PODCAST: Måske er det ikke så tosset at importere affald til cementproduktion

 

I denne uges Transformator lægger vi ud hos Danmarks største CO2-udleder, cementproducenten Aalborg Portland, hvor fossile brændsler som kul og petcoke i stigende grad erstattes med affald som overskud fra produktion af bleer samt kød og benmel. Det kan lugtes – men det er også faldet politikerne for brystet, at Aalborg Portland ligesom andre affaldsforbrændingsselskaber er nødt til at importere affald fra udlandet for at dække behovet. »Tudetosset« har klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) kaldt det – men er det nu så slemt, hvis alternativet var at brænde mere kul af?

I to måneder har vi nu set studieværter og majorer fra Forsvarsakademiet stå med pegepinde og pile på landkortet og diskutere, hvordan landkrigen i Ukraine udvikler sig. Men samtidig udspiller sig en cyberkrig, hvor et af de kraftigste digitale håndgranater i arsenalet er wipers kamoufleret som ransomwareangreb. Ikke blot sletter de alt på disken, de overskriver den det igen for til sidst at fragmentere den, så intet ligger, hvor det lå inden angrebet.

Links

Fik du hørt: PODCAST: Bremsede mundkurv til Bohr virkelig atomkraft i Danmark?

PODCAST Hvis vi skal erstatte russisk gas med sol og vind, må vi ofre den gode udsigt

PODCAST: Krigen rykker ud i rummet, i cyberspace og på elnettet

Du kan finde flere episoder af podcasten HER

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Overskriften får det til at lyde, som om der leveres og brændes blandet dagrenovation, men er det nu rigtigt? Brændes der blandet affald, må der gælde samme krav til røggasrensning, som der stilles til dedikerede affaldsforbrændingsanlæg - og det er næppe tilfældet.

Vi skal huske, at der i EU udsorteres rigtig meget affald til videre sortering på anlæg herfor med henblik på genanvendelse. En del af fraktionerne genanvendes, men ikke alt er godt nok eller kan finde afsætning til dette formål. Tænk på de tidligere diskussioner om, hvor stor en del af det danske plastaffald som reelt genanvendes - ca. 20 %.

Den resterende del af affaldet er relativt veldefinerede brændsler, som man godt kan brænde uden den samme omfattende røggasrensning, som kræves til blandet affald. Måske er det denne form for brændsler, som importeres til Aalborg Portland?

I så fald er der megen sund fornuft i tingene, da det jo er til sådanne formål, at betydelige mængder materialer - udsorteret til genanvendelse, men reelt uegnede til dette formål - behandles og udnyttes i den øvrige del af EU.

Alternativet for disse brændsler er deponering, hvilket såvel miljø- som klimamæssigt er den mindst hensigtsmæssige behandlingsform. Det primære formål med udsortering til genanvendelse er naturligvis netop dette, men de meget store andele af det udsorterede, som ikke kan genanvendes, bliver via industriel eftersortering netop til brændsler, som kan udnyttes som energikilde i industrier som cementproduktion, men formentlig også i jernværker og i en række andre virksomheder, hvor der ellers traditionelt er brugt kul eller naturgas.

Gevinsten er dobbelt. Der spares fossilt CO2 og en væsentlig del af den energimængde, som ellers ville ende på deponi bliver udnyttet. Der udledes naturligvis CO2 via denne udnyttelse, men ved deponi ville udledningen af metan fra samme affaldsmængde være langt mere klimaskadelig.

  • 7
  • 0

Det er et godt indlæg, hvor Finn Langgaard starter en snak om energiproduktion og dilemmaer om, hvad der skal bruges til denne energiproduktion.

Desværre har artiklens journalist i overskriften overset, at der er tale om 160.000 tons om året. Ikke 160 tons. Dette tal kan man se i tilhørende links.

160.000 tons gør det imidlertid endnu mere aktuelt at tale om, hvordan man vælger de relevante råmaterialer med hjælp af en kæmpemæssig boble af skrald, som verden skaber og efterlader. Et stykke tid endnu i hvertfald.

Tilbage til Aalborg Portland, så producerer de 800.000 tons hvid cement og langt mere grå cement. Det er der nok også mange andre lande, der gør. Og i langt større skala. Jeg tror ikke, at der er nye byggemetoder, som kan substiturere cement på kort sigt ! Endelig tror jeg fuldt og fast på, at Aalborg Portland trods italienske/spanske ejere gør alt for at spare penge foruden, at de vil overholde danske/europæiske miljøregler for at undgå tvangsbøder/-nedlukning mm. i værste fald !

En vismand mener, at arbejdspladser er uvæsentlige i forhold til denne produktion. Han har andre forudsætninger end undertegnede, men fakta må vel være, at verden stadig skal bruge cement et stykke tid endnu - og har "svært" affald. Med en fornuftig energitilførsel, så kan Danmark fortsat tilføre samfundet 2 millioner tons cement - produceret rimeligt miljøbevidst !

Bent Jensen, ingeniør, bent3700@gmail.com

  • 7
  • 1

ÅP (Ålborg Portland) skal igang med CO2-scrubbing hurstigst muligt, så man efterfølgende kan "deponere" CO2en fra affaldsforbrænding - alt andet vil være tudetosset.

Herhjemme skal vi nok ikke blande os for meget i cyberkrigen. Vi har (selvskabte) problemer nok. Men USAs lovlige eksport af "dual-use"-produkter til russiske præcisionsvåben må og skal stoppes!

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten