Politiet ønsker sig gamle stærekasser

Sidste uge afleverede politiet en ønskeseddel, der indeholdt mindst 500 fotofælder langs de danske veje med det mål at reducere bilisternes fart og mindske antallet af ulykker.

Nyheden skabte heftig debat blandt læserne på ing.dk, og holdningerne er mange. Nogle er imod fotofælderne af principielle grunde, andre er imod fotofælderne, fordi ordensmagten har peget på en gammeldags metode til at sænke bilisternes fart.

En arbejdsgruppe med ansatte fra Rigspolitiet og Vejdirektoratet, nedsat under tidligere justitsminister Lars Barfoed (K), anbefaler i et notat, at der opsættes fotofælder, som måler bilisternes øjebliksfart, langs de danske veje.

Siden 1988 har Norge arbejdet med punkt-ATK (Automatisk Trafikkontrol), som metoden kaldes, og Sverige har knap 1.100 kameraer langs vejene.

Problemet er bare, at metoden i mange tilfælde ikke virker efter hensigten: at nedsætte bilisternes fart over en længere strækning, og at der i dag er mere effektive måder at gøre det på.

Siden de første forsøg med punkt-ATK er der nemlig sket meget ikke bare teknologisk - hvor vådfilm er erstattet af digitalfilm - men også metodemæssigt.

For selvom punkt-ATK sænker bilisternes gennemsnitsfart i nærheden af fotofælden, så har den gamle målemetode en række ulemper, bl.a. kængurukørsel og svag effekt på hastigheden. Når bilisterne ved, hvor kameraerne er placeret, er der intet i vejen for, at bilen bremses ned kort ind fotofælden, for derefter at accelerere, når denne er passeret.

Rigspolitiet peger selv i sit notat på, at den stop and go-prægede kørsel, også kaldet kængurukørsel, giver et dårligt flow i trafikken samt en mulig øget risiko for bagendekollisioner.

I takt med, at gud og hvermand har fået en GPS installeret i bilen, er det ikke vanskeligt at forestille sig, at Garmin og TomTom plotter fotofælderne ind på deres kort, så bilisterne i behørig afstand bliver advaret.

Det skriver Rigspolitiet også i sit notat, og selvom det selvfølgelig betyder, at bilisterne sænker farten ved fotofælden, så betyder det samtidig, at bilisterne ustraffet kan gasse op, så snart fælden er passeret. På den måde kommer de ikke til at virke meget anderledes end de vejbump, der findes ved mange bygrænser i dag.

Vejdirektoratets egen evaluering af de hidtil eneste forsøg med stærekasser i Danmark viste da også, at effekten på hastigheden forduftede et par hundrede meter efter, at stærekasserne var passeret.

Derfor kan det undre, at det hovedsageligt er denne type fotofælder, politiet vil opstille. En ting er risikoen for kængurukørsel, noget andet er, at den i dag udbredte stræknings-ATK - hvor bilens gennemsnitsfart udregnes over en strækning på f.eks. ti kilometer - tilsyneladende er langt mere effektiv, når det gælder at reducere bilisternes fart og deraf følgende uheld.

I både Storbritannien, Østrig, Spanien, Italien og Holland bruger man stræknings-ATK i større eller mindre grad, ligesom man i Norge har positive erfaringer med at måle bilisternes gennemsnitsfart.

Tre gange så effektivt

Et forsøg på tre norske veje, evalueret af det norske vejdirektorat i 2011, viser, at stræknings-ATK sænker bilisternes fart tre gange så effektivt som punkt-ATK.

Ud fra det norske forsøg er det endnu for tidligt at konkludere, hvilken effekt det har haft på antallet af uheld, men hastighedsnedsættelsen er i hvert fald slået igennem - over hele strækningen og ikke bare i umiddelbar nærhed af kameraet.

På en enkelt vej, Dovreskogen, E6, blev gennemsnitshastigheden reduceret fra 89,4 km/h til 80,6 km/h. Det betyder, at antallet af bilister, som overskrider fartgrænsen på 80 km/h, samtidig faldt fra 90,5 pct. af alle bilister til 52,7 pct.

Også Aalborg Universitet har kigget på effekterne af at måle bilisternes gennemsnitsfart. Data fra Storbritannien fra før og efter indførelsen af stræknings-ATK, viser, at antallet af færdselsulykker er faldet markant på strækninger, der tidligere har været alvorligt plaget.

På en ringvej ved Nottingham faldt antallet af dødsulykker fra 9 til 1, antallet af ulykker med alvorligt tilskadekomne fra 60 til 25, og antallet af ulykker med lettere tilskadekomne fra 233 til 157. I de tilfælde, som Aalborg Universitet gennemgår, og hvor data er statistisk signifikante, er der set lignende forbedringer.

Ulempen ved stræknings-ATK er, at systemet risikerer at virke uhensigtsmæssigt på strækninger med mange til- og frakørsler, hvor bilister ikke fotograferes to steder. Desuden kræver det, at føreren kan identificeres på begge billeder, som fotofælderne tager, fordi føreren ellers kan hævde, at der er skiftet chauffør mellem standerne.

Netop føreransvaret betyder, at lige meget, hvilken løsning der vælges, vil det kræve en tung administration.

En mand pr. stærekasse

Som reglerne er i dag, anslår politiet, at det vil kræve omkring trekvart årsværk pr. fotofælde, der opstilles langs de danske veje. Ifølge trafikforsker Harry Lahrmann betyder denne praksis, som også findes i Norge og Sverige, at det kun er 40 pct. af de svenske bilister, som kører for stærkt, der får en rudekuvert med posten.

Folk klapper solskærmen ned, inden de passerer fotofælden, og kan føreren ikke identificeres, er der ingen til at modtage bøden.

Et opgør med føreransvaret er dog en varm politisk sag, fordi nogle bilejere vil føle, at deres retssikkerhed krænkes, hvis de straffes for, at en bekendt, der har lånt deres bil, har kørt for stærkt. Og de politiske udmeldinger tyder ikke på, at det er en skik, man vil gøre op med.

Uden føreransvar for mindre hastighedsovertrædelser kunne størstedelen af ATK-sagerne ellers klares automatisk, og det ville kun i tilfælde af overskridelser på over 30 pct. - hvor føreren får et klip i kørekortet - være nødvendigt at få sat ansigt på lovovertræderen.

Når Rigspolitiet alligevel ønsker sig et ældgammelt system kan det være ud fra et forsigtighedsprincip. Politiets forkromede it-system Polsag er blevet skrottet, og de offentlige indkøbssucceser kan tælles på få fingre. Ved at vælge punkt-ATK får politiet en gennemtestet hyldevare uden alt for megen ståhej. Til gengæld får de også et system, der vil have en begrænset effekt - hvad enten målet er forbedret trafiksikkerhed eller flere penge i kassen.

Men i den norske rapport står der faktisk, at stræknings-ATK fungerer upåklageligt rent teknisk, og at prisen er nogenlunde den samme som opsætning af to standere med punkt-ATK. Og meldingen fra det norske politi er, at man er glad for, at bilisten fotograferes to gange - det øger chancen for at kunne udskrive en bøde, og det er måske ikke helt uvæsentligt, hvis det herhjemme rent politisk bliver umuligt at ændre ved føreransvaret.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Betegnelsen "fotofælde" siger alt. Folk skal lokkes i en fælde så der kan komme penge i statskassen.

Nu får man jo ingen bøder for at overholde fartgrænsen, så det er vel en afgift man selv er herre over.

 • 0
 • 0

[quote]Betegnelsen "fotofælde" siger alt. Folk skal lokkes i en fælde så der kan komme penge i statskassen.

Nu får man jo ingen bøder for at overholde fartgrænsen, så det er vel en afgift man selv er herre over.[/quote]

Der står i færselsloven kap. 2, 3 at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed. Er det at være agtpågivende at køre med 50 km/t forbi en skole? Det er lovligt, men i min verden total grotest. Her skal farten maksimalt være 20 km/t. Er det uagtsomt at køre 100 km/t på en åben landevej med gode oversigtsforhold? I DK er det! I Tyskland er det ikke. I det ene land er man kriminel, i det andet ikke.

Derfor kan hastighedsgrænser kun være vejledende. Alle opfatter åbenbart de givne hastighedsbegrænsninger som en ret.

 • 0
 • 0

Grafikken viser til overflod at fjolserne, der ikke kender deres reelle hastighed, sætter den ned til 72 ved stærekassen.

De tror til gengæld at de kører 100 mellem stærekasserne.

Ved stræknings ATK lærer man vel at nulstille trip 1 ved hver stærekasse, så man kan se om hastigheden på det sidste stykke skal op på 103 for at holde gennemsnitshastigheden.

Det er jo ikke et mål i sig selv at spilde tid på landevejen.

 • 0
 • 0

En surrellistisk alternativ løsning med den populære overdosering af IT vil være noget i retning af dette

Ved fotofælden identificeres nummerpladen. Ved de efterfølgende trafiklys som trafikanten passerer får han en over-sandsynlighed for at få rødt lys.

Antallet af påvirkede trafiklys skal naturligvis være proportional med fartovertrædelsen - og tælles naturligvis op ved hvert fotofælde.

Med 5 fotofælder imellem Ring 4 og Folehaven eller Sjællandsbroen skulle det være muligt få selv de mest forhærdede til at længes efter fartbøderne

 • 0
 • 0

Et brugt alternativ til det du foreslår, er at indstille lyskrydsene sådan, at der ved lovlig kørsel imellem dem gives grøn bølge. Hvis man overskrider hastighedsgrænsen kommer man for tidligt frem til næste kryds og må derfor vente på grønt.

 • 0
 • 0

Ved fotofælden identificeres nummerpladen. Ved de efterfølgende trafiklys som trafikanten passerer får han en over-sandsynlighed for at få rødt lys.

Forslag til udviddelse: Umiddelbart før fotofælden opsættes et "U-vending forbudt" skilt. Ved det efterfølgende trafiklys vises der rødt, indtil politiet når frem og uddeler en fartbøde. Hvis bilisten ikke holder for rødt når politiet kommer, tilsendes fartbøde OG bøde / klip i kørekortet for at køre frem for rødt lys med posten.

Så kan de lære det, ja de kan !

 • 0
 • 0

Et brugt alternativ til det du foreslår, er at indstille lyskrydsene sådan, at der ved lovlig kørsel imellem dem gives grøn bølge. Hvis man overskrider hastighedsgrænsen kommer man for tidligt frem til næste kryds og må derfor vente på grønt.

Nej et udbredt alternativ på veje, hvor 80 er tilladt, er at den grønne bølge passer med Ford T acceleration til 60.

Eller et multiplum heraf, afprøvet på A6 en nat for 20 år siden.

På rute 211/ Frederikssundsvej, hvor grænsen er 70, passer lysene med de 90 som vejens forløb passer til.

 • 0
 • 0

Er rykket nærmere og det er beklageligt - et slag mod det enkelte individs gøren og laden. Jeg så helst 500 politifolk mere tilført etaten, men hvis de ønsker/kæmper for disse "penge-kasser" så synes jeg politikerne skulle købe disse kasser - men samtidig afskedige 500 politifolk, noget for noget.

 • 0
 • 0

Nu er jeg selv nordmand, og er det en ting jeg har vær glad for i Danmark, så har det vært den mere afslappede holdning til kørsel, som her i landet er ret effektive i dag. Dertil at man har en god bil infrastruktur her.

Norge er totalt elendig at køre i.. Sverige er lidt bedre. Så følg I bare efter infrastruktur taberne, og ideerne derfra.. og sug lifskraften ud af danskerne, som dem har gjort med de stakkars nordmænderne, som kører rundt som kastrerte menn. (og kvinder) :-)

 • 0
 • 0

I Portugal er der etableret fartdæmpende systemer, der 'passer sig selv'. Der er fodgængerovergange alle steder, også i små landsbyer, og mange er udstyret med lysregulering. Når man kører ind i en af disse små landsbyer med 50 km/h hastighedsgrænse, angiver et skilt at systemet er etableret. Kører man for stærkt, registreres det af en sensor, der skifter lysreguleringen ved fodgængerovergangen til rødt i så tilpas lang tid, at man i hvert fald ikke kommer hurtigere gennem byen, end hvis man havde holdt sig under 50 km/h. Det kan selvfølgelig være irriterende nok som turist, men man lærer hurtigt at fornemme de bagvedkørende lokale bilisters irritation hvis man har udløst det røde lys, som de selvfølgelig også skal holde og vente for. Jeg så aldrig politi ved disse anlæg, men alene risikoen for at der en dag holdt en politibil 'på lur' og observerede at man kørte over for rødt i en fodgængerovergang var vel nok til at jeg aldrig så nogen ignorere disse anlæg. Det koster sikkert mindst et klip i kortet, eller hvad man nu bruger som sanktion i Portugal. Var det en idé herhjemme?

 • 0
 • 0

Et fjernstyret luftskib med det rette optiske udstyr kunne sagtens klare opgaven. Det er nemt at flytte, og det kræver kun en enkelt patruljevogn/fotovogn på strækningen der overvåges. Det virkede i hvert fald som en god idé da jeg sov...

 • 0
 • 0

Er at politiet gerne vil sænke hastigheden og politikerne gerne vil have flere penge i kassen.

Hvis man seriøst gerne vil af med hastigheds overtrædelser. Så er løsningen 'kørsels forbud'. Bliver man taget med 140km/t på motorvejen hvor 110 er maks. Så kan det f.eks give 2-3 ugers kørsels forbud, effektueret øjeblikkeligt og bilen må man fjerne for egen regning. Altså ingen penge i statskassen.

Jeg er 100% sikker på at 95% af befolkningen vil have mere respekt for denne metode, end en bøde(de sidste 5% kan ikke nåes alligevel). Som nok i mange tilfælde betragtes som "ups.. jeg tabte min smartphone og skal have en ny".. For når man pludselig skal fra overhalings sporet til 2. gear i forhold til job,indkøb,børnepasning så lærer man sin leksion.

Men overstående forslag bliver aldrig aktuelt i Danmark. Politikerne og deres økonomer vil hellere skider galdesten eller øge hastigheds grænsen med 50% end at bruge mit forslag. For igen det drejer sig 99% KUN om penge.

 • 0
 • 0

Ved fotofælden identificeres nummerpladen. Ved de efterfølgende trafiklys som trafikanten passerer får han en over-sandsynlighed for at få rødt lys.

Ja det er jo genialt..........................hvis vi bortser fra at der er andre biler på vejene.......................... Individuelt trafiklys?

 • 0
 • 0

Hvorfor skiltes der ikke i forbinldelse med fartkontrol? Nå nej. Ellers er det jo ikke en fælde som skal hive penge op af folks lommer.

 • 0
 • 0

Vil man endelig gøre dette system effektivt, så gør som de effektive schweitsere. I Schweiz er fartkontrollerne mørkegrå, ca. 1 meter høje, skjult bag buske, og overhovedet ikke synlige for bilisten når han kommer kørende. Man måler altid bilen under dens bortkørsel fra målestedet. De er under ingen omstændigheder markerede med skilte og er heller ikke som de italienske markerede på GPS-modtagernes skærm ( oven i købet med stemme advarsel). Vil man endelig gøre noget ved det, så gør det dog for himlens skyld bare en lille smule intelligent.

 • 0
 • 0

Gå over til at ejeren betaler afgiften og så udvikler vi en satellit der kan overvåge vejene for køretøjer der bevæger sig for hurtigt... På den måde bliver alle biler i hele DK overvåget og vi slipper for kængurukørsel... Satellitten skal selvfølgelig også kunne registrerer bilens nummerplade eller på anden måde identificerer ejeren. Ved tunneler og andre steder hvor satellitten ikke kan se bilen hele tiden, kan man beregne en gennemsnitshastighed... Ved overskridelser på mere end 30% sendes politiet efter køretøjet så chaufføren kan få sin del af straffen... Dette system vil også fange folk med trailer og andre køretøjer med laver lovlig hastighed end den der står på skiltene...

Utroligt at hvis man snakker om videoovervågning på offentlige steder, som har til formål at identificerer lommetyve, så går det ikke ud over vores retssikkerhed... Men er det kriminelle billister der skal overvåges, så er det et problem...

 • 0
 • 0

I den gamle færdselslov, stod der, at man skulle køre efter forholdene. Det var jo ganske enkelt, men naturligvis voldsomt hjerneresourcekrævende for det stakkels enkeltindivid, som både skulle kunne køre ligeud og tygge tyggegummi samtidig. Heldig kom staten så og hjalp alle os usikre borgere af med denne utidige belastning, og omfavnede os med gode, præcise - og altid korrekte anvisninger på, hvordan man bevæger sig helt rigtigt i trafikken, hvert eneste sted i landet.

Så hvad er der at gøre vrøvl over mere - vi har det jo godt og sikkert i vort socialsikrede land og trafiknet. Hvad ville der dog ikke ske, hvis vi pludselig ikke bare måtte, men skulle til at tænke selv ?

 • 0
 • 0

trekvart årsværk pr. fotofælde. kun er 40 pct. af de svenske bilister, som kører for stærkt, der får en rudekuvert med posten

Så kom lidt svenske tal omkring retssikkereheden, nemlig at kun 40% af sagerne holder. Jeg vil gætte på, at de sidste 60% er de mest alvorlige sager, ikke fremmende for retssikkerheden.

Nå man dertil skal bruge ca. 375 betjente til at håndtere dette er jeg ikke i tvivl. Forslaget skal droppes og istedet fortsætte med de mobile ATK-biler og så suppleret med politi til stedet på målestedet, således man kan få opklaret disse sager.

Herved vil må en masse sidegevinster, kørsel uden kørekort, spiritusbilister, indbrudstyve, restancesager osv.

MEN selvfølgelige med en mindre bødeindtægt, men det er jo heller ikke målet?

 • 0
 • 0

på trængsel ville det jo være skønt. Men det er åbenbart vigtigere at bruge store summer på at knalde folk for at par kilometer for meget på en tom vej eller i bunden af en tunnel, hvor Norge ynder at opstille fælderne. Kunne vi ikke snart få noget mere dokumentati på virkningen sorte pletter og deslige? Politiet er der ikke når vejen er spærret af en stor flyttevogn, så andre ikke kan komme ud, men de skal nok være der når der skal gives bøder. Hvor er politiet når der sker overfald, indbrud, hærværk. Ja da holdre de fest i Rødovre.

 • 0
 • 0

Politiet er der ikke når vejen er spærret af en stor flyttevogn, så andre ikke kan komme ud, men de skal nok være der når der skal gives bøder. Hvor er politiet når der sker overfald, indbrud, hærværk. Ja da holdre de fest i Rødovre.

Du insinuerer at politiet på forhånd ved hvor og hvornår der sker noget ulovligt - og så holder sig væk.

Den holdning er helt ærligt lidt svær at tage alvorligt !

 • 0
 • 0

Nå man dertil skal bruge ca. 375 betjente til at håndtere dette er jeg ikke i tvivl. Forslaget skal droppes og istedet fortsætte med de mobile ATK-biler og så suppleret med politi til stedet på målestedet, således man kan få opklaret disse sager.

500 kamera, der fungerer i dagslys (gennemsnit 12 timer i døgnet), 7 dage om ugen. Der i stedet skal erstattes af 2 betjente ved måleudstyret og 2-3 betjente på motorcykel til at fange dem der forsøger at stikke af og til at identificerer chaufføren. Hvis de bemandet poster skal placeres på de 500 steder som politiet foreslår, vil gruppen skulle være der (12*7) 84 timer om ugen (svarende til to skift) og bestå af 4-5 mand hvert sted. I alt 4000-5000 mand (årsværk) ud af en styrke på ca 9000 betjente i dag...

Personligt vil jeg heller sætte 375 betjente til at skrotte 60% af billederne end at sætte 4000 betjente til at holde øje med trafikken på 500 udvalgte steder... Under forudsætning af at kameraerne sættes op steder hvor der sker mange trafikuheld med død eller personskade så antallet kan sænkes i det forhold der er angivet i artiklen... Og endnu bedre at ændre det fra en bøde til en afgift, så regningen bare sendes til ejeren og politiet kan bruge de 375 mand på at jage bilister uden kørekort, fulde og som køre alt for stærkt så de skal have klip i kørekortet...

Kameraerne tager alle de almindelige borgere der bare køre lidt for stærkt og politiet kan koncentrerer sig om de kriminelle der køre alt for stærkt eller på anden måde begår kriminalitet i trafikken...

 • 0
 • 0

I stedet for en forældet kamera-løsning, som er ineffektiv og for dyr i drift, var det langt bedre at kræve en elektronisk fartskriver i alle biler.

Så kan politiet blot lave stikprøvekontrol og skrive bøder ud for alle hastighedsoverskridelser siden forrige kontrol.

 • 0
 • 0

John Jensen er inde på noget af det rigtige:

1) Find et system, der ikke udvikler sig til Big Brother 2) Find på noget, der er færdigudviklet og i produktion 3) Find på noget der er billigt 4) Find på noget der ikke kræver ekstra offentlig arbejdskraft. 5) Find på noget, der kan monteres i det "hemmelige" stik, der findes på alle moderne biler.

Se under www.carchip.com ( og så repræsenterer jeg ikke en gang dette firma i Danmark)

 • 0
 • 0

Hvordan skal man tage politiet alvorligt, når de smider anmeldelser om vold i skraldespanden for så senere at køre på søndagstur for at kradse penge ind til deres resultatlønnede chef??

 • 0
 • 0

Michael

Overdrivelse fremmer forståelsen. Jeg mener ingenlunde at have skrevet noget om 4000 betjente.'

Men debatten er ofte for unuanceret, og årsag og middel blandes ofte i helt forkert proportioner.

Weekends 2 uheld med 4 unge dræbte viser jo med ret stor sandsynlighed, at politiets målrettede tilstedeværelse nok havde været mere præventiv end det kamera som stod ved uheldsstedet.

Jeg mener ganske enkelt at hensynet til bødeinddrivelse i sager om små overskridelser har alt for meget fokus i forhold til de alvorlige overtrædelser, som ud fra min erfaring er årsag til de fleste uheld.

Som her i weekendens ene uheld var det umiddelbare skøn en hastighed på mindst 160 km/t, det stopper man ikke med et kamera alene, men ved også at være på stedet.

 • 0
 • 0

Michael

Overdrivelse fremmer forståelsen. Jeg mener ingenlunde at have skrevet noget om 4000 betjente.'

Nej, det gør du ikke... Det er min beregning for hvad der er nødvendigt hvis vi skal have politiovervågning i dagstimerne alle de steder som politiet foreslår kameraløsningen :)

375 mand er nok til at føre kontrol med 500 kameraer, som sidder og tager billeder 24 timer i døgnet. Men vi skal mindst have 4000 mand hvis politiet skal være på stedet under 12 timer i døgnet de 500 steder hvor politiet mener at overvågningen vil gavne trafiksikkerheden...

Min pointe er netop at politiet ikke skal bruge tid på de små overtrædelser hvor der kan sendes en regning til ejeren af bilen... Politiet skal stadig patruljerer og de skal stadig være synlige i trafikken, men de skal tage sig af alle de sager hvor der er behov for politiet... Dvs. når folk køre alt for stærkt, når biler måske ligefrem ikke er lovlige at køre i eller chaufføren er fuld.

 • 0
 • 0

Du har misforstået det med de 50 km/t. Det er ikke den lovlige hastighed, men blot den "maksimalt" lovlige hastighed. Man må stadig ikke køre hurtigere end forholdene tillader, hvilket - som du selv nævner i eksemplet med skolen - kan være væsentligt langsommere.

 • 0
 • 0

Hvad ville der dog ikke ske, hvis vi pludselig ikke bare måtte, men skulle til at tænke selv ?

Der ville nok ske det som skete før de faste grænser blev indført: En sørgelig andel bilister som ikke er i stand til at administrere den nyvundne frihed, og de deraf følgende flere og alvorligere trafikulykker. Vist er det kreperligt at grænsen er 80 km/t på en lækker tom og overskuelig vej med 120 km/t sving - jeg taler som motorcyklist - men det er prisen jeg betaler for at leve i en tid med et historisk lavt antal trafikdræbte.

 • 0
 • 0

Jeg tror man blander tingene sammen. I dette tilfælde så vidt vi foreløbigt ved. A) En ting er "almindelige" lidt for travle mennesker, der lige snupper en overhaling, som man nok ikke skulle have foretaget, ( han kunne jo ikke vide, at der lå is på vejbanen derned i lavningen !!) B) Og så de fire unge mennesker, der i en salig brandert kl 5 om morgenen – og i troen på, at de er udødelige – virkelig tror de er udødelige. Sorgen i begge samfundskredse er den samme, men præmisset er vidt forskelligt. Det første tilfælde KUNNE nok undgås ved kameraer. Det andet tilfælde er uden for pædagogisk rækkevidde.

 • 0
 • 0

Det andet tilfælde er uden for pædagogisk rækkevidde.

Alka har en fin løsning: http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-484...

Super løsning på fart-udfordringen.

Der mangler lige et par funktioner: - Politiet skal kunne aflæse den ved fartkontrol. - Boksen skal give besked til føreren straks fartgrænsen overskrides med f.ex 10%

[b]Så drop dog de forældede stærekasser![/b]

 • 0
 • 0

Du har misforstået det med de 50 km/t. Det er ikke den lovlige hastighed, men blot den "maksimalt" lovlige hastighed. Man må stadig ikke køre hurtigere end forholdene tillader, hvilket - som du selv nævner i eksemplet med skolen - kan være væsentligt langsommere.

Det var derfor jeg anførte i min tekst: "Alle opfatter åbenbart de givne hastighedsbegrænsninger som en ret". Jeg har ikke misforstået noget. Jeg beskriver hvorledes loven bliver misforstået. Netop derfor beskrev jeg det problematiske i den nuværende hastighedsbegrænsning ved skoler (som er alt alt for høj). Venligst nærlæs tekster inden kommentering!! Tak.

 • 0
 • 0

Det andet tilfælde er uden for pædagogisk rækkevidde

Ja, fordi politiet sidder og bruger tiden på de små sager istedet for at være på vejen og standse de her unge. Det hjælper næppe meget at sende et fint foto til boet efter føreren.

Og vedrørende de små overtrædelser er proportionaliteten ved at gå fløjten, det handler åbenlyst om at kræve penge ind og ikke færdselssikkerhed.

 • 0
 • 0

[quote]Det andet tilfælde er uden for pædagogisk rækkevidde

Ja, fordi politiet sidder og bruger tiden på de små sager istedet for at være på vejen og standse de her unge.[/quote]

De små sager som skyldes unge der lige evt. smadre en tændingslås til en motorcykel uden grund ? De små sager eksistere pga. der er nogle idioter der ikke opføre sig ordenligt og de skal også passes.

Det er ikke politiet der skal opdrage de unge i ordenlig kørsel. De tog et kørekort, bestod prøven, de kan godt selv! Hvis deres forældre ved at de kører uhensigtsmæssigt, så må de sgu stå til. De unge der dør fordi de kører som lort, betaler en høj pris. Det er efter min mening mere synd for de mennesker der måtte blive skadet eller pga andres elendige kørsel.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten