Pesticid på danske rapsmarker tager langsomt livet af bier

7. august 2017 kl. 05:00104
Pesticid på danske rapsmarker tager langsomt livet af bier
Illustration: Wikipedia.
Effekten er langsom og subtil, men ikke til at komme uden om: De neonikotinoider, som Miljøstyrelsen trods et generelt EU-forbud giver danske landmænd lov til at benytte, er skadelige for bierne, fastslår britisk forsker bag Science-studie.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det er forkert, når Danmark konkluderer, at der ikke er nogen risiko ved at benytte de omstridte pesticider neonikotinoider til at bejdse raps og andre frø med, inden de bliver sået.

Det fastslår insektforsker Ben Alex Woodcock fra det britiske Natural Environment Research Council. Han er førsteforfatter på en artikel, som konkluderede, at netop bejdsning af vinterraps med neonikotinoider var skyld i bidød i både Storbritannien, Ungarn og Tyskland. Den blev offentliggjort i det prestigefyldte tidsskrift Science i juni og vakte international opsigt.

Ben Alex Woodcock undersøgte sammen med et internationalt forskerhold netop effekten af at bejdse vinterraps med neonikotinoider. Det strider mod et EU-forbud mod at behandle blomstrende afgrøder med de omstridte insektgifte, men Danmark har for tredje år i træk givet dispensation.

Miljøstyrelsens argument for dispensationen er blandt andet, at dosering er lavere herhjemme end i udlandet, og doseringen kan ifølge Ben Alex Woodcock meget vel spille en rolle for, hvor skadelige neonikotinoider er.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Klarest effekt på honningbier

Der findes ikke nogen nøjagtig opgørelse af, om der er flest honningbier eller vilde bier i Danmark. Biforsker Per Kryger fra Aarhus Universitet anslår dog, at det samlede antal vilde bier af alle arter er i nogenlunde samme størrelsesorden som antallet af honningbier. Om vilde bier, herunder humlebier, eller honningbier er den vigtigste bestøver, afhænger af afgrøden.
Per Kryger gennemfører ikke selv undersøgelser af pesticiders effekt på bier, men konkluderer ud fra den videnskabelige litteratur, at neonikotinoiders effekt på honningbier er bedst dokumenteret, men de påvirker bl.a. også humlebidronningers fertilitet.

Læs også: Danske raps smøres i bi-dræbende pesticid, som EU vil forbyde

»Men fraværet af beviser betyder ikke, at neonikotinoider ikke har en effekt på bier ved lavere doser,« fastslår han.

»Neonikotinoider har en negativ effekt på både honningbier og vilde bier. Når bierne i forvejen har dårligt helbred eller en ensformig diæt, er de mere tilbøjelige til at blive påvirket,« tilføjer den britiske insektforsker.

Bierne dør ikke med det samme, men bliver bl.a. desorienterede og har derfor vanskeligere ved at overleve vinteren.

Kompenserende tiltag nødvendige, hvis vi bruger neonikotinoider

På den ene side pointerer Ben Alex Woodcock, at Danmark næppe kan redde bierne alene ved at forbyde neonikotinoider:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Men hvis pesticider som neonikotinoider er tilladt, er det oplagt med andre tiltag for at kompensere,« siger han og henviser til, at det andre steder i verden er lykkedes at indføre landskabspleje, som giver bierne bedre levevilkår.

Miljøstyrelsen har tidligere over for Ingeniøren argumenteret med, at hvis ikke rapsfrø bliver bejdset med neonikotinoider, så skal landmændene oftere ud med giftsprøjten. Dermed øges den samlede pesticidbelastning til skade for både bier og de mennesker, der spiser deres honning.

Disse afgrøder bliver bejdset

Et notat fra Miljø- og Fødevareministeriet lister de afgrøder, som i dag bliver behandlet med neonikotinoider:
Vinterraps
Sukkerroer
Kartofler
Kinakål
Spinat
Visse typer salat

Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at landmændene vil få et tab, hvis de fremover ikke kan bejdse med de omstridte pesticider. En afgrøde som kinakål ville slet blive dyrket i Danmark længere uden neonikotinoider, forudser ministeriet.

På det punkt har Miljøstyrelsen en pointe, mener Ben Alex Woodcock.

»Raps lader sig kun vanskeligt dyrke uden pesticider,« siger han og henviser til stigende resistens over for et andet foretrukket middel over for skadedyr i rapsmarker, pyrothroider.

Læs også: Sverige går stik imod Danmark og siger nej til bi-dræbende pesticid

Det forandrer dog ikke hans overordnede synspunkt:

»Vi er nødt til at minimere brugen af neonikotinoider for at imødegå de andre udfordringer, som bierne har.«

Nedbrydes langsomt

Danmarks førende biforsker, Per Kryger fra Aarhus Universitet, afviser at tage stilling til, om Danmark bør benytte forsigtighedsprincippet og derfor holde sig til EU's forbud mod neonikotinoider.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Jeg hæfter mig især ved, at neonikotinoider har en effekt på biernes immunforsvar, så de bliver mindre modstandsdygtige. Det forstærker virkningen af varroa-miden, som spreder virus. En bi med svækket immunforsvar, som også er udsat for miden, vil være mere tilbøjelig til at dø,« siger han.

Per Kryger påpeger desuden, at et af problemerne ved neonikotinoiderne er deres persistens.

»De har en ret lang holdbarhed i jorden, som rækker ud over den dyrkningssæson, hvor de bliver brugt, og ind i næste dyrkningssæson. Vi finder ikke kun neonikotinoiderne i de frø, som er bejdset, men også i vilde planter og i ukrudt langs marken,« fremhæver han.

Både Per Kryger og et notat, som Miljøstyrelsen har sendt til Ingeniøren, fremhæver, at der er mange forskellige årsager til bidød.

Styrelsens notat understreger, at det er normalt, at nogle honningbier dør om vinteren, og bidøden svinger meget fra år til år. Den har generelt ligget højere, siden varroa-miden kom til Danmark i 1984. Derimod er der ikke sket ændringer, siden den første af neonikotinoiderne blev godkendt til rapsfrø i 2003.

Den danske regering modsætter sig et forslag fra EU om at stramme forbuddet mod neonikotinoider. EU vil sørge for, at det også gælder marker, hvorpå der året efter behandlingen skal vokse blomstrende afgrøder, hvilket i praksis er tæt på at være et totalt forbud mod neonikotinoider på friland. Regeringen ønsker, at forbuddet kun gælder, hvor der er »risiko for bier«.

104 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
105
5. september 2017 kl. 11:06

HARMFUL NEONIC PESTICIDE TO BE BANNED IN CANADA

A False Promise
For many years, experts and researchers have pointed to the potential harms of imidacloprid and other neonics to important insects such as bees and called for restrictions on their use in agriculture. Recent research has demonstrated that neonics impair the learning, memory communication, reproductive health and foraging behaviour of bees and other pollinators. This is a major problem as these pollinators are responsible for pollinating the vast majority of our food crops.</p>
<p>Imidacloprid persists in the environment for a very long time, is water soluble, and may affect field crops for several consecutive growing seasons. Once in the environment, it can move through soil or water, and can contaminate waterways and aquatic wildlife.</p>
<p>Government and academic data show that fresh water sources in southern Ontario and wetlands near agricultural areas in Saskatchewan are heavily contaminated with imidacloprid, and in many instances, at levels that exceed federal guidelines.</p>
<p>Despite mounting scientific evidence highlighting the negative effects of neonics, Health Canada released an assessment earlier this year concluding that neonics do not pose a major threat to bees. This stands in stark contrast to a growing body of international scientific research. Some provincial and municipal governments like Ontario and Montreal, however, decided to move forward on restrictions on neonics to protect pollinators.

102
23. august 2017 kl. 10:45

Jeg har indtil nu kun beskæftiget mig med neoniclotinoider anvendt som pesticider, men jeg har til stor overraskelse opdaget, at imidacloprid og fripronil bliver anvendt som loppe/lus/flåt midler på hunde og katte.

Her er et eksempel på brug af fripronil

Frontline Combo Hund 10-20 kg

Med lidt god vilje kan man læse på pakningen, at det indeholder fripronil. Den opmærksomme læser vil vide, at der er en stor skandale I Holland/Belgium/Tyskland med salg af æg, der er forurenet med fripronil. Man er altså havnet i en situation, hvor man hyler op om forurening med fripronil i æg, medens ens hunde eller kan løber rundt i ens stue med langt højere koncentrationer.

Her er et eksempel med imidacloprid:

Advantage, hund over 25 kg

Med lidt god vilje kan man læse på pakningen, at det indeholder imidacloprid.

<strong>Advantage, hund over 25 kg Loppemiddel til hund (Imidacloprid)</strong></p>
<p>Administrationsmåde:
Tag pipetten ud af blisterpakningen. Pipetten holdes lodret med spidsen opad. Påfør præparatet i tilpas mængde ad gangen, og undgå overskud der kan løbe ned ad siden på hunden. Anvend kun præparatet på uskadt hud. Lad ikke dyr, der lige er behandlet, slikke på hinanden.

Hvis der skønsmæssigt er 1 mio. hunde og katte i Danmark og det anvendes på 10% af alle hunde/katte en gang om året, ja så kan det vise sig, at man når op på mængder, der er sammenlignelig med ,hvad der bruges i landbruget. Skal dette også forbydes ?

Det kan være en eller anden for hykleri:

landbruget må ikke, men hundeejere må godt

Jeg vil sætte stor pris på, hvis der er nogen, der har viden om anvendelse af disse midler.

Hvor store mængder bliver der solgt? Har man undersøgt koncentration i f.eks. husstøv af disse midler? Og i børn ? Har man undersøgt brugen af disse midler på heste/kør? Hvad mener Fødevarestyrelsen?

Jeg ved godt, at dette vil blive brugt af BÆL-personer til at sige, at man sagten kan bruge neonikotinoider i landbruget, når hundejere kan .

100
22. august 2017 kl. 21:37

Kære Rolf Hansen

Jeg har selv være inde og undersøge FAOSTAT-tallene. Der er to problemer med disse tal:

  1. Antal lande, der er med i statistikken vokser
  2. FAOSTAT er en blanding af officielle tal og tal, der er estimeret.

Bjørn Lomborg har også brugt FAOSSTAT til at bevise, at antal bistader vokser globalt, men han begår samme fejl som du laver.

Her er grafen over antal EU-lande, der er med FAOSTAT vedr. bistader

Antal EU lande

Udviklinge ni antal bistader kan til dels skyldes at antal lande , der er med i FAOS TAT vokser.

Og her er antal bistader Tyskland:

Antal bistader i Tyskland

Tyskland har store problemer med reduktionen antal bistader.

99
22. august 2017 kl. 15:40

Jeg lægger (igen) mærke til, at du undgår at svare på de spørgsmål og opfordringer, som jeg stiller dig. Vil du ikke beregne den koncentration, som miljøet oplever (langtids gennemsnit) i nogle selvvalgte scenarier? Vil du i det mindste svare på hvorfor ikke? Du kunne jo også enten vise, hvor jeg har sagt, at jeg var klogere end alle andre eller indrømme, at det bare var dig, der havde lavet denne stråmand.

98
22. august 2017 kl. 15:36

Når man ikke kører efter den officielle definition, så kalder jeg det selvdefineret. Selvdefineret behøver vel strengt taget heller ikke være defineret af dig. Den officielle følger af eks Miljøstyrelsens "Rammer for Vurdering af .....". Det fremgår (kort fortalt) at et stof er persistent ved en halveringstid på 3 mdr. MEN man kan godkende, hvis halveringstiden er mellem 3 og 6 mdr, såfremt videregående undersøgelser har vist, at der ikke er uacceptable effekter i miljøet. Over 6 mdr vil stoffet (eller det metabolit) ikke blive godkendt. Du kan samme sted læse om, hvilket tal for halveringstid, der skal bruges. Det er (min mening) naturligvis ganske arbitrært - det er en misfortolket forsigtighedsbesværgelse. Men sådan er det - det skal i myndighedernes øjne også være fhv simpelt og helst ganske operationelt. Det vil i øvrigt altid være godt, hvis man anvender de officielle termer og forståelse - så ville mange ørkesløse diskussioner kunne undgås.

96
22. august 2017 kl. 12:30

Kære Claus Hansen

Jeg har anvendt den definition af persistens, der findes i PPDB, og gået ud fra at den var almindelig accepteret. Der er altså ikke tale om en selv konstrueret definition, som du hævder.

Du hævder, at der bruges en anden definition i EU/DK, men kan ikke umiddelbart finde den.

Kan du givet et link ?

Jeg vil så foretage en sammenligning af de to definitioner.

95
18. august 2017 kl. 19:51

Jeg spørger for at få det klart, at du har din egen definition af persistens. I EU/DK er stoffet persistent efter en anden definition. Og for at understrege, at det ikke nytter noget, når folk går ind i en debat med deres selvkonstruerede definitioner. Det meste af det du skriver om kumulering er sådan set rigtig - jeg ved lidt om farmakologi (farmakokinetik) mm. Men var det uklart, at du gerne måtte netop anføre denne (definerede iom at man jo må vedtage en måde at udtrykke den på) balancekoncentration? Ved forskellige selvvalgte scenarier - sagen er jo, at der i pricippet altid vil ske en ophobning - spørgsmålet er bare netop hvad dette koncentrationsniveau vil blive. Og det må jo sættes i relation til effektniveauerne for at få en vurdering af risikoen. Ophobningen er jo ikke noget problem, hvis niveauet er negligibelt. Det sidsten afsnit er bare din løgn - din fortolkning. Det er aldrig noget jeg har hævdet.

93
18. august 2017 kl. 15:11

Jørgen Lundsgaard

Hvis du læser hvad Miljøstyrelsen skriver, jf. mit citat overfor, er det klart, at det er legitimt at tale om om et mørketal i forbindelse med bejdsning. Hvor stort dette tale er ved jeg ikke.

92
18. august 2017 kl. 12:07

Du gør til noget negativt overfor landbruget, når du ikke kan finde tal for bejdsemidler brugt i DK. Brugerne af bejdse frø - primært vinterrapsfrø - indkøber jo fra deres grovvareleverandør frøene bejdset. Derfor kan mængden af bejdse ikke figurere i de lovpligtige sprøjtejournalerne. Der forekommer ikke hjemme -bejdsning af rapsfrø i DK, så skal mængder af bejdese oplyses, skal MS have tallene fra grovvareselskaberne De eneste partier, der er bejdset med bejdsemidler, der ikke har en godkendelse i DK, er sukkerroerfrø til export, hvor der er bejdset med midler godkendt i importørlandet. Så det er ikke så mørkelagt og mystisk, som du gerne vil gøre det til Klaus Flemløse !

91
18. august 2017 kl. 11:56

Claus Hansen skriver:

Engang kunne man faktisk importere såsæd med ikke godkendte midler - det er vist ændret nu.

og Miljøstyrelsen skriver:

Endelig kan importeret udsæd være bejdset med bejdsemidler, hvor belastningen er ukendt. Det er derfor vanskeligt på grundlag af salgsstatistikken alene at konstruere et dækkende billede af belastningen med bejdsemidler i dansk landbrug

Så vidt jeg forstår, hvad Miljøstyrelsen skriver, kan importeret såsæd være bejdset med midler, hvor belastningen er ukendt.

I teorien er det muligt, at danske landmænd sender deres raps såsæd til Tyskland og får dem bejdset med de værste midler, som man kan tænke, og får såsæden til bage i bejdset tilstand.

Når man kender til den moralske standard af nogle landmænd , er det oplagt, at der må findes eksempler på en sådan adfærd.

90
18. august 2017 kl. 11:16

Kære Claus Hansen

Persistens er defineret ud fra halveringstider, jf PPDB:Glossary

Environmental persistence refers to the length of time a substance resides in environmental media and is usually defined in terms of half-life or residence time.

Soil degradation (days):

  1. 00 < 30 = Non-persistent
  2. 30 - 100 = Moderately persistent
  3. 100 - 365 = Persistent
  4. 365= Very persistent

Med hensyn til en ophobning af f.eks. imidacloprid i miljøet følger det af, at der efter et år vil være en restkoncentration tilstede. Efter mange år optræder der en ligevægtstilstand, hvor ophobning og nedbrydning er i ligevægt.

Den ultimative balance koncentration er en sum af en kvotientrække.

Jeg har tidligere givet en reference til en eksperimentel verifikation af en ophobning af imidacloprid.

Begrebet halveringstid er velkendt inden for beskrivelse af radioaktivt henfald og i forbindelse med medicin. En penicillinkur bygger på, at der skal opbygges en minimums koncentration i kroppen og den nås ved at indtage medicinen hver 6. eller 12.time.

Jeg ved ikke hvorfor du beder om en definition, når du mange gange har hævded, at du er en ekspert fra års ansættelse i Miljøstyrelsen og vi andre nogen uvidende fjolser.

89
18. august 2017 kl. 09:47

Kom nu med din faglige indgangsvinkel: definer persistens. Der er i hvert fald ikke en overskridelse af EU/DK definition - så du må jo have din helt egen. Frem med den. Og jeg spurgte tidligere til, hvad du mener med ophobning. Definer dette også! Og giv så et eks på en kumulering, hvor du kan vælge eks på forskellige halveringstider og dosering og doseringsintervaller. Og lad os se, hvad det viser - det må være en smal sag for en statistiker.

88
18. august 2017 kl. 09:41

Men som sagt tidligere: du er meget indskrænket i din tilgang og finder ikke repræsentative tal men værste tal - dermed vildleder du.

87
18. august 2017 kl. 09:40

Engang kunne man faktisk importere såsæd med ikke godkendte midler - det er vist ændret nu.

86
18. august 2017 kl. 09:39

Hvad er årsagen? Læs lidt rundt omkring. Det er med meget stor sandsynlighed ikke pesticider /neonicotinoider, der er årsagen. Mangel på mad og levesteder - se eks Morten DD her: https://dagbladet-holstebro-struer.dk/lemvig/P-jagt-efter-sjaeldne-insekter/artikel/226569Prøv også hans Fb-side. Har du en græsplæne og slår du den og fjerner dermed kløver og andre blomster her - så er du skyldig. Anlægger du en terrasse og fjerner vegetationen- så er du skyldig. Anlægges der veje, parkeringspladser, byer mm - så der du skyldig. Det er mere komplekst end som så.

85
17. august 2017 kl. 11:37

Det er ikke muligt ud fra Sprøjtejournalerne eller salgsstatistikerne for bekæmpelsesmidler, at danne det fulde billeder af brugen af bejdsemidler i Danmark.

Dansk Landbrug kan uden problemer importere bejdset såsæd og derved omgå danske regler. I teorien kan man anvende rapssåsæd fra udlandet, der er behandlet med clothianidin langt højere koncentrationer end hvad de dansk regel angiver.

Der kan derfor være et mørketal vedr. brug af forbudte bejdsemidler i dansk landbrug.

Se bemærkning på side 36 i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelstatistik 2015

4.1.1 Bejdsemidler og sprøjtemidler solgt til øvrige anvendelser
Dansk udsæd, der sælges i Danmark, er ofte bejdset med mindre belastende bejdsemidler, mens dansk udsæd, der eksporteres, kan være bejdset med andre midler, der er mere belastende.</p>
<p>Bejdsemidler, der ikke kun er til eksport, kan lige så vel eksporteres som sælges i Danmark. Endelig kan importeret udsæd være bejdset med bejdsemidler, hvor belastningen er ukendt. Det er derfor vanskeligt på grundlag af salgsstatistikken alene at konstruere et dækkende billede af belastningen med bejdsemidler i dansk landbrug. De elektroniske sprøjtejournaldata kan ikke medvirke til en afdækning, da hverken indkøbte bejdsemidler eller bejdsemidler på indkøbt udsæd skal indberettes. Bejdsemidler kun til eksport forventes ikke anvendt i Danmark, men for de øvrige bejdsemidler er det uvist, hvor stor en del af den beregnede mængde, der anvendes i Danmark.</p>
<p>Da det er vanskeligt at afdække det samlede forbrug af bejdsemidler og der ikke beregnes behandlingshyppighed for bejdsemidlerne, er det valgt at udelade bejdsemidlerne fra en række af de efterfølgende analyser af såvel aktivstofmængde som belastning for landbrugsafgrøderne og øvrige afgrøder. ”

Man kan her siger, at embedsmændene i Miljøstyrelsen i klart sprog gør opmærksom på et problem. Udfordringen ligger i om de skal reagere eller om det skal vente på Minister eller Folketing.

Miljøstyrelsen kunne forlange, at brugen af bejdsemidler indgik i salgsstatistikkerne og i sprøjtejournalerne på linje med andre midler.

Man kan godt mene, at der er omsonst at begrænse brugen af bejdsemidler, når landmændene frit kan importere såsæd, der er bejdset med alle mulige giftigheder.

For danske landmænd er det kun økonomien , der tæller. Om man kan skade næste generation er man lige glad med. Derfor er det sandsynligt, at der sker en import af såsæd bejdset med midler, der ikke er tilladt i Danmark eller med højere koncentrationer end tilladt !

82
14. august 2017 kl. 15:03

At spinat er en gartneriplante og ikke en landbrugsplante må vel betegnes som almen viden?

Per A. Hansen - undskyld mig, men når jeg kører rundt i omegnen ser (så) jeg flere steder store marker med spinat - vist nok som frøavl. Vil det sige, at ejerne, som sidste år dyrkede korn på disse marker, nu pludselig er blevet gartnere ? Og gør det nogen som helst forskel for bierne (vilde såvel som tamme) ?

Spar os for dit evindelige ævl om, at verden vil dø af sult, hvis ikke danske landmænd fortsat må sprede al den gift og gylle, som de finder passende. Vil du lære 1-1½ million jøder og muslimer eller lige så mange indere, at et liv uden dansk svinekød er den visse (sulte)død ?

Endvidere skriver du:

Jeg må konstatere, at Flemløse, du og jeg er rygende uenige, for jeg går ind for at man skal overholde dansk lov. Det mener I ikke.

En stråmand af den kaliber ser jeg som udtryk for en til desperation grænsende mangel på saglige argumenter. Dokumenter venligst, at jeg eller andre har argumenteret for lovbrud !

81
14. august 2017 kl. 14:17

Jørgen Lundsgaard

Som lægmand på pesticider/persistens er det svært at dække finde/læse publikationer og udfra dette at danne sig et afbalanceret billede. Derfor er det nødvendigt, at der findes uafhængige forskere, der kan gøre dette arbejde. Her har jeg min tvivl, idet den kemiske industri/landbruget i den grad er fedte ind i hinanden. Man kan så håbe på, at EU/Canada/USAkan danne sådanne balancerede billeder.

Når der ikke findes danske undersøgelser, er det nødvendigt at støtte sig til undelandske studier. Det er det jeg har gjort.

80
14. august 2017 kl. 11:07

Klaus F. kan ganske rigtigt google sig til nogle enkeltstående rapport fra forskellige universiteter og her finde det, han søger efter - at Imidacloprid er persistent i dyrkningsjorden. Disse enkeltstående rapporter er kun en brøkdel af den dokumentation, der skal give sikkerhed for en godkendelse i fx EU og senere produktvis i det enkelte land fx DK. Dokumentation fra ansøger, som er ansøgers ejendom og derfor ikke offentlig tilgængelig og stilet til fx MS's Bekæmpelsesmiddelkontor, indeholder alle de data, der viser om et produkt er fx persisten i jordmediet eller toxisk overfor regnorme etc. Ud fra de forskellige leverede data , vurderer MS's Bekæmpelsesmidelkontor om produktet er persistent eller ikke, - og giver ud fra en samlet vurdering af indleverede data et afslag eller en godkendelse. Så det du har fået fat i Flemming, kan du ikke bruge til noget under danske forhold, - og det som MS er i besiddelser af bliver ikke udleveret, da det er ansøgers ejendom. Det har MS sikkert fortalt dig!

79
13. august 2017 kl. 19:15

Både Jan C Damgaard, Claus Hansen og Per A Hansen har det synspunkt, at imidacloprid under danske forhold ikke er persistent.

Der står tydeligt: "treated winter-wheat" og mængderne(dosis). Mig bekendt bejdses korn i DK ikke med midlet. Danmark har normalt fugtige forhold og derfor en ret så biologisk aktiv jord. Men hold dig blot til unormale doseringer i bejdse og tørke som i Sahara, så fås sikkert et ligeså urealistisk mål på persistens.

78
13. august 2017 kl. 18:01

Der er foretaget flere undersøgelser af persistensen af neonikotinoider. Her er én af disse undersøgelser:

An overview of the environmental risks posed by neonicotinoid insecticides. Dave Goulson Biological and Environmental Sciences, University of Stirling, Stirling

Af tabel 1 på side 980 fremgår, at der er stor spredning i vurderingen af halveringstiderne for alle neonikotinoiderne. Denne vurdering er typisk foretaget i laboratorier. Der er så store forskelle, at man ikke ud fra denne kilde ved, hvad man skal tro på. DT50 imidacloprid ligger i intervallet [28;1250]. Dvs. fra at være ”non-persistent” til at være ”very persistent”.

På side 981 er der vist resultaterne af et flerårigt forsøg med Imidacloprid. Du må selv slå op på artiklen for at se graferne, men er forklaringen på graferne er her:

Fig. 2. Levels of imidacloprid detected in soil into which treated winter wheat seeds were sown each autumn (1991–1996). Both study sites are in the east of England. Treatment rates were 66 and 133 g a.i. ha1 except in the first year, when it was 56 and 112 g, respectively. Data from Placke, FJ, reported in Anon (2006)

Det fremgår af denne undersøgelse, at der løbende sker en op koncentration af Imidacloprid i jordbunden.

Dette fremgår også af følgende studie:

CANADIAN WATER QUALITY GUIDELINES: IMIDACLOPRID SCIENTIFIC SUPPORTING DOCUMENT

Mulye (1996) reviewed a two-year field lysimeter investigation in Germany using imidacloprid applied to seed potatoes (Hellpointner 1994 a,b) and from the study results calculated a DT50 of approximately 2 years, indicating that the compound would persist in soil. Values for DT90 are high, in several cases exceeding 450 or even 1000 days, suggesting that the potential exists for carry-over of imidacloprid residues one year after application (Scholz 1991, as reviewed in Mulye 1997a; Philpot and Yen 1998a, 1998b, 1998c, and 1998d as reviewed in Mulye 1999). This residue persistence was demonstrated in a cornfield dissipation study in Minnesota (Rice et al. 1991 as reviewed by Mulye 1995).

Det er derfor min vurdering, at imidacloprid er persistent og at der sker en op koncentration ved gentagne anvendelser.

Bemærkning:Både Jan C Damgaard, Claus Hansen og Per A Hansen har det synspunkt, at imidacloprid under danske forhold ikke er persistent.

Indtil der foreligger danske undersøgelser, der viser det modsatte, vil jeg fastholde, at imidacloprid er persistent eller endog very-persistent.

De tre herrer er selvfølgelig velkommen til at være uening i mit synspunkt synspunkt.

77
13. august 2017 kl. 13:07

Ved anvendelsen af imidacloprid flere år i træk sker der en opbygning af en koncentration i jordbunden til en balance koncentration på 2.2 gange den årlige tilførsel.</p>
<p>Hvis man har feltundersøgelser fra Danmark, der viser, at der ikke sker en ophobning ved at anvende imidacloprid igen og igen på samme jordstykke, er situationen igen en helt anden.

Der savnes svar på hvilket specielle sædskifte det er aktuelt! Der opbygges intet ved en enkelt bejdsning i et 5-7 årigt sædskifte. Er jorden vi dyrker biologisk inaktiv (som månegrus)? Det virker mest som om der 'fiskes' efter argumenter og tal, der taler for en holdning. Måske er jeg blevet miljøskadet på DTU, for målingerne 'pudses' ikke af for at stemme med konklusionen. Der kan være fejl og usikkerheder, der så nævnes i konklusionen. Der har været henvist til flere artikler, der går i dybden med de miljømæssige vurderinger af midlerne. Artiklerne er vist ikke læst eller forstået til fulde. Det er ikke tilladt blot at vælge de tal ud der passer i ens kram. Det er ikke blot ukritisk, det er respektløst overfor forfatterne af artiklerne.

76
13. august 2017 kl. 12:50

Hvad dit input har at gøre med denne tråds emne, er svært at få øje på !

Pesticider og lidt mere jordnært planteværn -og bekæmpelsesmidler beskytter afgrøder(planter) mod at lide skade af skadedyr, svampe og mindske konkurrencen fra markens vilde planter samt styrker plantens stængler. Medicinske produkter udfører nogenlunde det samme for os mennesker. Nogle typer er endda ægte cellegifte, der hjælper os mennesker i kampen mod bl a kræft. Nogle af pesticiderne har aktivstoffer fra samme gruppe, der bruges både mod svampesygdomme i korn og mod svamp på hud, skede mv og med direkte påsmøring på de angrebne steder. I det ene tilfælde kalder du det "gift" og jeg vil tro, du i det andet tilfælde vil kalde det for medicin. Desuden hedder MS 's kontor for godkendelser af pesticider i DK for Bekæmpelsesmiddelkontoret. Så mon ikke det er dig, Erik jensen, der har fået noget helt galt i halsen og en fiúldstæ(n)dig forkert opfattelse -
så slå lyttebøfferne ud og udvid din horisont, hvis det er muligt !

75
13. august 2017 kl. 12:26

Kære Claus Hansen

Der er en god og relevant reference du har givet:

Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market Imidacloprid

Jeg har ikke haft kendskab til denne rapport, men det fremgår med al tydelighed, at man betragter imidacloprid som persistent.

Det fremgår med al tydelighed fra mange målinger, at halveringstiden er afhængig af temperaturen. Derfor forventes en lavere halveringstid i Sydeuropa end i Nordeuropa.

Halveringstiden Sydeuropa er omkring 110 dage. Nordeuropa omkring 186 dage ved en temperatur på 12 C.

Jeg har ingen viden om, hvorledes PPDB’s halveringstiden på 191 dage er fremkommet, men den er ikke helt ved side af, hvad der står i EU-rapporten. Dit forsøg på et beklikke mig med, at jeg ikke har valgte en repræsentative værdi, kan du godt glemmer. Jeg har blot refereret til PPDB.

PPDB skriver i øvrigt:

EU dossier lab studies DT50 range 77-341 days, field studies DT50 range 104-228 days

Din diskussion om medianen, middelværdien etc. er ikke i denne sammenhæng relevant, idet uanset man anvender den ene størrelse frem for den anden størrelse, kommer man frem til samme resultat, nemlig at imidaclorid er persistent.

Hvis der er specielle forhold ved temperaturen eller jordbundsforhold gældende i Danmark og der forligger eksperimenter, der viser en markant lavere halveringstid end overfor, er situationen en hel anden. Jeg ved ikke om der foreligger sådanne eksperimenter.

Ved anvendelsen af imidacloprid flere år i træk sker der en opbygning af en koncentration i jordbunden til en balance koncentration på 2.2 gange den årlige tilførsel.

Hvis man har feltundersøgelser fra Danmark, der viser, at der ikke sker en ophobning ved at anvende imidacloprid igen og igen på samme jordstykke, er situationen igen en helt anden.

Jeg har via en e-mail udveksling med Miljøstyrelsen erfaret, at man Miljøstyrelsen ikke betragter imidacloprid som persistent. Dette vil jeg forsøge at udfordre.

74
12. august 2017 kl. 16:43

Alle som bruger det Orwellske ord "planteværn" istedet for "sprøjtegift" orker jeg bare ikke at lytte til..

72
12. august 2017 kl. 10:27

Det er rigtigt hr Hanzen!
Det værste der kunne ske var at Danmark gik hen og blev et foregangsland!
(Ironi kan forekomme)

Så er der gang i Bodegaargumenterne igen, prøv dog at se lidt udad til en afveksling.

Danmark er et foregangsland på landbrugsområdet, men det halter noget med mange forbrugeres viden om erhvervet og ernæring, herunder hvad svin og andre husdyr lever af, men jeg er da tilfreds med, at du har opfattet i hvert fald en af mine mange oplysninger, nemlig at sultproblemerne på kloden som FN/FAO nævner, ikke bare drejer sig om Danmark, hvor mange brokker sig med munden fuld af mad.

Du har ikke rigtig forstået problemet, klodens befolkning er lidt mere end os I Danmark. Det er en skrøne at man kan brødføde kloden ved blot at skrotte svineavlen og dyrke korn i stedet, og derved forlade vekseldriften. Kornet vil få alvorlige sædskiftesygdomme, fodsyge, meldug etc. Man laver desuden ikke brød af byg, men af hvede. Svinene udnytter en lang række affaldsstoffer, som man eller ville have brændt af.

Men det er let at komme med floskler som denne med at undlade svineavl med en flæskesteg i munden. Men begynd bare med at spise byggrød 3 gange dagligt, hvis du kan undvære flæskestegen og ost på rundstykkerne med tykt lag smør. Den luksus har man ikke i Afrika og mange andre steder. Men start gerne med at spise græs og sojaskrå, hvis du mener det er løsningen.

69
11. august 2017 kl. 17:30

Kære Per A. Hansen prøv for en gangs skyld at se indad!
Det var en overvejelse værd om ikke de mange tusinde tons, rigeligt plante-værns-middel-sprøjtet korn der hvert år producere til svineindustrien, måske var fornuftigere at bruge til menneskeføde.

Bressler, Det duer ikke, verden stopper nemlig ikke ved Kruså. Der er desuden store fejl i regnestykket, som jeg har set en professor lave. For øvrigt udnytter svinene en masse affaldsprodukter, så der bliver en masse korn tilbage til fødemidler. At svinene leverer meget andet end kød ved du måske ikke, men vi afsætter da både indvolde, klove, skindet og hovedet - foruden hypofysen, som anvendes indenfor sundhedsvæsenet. Prøv at læse lidt andet end aviser. Jeg mangler fortsat en plan for, hvorledes 1/3 af klodens befolkning skal brødfødes. Men tak for forsøges med vor 1/12.000 del af Verden.

68
11. august 2017 kl. 13:03

Du burde hjælpe Flemløse med at forklare, hvorledes man skal brødføde klodens befolkning uden kemiske planteværn? Det har jeg ikke formået at få Flemløse til at give et bud på, måske fordi emnet slet ikke interesserer ham?

Kære Per A. Hansen prøv for en gangs skyld at se indad! Det var en overvejelse værd om ikke de mange tusinde tons, rigeligt plante-værns-middel-sprøjtet korn der hvert år producere til svineindustrien, måske var fornuftigere at bruge til menneskeføde.

Det ville give befolkningen højere levealder og spare rigtig mange sundhedsudgiftet hvis statslig bistand til animalsk fødevareproduktion faldt i stedet for at stige! Og! Det ville give et positivt indtryk hvis menneskeføde stod over svinefoder på landbrugets dagsorden.

67
11. august 2017 kl. 10:59

At spinat til frø er en gartneriafgrøde er en ny opfindelse - og nu trækker de vilde bier på dem, men ikke på landbrugsafgrøder?

En gang til for..... At spinat er en gartneriplante og ikke en landbrugsplante må vel betegnes som almen viden? Nej- vilde bier trækker ikke på korn, majs og andre græsser, de er vindbestøvere. Rapsmarker har gennem mange år benyttet udsatte bistader. Rapsmarkerne er blevet sprøjtet indtil flere gange uden bierne i staderne er døde, landbruget overholder da loven og gør som brugsanvisningerne foreskriver. Men som nævnt, det er et meget kompliceret stof, måske derfor har landbrugets driftledere en længere uddannelsen end en ingeniør?

66
11. august 2017 kl. 10:52

Per A Hansen - måske skulle du se dig lidt mere omkring og søge din info andre steder end hos godsejerforeningen eller de forenede giftproducenter ...
<a href="https://gylle.dk/saa-tungt-falder-giftregn..">https://gylle.dk/saa-tung…;.

søren, egentlig burde jeg nok afholde mig fra at kommentere indlægget, der ikke indeholder noget fagligt, kun henvisninger til en hadesiden gylle.dk, der indeholder grove fejl og henvisninger til Flemløse. Du burde hjælpe Flemløse med at forklare, hvorledes man skal brødføde klodens befolkning uden kemiske planteværn? Det har jeg ikke formået at få Flemløse til at give et bud på, måske fordi emnet slet ikke interesserer ham? De aktuelle middel omtaler gyllre.dk som giftskyer. Sandheden er, at midler er ugiftigt i følge definitionen. LD-50 værdien ligger på omkring 4000 mg/kg, alt over 2800 betegnes som ugiftige. Det gælder feks. også for Roundup..

Midlet koster ca. 200 kr/kg, heraf indkasserer staten ca. 125 kr. - det er måske et beløb du og mange andre postulerer er statstilskud?

Du mangler link til de nævnte foreninger, jeg kender hverken godsejerforeninger eller giftforeninger. gylle.dk kan jeg ikke bruge til noget, Kjeld Hansen ved ikke meget om landbrug og fører et korstog mod erhvervet. Jeg har i øvrigt undervist i emnet på en landbrugsskole.

Miljøstyrelsen set på spørgsmålet om pesticider og bier, herunder vilde bier.https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2013/05/978-87-92903-76-1.pdfDer står bla.: • De målte koncentrationer i humlebierne er dog formentlig for lave til at slå humlebierne ihjel, idet de ligger væsentligt under de doser, som er dødeligt giftige for honningbier. • To udvalgte ukrudtsmidler havde ikke effekt på nektar- og pollenproduktionen i rød- og hvidkløver. • På baggrund af denne indledende undersøgelse anbefaler vi, at pesticidernes effekter på de bestøvende insekter undersøges nærmere og sammenlignes med betydningen af andre faktorer såsom landskabets naturindhold og sammensætning.

Jeg må konstatere, at Flemløse, du og jeg er rygende uenige, for jeg går ind for at man skal overholde dansk lov. Det mener I ikke. I følge dansk lov må det omtalte middel anvendes indtil nov. 2018, hvor Miljøstyrelsen skal se på det igen. Det kan jeg kun tolke således, at I og flere andre ser væk fra dansk lov, og vil kriminalisere dansk landbrug for at benytte lovligt godkendte midler.

Debatten vil H. C. A. nok betegne som "suppe på en pølsepind."

65
11. august 2017 kl. 07:49

At spinat til frø er en gartneriafgrøde er en ny opfindelse - og nu trækker de vilde bier på dem, men ikke på landbrugsafgrøder?

Er det relevant? Ukrudt fra arealerne holdes nede, så der trækkes ikke på dette. Spinat er ligesom rug, vindbestøver, hvor der til frøproduktion laves hybrid af to linier. Hvis der er nogle insekter der trækker på spinat, er det skadedyr der spiser forskellige dele af planten. Særligt på kimbladstadie. Den rigtige betegnelse er havefrø-afgrøde.

64
11. august 2017 kl. 01:07

Det kunne jo let tænkes at Per A Hansen og andre landbrugsexperter kan udtale sig fra egen viden og ikke absolut skal bruge link, google mv for at have noget at debattere ud fra. Denne tråd viser i hvert fald klart, at informationer hentet på google i rigtig mange tilfælde er meget lemfældige og forældede.

63
10. august 2017 kl. 21:11

At spinat til frø er en gartneriafgrøde er en ny opfindelse - og nu trækker de vilde bier på dem, men ikke på landbrugsafgrøder?

61
10. august 2017 kl. 12:28

Og derfor kan man blot bruge løs af alle former for insekticider og ødelægge frugtavl og økologisk landbrug samt velvære ved at spise dansk frugt og grønt.
Det er det Per A Hansen hævder.

Det ville være rart om Flemløse i sin iver efter at nedgøre landbruget ville læse, hvad der skrives uden at fortolke indlæggene efter forgodtbefindende. Her kunne han lære meget af Lomborg, der benytter relevante forskere. Jeg har intet sted nævnt, at man blot kan bruge løs af alle former for pesticider og ødelægge frugtavl mv. Etc. Etc. Det er en perfid påstand, måske for at undgå at tage stilling til, hvorledes klodens befolkning skal brødfødes. her står kemisk planteværn for ca. 1/3 af udbytterne. For at slå det helt fast (det er nødvendigt med K. Flemløse), så er der intet odiøst i at benytte pesticider, når det gøres efter forskrifterne. Det mener Flemsløse ikke, og henter eksempler fra barokke udenlandske eksempler for at kaste sig over dansk landbrug.

Det er nok formålsløst at bede hr. Flemløse om dokumentation for, at pesticider har ødelagt danske fødevarer, herunder frugter, som det klart fremgår at indlægget ovenfor. Det kan han ikke, slev ikke om han beder Lomborg om hjælp. For øvrigt er DMU ikke landbrugseksperter, men ved en del om vandmiljøet.

60
10. august 2017 kl. 12:15

Da en af nabolandmændene for et par år siden dyrkede spinat til frø, var der også pænt med bier både i og omkring marken.
- Igen; jeg kan dog ikke påstå bierne var vigtige for af grøden

@John, meget interessant. Spinat er en interessant plante, det er ikke en landbrugsafgrøde, det er en gartneriafgrøde, som er medtaget i artiklen som et eksempel på en plante, der måske bejdses. Spinat er vindbestøver, så biernes besøg må nok være efter pollen, og det er de vilde bier, der besøger den.

59
9. august 2017 kl. 17:21

Hvad menes med "en opbygning af en koncentration miljøet."? For det vil der jo altid uanset halveringstid.

58
9. august 2017 kl. 17:18

Når man bare nævner et tal skal det være relevant - det er ikke relevant, at det har været brugt flere steder.

57
9. august 2017 kl. 14:27

Beregningerne er baseret på en antagelse på 186,000 ha. Dette areal skal ses i forhold til det samlede landbrugsareal på 2,500,000 ha. Arealet af de bestøvningskrævende afgrøder er på ca. 7 % af det samlede landbrugsareal.

Det er der ikke belæg for at påstå. Der er lavet en lille oversigt med forsigtige estimater af biernes betydning for bestøvningsopgaver i alle afgrødetyper. Landbrugsafgrøden: Vinterraps er der optimistisk antaget 5-15 % betydning. Frøafgrøder som hvidkløver laves der bestøvningsaftaler med biavlere for at opsætte et antal stader pr. Ha. Vægtes betydningen på arealer er det max. 20.000 Ha der lugter af landbrug, med sikkerhed er det ca. 5.000 Ha (kløverfrø). Restarealet er der medtaget frugt og bær. Hvor hovedvægten er på gartnerier og frilandsgartnerier. Der er ikke kløvergræs med i opgørelsen. Tjørn er heller ikke med, selvom det er en vigtig trækkilde. Mange blomstrende hegnsbuske og træer regnes heller ikke med.

56
9. august 2017 kl. 12:01

I rapporten:

BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER, Faglig rapport fra DMU nr. 832 2011

er omfanget og den økonomiske betydning af insektbestøvning vurderet.

Hovedresultat er, at værdien af bestøvningskrævende afgrøder er estimeret til 2.352 mia. DKK pr år. Heraf er insekternes bestøvning vurderet til imellem 421 og 690 millioner DKK pr. år. Dette svare til mellem 18 % og 30 %.

Når det drejser sig om vinterraps skønnes værdien af insektbestøvning at være på mellem 5% og 15% af værdier af produktionen, samt at kvaliteten af rapsfrø til såninger er bedre med insektbestøvning end uden.

Beregningerne er baseret på en antagelse på 186,000 ha. Dette areal skal ses i forhold til det samlede landbrugsareal på 2,500,000 ha. Arealet af de bestøvningskrævende afgrøder er på ca. 7 % af det samlede landbrugsareal.

Ud fra en økonomisk vurdering kan godt hævde, at insektbestøvningen kun har en marginal betydning. Og derfor kan man blot bruge løs af alle former for insekticider og ødelægge frugtavl og økologisk landbrug samt velvære ved at spise dansk frugt og grønt.

Det er det Per A Hansen hævder.

55
9. august 2017 kl. 11:51

Kære Claus Hansen Jeg har ikke undersøgt baggrunden for beregningen af DT50, men stolet på resultatet fra PPDB. De 191 dage er anvendt flere steder.

Med en halveringstid på 150 - 200 dage vil der ske en opbygning af en koncentration miljøet.

I PPDB står der desuden: "EU dossier lab studies DT50 range 77-341 days, field studies DT50 range 104-228 days"

Din bemærkning et er selvfølgelig en relevant.

54
9. august 2017 kl. 10:19

Klaus Flemløse - du bør opsøge mere "relevante kilder" eks EU dokumenter. Du kan google under Draft Assessment Report imidacloprid og finde: https://circabc.europa.eu/sd/a/22af201b-1d21-4c88-bde9-cab30211c965/Imidacloprid%20PT%2018%20assessment%20report-checked%20by%20DE.pdfDer vil du se, at der forskellige måder at udtrykke halveringstider på og der jo (selvfølgelig) er forskellige estimater fordi betingelser jo altid varierer. Men den måde man så vælger er "Normalised to FOCUS reference conditions (20oC, 100% FC)" og på denne måde er eks medianværdien 76,8 dage. Det siger sig selv, at man ikke kan benytte eks et feltforsøg iom at der er mange ting, der influerer på resultatet og som betyder, at man ikke kan hænge sig i dette som "repræsentativt". Hvis du kigger, så kan du endvidere se, at lab forsøg har som værste resultat DT50 193 dag (geometrisk mean 156 dage) og feltforsøg DT 50 196 dage (median 147 dage og geometrisk mean 174 dage). Så det du nævner er ikke repræsentativt. Hvis det tal du bruger, havde været "tallet". så var stoffet ikke blevet godkendt pga persistens.

53
9. august 2017 kl. 10:07

kinakål, kartofler, spinat eller gulerødder.
Til din orientering kan jeg afsløre, at bierne ikke besøger disse afgrøder.

Ud fra årelang erfaring med køkkenhave, kan jeg ikke påstå at bier er vigtige for ovennævnte afgrøder, men besøger dem, det gør de!

Da en af nabolandmændene for et par år siden dyrkede spinat til frø, var der også pænt med bier både i og omkring marken.

  • Igen; jeg kan dog ikke påstå bierne var vigtige for af grøden
52
9. august 2017 kl. 09:58

Hvis du tror bierne ikke flyver i september. Så ved du ikke meget om biavl. Er der flyvedage med 15 grader og sol - så kan jeg love dig for der er nogen der går på arbejde, endda så mange at det kan ligne et lille træk.

@Lasse, slevfølgelig samler bier da nektar i september måned, men ikke i landbrugsafgrøder. Rapsen er væk, hvad er der så tilbage? De udsatte bistader i rapsmarkerne er for længst flyttet tilbage, de vilde bier fortsætter deres jagt på nektar i naturen, ikke i landbrugsafgrøder, hvor der ikke er blomster. Det er åbenbart meget svært stof, prøv at tage en tur på landet og se efter blomster i markerne, der er ingen. Der er efterhånden kun en enkelt afgrøde, hvor bier kan finde føde. Ikke de vilde bier, men dem biavlerne kommer og sætter nær afgrøderne med stor sindsro, for trods flere sprøjtninger flyver bierne glade rundt i marken, for man sprøjter afgrøderne når bierne er gået til ro.

51
9. august 2017 kl. 09:45

Når alle bierne er døde er det modbevist, og vi vil så høre standardgyllen "vi beklager dybt" og "nå! der kan man bare se ... men vi har da stadig kakerlakker".

@Albert, indlægget viser tydeligt, at du ikke har forstået problemet. Bier i stader er en bestemt art. Ude i naturen er der over 100 forskellige arter, der ikke kommer i nærheden af raps. Det har ingen betydning for bibestanden om man bejdsede alle landbrugets afgrøder, bier besøger hverken kornmarker, ærter eller græs.

At eksperter så har fundet, at det ikke har nogen målelig effekt af bejdse raps er da fint nok, det har heller ingen effekt på bier at man bejdser kinakål, kartofler, spinat eller gulerødder. Til din orientering kan jeg afsløre, at bierne ikke besøger disse afgrøder.

50
9. august 2017 kl. 09:31

Jeg kender ikke baggrunden for fastlæggelse af halveringstiderne, men går ud fra, at der ligger et eller flere målinger eksperimenter bag.

Der står hvilke forhold de er taget under. Aerobt miljø i jorden passer sjældent til danske forhold, det er der for vådt til. Der er større biologisk aktivitet i de danske jorde og tilmed forholdsvis dybt, grundet de sidste istider. Halveringstiden under danske forhold og brug, vil nok være i den lave ende. Det står der i de rapporter, hvor der er gået i dybden. Det er svær læsning på engelsk, hvis man ikke kender fagtermerne.

49
9. august 2017 kl. 09:09

Ser man på måden man opdrætter bier på økologisk er der nogle problemer omkring fodring og medicinering, der gør at dødeligheden øges. Man kunne starte med at finde en opdrætsform der ikke i sig selv slår bierne ihjel, før man begynder at skyde på andre.

48
9. august 2017 kl. 09:06

Synes du ikke det er påfaldende at man selv efter mange og særdeles dyre undersøgelser ikke har en endelige konklusion?

Man har efter forsigtighedsprincippet begrænset anvendelsen rigtig meget, men det betyder at man bruger andre midler i stedet - midler der i sidste ende kan vise sig at være et større problem.

Det er dumt at overreagere når effekterne der ses er så små.

47
9. august 2017 kl. 09:05

Den undersøgelse der hentydes til er på ingen som helst måde entydig mht effekten af neonikotinoider. Faktisk viser langt de fleste forsøgsparceller ingen som helst effekt - og i nogle parceller er der endda positive effekter af neonicotinoiderne.

Hetzen imod kemi-branchen og landbruget fortsætter, upåagtet at beviserne er mangelfulde. I sidste ende kan det komme til at skade vores samfund og natur. Trist.

https://www.google.dk/amp/amp.slate.com/articles/health_and_science/science/2017/06/the_data_do_not_support_the_idea_that_neonics_hurt_bees.html

46
8. august 2017 kl. 23:08

Claus Hansen

Prøv at slå op på PPDB.

imidacloprid

Der kan du se DT50, DT90, etc

Jeg kender ikke baggrunden for fastlæggelse af halveringstiderne, men går ud fra, at der ligger et eller flere målinger eksperimenter bag.