Plantearter uddør 500 gange hurtigere end det naturlige niveau

Nye plantearter opstår og andre uddør. Det er en naturlig del af evolutionen, men hastigheden, hvorved plantearter uddør i disse år, er dog langt over det naturlige niveau.

Det sidste Saint Helena oliventræ (Nesiota elliptica) uddøde i 2003. I naturen forsvandt det allerede i 1994. Illustration: wikipedia

Nogle forskere har skønnet, at der inden for et givet tidsrum forsvinder 1000 gange så mange plantearter, som det naturlige niveau berettiger - andre har skønnet, at dette snart kan øges til 10.000 gange.

En forskergruppe anført af Aelys M. Humphreys fra Stockholms Universitet og Rafäel Govaerts fra Royal Botanic Gardens i Kew ved London har i Nature Ecology & Evolution set på antallet plantearter, der er uddøde siden Carl von Linné publicerede sin Species Plantarum i 1753.

Forskerne har registreret 571 uddøde plantearter ud af godt 330.000 arter. Godt nok har helt op til 1.319 arter været erklæret uddøde, men 431 er i dag karakteriseret som genfundne under samme navn, mens 232 i dag findes under andre navne og heller ikke er uddøde. Ser man alene på udviklingen siden 1900, ligger antallet af uddøde plantearter på 3 om året i gennemsnit..

Hawaii mister arter i højt tempo

Man opgiver normalt hastigheden, hvormed arter uddør, i antal uddøde arter pr. million artsår E/MSY. Her ligger tallet for planter på 26 E/MSY, mens det for fugle og pattedyr er henholdsvis 132 og 243 E/MSY, lyder det fra forskergruppen.

Det er for planter ca. 500 gange over det naturlige baggrundsniveau, men ikke helt så højt som andre har estimeret.

Humphreys og Govaerts bemærker i artiklen, at der er gode forklaringer på, at planter uddør langsommere end dyr, men også, at deres estimat nok skal betragtes som et underestimat.

Der er nemlig en lang række huller og usikkerheder knyttet til opgørelsen, som det det vil være nyttigt at kunne studere mere indgående i fremtiden, skriver de i konklusionen.

Desuden påpeger de, at tusindvis af plantearter er, om ikke reelt uddøde, så funktionelt uddøde, hvor de ikke i praksis spiller nogen rolle for økosystemet eller bestanden opretholder bestanden bæredygtig.

Opgørelsen viser, at planter uddør hurtigst på øer og i troperne.

Hawaii er er topscorer og huser 79 arter ud af de 571. Herefter følger den sydligste del af Sydafrika (Kap-provinserne) med 37 og Mauritius med 32.