Polakker på 3D-oliejagt i Sønderjyllands kalklag

Hvad der for mange tusinde år siden var udstrakte koralrev, bliver fra midten af september måske et nyt dansk/polsk olieeventyr.

Det i hvert fald forhåbningen hos Nordsøfonden, der sammen med det statslige polske olie- og naturgasselskab PGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, påbegynder en række 2D-og 3D-forundersøgelser et par kilometer nede i den sønderjyske undergrunds kalklag.

Ifølge direktøren for PGNiG i København, Zbigniew F. Curylo, viser de indledende undersøgelser, at der med 10 procents sandsynlighed er op til 38 millioner tønder olie. Herefter falder mængden, så der med 50 procent sandsynlighed er 16,1 millioner tønder, mens der med 90 procent sandsynlighed er seks millioner tønder olie i området.

Til sammenligning var den danske årsproduktion i 2008 på 105 millioner tønder.

»Estimaterne er baseret på meget tidlige analyser, men det er i den størrelsesorden, vi snakker,« siger Zbigniew F. Curylo.

Det polske selskab har tidligere fundet olie i tilsvarende kalk-strukturer i Polen og Tyskland, der er en del af samme gamle koralrevle.

»Vi har meget erfaring i at finde olie i disse formationer rundt om i verden, så hvis olien er der, skal vi nok finde den,« siger Zbigniew F. Curylo.

20 procent af projektet betales af Nordsøfonden, der er den danske stats deltager i projektet.

»Vi ved, der er olie i kalkrevlerne, og det har tidligere boringer også vist tegn på. Spørgsmålet er bare, hvor det ligger,« lyder det fra direktør Peter Helmer Steen.

Det polske geofysiske konsulenthus Geofizyka Torun er hyret af PGNiG til at foretage de seismiske analyser, der finder sted fra midten af september. Det er første gang, man anvender 3D-seismiske undersøgelser på landjorden i Danmark, oplyser Peter Helmer Steen.

Lydvibrationerne fra de seismiske analyser opfanges af geofoner, der sidder rundt om særligt udstyrede køretøjer. Målingerne aftegner undergrundens forskellige jordlag og danner gennem computersimulering et 3D-kort af undergrundens jordlag.

Det billede giver en større chance for at placere boringerne, hvor der er tegn på hårde og tætpakkede lag, der kan indeholde olie.

»Tidligere seismiske undersøgelser har været af mere sporadisk karakter baseret på antagelser og gætterier, så vi er spændte på, om 3D-undersøgelserne vil vise lommer af olie, der bare venter på at blive hentet op,« fortæller Peter Helmer Steen.

Ifølge PGNiG har kontrakten en værdi cirka 30 millioner kroner, hvor af Nordsøfonden betaler 20 procent.

Emner : Olie