Politiker: Femern A/S droppede krav til tysk godkendelse uden at fortælle os det

Femern A/S droppede krav om, at underskrivelsen af de store entreprenørkontrakter skulle afvente tysk myndighedsgodkendelse uden at orientere de ansvarlige politikere.

Forligspartierne bag beslutningen om at bygge en 18 km lang tunnel til Tyskland blev aldrig oplyst om, at Femern A/S droppede et afgørende krav i de milliarddyre entreprenørkontrakter - at kontrakterne skulle være betinget af de tyske myndigheders miljøgodkendelse.

Læs også: Sløjfet krav i Femern-kontrakter koster dyrt at genindføre

Det fortæller den radikale transportordfører, Andreas Steenberg.

»Så vidt jeg kan huske, er vi i forligskredsen aldrig blevet præsenteret for den oplysning,« siger han.

Kunne have forhindret ekstrabetaling

Havde Femern A/S fastholdt kravet - som de beskrev i en tidsplan sendt til de potentielle bydere i 2012 - ville de og politikerne ikke være endt i den nuværende kattepine. Entreprenørkonsortierne afleverede i efteråret deres bud på projektets fire største opgaver. Men kontrakterne er baseret på, at byggeriet skal gå i gang i år. Derfor er politikerne nu tvunget til at vælge et af følgende alternativer: enten at underskrive kontrakterne, før projektet er godkendt i Tyskland, eller betale entreprenørerne for at kunne udskyde beslutningen - eller at lade hele udbuddet, der indtil videre har taget tre år, gå om.

Læs også: Politikere: Vi risikerer at måtte skrotte Femern-udbud

Ordfører: Femern skal svare

Ingeniøren har spurgt Femern A/S om, hvorfor man valgte at fjerne kravet fra kontrakterne. Men bygherreorganisationen har afvist at svare med henvisning til, at man for øjeblikket er i gang med at evaluere de seneste tilbud fra entreprenørerne.

Det undrer Andreas Steenberg fra de Radikale, at det statsejede selskab nægter at svare på spørgsmål, der intet har at gøre med de seneste tilbud.

»Det skal de da gøre. Det vil jeg stille spørgsmål til ministeren om. «

Umiddelbart er han dog ikke særlig overrasket over, at Femern A/S droppede kravet til entreprenørerne.

»Ved at fjerne kravet kunne de jo spare penge. Og så troede de vel på, at når den slesvig-holstenske transportminister sagde, at de regnede med at være færdige med behandlingen af miljøgodkendelsen i sommeren 2015, så ville de også være det,« siger han med henvisning til, at Slesvig-Holstens Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie i oktober 2013 udsendte en tidsplan for miljøgodkendelsen sammen med Femern A/S. I tidsplanen står der, at den tyske godkendelse forventes at ligge klar i sommeren 2015.

Læs også: Ny prognose: Først om 12 år er tunnelen til Tyskland færdig

I den medfølgende pressemeddelelse står der imidlertid også, at der er tale om 'den nuværende tidsplan.'

Femern A/S kendte risikoen - men ignorerede den i kontrakterne

Hvor stor tiltro Femern A/S havde til udtalelserne fra Slesvig-Holstens transportminister, Reinhard Meyer, er svært at vurdere. For Femern A/S vil som nævnt ikke selv fortælle, hvorfor de fjernede kravet om, at projektet skulle være myndighedsgodkendt i Tyskland, før de store entreprenørkontrakter kunne træde i kraft. Men i Femern A/S' egen tidsplan fra 2012 bliver det understreget, at det er meget svært at forudsige, hvor lang tid godkendelsesprocessen i Tyskland tager.

Læs også: Tyske myndigheder: Forsinkelse kan umuligt komme bag på Danmark

'Erfaringerne fra godkendelsen af andre store infrastrukturprojekter i Tyskland viser således, at det kan være vanskeligt på forhånd at vurdere, hvor lang tid godkendelsesprocessen vil tage', står der i dokumentet. Desuden understreges det i tidsplanen, at der ikke er lagt plads ind til eventuelle klagesager.

'Det skal for en god ordens skyld nævnes, at der ikke i den foreløbige tidsplan er medtaget eventuelle forsinkelser som følge klage- eller ankesager i forbindelse med myndighedsgodkendelsesprocessen i de to lande eller klagesager i forbindelse med udbudsprocessen.'

Forligskredsen mødes næste gang den 11. februar.

⭐Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Kommentarer (16)

Politikerne kan ikke stole på Femern A/S, der igen og igen kører deres eget løb. Hvorfor? Fordi de ikke stoler på politikerne, og fordi Femern A/S er blevet så magtfuldkommen, at de ignorere politikerne, som Femern A/S med rette ikke mener har forstand på projektet. Det har Femern A/S ganske ret i, men det har Femern A/S heller ikke.
Fælles for politikerne og Femern A/S er at de ikke har fidus til at tyskerne kan håndtere sagen på en sådan måde, som de danske politikere og Femern A/S synes den skal.

Med så megen mistillid, og så ringe kommunikation parterne imellem, inden projektet i kommet i gang for alvor, da er det ikke svært at forudse, at der vil blive rejst talrige claims mod hhv. entreprenørerne, og mod den danske stat/Femern A/S. De claims, der blev rejst i kølvandet på det første metrobyggeri, og som var flere år om at blive afklaret, vil være småting, mod hvad der følger efter anlægget af tunnelprojektet.
Med mindre at politikerne omsider kommer til fornuft og dropper det vanvittige projekt.

PS: Hvis der er noget, der truer velfærdssamfundet, så er det projekter som dette. Nå ja, og så jagerflyene, og den elendige planlægning...you name it.

 • 13
 • 4

Hvornår får vi indført konsekvens? Det virker som om der er en uhellig alliance der holder hånden over alle med fingrene i kagedåsen.

Jeg er ikke for hverken heksejagt eller konsensus-cover-my-arse-politik-uden-risiko. Hvis man har et projekt, med en stor risiko-profil, så skal det selvfølgelig være muligt at finde egnede kandidater til at forestå en sådan opgave, uden at vedkommende skal frygte at blive sagsøgt til ruin hvis det går galt. På den anden side, skal det ikke være muligt at de samme fjolser kører det ene store projekt efter det andet i havnen, fordi en uhellig alliance af uduelige personer ikke har interesse i at udstille egen uduelighed og dermed ikke får undersøgt årsagerne til fadæsen ordentligt.

Måske man skulle have en stående havarikommission (ala, PHKs IT-haverikommission). Denne kunne så nedsætte sig selv, når der var mistanke om at offentlige midler over en grænse (f.eks. 50 millioner) var blevet spildt. Den skulle så komme med en rapport, der kunne danne grundlag/bevis ved en evt. efterfølgende retssag. Hvis der er fundet kritisable forhold, så må det være passende at personer, der har sovet på vagten, får en passende straf. Denne feedback-mekanisme vil fremme de dygtige personer og begrænse de uduelige. Som det er i dag er der INGEN downside ved at være uduelig og påtage sig et vellønnet job langt uden for ens kompetenceområde - og det får heller ikke nogen konsekvenser for den klovn af en chef som valgte den inkompetente til jobbet.

En sådan havarikommission kunne passende kigge på listen af skatte-ministre og chefer i skat (9 milliarder bør være nok til at iværksætte en havarikommission). Der MÅ være nogen, der har glemt at gøre deres job ordentligt - den slags sker ikke "hovsa". IC4, Banedanmarks valg af signalsystemer, elektroniske patientjournaler og Femern bælt er alle kandidater til en undersøgelse.

En sådan havarikommission skal selvfølgelig nedsættes med tekniske, juridiske, forvaltningsretslige, psykologiske, forretningsmæssige, osv. kompetencer. Den skal arbejde hurtigt. Rapporter skal forelægge 9 måneder efter nedsættelse - med mulighed for udskydelse i max 2 x 3 måneder. Indkaldelser med krav om fremmøde for kommissionen og krav om fremsendelse af dokumenter, etc. skal efterkommes med det samme. Smøl eller anden direkte eller indirekte modarbejdelse af kommissionens arbejde giver dagbøder eller hæfte - som strakseffektueres (inden for 24 timer). Dette vil give kommissionen tilstrækkelig slagkraft og resultaterne vil formentlig blive derefter.

 • 5
 • 0

Nicolai Rasmussen har alt for meget ret. De elektroniske patientjournaler, EPJ, har været mig en torn i øjet siden jeg i 2005 rejste problemet i INGENIØREN.
Et upåagtet problem er sikkerhedsstillelsen. Det kan ikke være særlig fristende for en entreprenør eller hans bank, at skulle sikkerhed på 15 % af samlet omkring 60 milliarder kroner i en udefineret tidsperiode.
Hvor længe skal den løbe? Svaret blæser i vinden

 • 4
 • 0

Du er for flink Arne - der befinder sig også medansvarlige på Slotsholmen.

Intet i denne sektor undgår cheferne i ministeriets opmærksomhed!

 • 4
 • 0

Hvis man laver kontrakterne sådan at de i praksis ikke kan aflyses, vil der opstå en situation hvor der allerede er låst så mange penge i projektet, at det bliver ekstra svært at droppe det.
På den anden side har staten selv gjort det muligt, ved at stifte Femern A/S som byggeselskab.

Det med at kontrakterne skulle være blevet dyrere af at betinge sig miljøgodkendelse fra Tyskland tror jeg er falsk påstand. Den klausul vil da være logisk for en bygherre, men jeg kan sagtens se at byggeselskaberne også gerne have en benlås på projektet, og tydeligvis handler parterne ikke på en måde der kan være i statens eller samfundets interesse. Uforståeligt også at Femern A/S bestyrelse har godkendt det - eller endnu værre er blevet holdt uvidende herom....

 • 4
 • 0

Jeg havde klikket på det blå link, og det gav mig scribd. Nu har jeg klikket på billedet, og så fik jeg den ønskede pdf fil. Mange tak for hurtig reaktion! [eller var det mig, der var for hurtig?]

 • 1
 • 0

Bestyrelsen i Femern A/S ser ikke sin egen opgave som at lægge rammer for direktionen eller føre tilsyn med samme. De er udpeget af forligspartierne og opfatter deres rolle som politiske supportere og ikke som juridisk kontrollant. Har holdt møde med Carsten Koch så jeg ved at det forholder sig sådan.

 • 6
 • 0

Hvad er det der gør, af Femern projektet skal gennemføres med djævelens vold og magt.
Tyskerne vil ikke, så hvorfor?

Har Christiansborg lovet svenskerne noget, som vi ikke kender til???

 • 3
 • 0

Bestyrelsen i Femern A/S ser ikke sin egen opgave som at lægge rammer for direktionen eller føre tilsyn med samme.


Altså med andre ord: De har enten ikke forstået deres ansvar som bestyrelse, eller de har valgt at ignorere det fordi der ikke er tilstrækkelig konsekvens ved det.

De er udpeget af forligspartierne og opfatter deres rolle som politiske supportere og ikke som juridisk kontrollant.

Hvem (med omløb i hovedet) udpeger nogen, uden at sikre at pågældende person ved hvad de har af ansvar og pligter? Er der ingen proces omkring "ansættelser" af bestyrelser, der sikrer at man ikke får tilfældige evnesvage personer ind med egen eller andres agenda? Det er sgu da ikke en legestue i en skolefritidsordning!

Den slags tåbelighed kan stoppes i de fleste afskygninger i en længere periode. 8 måneders hæfte med straksafsoning for de pågældende personer for ikke at tage ansvaret alvorligt. Alle andre, rundt omkring, der er med på en "badebillet" vil straks melde fra, da de ikke værdsætter fængsel. Tilbage er dem, der mener de magter opgaven. Darwin tager sig af de tilbageblivende uduelige hen ad vejen.

Uden konsekvens fremmer man de udueliges badeferie gennem livet. Vi mangler et parti med forståelse for feedback mekanismer og som ikke er bange for at tage konsekvens (offentligt) over egne fejl og som er villige til at eksekvere konsekvent ved uduelige menneskers forsøg på at møve sig frem.

Det nytter ikke noget at jeg kan lade være med at stemme på en uduelig hver 4. år. Hvis det skal blive bedre, så må der også være mulighed for at jeg kan stemme på en der ikke er uduelig. Den sidste del mangler.

 • 1
 • 0

Endnu et succes-projekt, styret af landsbytosser.

Der er kolossale beløb i spil. Var dette sket i udlandet, ville man jo nok have kaldt det korruption - noget der, som bekendt, ikke forekommer i Danmark.

 • 2
 • 0

Det endte med at gå godt med Storebæltsforbindelsen og nogenlunde med Øresundsbroen. Derfor må det nødvendigvis gå godt med Femern Bælt forbindelsen. Dens rentabilitet bygger på at der kommer et trafikspring og at den tager kunder fra Storebælt.

Man kan jo selvfølgelig betragte det som positivt, at Banedanmarks transporttilskud til tysk og svensk industri qua den kortere strækning formindskes. På den anden side er de 0,5 € per togkilometer så lille en udgift at den stort set er ligegyldig.

Når toget kommer på tysk jord stiger taksten til 2,42 €, som formodes så nogenlunde at dække de faktiske omkostninger.

 • 0
 • 1