeren skal redegøre for disse i et åbent samråd i morgen tirsdag.

Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti formulerer det således til samrådet:

’Kritikken er rettet mod, at flere pendlere vil blive begrænset i deres rejsefrihed og ramt af store prisstigninger. Der sættes spørgsmålstegn ved om gevinsterne står mål med de forringelser, som det nye takstsystem medfører. Ministeren skal i forlængelse heraf svare på, om det nye takstsystem fordeler byrderne rimeligt mellem pendlerne.'

Læs også: Sydsjælland er taberen i stor prisreform af den kollektive trafik

Takstreformen betyder, at passagererne på fire procent af alle rejser med bus eller tog på Sjælland siden 15. januar har skullet hoste op med fem procent mere for at rejse med offentlig transport. Antallet svarer til ti millioner rejser.

Prisstigningen er en konsekvens af den historisk store ændring af priser, zoner og takstområder. Ændringen er samlet set provenuneutral for tog- og trafikselskaberne, men for fire procent af passagererne byder den altså på store ændringer.

Samlet set er de rejsende fra Sydsjælland både de store vindere og tabere i det nye pris- og takstsystem. 500.000 af alle rejser her kommer til at opleve prisfald på mere end 25 procent. Omvendt kommer 600.000 af alle rejser i Sydsjælland til at blive mere end 25 procent dyrere.

Illustration: Grafik: Movia

I Nordsjælland er Gribskov Kommune den helt store taber i prisreformen. Prisernes himmelflugt rammer hårdt, fordi kommunens beboere er de fjerdemest flittige pendlere på Sjælland.

Rejser de fra Gilleleje til København, skal de i dag betale 16 procent mere om måneden, hvis de rejser med periodekort, og 49 procent mere for en billet via rejsekortet. Den største prisstigning sker, hvis de rejser fra Gilleleje til Ørestaden. I så fald skal de betale 30 procent mere med periodekort og 49 procent mere med rejsekort.

Oven i har metro-, bus- og trafikselskaberne fjernet muligheden for mængderabat på rejser. Udsigten til mange prisændringer medførte derfor omfattende kritik sidste år – næppe overraskende fra dem, som skulle til at dykke dybere i portemonnæen for at betale for deres rejse.

Trafikordførere accepterede udskældt reform

Ingeniøren har fulgt ændringen af taksterne nøje igennem et halvt år. I november kontaktede vi transportordførerne i et rundspørge.

Forud for implementeringen af takstreformen, som altså er blevet udrullet på Sjælland og senere bliver udrullet i resten af landet, har transportordførerne nemlig set bus- og trafikselskabernes oplæg. Alle ordførerene med undtagelse af Enhedslisten accepterede oplægget trods større forskelle i graden af prisændringer for den berørte fire procents-gruppe af pendlere.

Stort set ingen af ordførerne besvarede eller vendte tilbage på Ingeniørens forespørgsel om interview. En undtagelse var DF’s trafikordfører, Kim Christiansen, som ikke så noget større problem for fire måneder siden ved takstreformen.

Læs også: Historisk stor trafik-ændring kløver Danmark tværs over

At det så er netop Kim Christiansen, som vil hive transportministeren i et åbent samråd, tyder derfor på, at han har ændret holdning. I november udtalte han nemlig:

»Det er klart, hvis der er noget som skriger til himlen, vil vi gå ind at kigge på det.«

Morads af forskellige prissystemer

De nye priser på Sjælland er en konsekvens af, at trafikselskaberne Movia, DSB og Metroselskabet efter flere års tilløb sidste år blev enige om at rydde op i moradset af uigennemskuelige og ulogiske priser og faldgruber i det sjællandske takstsystem.

Selskaberne blev kraftigt tilskyndet til dette af transportministeren, efter at statsrevisorerne i 2015 udtalte sig meget kritisk om takstjunglen af mærkelige priser.

Til trafikselskabernes forsvar skal det derfor også bemærkes, at de ingenlunde har været på nogen nem opgave. I det forrige takstsystem var der en del ulogiske priser på grund af, at de tre selskaber opererede med forskellige zoner og takster, der flettede ind over hinanden.

Læs også: Historisk stor trafik-ændring kløver Danmark tværs over

Prismoradset har de tre selskaber derfor forsøgt at eliminere ved at forvandle Sjælland til ét stort takstområde med ens rejseregler. Men det nye system er langtfra uden skævheder på en række strækninger. Det viser fem sager fra de seneste uger:

23. februar: Movia erkender, at priserne i en del tilfælde er justeret forkert i reformen

På 17 strækninger har Movia hævet prisen for rejsen, og i fem tilfælde er prisen faldet. I 43 tilfælde har Movia tilføjet zoner, så de 'naturlige rejseveje' er udvidet, og i 16 tilfælde har Movia fjernet en eller flere zoner. I ingen tilfælde har Movia informeret kunderne om ændringerne, afdækker Sjællandske Medier.

'Når vi har fundet en fejl, har vi konkret vurderet om fejlen bedst rettes ved justeringer af zonerne eller via en prisjustering,' skriver Movias forretningschef, Eskil Thuesen, i et skriftligt svar til avisen.

20. februar. Pendlere finder smuthul

Det er folk, som dagligt pendler mellem Sorø og Københavns Hovedbanegård, som har fundet ud af, at de kan spare 250 kroner, når de bestiller månedskort gennem DOT's eller DSB's apps.

Ifølge Ekstra Bladet er prisen på 30 dages ubegrænset pendling mellem de to stationer på 2.050 kroner. Det resultat fås, når man angiver Sorø Station som den ene af de to destinationer og Københavns H som den anden. Men hvis man i stedet skriver Stenlille St. som den ene og Nymøllevej (Slangerupvej) som den anden destination, så er prisen 1.800 kroner. Og med den type månedskort kan der også pendles mellem Sorø og hovedbanen.

Derudover får pendleren automatisk tre ekstra zoner med til den billigere pris. Nemlig Stenlille, Store Merløse og Hvalsø, skriver avisen.

»Det skal de ikke. Det er en fejl i systemet. Prisen skal være 2.050 kroner for begge de to relationer. Vi er kommet til at sælge noget for billigt. Ved næste opdatering i april vil fejlene blive ændret. Så vil det komme til at koste 2.050 kroner uanset, om man skal fra Sorø til Københavns Hovedbanegård, eller om man skal fra Stenlille til Nymøllevej,« siger Eskil Thuesen til Ekstra Bladet.

24. januar: Flere zoner giver mindre regning

På grund af den nye ombygning af takstsystemet, opstår der tilfælde, hvor det er billigere at vælge en mere omfattende rejserute end en kortere rejserute. Sådanne råd bliver flittigt delt og debatteret i pendlerklubberne på Sjælland og i Facebook-gruppen Takst Sjælland.

På Ing.dk går der også sport i kommentarsporet. I er ferme til at finde frem til de mest opsigtsvækkende eksempler på, at det kan betale sig at begynde sin rejse i en helt anden zone og dermed spare penge.

23. januar: Erfarne rejsende meddeler om forvirring

En af de store målsætninger med takstreformen var at lave et mere enkelt prissystem. En gennemgang af pendlerklubbernes reaktioner, foretaget af Ingeniøren, tyder på det stik modsatte.

'De nye takstzoner er nu trådt i kraft. Systemet bag er imidlertid svært gennemskueligt og ikke særlig logisk,' skriver Eva Mariane Sønderstrup-Andersen fra Hvalsø og Lejre Pendlerklub i foreningens digitale debatforum.

16. januar: Kontrollører er usikre på prissystem

Togrevisorerne, altså de medarbejdere, som kontrollerer biletterne, meddeler, at de er usikre på prissystemet. Deres indvending blev luftet, dagen før Takst Sjælland var en realitet.

»Jeg kan frygte, at vi, selvom vi ikke ønsker det, kan komme til at skrive forkerte afgifter - simpelthen fordi vi endnu ikke har fået den nødvendige uddannelse,« udtalte DSB-togpersonalets fællestillidsmand, Mikkel Channo Jessen, til Sjællandske Medier.

Takstreformen berører ifølge Mikkel Channo Jessen omkring 800 ansatte i DSB direkte. Uden en ordentlig gennemgang af reformen risikerer personalet at fremstå som inkompetente, og de kan i værste fald komme til at lave fejl.

»Det er vigtigt, at vi føler os godt klædt på, så vi er skarpe i spyttet om, hvorvidt billetten er gyldig eller ej, og så vi ikke kommer til at udskrive ugyldige kontrolafgifter, der efterfølgende skal annulleres,« sagde Mikkel Channo Jessen til Sjællandske Medier.

*Opdateret 28.februar 2017: I den oprindelige version stod, at alle partiernes ordfører accepteret oplægget til takstreformens implementering. Det er ikke korret, idet Enhedslisten ikke accepterede oplægget. *

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Slå trafikselskaberne sammen med Post Nord og Bane Danmark og lad SKAT stå for driften - så er alt samlet i ét "system", og vi kan fastholde, at intet virker, og ingen ved hvorfor.

 • 27
 • 5

Hvorfor vil de ikke forsimple systemet så man betaler en fast pris pr. kørt kilometer? Så er milimeterretfærdigheden sikret.

Hvis man har lyst kan man så lade systemerne give mængderabat efter behov.

MVH Jan - der har måttet opgive at tage det offentlige på grund af prisstigning og dårlige afgangstider

 • 6
 • 8

Du vil ikke betale per kørt km hvis du ser på hvordan bus-ruterne snørkler sig frem ;-) (på landet)

og heller ikke betale for tid af samme årsag.

(så bliver man jo nærmest dobbelt røvrendt - først tager det enormt lang tid/snørklet - og det betaler man så ekstra for).

men der skal nok en form for forenkling til - om det er større zoner, og/eller færre billet typer - det ved jeg ikke.

 • 8
 • 1

Jo, hvis man seriøst forenklede takstsystemet og takserede for kilometer fra A til B - uanset rute og tid.

MVH Jan

 • 1
 • 6

Hvorfor vil de ikke forsimple systemet så man betaler en fast pris pr. kørt kilometer?

Som tidligere svaret ( https://ing.dk/artikel/enkle-trafikpriser-... ):

I offentlige transportmidler skal man til tider rejse til et knudepunkt, for derefter at rejse (næsten) tilbage. Mange kørte kilometer, kort direkte afstand.

For at flytte sig f.eks. 5 km i direkte linie kommer man så i en række tilfælde til betale for 25 km. Rejsekortsystemet med betaling baseret på afstand (omend i antal zoner) fra startpunkt til slutpunkt forekommer mig mere retfærdigt.

 • 4
 • 0

men der skal nok en form for forenkling til - om det er større zoner, og/eller færre billet typer - det ved jeg ikke.

En zone pr mindre by, to -tre pr. større - lidt a la "5 takster ud af hovedstadsområdet med ret til at køre helt hjem".

Som man tidligere havde til "en station i hovedstadsområdet".

hvis de lokale og regionale trafikselskaber brokker sig kan man smide økonomien for det hele ind under én styrelse (og ja, den kan sikkert fint ligge i ... Herning :o) ... ).

Når man uden at blinke kan reducere skatteprovenuet på biler mv. med et stort mia-beløb, kan man nok også finde midlerne til de evt. meromkostninger der måske kan ligge i ovenstående. Giver det flere rejsende i den kollektive, reduceres trængsel og udgifter for de øvrige trafikformer jo. Mon ikke en regnedreng eller to i Finansministeriet kan få det til at se fornuftigt ud?

 • 3
 • 0

"Alle ordførerene accepterede oplægget trods større forskelle i graden af prisændringer for den berørte fire procents-gruppe af pendlere." - FORKERT.

Under forhandlingerne krævede Enhedslisten, at vi brugte nogle af de opsparede midler i "Bedre&Billigere" aftalen til at kompensere fordyrelserne. Det afviste de andre partier. Derfor tilsluttede vi os IKKE aftalen bag takstreformen.

Vi har efterfølgende taget initiativ til at få forhandlet restmidlerne i "Bedre&Billigere" og på vort forslag er der nu afsat nogle midler til at kompensere - sådan som vi oprindeligt foreslog.....

mvh Karl Vogt-Nielsen Rådgiver for Henning Hyllested, EL

 • 4
 • 0

Det er pendlerne i myldretiden dder nødvendiggør nye investeringer ,som så ikke gør meget gavn resten af tiden. Omkring London koster myldretid det dobbelte. Vil det ikke løse betalig af signaler,vogne skinner og sådan?

 • 2
 • 4

"Alle ordførerene accepterede oplægget trods større forskelle i graden af prisændringer for den berørte fire procents-gruppe af pendlere." - FORKERT.

Hvorfor overhovedet denne fokus på prisændringer i stedet for retfærdigheden i det samlede resultat? Hvis f.eks. to personer betaler hhv. 20 kr og 40 kr for den samme rejse og man ændrer det til 30 kr for begge - er det så en urimelig ændring fordi den ene part oplever en stor prisstigning?

 • 3
 • 0
 • I Nordsjælland er Gribskov Kommune den helt store taber i prisreformen.

Det er måske fordi Gribskov var særligt begunstiget i der gamle HT-zonesystem. Man betalte max. for 9 zoner, det betød at når man rejste Kbh. H - Gilleleje, var det gratis fra omkring Hillerød til Gilleleje.

Så når nogle rejsende fra Sydsjælland oplever store prisstigninger, er det så fordi de har mistet nogle begunstigelser i det gamle system?

 • 5
 • 0

Enhver ændring giver anledning til forvirring til at begynde med - og giver højtråbende personer en base til at gøre sig bemærket. Kan I huske, da vi gik over til dankort med chip? Vanemennesker kunne først ikke finde ud af at lade kortet sidde, indtil kommunikationen var afsluttet, og chipkortet blev udråbt til den største katastrofe og fadæse i mands minde. Nu er vi så vant til det, at vi dårligt bemærker det mere. Når det er sagt, vil en provenuneutral udjævning af priserne give både tabere og vindere, og det er surt, hvis man er blandt taberne. Pudsigt nok hører man ikke fra vinderne. Havde taberne i virkeligheden en unfair fordel tidligere, på de andres bekostning?

 • 3
 • 4

Jeg finder det underligt at man kun fokuserer på pris. Alle tager det for givende at kun 4% er "ramt" af takst-reformen (derunder ing.dk). Det er muligvis korrekt såfremt man kigger på omkostninger ved rejser fra A til B. Men en anden konsekvens ved reformen er at alle 8+ zone pendlere mister et hav af zoner, som de ellers før har kunnet rejse i. Jeg vil ønske at ing.dk eller et andet medie vil spørge Movia om hvor mange 8+ zoner pendlere oplever reduktion i antal zoner. Så taler vi ikke 4% men måske 100%

 • 3
 • 2

Rejsekortsystemet med betaling baseret på afstand (omend i antal zoner) fra startpunkt til slutpunkt .

Den påstand har jeg tit set. Den passer ikke med mine observationer.

Hvis jeg rejser Lunderskov-Høje Taastrup-Glostrup, betaler jeg mindre, end hvis jeg rejser Lunderskov-Valby-Glostrup.

Begge kombinationer har tidligere været almindelige, da ikke alle tog fra Jylland standsede i Høje Tåstrup, og man derfor ofte var nødt til at at fortsætte forbi Glostrup til Valby og derefter tage S-tog tilbage mod Glostrup.

 • 3
 • 0

I offentlige transportmidler skal man til tider rejse til et knudepunkt, for derefter at rejse (næsten) tilbage. Mange kørte kilometer, kort direkte afstand.

For at flytte sig f.eks. 5 km i direkte linie kommer man så i en række tilfælde til betale for 25 km. Rejsekortsystemet med betaling baseret på afstand (omend i antal zoner) fra startpunkt til slutpunkt forekommer mig mere retfærdigt.

Man kan vende den på hovedet og sige at jeg burde have for "tabt tid" fordi busselskabet tager mig med på en omvej :-0

Dit eksempel viser (efter min mening) hvorfor det nok ikke er så nemt at finde en løsning som de fleste finder retfærdig:

Umiddelbart burde den rejsende kun betale for de 5 km som vedkommende flyttes --- i hvert fald hvis den rejsende foretager en ubrudt rejse. Den rejsende kan jo ikke gøre for at der tages en omvej.

På den anden side: Hvis den rejsende har et skift og mulighed for at stå af, synes jeg også at det er rimeligt at der skal være noget kontrol med at vedkommende tager næste forbindelse frem til destinationen. I modsat fald giver det mulighed for at udnytte systemet på to måder - hvis der f.eks. er 5 km fra A til B fordelt med 20 km fra A til omstigning, og 5 km fra omstigning til B. 1: Blive på omstigningsstedet og have kørt 20 km i stedet for de 5 km som der blev købt bilet til. 2: Lave nogle ærinder (indkøb, besøg hos elsker mv.) og først rejse videre efter et par timer i stedet for de eksempelvis 5 minutter som køreplanen siger.

 • 0
 • 0

På den anden side: Hvis den rejsende har et skift og mulighed for at stå af, synes jeg også at det er rimeligt at der skal være noget kontrol med at vedkommende tager næste forbindelse frem til destinationen. I modsat fald giver det mulighed for at udnytte systemet på to måder - hvis der f.eks. er 5 km fra A til B fordelt med 20 km fra A til omstigning, og 5 km fra omstigning til B. 1: Blive på omstigningsstedet og have kørt 20 km i stedet for de 5 km som der blev købt bilet til. 2: Lave nogle ærinder (indkøb, besøg hos elsker mv.) og først rejse videre efter et par timer i stedet for de eksempelvis 5 minutter som køreplanen siger.

Den kontrol er allerede indført. Hvis opholdet fra check-ud på omstigningsstedet er under 30 min før rejsen fortsættes med check-ind, er rejsen en fortsat rejse. Hvis det varer længere, er det en ny rejse. Desuden er der en relation mellem afstand og forbrugt tid. En given afstand svarer til en given tid. Hvis det tager længere tid (kortere ophold på omstigningsted) øges priser tilsvarende. ( En uhensigtsmæssighed ved forsinkelser på ruten.)

 • 1
 • 0

Movia grafik er tydeligt helt hen i vejret. De undlader at fortælle at der var flatrate for en masse rejser fra 9 zoner og op (faktisk indtil 2007 fra 7 zoner og op). Af samme grund så aner ingen om de 4% stemmer, og det er også interessant at de eneste som kan tjene på det nye system i Nordsjælland er de som har rejst mellemlangt på billetter i det gamle system. I følge rigsrevisionen må provenuegevinsten ikke fordeles mellem de tre gamle områder og af HT området kommer til at betale mere må det være i en forventning om færre rejser. Man har i hvert tilfælde ikke fortalt hvad provenuet skal bruges til.

Og så er der mange kommentarer som vidner om at takstsystemet nu er så indviklet at de fleste ikke længere kan overskue det.

 • 2
 • 1

Når Movia nu skulle til at lave en takstreform, hvorfor pokker benyttede man sig så ikke af lejligheden til at rydde op i det kaotiske zonesystem. Andre landes storbyer klare sig medlangt færre zoner - og markant lavere takster. Sammenlignes antallet af takstzoner indenfor et område på 60 x 60 km i hhv. Berlin, Paris, London og København, ses det, at der i Berlin er 3 takstzoner, i Paris og i London hver 6, mens der i København er 99 takstzoner. Mener Movia at de mange flere zoner giver bedre kollektiv trafik? Eller flere penge i kassen? Eller fast arbejde til de mange "trafikplanlæggere", der befolker Movias kontorer?

Movia har ignoreret anbefalinger fra Folketinget om at rydde op i zonestrukturen, der gør kollektive rejser unødigt kompliceret. Fx. set bort fra anbefalingen om at fjerne de yderste zoner, fra zone 6 og opefter. Merudgiften herved opvejes rigeligt ved at der tiltrækkes flere rejsende.

Movia hæver, at det kun er ganske få, der kommer til at betale mere, en del betaler mindre, mens de fleste kommer til at betale nogenlunde det samme som tidligere. Nogenlunde? Hvor meget er det? Og kan Movia fremlægge tal for hvordan de rejsende fordeler sig i hver af de tre "kategorier".

I starten fortalte Thuesen, at det "kun" var rejsende fra Nordsjælland og Stevns, der pga. zonesystemets kringlede konstruktion kom til at betale markant mere. Af de eksempler der er kommet frem, da viser det sig, at de markante forhøjelser også gælder rejsende fra Vestsjælland. Og hvor ellers?

En indirekte takstforhøjelse er bortfaldet af alle zoners-kortet. Den pendler, der rejser fx Helsingør-København ad Kystbanen, kan ikke længere slå vejen rundt om fx Lyngby-Hillerød, hvis vedkommende har et ærinde dér. Nu skal der betales særskilt for omvejen. For slet ikke at tale om, at nu er det slut med at bruge alle-zoners-kortet til frtidsture til GIlleleje eller ...? Det kan hurtigt løbe op i en pæn indtægt til trafikselskaberne - og det er da også meningen. Takst Sjælland er primært lavet for at gavne selskaberne, og for at de bedre kan fordele billetindtægterne mellem sig. Hvis man tror noget andet, er man godt naiv.

Takst Sjælland er blevet til med solid opbakning fra treenigheden i dansk politik: Socialdemokratiet (v/Herlevs borgmester, Thomas Gyldal, der er formand for Movias bestyrelse); Jens Stenbæk og Martin Dam (begge V), der repræsenterer Region Sjælland, og så Dansk Folkebedrag, som trofast støtte og klakkør. Så når Kim Christiansen nu larmer op - og det er jo fint, at han gør det - er det så ad hensyn til de rejsende, eller er det et led i DF's kamp mod Labil Alliance og kaninjagten på Ole Birk Olesen?

Typisk for DF, så stemmer de for samtlige forringelser, som partiet så bagefter går ud og undsiger, således at folk tror, at DF ikke har haft medansvar for at forringelserne overhovedet kunne gennemføres.

 • 7
 • 1

Movia har ignoreret anbefalinger fra Folketinget om at rydde op i zonestrukturen,

Så må folketinget jo nosse sig sammen og gennemtvinge en oprydning - den offentlige transport er vel noget der skal i EU udbud i konkurrence-staten Danmark? Så kan man bare skrive antallet af zoner og forståeligheden af takstsystemet ind i sine "vendor selection criteria".

Typisk for DF, så stemmer de for samtlige forringelser, som partiet så bagefter går ud og undsiger,

Det er desvärre de aller färreste der gider at sätte sig ind i hvad deres "repräsentanter" egentligt representerer i form af hvordan de stemmer og hvilke forlig de deltager i.

Politikerne slipper af sted med alt for meget - og i fremtiden bliver det endnu värre fordi de eneste der aktivt hyrer journalister er politikerne, de politiske partier og interesseorganisationer med penge.

 • 2
 • 1

Nogenlunde? Hvor meget er det?

Som jeg har skrevet tidligere, så er en nok meget typisk vare som et 6 zoners pendlerkort steget fra 970kr til 1000kr - altså en stigning på 3%, som intet har med zoneomlægning at gøre.

Da der ingen transparens er, kan jeg kun konkludere at der umiddelbart lader til at være sket en generel prisstigning over hele linien, og at gennemsnittet er over nul, selv om folketinget har besluttet et takststigningsloft på 0% for 2017.

I andre sammenhænge er den slags ansvarspådragende.

 • 3
 • 0

"Derfor har Skåne Trafikken valgt at tage konsekvensen. Mere end 200 zoner bliver i slutningen af marts skrottet og bliver i stedet erstattet af tre sølle zoner. En lille, en mellem og en stor zone, der dybest set er tre cirkler, som man lægger ned over et kort over Skåne. Køber man et månedskort til den lille eller den mellemste cirkel koster det henholdsvis 390 kroner og 650 kroner om måneden. Køber man den store, så kan man for 940 kroner om måneden rejse ubegrænset rundt i hele Skåne, et område der er lige så stort som hele Sjælland.

Til sammenligning koster det 3600 kroner for et periodekort begrænset til strækningen mellem Gilleleje og Gedser"

http://www.tv2lorry.dk/artikel/tue-pendler...

 • 4
 • 1

Køber man et månedskort til den lille eller den mellemste cirkel koster det henholdsvis 390 kroner og 650 kroner om måneden. Køber man den store, så kan man for 940 kroner om måneden rejse ubegrænset rundt i hele Skåne, et område der er lige så stort som hele Sjælland.

Prisniveauet i Skåne er i forvejen lavere end på Sjælland. Hvis de sjællandske priser skal ned på skånsk niveau skal nogle finde penge til det. Og den vilje kan jeg ikke se.

Det jeg kan lide ved det nye skåne system, at den er uafhængig af de fysiske zoner. Cirkler, som det skåneske, har det problem at de kan lande i masser af vand. Så hvis der nogle har gode ideer til pendlerkort, som dækker et logisk område, så vil det være brugbart.

 • 1
 • 1

Det er vel det, man har forsøgt med 'narturlige' rejseveje. Det logiske område må da være det brugbare område med de givne transportmuligheder, der giver den mest optimale rejsetid.

Jeg er ikke specielt glade for 'de naturlige' rejseveje'. Dem med gode trafikforbindelser får mange muligheder, mens dem med dårlig trafikforbindelser får færre muligheder. Og ydre områder har også færre muligheder i forhold til de øvrige. Og 'de naturlige' rejseveje' giver en dårlig fladedækning, som specielt dem omkring København har behov for. Dem med skiftede arbejdssteder har de største problemer.

 • 0
 • 0

Jeg plejer at tage toget til Kbh. og lufthavnen fra Helsingør. På 1. kl. kostede det før 79,20/99 kr. Nu koster det 208 kr. Selv som inkarneret bruger af offentlig transport er det bare for meget. Det foregår i bil nu - der er grænser for, hvor meget jeg frivilligt vil være til grin.

 • 1
 • 0

1.kl og rejsekort arbejder ikke godt sammen. Du har betalt 150 kr for 1. klasse istedet for 40 kr., da det høje tilllæg er for Intercity-tog mens det lave er til regionaltog. Brug næste gang rejsekort med med alm. rejsekort på standard og betal 40 kr. i 1. klasse tillæg ved siden af - så kommer du ned på en bedre pris.

 • 0
 • 0

Brug næste gang rejsekort med med alm. rejsekort på standard og betal 40 kr. i 1. klasse tillæg ved siden af - så kommer du ned på en bedre pris.

Og dermed falder det hele på gulvet - det burde være ligetil for passageren at købe en billet/bruge kort, uden at skulle sætte sig ind i hvornår man skal bruge det ene eller andet --- eller kombinere.

Jeg har selv et rejsekort som jeg bruger en sjælden gang - det meste af min transport er til fods, cykel eller bil.

Desværre er offentligt transport vist på vej ind i en døds-spiral (lige som Post Danmark) hvor man gør det mere besværligt/dyrt at bruge produktet - og når kunderne og indtægten svigter får prisen et nøk op og kvaliteten et nøk ned --- og så kan de (ledelse og politikere) ikke forstå at der kommer endnu færre kunder i butikken -- og så forhøjer ----------

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten