Polen lukker kulminer

Den polske kulproduktion er Europas største: 137.000 t stenkul og 64.000 t brunkul i 1996. Men den er uøkonomisk, og regeringen vil nu stramme op, i øvrigt som et led i den almindelige bevæ gelse mod markedsøkonomi og forberedelserne til et
kommende EU-medlemskab.
Det er hensigten over fire år at lukke 24 af de nu 65 arbejdende kulminer. Herved mister halvdelen af Polens 237.000 minearbejdere deres nuværende job. Omkostningerne ved den forestående indskrænkning løber op i, hvad der svarer til 4,4 mia. US-dollar,
men på langt sigt skal den være pengene værd. Mineindustrien har gennem mange år kørt med store underskud allerede i 2000 regnes med balance i økonomien.