PH-værdien i verdenshavene er den laveste i to millioner år

27. juli 2018 kl. 13:00236
Hver dag opsuger verdenshavene 22 millioner ton CO2. Nu er havmiljøet så surt, at nogle dyr begynder at blive opløst, viser britisk forskning.
Artiklen er ældre end 30 dage

Surt show, fristes man til at sige. Men ordene er utilstrækkelige til alene at beskrive den udvikling, som forskere fra Cardiff University har kortlagt.

Ved at studere fossiler fra havdyr og koble undersøgelserne med FN's Klimapanels fremskrivninger giver de et bud på, hvor slemt det står til med forsuringen af verdenshavene nu og i fremtiden. Konklusionen er nedslående.

Menneskets udledning af drivhusgasser er med til at gøre, at verdenshavene hver dag optager 22 millioner ton CO2. Siden den industrielle tidsalders begyndelse har de optaget 525 milliarder ton CO2.

Det betyder, at pH-værdien i havene falder. Allerede i dag måler forskerne den laveste værdi i to millioner år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fremskriver forskerne verdens udledning af CO2 - som ikke ser ud til at falde, tværtimod - vil pH-værdien i verdenshavene falde fra 8,1 i dag til 7,8 i 2100. Her er det værd at bemærke, at pH-skalaen er logaritmisk, og et fald på 0,1 procent er en forøgelse af forsuringen på 25 procent.

Ifølge forskerne vil vi i 2100 se et surhedsniveau i verdenshavene, som ikke er set på kloden i 14 millioner år.

Selvforstærkende effekt

I første omgang har forsuringen konsekvenser for havdyr med skaller bygget af kalk. Forskerne ser allerede nedbrydning af dyrenes skaller. Men forsuringen vil have betydning for fødekæden, hele økosystemet og biodiversiteten i verdenshavene. For eksempel kan mange havlevende dyr heller ikke klare sig og uddø inden 2100.

Forsuringen er værst i det arktiske og det antarktiske hav, som på grund af deres lave temperaturer indeholder mere CO2. Derfor bliver de mere syreholdige meget hurtigere end resten af verdens have.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efterhånden som havene bliver mere syreholdige, bliver deres evne til at absorbere atmosfærens CO2 mindre end i dag, hvor de er med til at holde temperaturstigninger i ave. Dermed vil havene spille en mindre rolle end nu i forbindelse med at regulere klimaforandringer.

Undersøgelsen fra Cardiff University kommer, samtidig med at forskere fra University of Queensland har udgivet et studie af biodiversiteten i havene. Her afslører de en voldsom tilbagegang i dyrelivet i verdenshavene og konkluderer, at kun 13 procent ikke er under skadelig påvirkning af mennesker.

Trods verdens lederes gentagne snak om indsatsen mod klimaforandringer giver det ikke for alvor udslag i målingerne af CO2 i atmosfæren, der i 2017 slog rekord med menneskeskabt udledning på 32,5 gigaton, viser tal fra det Internationale Energiagentur, IEA.

236 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
238
28. januar 2020 kl. 16:45

500 gtC eller 1833 gt CO2 eller 235 ppm har mennesket udledt i fossiltiden. Af det er 130 ppm ophobet i atmosfæren dvs 105 gået i havet og planterne 40/60, 42 ppm i havet eller 366 gigtaton CO2. Det har sænket havets pH fra 8,2 til 8,1. Hvert år optager havet ekstra 8 gigaton CO2. Det får så havets pH til at falde med 8/366 x 0,1 pH om året. Der vil så gå ca 45 år før et fald på yderligere 0,1 pH

Der sker en stadig netto forflytning af CO2 fra atmosfæren til havene på 8 milliarder ton CO2 om året. Optageprocessen er så langsom at den ikke kan genskabe den naturlige ligevægt, der ville indfinde sig efter nogle år, hvis vi helt holdt op med at udlede fossil CO2, (havet kan ikke følge med udledningen) men det meste at overskudet vil på et eller andet tidspunkt ende i havet alligevel, så hvis man mangler et sted at at deponere CO2 er havet et godt sted. I stedet for de automatiske 8 milliarder ton kunne vi fx sende yderliger 2 milliarder ekstra derned. Det vil sænke havenes pH ganske ubetydeligt mere, måske med 0,0005 pH ekstra om året mere end de ca 0,002 pH om året de 8 gigaton står for.

237
28. januar 2020 kl. 00:05

Et par korrektioner på overstående model.

Det er muligt at estimerer et teoretisk udtryk for oceanernes pH værdi ved at se (og regne) på samtlige af de reaktionsligninger og de tilhørende massevirkningsudtryk de indgår i havets kulsure system.

CO₂(g) <=> CO₂(aq)

H(cp)‧p(CO₂(g)) = [CO₂]

CO₂(aq) + H₂O(l) <=> H₂CO₃(aq)

Kₕ = [H₂CO₃]/[CO₂]

H₂CO₃(aq) + H₂O(l) <=> HCO₃⁻(aq) + H₃O⁺(aq)

kₐ₁ = [HCO₃⁻][H₃O⁺]/[H₂CO₃]

HCO₃⁻(aq) + H₂O(l) <=> CO₃⁻⁻(aq) + H₃O⁺(aq)

kₐ₂ = [CO₃⁻⁻][H₃O⁺]/[HCO₃⁻]

CaCO₃(s) <=> Ca⁺⁺(aq) + CO₃⁻⁻(aq)

L =[Ca⁺⁺][CO₃⁻⁻]

1 og 2 giver

H(cp)‧p(CO₂(g)) = [CO₂]

Kₕ = [H₂CO₃]/[CO₂]

[H₂CO₃] = Kₕ‧H(cp)‧p(CO₂(g)) 3 og 6 giver

kₐ₁ = [HCO₃⁻][H₃O⁺]/[H₂CO₃]

[HCO₃⁻][H₃O⁺] = Kₕ‧kₐ₁‧H(cp)‧p(CO₂(g)) 4 og 7 giver

kₐ₂ = [CO₃⁻⁻][H₃O⁺]/[HCO₃⁻] = [CO₃⁻⁻][H₃O⁺]²/[HCO₃⁻][H₃O⁺]

[CO₃⁻⁻][H₃O⁺]² = Kₕ‧kₐ₁‧kₐ₂·H(cp)‧p(CO₂(g))

5 og 8 giver

L =[Ca⁺⁺][CO₃⁻⁻] = [CO₃⁻⁻]²

√L = [CO₃⁻⁻]

[H₃O⁺]² = Kₕ‧kₐ₁‧kₐ₂·H(cp)‧p(CO₂(g)/√L

Logaritmen tages på begge sider af lighedstegnet

2‧log([H₃O⁺]) = log(Kₕ‧kₐ₁‧kₐ₂·H(cp)‧p(CO₂(g)/√L)

som giver

pH = -log([H₃O⁺]) = - ½(log(kₕ) + log(kₐ₁) + log(kₐ₂) - log(√L) + log(H(cp)) +log(p(CO₂(atm))))

pH-værdien er givet ved massevirkningslovens konstanter og en variabel parameter, partialtrykket af CO₂(g) i atmosfæren.

Konstant Værdi -log(K) Kₕ 1,3‧10⁻³ 2,89 kₐ₁ 2,5‧10⁻⁴ 3,6 kₐ₂ 4,7‧10⁻¹¹ 10,3 H(cp) 3,4‧10⁻² 1,47 L 3,3‧10⁻⁹ 8,48 √L 5,74‧10⁻⁵ 4,24 √L(korr) 5,74‧10⁻⁶ 5,24

Tryk (ppm) Værdi -log(p) 280 2,8‧10⁻⁴ 3,55 410 4,1‧10⁻⁴ 3,39

Ved p(CO₂) = 0,000280 atm fås pH = 8,3 Ved p(CO₂) = 0,000410 atm fås pH = 8,2

Fra K.A. Jensen Almen kemi II:”Kulsyre-bikarbonatsystemet spiller også en afgørende rolle for livet i havet. Der må ved diskussion heraf tages hensyn til, at kulsyrens ionisation er forøget betydeligt pga. den store saltholdighed, og i de store havdybder også pga. trykket. Ved ph = 8 er i havvand ca. 10 % af kulsyren til stede som [CO₃⁻⁻], i rent vand mindre end 1 %.”

Der for har jeg valgt at anvende værdien for √L(korr) i beregning af pH værdierne.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

235
27. august 2018 kl. 13:18

Svend, da du er en seriøs debattør synes jeg lige jeg ville gøre opmærksom på

Klimadebat.dk

Hvor der er en ny tråd om emnet. Med fremragende indlæg, som dit.

234
25. august 2018 kl. 00:00

Tak for et sagligt indlæg.....

Jeg ved ikke helt hvor sagligt det er, men det virker sobert, i modsætning til alt det andet man umiddelbart kan finde på google. I stil med "kalk opløses i syre, og når havet bliver surt går det galt". Det var lidt svært at finde den rette søgning. Nogle videnskabsfolk har altså tænkt og undersøgt hvordan disse dyr danner deres skeletter og skaller.

232
24. august 2018 kl. 11:09

https://www.molluscs.at/bivalvia/index.html?/bivalvia/main.htmlThe main part of a bivalve's shell is made from aragonite, a mineral of calcium carbonate in prism-shaped crystals. This layer is made of a very hard substance but very susceptible to chemical corrosion. The solution of this problem is an external skin of organic matter, mechanically very weak, but chemically very resistant. This is called the shell-skin or Periostracum, because it is around (peri) the shell layer (ostracum).

https://www.futurity.org/how-corals-build-their-skeletons/RUTGERS (US) — Scientist have described the process that allows corals to form skeletons, and they say water acidity doesn’t affect the process.

230
23. august 2018 kl. 20:14

Tja Hellemann, jeg forstod udmærket dit ironiske forsøg på en kvantemekanisk beskrivelse af de afskallede kalkdyrs biologi i levende live.

Desværre gik du ikke dybt nok til at de gravalvorlige AGW prædikanter så ironien. Har du overvejet quark-niveau? Intet i de kredse er så slemt som en tilsyneladende frafalden synder.

Desværre bød du ikke ind med et biologisk svar på skaldyrenes kalkdannelse, som var det skrækkelige-Svend efterlyste.

Du eller andre kan nå det endnu og dermed berige undertegnede uvidende båtnakke og andre AGW-tilhængere om skaldyrenes åbenbart hemmelige kalkdannelse eller mangel på samme.

Hvis du som gjort nu gør afbigt og lefler yderligere lidt for os AGW-disciple, og tydeliggør din ironi for f.eks John Johansen (som er gravalvorlig) skal du nok komme i kridthuset.

Herlig saglig debat - haha :-)

229
23. august 2018 kl. 19:58

Alt forladt! Jeg er sådan set også totalt ligegyldig overfor "De mest besøgte debatsider i verden"! Hvis du kan linke til nogle (seriøst) peer reviewd, videnskabelige artikler/magasiner, som underbygger "jeres påstande", så mange tak!

228
23. august 2018 kl. 19:40

Hvilke sider er det?

Beklager. Skulle have skrevet /s. Troede at indlægget var tilpas vrøvlet og gak til at det fremgik. Men egentligt er det jo bare ca. ligeså gak som så mange andre kommentarer.

226
23. august 2018 kl. 18:24

Det letteste ville være at imødegå "Svend Ferdinandsens ævl"med et klart klimasagligt dementi. Så var den del af debatten lukket.</p>
<p>Desværre har hverken Flemming R. eller Flemming H.N. ikke den nødvendige indsigt og må i stedet ty til stigmatisering.</p>
<p>Flemming og Flemming, hvor er jeres svar på spørgsmålet om levende dyrs kalkdannelse, så vi kan komme vider

Jeg bliver nødt til at støtte Henrik Pedersen i hans forsvar af Sven Ferdinandens saglige bidrag til debatten. Jeg vil gå endnu videre og opfordre til en undersøgelse af Calcium og dens mange forbindelse. Kalk er ikke bare kalk, nemlig. Men det vil Flemming og de andre klimafanatikere forsøge at skjule, at de ikke ved noget om, ved hele tiden at fordreje debatten i retning af AGW, forsuring af havene og påståede konsekvenser for dyr i havet, der lever i bedste velgående. Så vil jeg spørge i Henriks ånd: Flemming og Flemming, hvor er jeres svar på spørgsmålet om den kvantemekaniske begrundelse/beskrivelse af Calcium kemiske egenskaber, især med indragelse af Heisenbergs principper (fx sandhed er ikke sandhed), så vi kan komme videre?

PS Og bare så I ved det: De mest besøgte debatsider i verden er enige med os. I vil ikke indrømme at I tager fejl eller I lyver direkte. Sørgeligt.

225
23. august 2018 kl. 17:45

Efter utallige indlæg om havenes forsuring og forsuringens indvirkning på skaldyr, er det da særdeles relevant at spørge til kalkdannelsen i levende skaldyr.

Det er støj at affærdige spørgsmålet som forurening af debatten uden nogen som helst relevant saglig begrundelse, udover den sædvanlige tilsvining og beklikkelse af spørgerens motiver.

Det fremgår desværre indirekte af jeres indlæg, at det modsat min fornemmelse, er totalt irrelevant at beskæftige sig med levende skaldyrs kalkdannelse i de stadigt mere forsurede verdenshave.

Kalkdannelse må formodes at være essentiel for skaldyrenes overlevelse, men det rager jer åbenbart en høstblomst.

I tilsidesætter sagligheden, blot fordi i fornemmer, at Svend er en AGW skeptiker.

224
23. august 2018 kl. 17:17

Det letteste ville være at imødegå "Svend Ferdinandsens ævl"med et klart klimasagligt dementi. Så var den del af debatten lukket.

Desværre har hverken Flemming R. eller Flemming H.N. ikke den nødvendige indsigt og må i stedet ty til stigmatisering.

Flemming og Flemming, hvor er jeres svar på spørgsmålet om levende dyrs kalkdannelse, så vi kan komme videre?

223
23. august 2018 kl. 16:40

… når Svend Ferdinandsen gang på gang med sit ævl får forurenet debatter om et eller klimarelateret emne væk fra det der oprindeligt var trådens emne i dette tilfælde Forsuringen af verdenshavene.

Den ringe lødighed af hans tusindvis af indlæg siger alt om hans relevans i enhver debattråd.

Men hans spørgsmål "Hvordan danner disse dyr deres skaller og kalkskeletter og holder dem vedlige?" er godt, men svaret kan da findes mange andre steder, og han kan da bare oprette en ny tråd med emnet.

At der er nogen der vil forsvare ham er vel blot for provokationens skyld.

222
23. august 2018 kl. 16:37

Nej du er ikke - du har en interesse i at supportere Svends forsøg på at dreje debatten væk fra emnet

Nej, og jeg hører gerne mere om forsuringen, men efter mere end 100 indlæg burde det være muligt at spørge til i den grad beslægtede emner.

Flemming Rasmussen, jeg har i 3 indlæg forsøgt at aflokke din holdning til Svend Ferdinandsens forsøg på at komme videre i debatten ved at spørge til biologers udsagn mht. dannelsen af dyrenes kalkskaller/skeletter i det stadigt mere forsurede hav.

Du nedsablede hans indlæg. På trods af gentagne opfordringer har du ikke henvist til biologiske eksperters svar på hans spørgsmål eller endsige selv svaret. Kun konspiration.

Din eneste respons har været absurd nonsens og helt udenfor spørgsmålet med paranoid henvisning til manglende accept af mulige katastrofeteorier mth. AGW, som intet har med organismers kalkdannelse at gøre.

Du henviser til forsuringen i havene i henhold til Cardiff-forskerne. Den målte forsuring bestrides ikke.

Derimod svarer du ikke på det helt naturlige spørgsmål om mekanismen bag skaldyrenes vedvarende dannelse af kalkskaller og skeletter.

Det eneste du disker op med er sammensværgelsesteorier mht. klimabenægtere. Hvis du vidste noget som helst mht. kalkdannelsen i levende organismer, ville det have været en smal sag for dig at bidrage med din viden.

Dine manglende svar og bestandige sammensværgelsesteorier dokumenterer din uvidenhed om emnet.

Hvorfor ikke vedgå, at du ikke aner en dyt om levende organismers kalkdannelser?

221
23. august 2018 kl. 15:56

jeg er lytter øren.

Nej du er ikke - du har en interesse i at supportere Svends forsøg på at dreje debatten væk fra emnet , som stadig er (menneskeskabt) forsuring af havene og dennes konsekvens for visse havdyr med calcium strukturer.

Alle mulige krumspring og udenomsspørgsmål ændrer ikke på rapporten.

Prøv at angribe den - i stedet for at forsøge at dreje debatten i en irrellevant retning.

Og så vil jeg i øvrigt slutte her med at citere mit indlæg til Frank:

Men egentlig er vores "debat" formålsløs - ingen af os skifter synspunkt - og efter tomlerne at dømme flytter du (heldigvis) ingen stemmer hos dem, der læser med, så vi spilder begge vores tid.

mvh Flemming

220
23. august 2018 kl. 15:23

Prøv at læse mit indlæg igen Henrik - og spørg så dig selv, hvem det, der støjer - - -

Det gør du. Med det kan du modbeviseved at svare på Svends spørgsmål mht. kalkskeletter i stedet for at krybe udenom med din sædvanlige støj.

Alternativt kan du vedgå, at du ligesom undertegnede ikke aner en dyt om emnet.

Eller faktuelt oplyse om din ”hemmelige åbenbaring” om kalkskeletter - jeg er lytter øren.

218
23. august 2018 kl. 14:53

Jeg spurgte:

Flemming, jeg aner ikke en dyt om kalkskeletter. Hvis du gør, hører jeg gerne dit bidrag.

Det svarede du så ikke på. Men derimod med støj. Det dokumenterer din, ligesom min uvidenhed, om emnet.

Hvis det er tilfældet, hvorfor så al den fortsatte støj?

217
23. august 2018 kl. 14:42

Svend, med dit spørgsmål:</p>
<p>Hvordan danner disse dyr deres skaller og kalkskeletter og holder dem vedlige?</p>
<p>åbner du for en hvad der kunne være en oplysende debat.

Eller: forsøger at dreje debatten væk fra det, forskerne ved Cardiff University har konkluderet, nemlig at en forsuring af havene vil have en kraftig negativ indvirkning på (nogle) dyr med calcium strukturer.

Det er jo ligesom ikke dannelsen og vedligeholdelsen af skeletter, der er temaet for denne debat, men derimod den AGW afledte forsuring af havenes negative impakt på disse dyrs muligheder.

Igen: Et spørgsmål om perspektiv

mvh Flemming

216
23. august 2018 kl. 14:36

Svend, med dit spørgsmål:

Hvordan danner disse dyr deres skaller og kalkskeletter og holder dem vedlige?

åbner du for en hvad der kunne være en oplysende debat.

Desværre saboteres den af støj fra Flemming Rasmussen, der intet bidrager til dit spørgsmål, men kun dyrker sin personlige vendetta.

Flemming, jeg aner ikke en dyt om kalkskeletter. Hvis du gør, hører jeg gerne dit bidrag.

Og ps. overskriften: det er ikke en krimi.

215
23. august 2018 kl. 10:04

Det vil altid være en meget svær opgave definitivt at afgøre på hvilken skål visse artikler "mest" er på.

I øjeblikket er raten af peer rev artikler der - af skeptikere - skønnes at vægte mest på deres skål oppe på omkring 500 pr. år . Lad os sige at visse i gråzonen ikke tæller med, så 3-400 pr år ? Og altså 1-200 pr. år i gråzonen.

Det er jo ret godt klaret hvis man tror på AGW folkets egen påstand om at skeptikere kun udgør ca 2,9% af forskerne..

Nu vi er ved det: Dette budskab om at 97,1 % af forskere er skeptiske kommer primært fra flagskibet af en undesøgelse lavet af John Cook i hans gennemgang af 12000 artikler der er udgivet relevante for klimaområdet over 20 år. (Allerede her kan vi beregne at måske 400 skeptiske artikler pr. år ikke matcher 2,9%..)

Men John Cook har kun medregnet som skeptikere dem som slet ikke mener at CO2 har en effekt. Jeg har hørt om ÉN skeptiker med dette synspunkt, resten mener at CO2 har en lille effekt.

Derfor er flagskibet om 97,1% mener noget til lejligheden produceret vildledning.

Men hvad ingen lige opdager: John Cooks undersøgelse viser altså netop at det IKKE kun er noget alla 97% af forskerne der er på cagw holdet. Han viser med 12000 artikler, at alene en sjælden minoritet af skeptikerne mønstrer disse 97% / 3%. Derfor viser han samtidigt at vi er meget langt fra 97% / 3% hvis man regner skeptikere med der ikke tilhører kun en lille minoritet man aldrig hører om.

Så Cooks undersøgelse viser for dem der er vågne at vi er langt fra 97% / 3%

PS: Her omtale af nogle af de nye resulater på skeptikernes skål:https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/4891/hov_det_valter_ind_med_resultater_der_trakker_i_klima-skeptisk_retning_og_hvad_sa.html

2018 fortsætter i samme tempo, ekstremt spændende at følge med i. I er nogen der ikke ved at i pt. får bank ;-)

214
23. august 2018 kl. 08:26

Det ville være lidt mere overbevisende hvis du fagligt argumenterede hvad det er i har ret i og hvorfor du mener dette.

Jeg er - ligesom det helt store flertal af befolkningen - ikke klimaekspert, derfor er det ikke op til mig, at argumentere for hverken det eller andet scenarie. Når jeg støder på et emne, der overstiger mine kompetencer, søger jeg information hos videnskaben, og her er konklusionen så klokkeklar, at jeg ikke er i tvivl.

Det VÆLTER ind med resultater der peger i skeptisk retning i disse år. Men de omtales urimeligt lidt. Det er situationen.

Her burde du så nok lige komme med lidt dokumentation - jeg oplever ikke, at det vælter? Ja, der kommer nogle AGW-skeptiske artikler på banen, men de er sjældent specielt lødige, og ofte trækker de tråde til organisationer, der har en økonomisk interesse i at beholde status quo - der er mange penge i fossilindustrien.

Men egentlig er vores "debat" formålsløs - ingen af os skifter synspunkt - og efter tomlerne at dømme flytter du (heldigvis) ingen stemmer hos dem, der læser med, så vi spilder begge vores tid.

mvh Flemming

213
22. august 2018 kl. 21:28

Så forskerne fra Cardiff University har misforstået det hele?

Det har de sikkert ikke, men har de konsulteret biologer om hvordan disse dyr danner deres kalkskaller/skeletter? Når dyrene er døde træder alle disse kemiske ligevægte i kraft, men indtil da foregår der noget helt andet. Østers klarer sig ret godt i vadehavet, hvor der både kan blive varmt og megen kulsyre i vandet. Liv udmærker sig ved at kunne modvirke omgivelsernes betingelser og skabe sine egne internt.

212
22. august 2018 kl. 19:22

Det ville være lidt mere overbevisende hvis du fagligt argumenterede hvad det er i har ret i og hvorfor du mener dette.

Dit billede af hvor få videnskabsfolk der udgiver resultater i disse år på skeptikeres vægtskål afspejler ikke virkeligheden, omend dette er ikke udelukkende din egen skyld.

Det VÆLTER ind med resultater der peger i skeptisk retning i disse år. Men de omtales urimeligt lidt. Det er situationen.

211
22. august 2018 kl. 14:28

Frank:

jeres fløj bruger som her hoved-"argumentet" at "nogen mener noget".

Perspektiv Frank !

Jeres "fløj "benytter netop ovenstående - kombineret med cherry-picking af de meget få publicerede artikler, der bakker jeres synspunkter op, mens det store flertal heldigvis forholder sig lidt mere åbent, og er i stand til at kvantificere på de udgivelser, der er på området AGW (og heraf afledt havforsuring)

Så: vores "fløj" har det synspunkt, der understøttes af (næsten) al forsknng på området - mere kompliceret er det egentlig ikke.

:o)

mvh Flemming

210
22. august 2018 kl. 12:47

.. har misforstået "det hele"..


Flemming, kunne du måske være bare en anelse mere specifik?

Facts, resultater og artikler jeg henviser til er fra andre forskere, selvsagt.

Jeg fremhæver hvad jeg finder vigtigt. Lad forskerne selv slås.

Igen her, jeres fløj bruger som her hoved-"argumentet" at "nogen mener noget". Det er simpelthen ikke godt nok til at overbevise andre end jeres egne.

209
22. august 2018 kl. 12:19

Så forskerne fra Cardiff University har misforstået det hele?

Det bør du nok skrive og fortælle dem Frank, så de kan komme ud med et dementi.

mvh Flemming

208
22. august 2018 kl. 00:04

Der er pt. mindst 4 kendte stærkt sure proteiner kaldet "CARP´s". Der er tale om enzymer der aktivt med energiforbrug sætter aragonitskelettet sammen. Der er ikke tale om en mekanisme der kun fungerer når pH i havvand lige begunstiger at ligevægten går mod aragonit.

Processer foregår i helt aflukkede kamre med stærke koncentrationer af salte, stærkt kontrolleret pH der fastholdes uanset pH udenfor organismen. Disse enzymer er de samme som har fungeret fint da pH i Oceanerne var 7,6 for millioner af år siden. Der er lavet forsøg der viser at enzymer fungerer fint ved både pH 7,6 og 8,2 .

Og Aragonit er og bliver aragonit. Er dette først dannet så er det hverken mere eller mindre sårbart overfor pH end det var da vi havde lavere pH i tidernes morgen.

Det viser sig iøvrigt at når koraller har en fest med at spise phytoplankton, så sænker de selv pH omkring sig drastisk, og nej det ødelægger ikke deres fest, selvsagt.

Ved upwellingzoner som ved Nicaragua ligger pH og svinger ret meget, og endda ved lave værdier. Men bl.a. ved Nicaragua trives koraller bedre end stort set alle andre steder i Caribien.

207
21. august 2018 kl. 23:53

Nu har vi fået vendt de fleste forhold vedrørende kalkskallede dyrs opløselighed ved lavere pH. Dyrene er jo levende og den kalk de danner er vist ikke helt død, som jeg forstår det. Lidt ligesom vore tænders emalje, der heller ikke blot forsvinder med tiden.

Hvordan danner disse dyr deres skaller og kalkskeletter og holder dem vedlige?

205
9. august 2018 kl. 19:12

Hej Henrik

Det bedste tal får man ved at atomiserer ligevægts konstanterne og opbygge dem med de termodynamiske date der er temperaturafhængige funktioner. Men vær opmærksom på at ΔpH = 0,47 gælder for rent vand og havets kulsure system er et syre/base buffer system der er meget mere robust over for pH ændringer.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

204
9. august 2018 kl. 17:00

Peter Vind Hansen, tak for info:

Ligevægts konstanterne er temperaturafhængige variable og ved – ΔT = 25K er ΔpH = 0,14 (T = 298 K) dvs. med faldende temperatur stiger pH værdien.

Jeg er i tvivl, for Andre anfører ΔpH = 0,47 for samme temperaturfald (for ferskvand).

Niels Vestergaard Jespersen, mht. pH afhængigheden af trykket i havvand, der jo varierer fra 1 atm. til 1000 atm. har jeg fundet følgende reference med titlen Effect of Pressure on Carbonic Acid, Boric Acid, and the pH in Seawater med tabeller for pH værdien for saltvand som funktion af tryk og temperatur.

[quote]Havet er jo betydeligt koldere på større dybder./quotevands vægtfylde er størst ved 4 grC, så det vil være den fremherskende temperatur i dybhavet.

203
9. august 2018 kl. 12:46

Hej Niels

Ligevægts konstanterne er temperaturafhængige variable og ved – ΔT = 25K er ΔpH = 0,14 (T = 298 K) dvs. med faldende temperatur stiger pH værdien. I overfladevand sker der jo en fordampning af vandet der kan forklare en del af variationerne i pH værdien.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

202
9. august 2018 kl. 00:37

Hvordan ligger landet så med hensyn til pH som funktion af havdybde og temperatur? Havet er jo betydeligt koldere på større dybder. Derudover er der jo store variationer gennem døgnet i vandlag ved overfladen har jeg læst et sted. Hvordan kan det være?

201
8. august 2018 kl. 11:37

Hej Søren Munch Kristiansen

Tak for dit interessante indlæg.

Det er muligt at estimerer et teoretisk udtryk for oceanernes pH værdi ved at se (og regne) på samtlige af de reaktionsligninger og de tilhørende massevirkningsudtryk de indgår i havets kulsure system.

CO₂(g) <=> CO₂(aq)

kH*p(CO₂(g)) = [CO₂]

CO₂(aq) <=> H₂CO₃(aq)

pkₕ = [H₂CO₃]/[CO₂]

H₂CO₃(aq) + H₂O(l) <=> HCO₃⁻(aq) + H₃O⁺(aq)

pkₐ₁ = [HCO₃⁻][H₃O⁺]/[H₂CO₃]

HCO₃⁻(aq) + H₂O(l) <=> CO₃⁻⁻(aq) + H₃O⁺(aq)

pkₐ₂ = [CO₃⁻⁻][H₃O⁺]/[HCO₃⁻]

CaCO₃(s) <=> Ca⁺⁺(aq) + CO₃⁻⁻(aq)

L =[Ca⁺⁺][CO₃⁻⁻]

Følgende kan opstilles:

[H₃O⁺]² = kₕ∙kₐ₁∙kₐ₂∙kH∙p(CO₂)/√L

Efter grundig overvejelse af fortegn tages logaritmen af udtrykket:

pH = ½(pkₕ + pkₐ₁ + pkₐ₂ - p√L - pkH - log(p(CO₂))

Ved p(CO₂) = 0,000280 atm fås pH = 8,7

Ved p(CO₂) = 0,000410 atm fås pH = 8,6

Overstående gælde når alle 5 reaktioner er i ligevægt med hinanden og ved 25 ℃.

pH er 0,5 større end den målte ved det nuværende partial tryk men det kan skyldes at man måler der hvor forsuringen er sket. Jvf. dit link til Akuelt Naturvidenskab er der ifølge Katherine Richardson tale om en skæv fordeling af oxoniumioner således at der er mest basisk i dybden.

Endelig indgår der 6 tal i bestemmelsen af pH hvilket selvfølgelig bidrager til en større usikkerhed. (og der er i forvejen usikkerhed evt. fejl på konstanterne)

Men jeg mener alligevel at der er tale om et godt bud på en middel pH værdi.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

200
7. august 2018 kl. 01:39

Hej Svend

Du skriver ”P.S. Har du nogen viden om hvorfor havet er basisk? ”

Man kan prøve sådan helt hypotetisk at fjerne element NO. 6 fra det periodiske system, bare et øjeblik. Så vil der ikke være noget kulstof i atmosfæren, litosfæren eller hydrosfæren? Så ville oceanerne være rigtigt basiske og hver calciumion, magnesiumion, natriumion og kaliumion hovedsaligt korresponderer til ækvivalente mængder af [OH⁻] (men også f.eks. [Cl⁻]).

Ved vulkanudbrud rister grundstofferne ved en temperatur ved flere tusinde kelvin og derefter oxideres en del af disse i vulkanudbruddet. En del af metallerne danner metaloxider som også kan opfattes som base anhydrider. F.eks. CaO, MgO, Na₂O og Ka₂O. Ved reaktion med vand dannes metalhydroxiderne som leverer den ønskede base [OH⁻].

Ikke metallerne f.eks. C og P danner syre anhydrider når de oxideres.

En stor del af oceanernes geokemi kan forstås udfra syre/base betragtning.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

197
7. august 2018 kl. 00:27

Opløsning af CO₂(g) i havvand bidrager til undermætning og opløsning af CaCO₃(s):</p>
<p>CO₂(aq) + CaCO₃(s) + H₂O(l) → Ca⁺⁺(aq) + 2 HCO₃⁻(aq)

Hvis jeg ellers har forstået det ret, så må der blive mere Ca til rådighed når der kommer mere CO2 i havet. Spørgsmålet er vel så om mere Ca opvejer et mere surt/mindre basisk hav. Det er måske der vandene skiller.

P.S. Har du nogen viden om hvorfor havet er basisk?

196
6. august 2018 kl. 23:55

Mange tak Søren for et fagligt interessant og sobert indspark i en ellers håbløst forplumret debat hvor det virker som om at det er et mål i sig selv at svine hinanden til på det groveste. Hvor er det ærgerligt at man skal lede så længe efter den slags guldkorn i den efterhånden endeløse række af barnagtige slagsmål om et emne der trods alt er så afgørende for de kommende generationers overlevelse.

195
6. august 2018 kl. 23:38

Jeg kan se, at flere efterspørger en forklaring på det vandige geokemiske problem, som stabilitet/opløselighed af kalk jo er. Flere er kommet et godt stykke af vejen, men jeg vil forsigtigt forsøge at belyse det lidt anderledes, i håbet om at det er lettere forståeligt.

Der er nemlig bestemt ikke et simpelt emne at forstå kuldioxid ifht. karbonatmineralerne calcit, aragonit og diverse biologisk producerede magnesium-holdige overgangsformer. Så jeg foreslår at interesserede læsere sætter sig og i fred og ro, og grundigt læser nogle meget pædagogiske slides som en amerikansk geolog har lavet (også om mange spændende emner inden for geokemien) om emnet.

Man kan starte med konklusionen på spørgsmålet, om hvorfor et surere hav betyder at kalkskallede marine dyr får problemer, som findes i dette slide:https://www.gly.uga.edu/railsback/Fundamentals/820HMC-LMCSolubilities05LS.pdf

Denne figur viser, kort fortalt, konsekvenserne af kalk mineralernes stabilitet (vist med Log Ksp værdien på y-aksen) når pH værdien i vandet (i artiklens tilfælde oceanisk havvand), falder fra 1800-tallets pH på 8,2 til fremtidens pH på ca. 7,8. Ved pH på 8,2 vil de rene geologiske mineraler som calcit og aragonit (med eller uden magnesium) og de dårligere krystalliserede karbonat mineraler som organismer kan skabe i havet (den halve parabel og den grå skygge bag den) være i ligevægt (=stabile) eller vil meget, meget langsomt opløses. I vand med pH på ca. 7,8 og derunder er der omvendt stort set intet biologisk produceret karbonat som er stabilt og ellers i ligevægt.

Og nu skal tunges holdes lige i munden. For som man vil se, så har y-aksen i sliden ikke en enhed (da denne ofte vil forvirre), og det er ikke pH-værdien, men er derimod et såkaldt ligevægtsprodukt. Men jeg tillader mig alligevel at skrive, at denne akse viser noget med en pH (som jo har enheden –log10 aktiviteten af [H+] pr. liter). Sagen er, at et minerals stabilitet skal beregnes som summen af aktiviteten af de ioner i vandet som udfælder den. For rent calcium karbonat, CaCO3, er det altså aktiviteterne af opløst calcium ganget med karbonat, altså [Ca2+] x [CO32-], sat i forhold til en ligevægtkonstant som ligger omking 8,6 til 7,8. Men hverken pH (H+ jf. ovenfor) eller CO2 indgår jo i denne formel. Derimod er opløst karbonat [CO32-] i ligevægt med hydrogenkarbonat [HCO3-] som igen er i ligevægt med kulsyren [H2CO3] i vandet som igen er i ligevægt med kuldioxid i luften. Og selv en lille mængde ekstra kulsyre vil flytte noget opløst karbonat over på hydrogenkarbonat formen. Problemet, geokemisk kan man dog ikke kalde det sådant, er altså, at selv små pH/kulsyre ændringer af havet medfører ændringer i ligevægtskoncentrationerne af /forholdet mellem de to opløste stoffer hydrogenkarbonat og karbonat, som så igen medfører at kalk på mineral/fast form vil opløses - og især med forskellig effekt på forskellige karbonatmineraler i pH intervallet ca. 8,6 til 7,8. Det skal bemærkes, at reaktionerne beskrevet ovenfor samlet kaldes for massevirkningsloven.

Ligevægts koncentrationer af opløst karbonat imod pH kan man se på (bemærk log skalaerne) denne slides: https://www.gly.uga.edu/railsback/Fundamentals/SFMGDICatAtmEqlbm07-I.jpg og sammenlignet med https://www.gly.uga.edu/railsback/Fundamentals/SFMGpHpCO2HCO302R.jpg. Disse to viser samlet set, at der er meget lidt opløst karbonat i havet selv i dag. De viser også hvor vi var i fortiden, nu og kan komme i fremtiden med pH-værdien, og hvordan dette påvirker koncentrationen af opløst karbonat.

Som skrevet først er de tre slides herover bestemt ikke nok for at forstå geokemien bag samspillet mellem kuldioxid i luft og karbonater i vand. Så jeg anbefaler også at man læser de andre let forståelige slides om CO2-CaCO3 systemet i vand her:https://www.gly.uga.edu/railsback/FundamentalsIndex.html#CO2https://www.gly.uga.edu/railsback/FundamentalsIndex.html#Carbonates

Bemærk også, at karbonatmineraler som er skabt i fortiden og som nu ligger i fx Møns Klint eller Bulbjerg, med tiden er rekrystalliseret, dvs. fået et lidt mere velordnet krystalgitter. Konsekvensen er populært fortalt, at ligger der et stykke nyt og et stykke gammel (bio-)karbonat ved siden af hinanden i havet, fx koralkalk dannet i nutiden og et stykke 63 mio. år gammelt koralkalk fra Faxe Kalkbrud, vil det ny stykke som regel først og hurtigst opløses. Typisk er der kun kalkskallede levende/nyligt døde organismer i kontakt med oceanernes vand, så dette er ofte alene interessant ved kyster.

Havenes kalkskallede dyr er selvfølgelig totalt ligeglad med al teorien herover. Faktum er imidlertid, at de i dag som følge af lavere pH i havvandet oplever, og i fremtiden endnu mere vil opleve, at de får tyndere og mere skrøbelige skaller eller skal bruge mere energi på at opretholde skallen (hvis dyret ellers kan det). Som en nok ikke 100% præcis og noget søgt analogi, vil det for landlevende organismer, som mennesker, svare til, at vores knogler (altså bioapatit delen, ikke collagenet) i fremtiden ikke længere er stabilt i kropsvæskerne, dvs. at mange landdyr lettere vil komme til at lide af forskellige former for knogleskørhed.

Årsagerne til det faldende pH af havvand og dermed faldende indhold af det biologisk set vigtige karbonat skyldes – uden at jeg er ekspert i området – 1) vores set i geologiske tid kolossalt store kuldioxid udledning til lufthavet og, dermed efter en kort årrække, til oceanernes vand (se fx https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-5/an5-2006surt-hav.pdf) , og 2) i mindre grad vores udledning af næringsstoffer til de kystnære områder (se fx https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/forsuring-af-havvand-skyldes-ikke-kun-co2).

Hvis man forsat er i tvivl om rigtigheden af massevirkningsloven og kuldioxidsystemets vekselvirkninger, kan jeg varmt anbefale, at man laver et sjovt forsøg, som i 2014 blev spredt ud til skolerne i Norge, for at fejrer 150-året for to norske kemikeres opdagelse af netop massevirkningsloven: https://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/gw-karbondioksid.html.

Mvh Søren Munch

194
6. august 2018 kl. 17:54

Et miserabelt indlæg , går på personen og ikke det faglige.

KÆRE DEBATTØRER: I er så tilpas uvenlige overfor folk med andet approach end jeres eget, så jeg melder mig hermed ud af debaten.

193
6. august 2018 kl. 17:48

alt imens Frank vælter den ene graf efter den anden ud over sitet, som har til hensigt at snyde og imponere folk der ikke ved bedre. Fx bliver en graf der viser proxy værdier for temperatur ved hjælp af træringe præsenteret som bevis på, at det ikke er så varmt som fx NASAs grafer viser, selv om han omhyggeligt undgår at sige det direkte. Han snyder og svindler og det lykkes ham desværre, at få nogle med sig til at gå i kødet på de lødige debattører

Det er en kendt strategi. Den er også meget benyttet af kreationister. Man giver sig ind i diskussion af en endnu dårligt forstået evolutionær udvikling af et enkelt specifikt træk hos en bestemt art eller dyregruppe. Det er let, da vi af ret indlysende grunde ikke har den fulde forståelse af den evolutionære udvikling af alle træk hos alle jordens mange millioner af arter. Herved opnås at det for den udenforstående kan se ud som om, at der er en reel diskussion af evolutions teorien også blandt feltets fagfolk.

Denne strategi kan benyttes inden for ethvert komplekst naturvidenskabeligt felt. Selvfølgelig vil der være detaljer i de mange komplekse mekanismer, der spiller ind i jordens klima, der ikke er fuldt forstået, og hvor der kan være pågående teoretiske diskussioner også blandt feltets fagfolk. Ideen er så at give folk det indtryk, at der er i det faglige miljø er uenighed, også selvom der er klar enighed om hovedkonklusionen.

192
6. august 2018 kl. 17:30

Opdagede, da jeg ville se hvor Frank havde den graf fra som viser sig når man trykker på hans link til klimadebatten.dk, at Frank laver nøjagtigt det samme som her inde på klimadebatten.dk, hvor han iøvrigt havde det storslåede motto nederst i hvert indlæg: >Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!! Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.<

I klimadebatten.dk har han mere frit spil end her, da der tilsyneladende er færre, som har viden og teoretisk kunnen til at tilbagevise vrøvlet. De få der er, kæmper en brav kamp i uger eller månedsvis, alt imens Frank vælter den ene graf efter den anden ud over sitet, som har til hensigt at snyde og imponere folk der ikke ved bedre. Fx bliver en graf der viser proxy værdier for temperatur ved hjælp af træringe præsenteret som bevis på, at det ikke er så varmt som fx NASAs grafer viser, selv om han omhyggeligt undgår at sige det direkte. Han snyder og svindler og det lykkes ham desværre, at få nogle med sig til at gå i kødet på de lødige debattører, ved fx at slå på at det må være vigtigere, at hjælpe de folk der er i nød i dag i Bangladesh og andre steder end at kæmpe med et ikke-problem der måles i ppm CO2!

Så længe han forpester sitet her, er det nødvendigt regelmæssigt at tilbagevise vrøvlet, af hensyn til "tilfældigt forbipasserende". Men glem alt om at have en normal debat med ham, endsige overbevise ham om noget som helst, da han blot er en ondsindet variant af en troll. Typer som ham har en fornøjelse af at skabe splid, så debatten bliver polariseret (min side og jeres side) og tilsyneladende en nydelse ved at kunne dette. For megen pottetræning måske.

190
6. august 2018 kl. 16:35

Og når man skal gribe til søgte forklaringer om skjulte efterdønninger af en opvarmning omkring 1930, så er det i mine øjne en klar indrømmelse af, at solen som forklaring alene ikke længere holder vand. Og hvor skulle den varme have gemt sig? Både havene og atmosfæren bliver varmere samtidig

"søgte forklaringer" Jeg synes du skal vente med at kalde noget en søgt forklaring før du har sat dig ordentligt ind i den.

Hvorfor tænker jeg at du ikke har sat dig ind i det? Bl.a. fordi du skriver: Både havene og atmosfæren bliver varmere samtidig.

Yeps, det har de gjort i de senere dekader, men ikke rigtig før ca ca 1970 fra starten af de 20´ende århundrede.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0958305X18756670?journalCode=eaea

Hvis det er for mange penge at smide i at læse en artikel (paywall) forstår jeg udmærket, men så må du i det mindste medgive at du ikke har læst op på det vi snakker om og derfor er din hunch at noget er søgt jo lidt... søgt :-)

189
6. august 2018 kl. 15:23

Jeg må med beklagelse erkende, at jeg har lidt svært ved at finde hoved og hale i dit indlæg og gennemskue, hvad dine argumenter egentlig er, og hvad du overhovedet argumenterer for (imod?). Men jeg vil alligevel på bedste beskub forsøge at komme med et par svar på noget af det, jeg tror, jeg læser i dit indlæg.

For det første kan vi naturligvis kun være enige om, at ingen af os ved præcist, hvad der kommer til at ske i de nærmeste år fra 2018 og fremefter. Klimasystemet har mange variable oscillationer i forskellige frekvenser indbygget i sig. Men den overordnede trend på bare lidt længere sigt (dekader og længere) vil være en fortsat stigning af middeltemperaturen. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om.

For det andet kunne jeg aldrig drømme om at afskrive solen som en medvirkende faktor i forhold til udsving i klimaet på både kortere og længere tidsskalaer. Også et godt stykke op i det foregående århundrede. Den stigning, vi oplever nu, kan bare ikke længere forklares (alene) med solen mere. Og når man skal gribe til søgte forklaringer om skjulte efterdønninger af en opvarmning omkring 1930, så er det i mine øjne en klar indrømmelse af, at solen som forklaring alene ikke længere holder vand. Og hvor skulle den varme have gemt sig? Både havene og atmosfæren bliver varmere samtidig, så varmekilden må være en helt tredje udenfor disse. Det giver jo ingen fysisk mening.

Og nu skal vi så til at høre på, at vi lige skal se tiden an og se, hvad der sker efter 2018. I 15 år har vi skulle høre på, at opvarmningen er stoppet eller "holder pause", fordi man meget nøje udvalgte sig det markante El Nino-år, 1998, som udgangspunkt for sin tidsregning. Nu har vi så haft El Nino'en i '15-'16, som tydeligt demonstrerede, at det ikke var tilfældet. Faktisk er temperaturen steget med ca. 0,4°C på de blot knapt 20 år!

https://pbs.twimg.com/media/DT0SLkiW4AA_OxW.jpg

I de små 20 år er megen handling blevet forhalet med udgangspunkt i "opvarmningspausen". Skal vi nu igennem hele den forhaling en gang til, fordi vi "lige" skal vente og se, hvad der sker efter 2018? Nej vel! Der må være grænser for galskaben!

188
6. august 2018 kl. 14:10

Udmærket, sobert og argumenteret indlæg.

Lige først tror jeg at vi må være enige: Det er yderst tidligt at sige ret meget om "hvad der sker fra 2018".

Men situationen er speciel, CO2 vil nu stå mere alene. Mindre "støj i varme signalet fra Solen der nu efter en næsten rekord aktiv periode er ved at stilne af.

Før man på scepticalscience kaster om sig at nu har man "BEVIST" at Solen ikke er en spiller der kan forklare noget af den opvarmning vi har set i de senere dekader, så tror jeg lige man skal ske nu hvor naturen i lidt højere grad end tidligere har sat scenen til at give og mere klare svar.

Når der er pauser på 10-15 år som muligvis set fra ca år 2000 - eller 30 år 1950-80 så kan vi godt finde forklaringer der støtter CO2 teorien.

Så hvor hurtigt kan vi afskrie Solen som dominerende for klimaets udvikling nu fra 2018 ?

Jeg vil medgive at hvis ikke globale temperaturer stopper med at stige nu indenfor en dekade, så bliver det faktisk sværere at argumentere for Solen som den store driver af globale temperaturer.

Men på samme måde med CO2 teorien:https://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/ncep2018jul_1.jpg

Pause fra ca år 2002, en ordenligt peak 2015-17, Super EL Nino, og ja, netop nu i 2018 har temperaturer tilfældigvis kursen nedad. Vi er faktisk nået ned på pause niveau igen.

Nogle hævder at der ikke var varme i 2017 fra den langvarige super El nino 2014-16.

Hvis det er sandt så forklar varmetabet fra sommer 2017 til sommer 2018 :-) :

https://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/anigif_12.gif

Det kan godt være at hvis du regner jan-jun så er der endnu ikke noget at skrive hjem om for 2018. Men kursen ? ;-)

Igen: Alle disse småspræl i dataset kan vende på en femøre, det ved vi, så lad os lige klaooe hesten og se hvad der sker fra 2018 når CO2 skal stå for opvarmningen - uden hjælp fra Solen.


Min forklaring mht varmebalance vil forklare de observationer der er set verden over, se link i mit tidligere indlæg. Men jeg er ingenlunde skråsikker. Men hvis nogen har travlt med at råbe at Solens rolle er modbevist, så er de al al for tidligt ude, i en grad så det ikke virker videnskabeligt.

I sådanne "beviser" indgår et fundament der hedder at

3 dekader med udsævnalig varme kilde kan ikke opvarme Jorden mere end én dekade med usædvanlig opvarmning.

Men forlanger at et system med varm ikke må blive varmere i de senere dekader selvom varmekilden er skruet op til et usædvanligt højt niveau.

Men hvor er der et peer rev skriv der konkluderer dette? Det findes ikke, fordi man kan ikke bevise at et system med vand der udsættes for (Sol) varme i 3 dekader ikke må blive varmere efter 3 dekader end efter 1 dekade. At temperaturer ikke må stige imens Solensaktivitet er på rekord niveau gennem dekader.

"Bevis" ... ahhr der ;-)

187
6. august 2018 kl. 13:20

De halmstrå, der gribes desperat efter fra Frank Lansners side, virker godt nok tyndere og tyndere.

De aktuelle temperaturstigninger er ikke det samme som at varmebalancen over jorden er steget siden ca 1930. De aktuelle temperaturstigninger måles fordi havet er ved at indstille sig til den nye varmebalance der indtrådte ca 1930. En ny varmebalance der kunne have med Solens aktivitet at gøre.</p>
<p>På det tidspunkt var oceanerne stadig noget kolde efter the little ice age og har "kunstigt" holdt Jordens gennemsnitstemeratur lidt nede. Men havets temperaturer er ved at indtille sig på den nye varmebalance - og det ligner global opvarmning. Men ikke global større varmebalance over jorden.

Så den opvarmning, vi ser i øjeblikket, er "bare" en langsom indstilling på noget, der skete tilbage omkring 1930? Den var alligevel ny. :-D

Når nu temperaturen aktuelt stiger i både oceanerne og i atmosfæren samtidig, hvor har så den overskudsvarme fra 1930 ligget og gemt sig i de foregående 80-90 år, inden den begyndte at varme vores luft og have op?

Dertil kommer at vi havde super El Nino 2014-16 med effekt også i 2017.

Så 2017, der var det hidtil varmeste år uden en El Nino (kun El Nino-årene '15 og '16 har været varmere), var alene varmt som en "efterdønning" af 2016? 2017 er ellers på figur B på denne side angivet som et neutralt ENSO-år - dog måske med svag tendens til La Nina sidst på året.

https://asmc.asean.org/asmc-el-nino/

Men på trods af dette er der altså alligevel nogle magiske efterdønninger, der kan forklare varmen?

Derfor er lige nu 2018 et specielt hjørne vi ikke har set mage til i lang tid.. HVIS Solens aktivitet på den kortere bane dominerer Jordens temperaturer. Det kan jeg selvsagt ikke garantere, men tiden nu bliver interessant.</p>
<p>Vi nærmer os en skillevej hvor det snart skal blive koldere HVIS Solen dominerer - OG - det snart skal blive varmere HVIS CO2 dominerer. Det dur ikke at GW temperaturer kun matcher modeller i et kort øjeblik på toppen af en super El Nino der nu er forbi.</p>
<p>Man kan sige, nu fra 2018, der skal CO2 vise hvad den kan på egen hånd.. uden Solens effekt.. uden El Nino.

Så det vil sige, at hvis vi får endnu et par år eller tre, der stadig ligger helt i top med de globale temperaturer, så slipper vi for at høre mere bavl om, at "det er solen altsammen" - efter behov skiftet ud med "det bare efterdønninger fra sidste El Nino/1930"?

Foreløbig ser det ud til, at 2018 følger meget godt med i det billede, vi har set de tre foregående år:

"Averaged as a whole, the combined land and ocean surface temperature for the globe during January–June 2018 was 0.77°C (1.39°F) above the 20th century average and the fourth highest since global records began in 1880. The global land-only temperature was the fifth highest on record at +1.19°C (+2.14°F). The global ocean-only temperature of 0.60°C (1.08°F) above average was also the fifth highest on record."

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201806

186
6. august 2018 kl. 12:10

Hej Svend

Når man taler om mætning er der ikke tale om mætning med CO₂. Der er tale om carbonat mætning. Mætnings ligevægten kan udtrykkes:

CaCO₃(s) <=> Ca⁺⁺(aq) + CO₃⁻⁻(aq)

Og ved ligevægt er Ω = [Ca⁺⁺][CO₃⁻⁻]/K(sp) = 1. Når Ω < 1 er havvandet overmættet og fældnings reaktionen

CaCO₃(s) ← Ca⁺⁺(aq) + CO₃⁻⁻(aq)

forløber. Fældnings reaktionen bidrager til forsuring i af havvandet forholdet CaCO₃(s)/[H₃O⁺] = 1:2. Fældnings reaktionen er den modsatte af en syre/base neutralisering.

Er Ω > 1 er havvandet undermættet og reaktionen

CaCO₃(s) → Ca⁺⁺(aq) + CO₃⁻⁻(aq)

forløber.

I havvand er der flere forskellige slags kalk idet kalk kan have flere forskellige molekylære krystalstrukturer. Forskellige former er f.eks. calcit, aragonit og vaterit. Aragonit har et større opløseligheds produkt end calcit.

Opløsning af CO₂(g) i havvand bidrager til undermætning og opløsning af CaCO₃(s):

CO₂(aq) + CaCO₃(s) + H₂O(l) → Ca⁺⁺(aq) + 2 HCO₃⁻(aq)

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

185
5. august 2018 kl. 23:43

Det er blevet påvist, at solen ikke har noget nævneværdigt at gøre med de aktuelle temperaturstigninger.

Nej det er ikke bevist. Not even close.

De aktuelle temperaturstigninger er ikke det samme som at varmebalancen over jorden er steget siden ca 1930. De aktuelle temperaturstigninger måles fordi havet er ved at indstille sig til den nye varmebalance der indtrådte ca 1930. En ny varmebalance der kunne have med Solens aktivitet at gøre.

På det tidspunkt var oceanerne stadig noget kolde efter the little ice age og har "kunstigt" holdt Jordens gennemsnitstemeratur lidt nede. Men havets temperaturer er ved at indtille sig på den nye varmebalance - og det ligner global opvarmning. Men ikke global større varmebalance over jorden.

Jeg kan anbefale artiklen: Temperature trends with reduced impact of ocean air temperature Og tjek forfatterne ;-) Det er en mest læste artikel på E&E i 2018.

Hvad der sker herefter er at varmebalancen - står det til Solens aktivitet - atter daler.

Tjek isens udvikling i Arktis - svært at vide om det bare er et sidste spræl eller om tingene går som Solen dikterer .

Og hvad er der specielt lige NU ? At vi for første gang ser en ny svag Solcyklus starte UDEN at vi har haft en varm Solcyklus forinden. Altså reelt får vi effekten af 2 Solare minimum i træk - det er det vi træder ind i nu. Dertil kommer at vi havde super El Nino 2014-16 med effekt også i 2017. Derfor er lige nu2018 et specielt hjørne vi ikke har set mage til i lang tid.. HVIS Solens aktivitet på den kortere bane dominerer Jordens temperaturer. Det kan jeg selvsagt ikke garantere, men tiden nu bliver interessant.

Vi nærmer os en skillevej hvor det snart skal blive koldere HVIS Solen dominerer - OG - det snart skal blive varmere HVIS CO2 dominerer. Det dur ikke at GW temperaturer kun matcher modeller i et kort øjeblik på toppen af en super El Nino der nu er forbi.

Man kan sige, nu fra 2018, der skal CO2 vise hvad den kan på egen hånd.. uden Solens effekt.. uden El Nino.
Held og lykke CO2 :-)

Tjek isen: ocean.dmi.dk/arctic/icethickness/images/FullSize_CICE_combine_thick_SM_EN_20180804.png

184
5. august 2018 kl. 19:28

Tror du selv at det bliver koldere i den nærmeste fremtid?

Skeptikere der hælder til at Solen dominerer klimaet vil ikke sjældent vurdere at vi givetvis går mod koldere tider. Barskere tider, grundet Solens dalende aktivitet. . . . I en således koldere verden vil oceanernes overflade kunne optage mere CO2 fra luften samtidigt med at vi rent faktisk har en grønnere klode nu end for 40 år siden.<

Det er blevet påvist, at solen ikke har noget nævneværdigt at gøre med de aktuelle temperaturstigninger. Se på de anerkendte organisationers sites. Læs om myten "Det er solen der gør det" på sitet sceptical science, hvor forskere "debunker" alt muligt ævl. Dine indlæg virker tiltagende usammenhængende.

183
5. august 2018 kl. 15:41

Bjarnen der er jo tydeligvis artikler der foreslår en enorm forsuring henad 100% more acidic.

Og så er der jo en stribe folk der accepterer dette som et faktum.

Eftersom havet indeholder ca 160.000 GT CO2 i det er meget i forhold til at mennesket idag overfører ca 8 Gt/år .

Så vi kan ikke gøre "havet" surere som sådan, men måske visse områder med mindre opblanding kan få noget surere havmiljø.

Great barrier reef er dog direkte ud til Stillehavet og det er lidt svært at se at dette område i høj grad skulle undgå opblanding med det ocean der fremover vil have nogenlunde konstant CO2 koncentration.

Men jeg vil understrege at jeg ikke opdatter mig som noget der minder om ekspert på dette felt og at jeg sagtens kan have overset noget. Men ikke noget som folk på dette forum har konkretiseret - så vidt jeg kan se.

Skeptikere der hælder til at Solen dominerer klimaet vil ikke sjældent vurdere at vi givetvis går mod koldere tider. Barskere tider, grundet Solens dalende aktivitet. Med de menneskeliv det evt. kan true. I en således koldere verden vil oceanernes overflade kunne optage mere CO2 fra luften samtidigt med at vi rent faktisk har en grønnere klode nu end for 40 år siden. Dette sidste kan tænkes i kombination med koldere oceaner at hive mere CO2 ud af luften end mange i dette forum kan forestille sig i deres vildeste fantasi - ser det ud til.

182
4. august 2018 kl. 22:58

Hvis du mener, at et mindre alkalisk miljø er det samme som, at det er blevet surere - så fred være med det ;-) Det kan ikke opvarme mine kropsvæsker ;-) MEN gælder det så også, at når en syre bliver mindre sur, at den er blevet mere og mere alkalisk? Synes dog at det er en temmelig klodset måde at udtrykke sig på.

181
4. august 2018 kl. 18:19

Og pointen er? Bliver havet surere eller ikke surere?

180
4. august 2018 kl. 16:57

1000 tak Svend Ferdinandsen, en ret cool (undskyld udtrykket) resource du kom med der!!! :-) Hvorfor du får en 'dislike' for det, viser bare hvor betændt den religiøse del af klimakirken er. SUK!