Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

PFAS fra Vestens industri drysser ned over isbjørnene i Arktis

PLUS.
Gennem både kost, regn og sne får dyrene på Svalbard stadig tilført PFAS i høje koncentrationer. Illustration: UNIS

Isbjørne på Svalbard får ikke kun PFAS gennem deres kost.

Når himlen åbner sig, så regner eller sner det også med evighedskemikalier.

Koncentrationerne er så høje, at det bekymrer og forvirrer forskerne.

Kendte PFAS-stoffer som PFOS og PFOA er nemlig forbudt med den globale Stockholmkonvention.

Alligevel bliver de stadig fundet i høje koncentrationer i toppen af de iskerneboringer, som britiske, norske og svenske forskere har analyseret i et nyt studie ledet af Oxford Universitet.

Studiet er udgivet få måneder efter norske forskere har vist, at arktiske dyr har alarmerende høje niveauer af PFAS i kroppen.

Over de seneste år er der generelt sket en nedgang i koncentrationerne af de mest kendte PFAS’er, men smeltevandet fra isen indeholder stadig så høje koncentrationer, at når isbjørnene drikker det, så overskrider det faktisk grænseværdierne for drikkevand.

Evighedskemikalier skjuler sig i andre stoffer

Hvorfor PFAS’er drysser ned over Arktiske egne er det helt store spørgsmål.

Svaret skal findes i, at flere af stofferne faktisk først bliver skabt i atmosfæren, når de rejser fra virksomheder, renseanlæg, og forbrændinger til Arktis.

PFAS-stofferne kommer til Arktis ved at få et lift på såkaldte precursor-stoffer, som er poly­fluorerede stoffer, der ved nedbrydning kan blive til perflourerede stoffer (PFAS).

Der er tale om en vifte af stoffer, der bruge i kølegasser, elektronik, fødevareindpakning, og flere industrielle processer.

Siver op fra renseanlæg og lossepladser

I studiet har forskerne - på baggrund af iskerneboringer - sporet sig frem til at et bestemt stof, fluortelomer alkohol (FTOH), udgør det væsentligste bidrag til PFAS-nedfaldet på Svalbard.

FTOH er også forbudt ifølge Stockholm-konventionen, men ikke alle verdens lande har indført forbuddet.

Forskerne kan altså se, at der stadig foregår en transport til Arktis trods fald i koncentrationerne over tid.

Herhjemme har undersøgelser udgivet af Miljøstyrelsen også vist, at FTOH siver op fra renseanlæg og lossepladser. Lignende undersøgelser er gjort i en række andre lande.

»Vi har længe vidst, at for eksempel PFOA-nedfald på Arktis kan spores helt tilbage til de processer, der sker i rensningsanlæg,« fortæller Xenia Trier, der er ph.d i analytisk miljø­kemi Xenia Trier fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet.

»Bare tag et stof som akrylpolymer, der f.eks bruges i maling. Hvis det ender i et rensningsanlæg, så bliver det omdannet til FTOH, der er ekstremt flygtigt og fiser op i atmosfæren, hvor det føres med vindene mod Arktis. I løbet af omkring 20 dage, så vil ilt omdanne stoffet til et perfluoureret stof som PFOA, og så daler det ned over isen.«

Kilder, vi ikke kender til

Omdannelsen i atmosfæren har som sagt været kendt i flere årtier.

Det blev beskrevet her i Ingeniøren tilbage i 2005.

Siden er FTOH også blevet forbudt i de fleste lande, men målingerne fra Oxford University viser, at der stadig må være en nuværende tilførsel af FTOH til Arktis.

»Vi kan heller ikke forklare tilførslen af PFAS med FTOH og andre kendte precursors alene. Det ser ud til, at vi både ser udslip fra ny og gammel forurening, såsom lossepladser. Men der må også være andre kilder, som vi ikke kender til,« siger Dorte Herzke, der er seniorforsker ved klima- og miljøinstituttet NILU

Samme konklusion kommer Oxford-rapporten frem til, og det gør Xenia Trier fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet også.

»Globalt set kan vi jo se, at koncentrationen af PFOS og andre forbudte PFAS’er falder i luften og havene, men det går bare ikke så hurtigt. Det må være, fordi der stadig er en vis brug af stofferne eller deres precursors, som vi ikke har styr på,« siger Xenia Trier.

Iskerneboringer viser en stor variation i koncentrationen af perfluorerede stoffer over tid, hvor der er en tendens til en nedgang for de traditionelle PFAS'er over tid, især efter 2017, mens TFA er i stigning over tid. Den stiplede linje viser et gennemsnit for hvert femte år. Den ubrudte linje viser udviklingen år for år:

Illustration: Oxford University

Oxford-studiet har udover FTOH identificeret flere andre fremherskende precursors, som sulfonamider (FASA'er), sulfonamidoethanol'er (FASE'er) og flourtelomer akrylater (FTA).
De samme stoffer er også målt i atmosfæriske prøver over Arktis.

Når det gælder PFOS, så tyder isomer-profilen af stofferne i iskerneboringen på, at der ikke har været en precursor involveret, men stofferne kommer direkte fra fra fremstillingen af stoffet i en elektrokemisk flourering (ECF).

Afbrænding af elektronikskrot

Hvor de andre PFAS-forbindelser hovedsageligt stammer fra, giver Oxford-studiet ikke et klart bud på.

Dorte Herzke nævner især ‘en mulig kilde, nemlig afbrænding af elektronikaffald. Affaldet indeholder typisk PFAS i varierende mængder.

Som eksempel nævner Dorte Herzke, at der er PFAS i mange halvledere, som findes i et utal af apparater.

Ender elektronik-skrottet i almindelig forbrænding, kan det medføre produktion af problematiske udledningsgasser. Og endnu værre er det, hvis der er tale om forbrænding på et almindeligt bål.

»Den slags elektronik-affald burde helt sikker ende i højtemperaturovne på over 1.100 grader C. Men hvor meget der i virkeligheden bliver gjort for at sikre det, er tvivlsomt,« siger Dorte Herzke.

Når et ukendt omfang af elektronik-affald i dag ender på det sorte marked, bliver endestationen ofte afbrænding på åbne ildsteder i udviklingslande.

Her fører jagten på sjældne jordarter i den skrottede elektronik til risikabel omgang med elektronikskrottet - for både mennesker og miljø.

»Når elektronikaffaldet bliver brændt i fattige lande, sker det i åbne ildsteder ved temperaturer på mellem 200 og 300 grader uden skorsten og uden filter,« siger Dorte Herzke.

Det er ifølge den norske forsker dybt problematisk, eftersom forbrænding af PFAS-holdig elektronik medfører udvikling af luftbårne, kortkædede PFAS-forbindelser (trifluoreddiksyre/TFA og andre fluorholdige syrer og neutrale stoffer) og kraftige drivhusgasser (CF-gasser).

Blandt andet har Dorte Herzke som medforfatter på en rapport til det Europæiske Miljøagentur (EEA) beskrevet, hvordan den fluorerede carboxylsyre TFA (trifluoreddikesyre) er blandt nedbrydningsprodukterne ved forbrænding af Teflon (PTFE) ved temperaturer mellem 360-500 grader C.

Stigning i TFA på Arktis

Netop Oxford-rapporten fremhæver netop TFA, som en af de PFAS-forbindelser som er i stigning på Svalbard, og det matcher tidligere målinger i Tyskland og på den canadiske del af Arktis.

Den formodede årsag er udskiftningen af HFC-kølegasser (som følge af Montreal-aftalen) med HFO-gasser, der bliver nedbrudt i atmosfæren til TFA ved oxidation.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi har et ansvar over for vores planet og vores efterkommere. Det er tydeligt, at regulering ikke har været tilstrækkelig til at håndtere disse evighedskemikalier, som stadig udgør en trussel mod miljøet og menneskers sundhed mange, mange år efter de er blevet forbudt. Vi skal derfor øge vores indsats for at begrænse brugen af disse stoffer og stramme reguleringen for at sikre, at de kun anvendes i de mest nødvendige tilfælde og under strenge betingelser for at minimere deres skadelige virkninger. Jeg overbevist om, at individuel frihed er afgørende, men vi kan ikke tillade, at denne frihed kommer på bekostning af vores planet. Vi skal tage et proaktivt ansvar for vores miljø og træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte vores jord og sikre, at vores efterkommere kan leve i en sund og bæredygtig verden.

Generationstyveri for kortvarigt økonomisk vinding, giver rigtigt nok økonomisk rigdom til dem der foretager generationstyveri, men fratager fremtidige generationer muligheden for også at opnå den økonomisk rigdom, grundet de uoverskuelige konsekvenser som generationstyveriet resultere i - Hvad vil de økomimiske konsekveser for vores efterkommer være, ved fx ikke at kunne spise fisk eller drikke grundvandet?

 • 4
 • 2

Hvad sker der med HFO-gasserne i de mange varmepumper, som indgår i den "grønne omstilling"?

Hvor store mængder har man at gøre med?

Det kunne godt ligne noget, der passer ind i et overordnet mønster, grundstruktur i en udvikling, der handler om at det ene problem opstår som konsekvens af løsningsforsøget relateret til et forudgående!

Ozonhullet, hvor løsningen var HFO-gasser frem for HFC-gasser, og hvor efterspørgslen på kølemedler i varmepumperne - vital del af den grønne omstilling, løsningen af klimaproblemet - fik produktionen og emissionerne af HFO-gasserne til at stige, resulterende i store mængder TEA over hele planeten.

Hvis nu det bare drejede sig om almindelig beskæftigelsesterapi, hvor skabelsen af det ene problem med dets fordring på indsats kun havde beskæftigelsesmæssige konsekvenser, så kunne man leve med det! Men denne her beskæfigelsesterapi går ud over livets forudsætninger, der gør det lidt svært.

For at forblive i troen på sig selv som løsningen på problemerne, må de selvaktiverende hele tiden huske at glemme, at det var deres forudgående løsning på problemerne, der skabte de problemer, som nu udfordrer og beskæftiger dem.

 • 2
 • 0

Er man ikke i stor stil gået over til propan som kølemiddel i dag?

Nej. R32 - se https://danskvarme.dk/r32-koelemiddel-det-... , https://www.danfoss.com/da-dk/about-danfos... , er vist nok det nyeste. Det har formlen CH2F2 og indeholder altså stadig både kulstof og flour; men om det dermed kan betegnes som PFAS og er lige så skadeligt, ved jeg ikke. Derimod har propan formlen CH3CH2CH3 = C3H8 og er dermed helt fri for flour. Det anvendes i mange køleskabe.

 • 3
 • 0

»Bare tag et stof som akrylpolymer, der f.eks bruges i maling. Hvis det ender i et rensningsanlæg, så bliver det omdannet til FTOH..."

står der i artiklen, og det er noget vrøvl.

En akrylpolymer (og det gælder sådan set alle polymerer og andre stoffer) kan kun nedbrydes til et perfluoreret stof, såfremt den perfluorerede bestanddel er syntetiseret ind i polymeren fra start af.

Og så er der jo tale om en teflonpolymer snarere end en akrylpolymer.

 • 3
 • 0

Takker for uddybning CK - ved du også hvorfor, man kun bruger det i køleskabe (og vandkølere, hvor min oplevelse kom fra) og ikke i varmepumper (endnu)? Lavere COP?

For øvrigt er det måske mere isobutan (C4H10) end propan, man bruger i køleskabe i dag?

Og: Er GWP for kølemidler i virkeligheden ikke en dråbe i havet og dermed meget mindre vigtigt end udledning af flourstoffer?

 • 0
 • 0

om det dermed kan betegnes som PFAS og er lige så skadeligt, ved jeg ikke

Der er klart nok nogle her på tråden, der ved noget i detaljen, og som endda har integritet nok til at indrømme, at de heller ikke ved alt! Hatten af for det.

Jeg synes, at det interessante her er, at vi alle står over for noget af et opklaringsarbejde men også, at man burde havde været længere fremme med viden om stofferne, før de blev sluppet løs.

Jeg forarges sådan set ikke over indsatsen fra dem, der arbejder med skidtet og kender lidt til det. Derimod så bliver jeg noget arg over en minister, der taler om ukendte kilder til PFAS i en situation, hvor han og miljøstyrelsen bare behøver at læse deklarationerne på de pesticider, som bruges i stor stil. Så dum må en minister ikke give sig ud for at være. Det er en skandale.

 • 0
 • 0

Det har formlen CH2F2 og indeholder altså stadig både kulstof og flour; men om det dermed kan betegnes som PFAS og er lige så skadeligt, ved jeg ikke.

CH2F2 vil formentlig omdannes til CF2O i atmosfæren, en perfluoreret analog til formaldehyd. Det er ikke et stof man kan finde oplysninger om, da det ikke produceres syntetisk.

Formaldehyd er både giftigt og kræftfremkaldende, den perfluorerede variant er næppe sundere.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten