Petrobras jagter olie i Amazonas regnskov

Brasilien er godt på vej til at blive et af de vigtigste olieproducerende lande i verden, og udenlandske investorer strømmer til for at få en del af oliekagen.

Men ikke alle steder er olieefterforskningen lige populær. Det gælder ikke mindst i verdens rigeste plante- og dyresamfund i Amazon-regnskoven, hvor det statslige brasilianske olieselskab Petrobras er i fuld gang med at udbygge sine olie- og gasaktiviteter.

Selskabet har netop offentliggjort fundet af en for området særlig 'let' råolie nær byen Tefe. Den ligger cirka 600 kilometer fra Amazon-regionens hovedstad Manaus og 32 kilometer fra Uruco-provinsen, hvor Petrobras i dag producerer olie og gas fra tre brønde.

Det nye fund er i sig selv ikke stort. Selskabets eksperter forventer, at brønden, der er boret ned til 3485 meter kan nå op på 2500 tønder om dagen, hvilket er peanuts sammenlignet med andre nylige fund.

I november bekræftede det statslige brasilianske energiagentur, ANP, at man havde vurderede potentielt i det relativt nye offshore Libra-felt til mellem 3,7 og 15 milliarder tønder olie.

Alligevel har Petrobras aktiviteter i Amazonas allerede ført til protester fra NGO'ere og lokale indianere. De frygter for regnskoven ikke mindst på grund af en over 600 kilometer lang rørledning, der skal føre 17 milliarder kubikmeter gas til en række byen i regionen herunder hovedbyen Manaus og dens 1,7 millioner indbyggere.

Det er ikke kun Brasilien, der øger olie- og gasefterforskningen i verdens største regnskov. Også andre lande ser gerne olieproduktionen i de sårbare regnskove fordi det generer job, økonomisk udvikling og forbedret lokale infrastruktur i de ofte fattige områder. I dag er eksempelvis 70 procent af Perus regnskov koncessioneret til internationale olie- og gasselskaber. Det svarer til areal på størrelse med Frankrig.

Som verdens sidste tropiske regnskovsområde, der endnu har store og uberørte områder, har udvikling af olie, gas og mineraler i Amazonskoven været genstand for stor diskussionen, internationalt og lokalt. I juni 2009 blev 22 indianere dræbt af i kampe med politiet, mens de demonstrerede imod olieudvindingen i landets Amazon-region.

Både Petrobras og den brasilianske regering pointere, at man tager ansvaret alvorligt og at alle landets miljølove overholdes. Men kontrollen er ofte svær at gennemføre i så øde områder, som der er tale om.