Permanent istid på vej

For 50 millioner år siden var der varmt overalt på Jorden. Siden da har Jorden på geologisk tidsskala været udsat for en langsom afkøling.

Geofysikerne Dennis Kent fra Rutgers University og Giovanni Muttoni fra universitetet i Milano i Italien har for nogle uger siden i Proceedings of the National Academy of Sciences forklaret, at det kan skyldes kontinentaldriften, som har medvirket til, at naturlige kilder til frigivelse af CO2 er stoppet, da Indien stødte sammen med Eurasien.

Et faktum er i hvert fald, at Jordens klima i sidste mange millioner år har vekslet mellem istider og mellemistider. Tidligere var periodelængden på ca. 41.000 år og blev tilskrevet små variationer i jordaksens hældning i forhold til baneplanet. For ca. 900.000 år siden ændrede periodelængden sig til ca. 100.000 år. Det blev tilskrevet en sammenhæng med excentriciteten i Jordens omløbsbane.

Illustration: fra The Day After Tomorrow - 2004 Twentieth Century Fox.

Noget tyder på, at den langsomme afkøling - alt andet lige - står over for en afgørende forandring. En analyse foretaget af Thomas Crowley og William Hyde fra universiteterne i Edinburgh og Toronto og offentliggjort i denne uges udgave af Nature, viser, at klimaet kan være på vej til en stabil tilstand, hvor mellemistiderne helt forsvinder, så store dele af Europa, Asien og Nordamerika i fremtiden kan blive permanent dækket af is.

De to forskere har udviklet modeller, der sammenkobler energibalancen og iskappen. Den bedste af disse, som kan forklare 60 pct. af forandringerne i iskappens udbredelse de seneste 400.000 år, fører til, at den nye permanente tilstand kan indtræde i løbet af 10.000-100.000 år.

Der er dog stadig mindst én ubekendt i regnestykket: Den menneskelige aktivitet. Andre forskere har tidligere påpeget, at overgangen fra jæger/samlersamfund kan forklare, hvorfor vi ikke lige nu oplever en istid.

Crowley og Hyde spekulerer derfor på, om den øgede mængde af CO2 i atmosfæren eventuelt kan forhindre overgangen en mere stabil istid, som deres analyser ellers indikerer er den mest sandsynlige udvikling for Jordens klima de næste mange millioner år.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis ikke mennesker havde udledt så store mængder CO2 havde forskerne nok ret i, at vi er på vej mod en istid.

Hvis antagelsen om, at der er en sammenhæng mellem CO2 indhold i luften og atmosfærens temperatur er rigtig, hænger tingene faktisk meget godt sammen.

For 500 millioner år siden var temperaturen på jorden langt højere end nu og CO2 indholdet i atmosfæren var 20 gange højere. Siden er store mængder C blevet aflejret i undergrunden og temperaturen i atmosfæren er faldet (selv om der har været variationer). Tiden op til den industrielle periode var faktisk det tidspunkt, hvor CO2 indholdet var lavest fordi deponeringen af C var størst. Hvis det, som forskerne forudsiger er rigtigt var vi nu godt på vej mod en ny istid. Imidlertid har vi på kort tid frigivet store mængder af det deponerede kulstof og dette får balancen til at tippe den anden vej, så i stedet for istid får vi GW.

Lige nu drejer det sig om at få kloden til at balancere så vi hverken får istid eller GW, så vi er nødt til at skære ned på CO2 udledningen, men hvis det lykkedes bliver vi måske en dag nødt til øge udledningen af CO2 for at undgå en ny istid. Til den tid er vi forhåbentlig meget klogere....

 • 0
 • 0

Til den tid er vi forhåbentlig meget klogere....

Ja, eller uddøde.

Jeg ved godt at vi har skubbet til nogle mekanismer, men ligefrem at sige, at det har reddet os fra en ny istid, og at vi må skaffe mere CO2 til atmosfæren hvis ikke vi vil lide en krank skæbne, det er interessant.

Sådan noget med istider er altid godt stof, hvis det om 500.000år viser sig at teorien var forkert, så var det bare nogle andre forhold der også spillede ind, og i øvrigt skal vi jo bare have noget at forsvare til de næste 20-30år.

 • 0
 • 0

Lige nu drejer det sig om at få kloden til at balancere så vi hverken får istid eller GW,

Det er ikke muligt. Jorden har aldrig kunne holde de nuværende temperaturer uforandret i nogen periode i de sidste 600.000 år. Den eneste mulighed for at stabilisere klimaet er at hæve temperauren 4'C.

 • 0
 • 0

Det er ikke muligt. Jorden har aldrig kunne holde de nuværende temperaturer uforandret i nogen periode i de sidste 600.000 år. Den eneste mulighed for at stabilisere klimaet er at hæve temperauren 4'C.

...og hvad drømte du så bagefter??

 • 0
 • 0

[quote]Den eneste mulighed for at stabilisere klimaet er at hæve temperauren 4'C.

-Og hvor har du så det fra????[/quote] Sådan var det i stenalderen, da klimaet var varmere. I fortiden var dyrene større jo varmere klimaet var. Det skyldes at dyrene ikke behøvede at gå så lagt efter føden.

Ifølge IPCC skulle det netop give store vandstandsstigninger, ørkendannelse og meget mere.

IPCC taler om måske 60cm havstigning på et århundre. Det svare til 14m i bredten i gennemsnit langs verdens kyster. I pressen er dette blevet til en vandstandstigning på 14m.

Selvom et varmere klima er et mere fugtigt klima, så vil ændrede vindmønster måske kunne give mindre nedbør og længere tørke perioder andre steder. Men i den lille istid i 1600 tallet var der skam ørkendannelse selv i Danmark.

 • 0
 • 0

Det er offentliggjort at jordens indre flydende masser er ved at skifte strømretning. Sker det i overvjende grad vil det uværgerligt påvirke jordens rotationsretning . Ændres rotationsretningen får vi nogle dramatiske forskydninger i de klimatiske placeringer . Geologien kunne tyde på noget sådant har fundet sted tidligere . Pt forskydes polerne med en hidtil uset hastighed, så processen er måske allerede igang .

 • 0
 • 0

for alt hans brokkeri, men historien (den klimatiske) viser faktisk, at han 'måske' langt hen ad vejen har ret...idet gennemsnitstemperaturen har faktisk været omkring 22 C igennem jordens sidste 650 mio. år har været den maximale fremherskende. Der har i samme periode været op til 7000 PPMv CO2 i atmosfæren.

Men at det i 'denne' nutidige tidsalder bør være den fremherskende temperatur er jeg ikke sikker på er rigtigt...Min Igloo er ikke forsikret mod global opvarmning.

Der er nok ingen tvivl om at overgangen fra 'samler til jæger' samfundet og senere til 'landbruget' har betydet en enorm afbrænding at skove m.v.-------Det kan muligvis ha' forsinket en kommende Istid med nogle tusinder år.

 • 0
 • 0

[quote]Lige nu drejer det sig om at få kloden til at balancere så vi hverken får istid eller GW,

Det er ikke muligt. Jorden har aldrig kunne holde de nuværende temperaturer uforandret i nogen periode i de sidste 600.000 år. Den eneste mulighed for at stabilisere klimaet er at hæve temperauren 4'C. [/quote]

Forudsat at ALLE omstændigheder har været konstante de sidste 600.000 år. Ændringer i jordens hældning, bane, magnetfelt, vulkanske aktivitet, atmosfære, biosfære, kontinenters placering, havstrømme og ændringer i ydre påvirkninger såsom solens aktivitet gør din påstand en anelse usikker...

 • 0
 • 0

IPCC taler om måske 60cm havstigning på et århundre. Det svare til 14m i bredten i gennemsnit langs verdens kyster.

Egentlig var mit budskab at vi måske har en mulighed for at påvirke klimaet ved at udlede mere eller mindre CO2. Så har vi måske også mulighed for at tilstræbe at jorden ikke undergår alt for voldsomme forandringer i form af istid eller GW i forhold til den måde, som vi har indrettet os på i dag. Altså blandt andet at en stor del af jordens befolkning er bosat på lavtliggende områder.

Men det er selvføgelig en proces med mange ubekendte og hvor blandt andet både polvendinger og den politiske situation har stor betydning.

 • 0
 • 0

Jorden er overfolket med X antal milliader mennesker i forhold til de vedvarende krav vi stiller til energiforbrug og jordens naturralier. Da vi ikke kan løse overbefolkningsproblemet på grund af politik og religioner , må den eneste løsning midlertidigt være de igangværende forureningsbekæmpelser , suppleret med genskabelse af skovarealerne overalt på kloden hvor det er muligt , uden at indskrænke dyrkningsarealerne , som der bliver endnu mere behov for med stigende befolkningstal. På denne måde kan vi måske sinke den stigende luftforurening. Tænk jer om (hvis i når det) inden i går i gang med handlinger der kan føre til familieforøgelse!! handlinger !

 • 0
 • 0

Var det ikke ....

Bliver jorden kolder eller varmere.....kunne I ikke bestemme jer for hvad.....der er god latin?

Både Koldere og varmere, det kommer an på hvormeget vand eller svovl der er i stratosfæren. Svovl sænker temperturen og vand øger temperturen.

De næste par år bliver sandsynligvis koldere end 2008.

 • 0
 • 0

Var det ikke ....

Bliver jorden kolder eller varmere.....kunne I ikke bestemme jer for hvad.....der er god latin?

Tjah - det er der jo delte meninger om, men en ting er sikkert ifølge den politiske korrekthed; Temperaturen skal fastfryses (ja undskyld udtrykket), for nu har den blæst for alle vinde i dens hidtidige eksistenstid og det kan vi rigtignok ikke lade den blive ved med.

(Ahr - damn, nu har jeg glemt hvordan ironi-smileyen ser ud igen)

 • 0
 • 0

Lige nu drejer det sig om at få kloden til at balancere så vi hverken får istid eller GW, så vi er nødt til at skære ned på CO2 udledningen, men hvis det lykkedes bliver vi måske en dag nødt til øge udledningen af CO2 for at undgå en ny istid. Til den tid er vi forhåbentlig meget klogere....

Det forudsætter at CO2 styrer klimaet, men sådan er det jo ikke. Der har tidligere været varmere, trods CO2 indholdet i atmosfæren har været lavere...

mvh. MH

 • 0
 • 0

Spor i jordbund og iskapper viser klimaforandringer i begge temperaturretninger og med meget varieret interval . Men hvordan kan man vide disse voldsomme klimategn omfatter hele jordkloden og ikke kun er stedvis og en følge af polernes ændrede placeringer rundt på jordoverfladen. Har man undersøgt om de enkelte konstaterede perioder strækker sig i de nødvendigvis sandsynlige klimabånd rundt jordklodens breddegrad , ellers kan man jo ikke være sikker på ændringerne er udbredt fra de nuværende nord- og sydpoler !!

 • 0
 • 0

Crowley og Hyde spekulerer derfor på, om den øgede mængde af CO2 i atmosfæren eventuelt kan forhindre overgangen en mere stabil istid, som deres analyser ellers indikerer er den mest sandsynlige udvikling for Jordens klima de næste mange millioner år.

Der er da også begrænset hvor meget CO2 vi har til rådighed. Hvis CO2-teorien holder, hvordan skal f.eks. vores begrænsede fossile kilder forhindre en istid der vil vare millioner af år? På relativt kort tid, lyder det da mere bekymrende, end "beroligende"...

Dog tror jeg, hvis mennesket overlever, at om nogle tusinde år vil den slags ikke være et problem - teknologisk. Vi bosætter os på andre planeter, og mon ikke den samme teknologi til terraforming kan bruges til at balancere jordens klima også :-)

mvh. MH

 • 0
 • 0

Ja det er egentlig komisk, hvis ikke alle disse klimapaneler og forskere (betalt af de selvsamme politikere og dermed os selv) bildte sig selv ind at deres formål på jorden var at vedligeholde status quo. Og det selvom historien viser, at der ikke er noget statisk over jordens udvikling. Det er i virkeligheden selve livet og udviklingen, at alt forandrer sig. Hvordan kan vi forvente udvikling hvis vi ikke akcepterer forandring? Mennesket er godt nok i en position, hvor vi har en væsentlig indflydelse på udviklingen, men jeg mener at fokuseringen på GW, klima og CO2 mere ligner besværgelser end egentlig aktion. I så fald er det heller ikke første gang at naturkatastrofer (opfundne eller virkelige) er blevet behandlet med ofringer og dans om en eller anden figur.

 • 0
 • 0

Der er da også begrænset hvor meget CO2 vi har til rådighed. Hvis CO2-teorien holder, hvordan skal f.eks. vores begrænsede fossile kilder forhindre en istid der vil vare millioner af år? På relativt kort tid, lyder det da mere bekymrende, end "beroligende"...

Rolig nu, der er stadig en hulens masse kul der kan futtes af..;-)

 • 0
 • 0

[quote]Der er da også begrænset hvor meget CO2 vi har til rådighed. Hvis CO2-teorien holder, hvordan skal f.eks. vores begrænsede fossile kilder forhindre en istid der vil vare millioner af år? På relativt kort tid, lyder det da mere bekymrende, end "beroligende"...

Rolig nu, der er stadig en hulens masse kul der kan futtes af..;-)[/quote]

Der er kun stenkul til 80år.

 • 0
 • 0

...man skal høre på, før ørene falder af...jeg syntes dog at man for kort tid siden diskuterede at nordpol-isen er ved at smelte...

...hvad kan man udlede af det ??

 • 0
 • 0

...er personer med utrolig kortvarige hukommelser som man kan bilde alt ind......eller også så er der nogle forskere der har opdaget årstidernes skiften :-)

Hej Peter til 80 år dvs. Novenber 2088 ? :-)

 • 0
 • 0

Nu er det åbenbart ikke populært længere at spå om vejret om 50 - 100 år. Derfor er de berømthedstrængende klima forskere åbenbart gået skridtet videre og spår nu om vejret om 10.000 - 100.000 år. Flot! :-)

Den eneste fornuftige ting at sige om det, er sagt af Storm P:

Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det!

 • 0
 • 0

Nu er det åbenbart ikke populært længere at spå om vejret om 50 - 100 år. Derfor er de berømthedstrængende klima forskere åbenbart gået skridtet videre og spår nu om vejret om 10.000 - 100.000 år. Flot! :-)

Hvis vi nu er to og vi deler os så den ene siger det og den anden siger det andet og vi spår om fremtid efter vores død, så vil den ene af os få ret!

 • 0
 • 0

Er der ikke en venlig sjæl, som lige kan forklare mig, hvorfor data fra iskerner viser, at temperaturen stiger før CO-2 indholdet i atmosfæren? Når nu Connie Hedeslag og angiveligt flere tusinde forskere ("forskere" i hvad?) siger, at CO-2 indholdet er årsag til temperaturstigningerne.

Se .eks.http://www.daviesand.com/Choices/Precautio...

Jeg mente, at det kunne forklares ret enkelt med temperaturafhængigheden af CO-2's opløsning i vand. Men i så fald er temperatur = årsag og CO-2 koncentrationen i atmosfæren=virkning. Der må øjensynligt være en meget speciel process, der bytter om på årsag og virkning ved polerne. Eller.... (jeg tør næsten ikke sige det)?

 • 0
 • 0

jeg kan ikke garantere at jeg er venlig, men jeg kan måske besvare dit spørgsmål. Når temperaturen stiger, tøer tundraen op og frigiver både metan og CO2. Alt muligt dødt organisk stof som f.eks. mosetørv og bundslam rådner hurtigere, og frigiver metan og CO2. Alle levende organismer frigiver også metan og CO2, og vokser og formerer sig kraftigere når det bliver varmere. Men da begge gasser er drivhusgasser får de temperaturen til at stige, så ikke bare Connie risikerer hedeslag. Havvandet og havbunden kommer også til at optage mindre og frigive mere af disse drivhusgasser når temperaturen stiger. Høj temperatur og CO2-koncentration får imidlertid også planter til at gro mere, så de optager mere CO2. Da planter pga. fotosyntese frigiver ilt, medvirker de også til atoxiderer metan til andre kulstofforbindelser. Forskellen på nuværende situation og tidligere er måske, at der er meget mindre skov til at binde CO2 nu, end der har været før mennesker overgik fra jægere/samlere til agerbrugere. Vh. Marianne

 • 0
 • 0

Claus - Dine spørgsmål er jo udmærket forklaret i dit link.

Om CO2 stigning kommer før eller efter temperaturstigninger er ligegyldigt idet det samlede forløb er et eksempel på positiv feedback. Afslutningen på istiderne behøver således ikke at skyldes stigning i CO2 (men f.eks. ændringer i jordens bane om solen som foreslået i samme artikel). Når først stigningen går i gang stimuleres den så af stigende CO2 inhold. Med stigende temperatur kan yderligere positive tilbagekoblingsmekanismer gå i gang - se iøvrigt Marianne ovenfor.

Det er værd at bemærke, som også nævnt i din artikel, at den nuværende stigning har andre årsager end vi kender fra tidligere (mennesket). Situationen er altså unik og vi er ved at åbne en dør indtil et mørkt rum hvor vi ikke ved hvad vi vil finde på den anden side (men måske noget endnu mere skræmmende end socialdemokratiet, Ritt Bjerregaard og tandlæger langs kystbanen - tilsammen. Gys gys!)

Mon ikke snart vi har klappet hesten nok.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Hej Claus,

Er der ikke en venlig sjæl, som lige kan forklare mig, hvorfor data fra iskerner viser, at temperaturen stiger før CO-2 indholdet i atmosfæren?

når jordens temperatur stiger (bl.a. p.g.a. mindre kosmisk stråling og derme færre skyer), vil jordens mikroorganismers aktivitet stige, hvilket medfører større CO2-udslip ved omsætning af organiske stoffer. Denne effekt er langt større end udledningen fra afbrændingen af fossil energi. Du selv nævnt det marine miljøs mindre evne til at optage CO2. I visse perioder af jordens historie har CO2-indholdet været 15-20 gange større end i dag - både i kolde og i varme perioder. Ved så høje CO2-koncentrationer er CO2s absorbtionsbånd forlængst mættet, de har ingen drivhusgasvirkning. Her er vanddamp som altid den mest betydende drivhusgas. CO2 er en ret svag drivhusgas, der kun absorberer varmestråling i et meget begrænset del af spektret. Vanddamp er f.eks. langt mere effektivt.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Frigørelse af CO2 gennem organiske processer er jo en del af det naturlige kulstofkredsløb. Når du mener at hovedbidraget til det stigende CO2 indhold i atmosfæres skyldes mikroorganismer må det vel betyde det samme som at du mener at mindre og mindre af kulstoffet er bundet i levende organismer. Det vil altså sige at den øgede kulstofmængde i atmosfæren kommer fra biosfæren.

Er det det du mener. Skovfældning og den slags.

Det er umiddelbart mærkeligt. Denne kulstofmængde har jo været her hele tiden (eller længe) rundt omkring i kredsløbet. Kulstoffet fra de fossile brændstoffer er lige kommet og er iøvrigt rigelig nok til at forklare stiningen i atmosfærens indhold, medregnet at en del af del dykker ned i havet. Alligevel er det det gode gamle kulstof som forårsager opvarmningen mens det nye gemmer sig et eller andet sted.

Desuden siger Lomborg at der ikke er sket væsentlig afskovning. Men på den anden side siger Fogh at de fossile brændstoffer er skyld i opvarmningen.

Jeg er sandelig forvirret. Kan du hjælpe. Prøv at holde det simpelt - jeg er jo ikke agronom.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Ville det ikke være frygteligt bekvemt, hvis selveste FN, Greenpeace og IPCC definerede det bæredygtige antal mennesker på Jorden i relation til vores andre biologiske venner? Evt. pr land, kontinent osv. jvf. naturresourcer og følsomhed i stedet for at hælde milliarder i ubæredygtig overbefolkning?

 • 0
 • 0

CO2 er en ret svag drivhusgas, der kun absorberer varmestråling i et meget begrænset del af spektret. Vanddamp er f.eks. langt mere effektivt.

dvs at hvis bilerne 'kun' udledte vand og ikke CO2, ville klodens temperatur stige?

 • 0
 • 0

dvs at hvis bilerne 'kun' udledte vand og ikke CO2, ville klodens temperatur stige?

Ja, men næppe måleligt, for vanddamp fjernes fra atmosfæren indenfor timer og dage som regn, mens CO2 kun fjernes hvis det tilfældigvis kommer forbi en sulten organisme langs overfladen.

Problemet med CO2 er at den lille drivhuseffekt den giver, forstærkes ca. med en faktor fem af vanddamp, da varmere luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

...er personer med utrolig kortvarige hukommelser som man kan bilde alt ind......eller også så er der nogle forskere der har opdaget årstidernes skiften :-)

Hej Peter til 80 år dvs. Novenber 2088 ? :-)

sådan cirka +/- 40år

 • 0
 • 0

P.H.

Mere vanddamp i atmosfæren = højere temperaturer = mere fordampning =mere vand i atmosfæren = højere temperaturer = mere fordampning etc etc

Øhhhh - vi har da vist ikke brug for CO2 til katastrofal opvarmning, slet ikke set i betragtning af at der er ca. 100 gange så meget vanddamp i atmosfæren og at vanddamp er en meget kraftigere "drivhusgas" end CO2.

Muligvis vi har nogle negative feed-back mekanismer i atmosfæren, ellers ville jorden da vist have kogt over forlængst.

Du har ret i at vand har en relativ kort levetid i atmosfæren og det er jo netop derfor at AGW-dommedagsprofetierne (læs de af IPCC refererede klimamodeller) ikke holder (undskyld udtrykket) vand. Modellerne er baseret på en kraftig forøgelse af vanddamp i atmosfæren, da CO2 bliver en mindre og mindre effektiv "drivhusgas" jo højere koncentrationen bliver.

Jordens atmosfære er ikke et ustabilt "run-away system". Da der som sagt er meget mere vanddamp i atmosfæren som oven i købet er en kraftigere "drivhusgas" vil ganske små naturlige (et fyord i GW-debatten) fluktuationer i vanddampindholdet i atmosfæren langt overgå den antropogene emission af CO2 og derfor få temperaturen til at stige med deraf følgende fordampning etc etc (helt uden hjælp fra CO2). Det sker bare ikke.

 • 0
 • 0

Ville gerne lige høre:

Hvilke negative feedback systemer findes der i forhold til global opvarmning (eller nedkøling)? Jeg kender til de positive, men ville gerne høre om nogen negative eksisterede.

 • 0
 • 0

Jorden er overfolket med X antal milliader mennesker i forhold til de vedvarende krav vi stiller til energiforbrug og jordens naturralier. ===KLIPPET=== Tænk jer om (hvis i når det) inden I går i gang med handlinger der kan føre til familieforøgelse!! handlinger !

Det er også min opfattelse at befolkningstilvæksten er langt det største problem. Men det er jo ikke spørgsmålet her. Som skrevet andre steder, så skal vi dels arbejde lokalt, dvs globalt og så interstellart - finde mindst en ny planet vi kan lege med....

Vi kan ikke styre klimat, men vi bør sikre os at der ikke spildes ressourser, der kan erstattes med vedvarende energi eller som ikke er procesnødvendige.

Sex er ikke et problemet i den vestlige verden - selv i de katolske lande er prævention effektiv nok.

De bedste hilsner Peter Kamp

 • 0
 • 0

P.H.

Mere vanddamp i atmosfæren = højere temperaturer = mere fordampning =mere vand i atmosfæren = højere temperaturer = mere fordampning etc etc

Nej, der er en øvre grænse for hvor meget vanddamp luften kan indeholde før falder ud som nedbør.

Skyer er et tegn på at denne grænse er nået.

Først når temperaturen når over kogepunktet (70-100°C afhængig af højde/lufttryk) fjernes grænsen.

CO2 kan der derimod være meget mere af, i princippet 100%, for vi er langt over kogepunktet.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

P.H.

Fuldstændig enig - vanddampen kondenserer og falder som nedbør.

Men den teoretiske grænse for hvad luften kan indeholde af vanddamp går ved 100% RH (i praksis lidt højere - da vanddampen først kondenserer når den er overmættet). Men i realiteten er det sådan at det er meget meget få steder at den relative fugtighed bare tilnærmelsesvis er i nærheden af 100% RH. Hvis jordens atmosfære var i termodynamisk ligevægt ville den relative fugtighed være 100%.

Jeg har stadig meget svært ved at se den positive feed-back fra vanddamp skulle få temperaturen til at gå amok, da luften jo ikke alligevel indeholder bare i nærheden af hvad den kan indeholde p.gr.a. den negative feed-back fra skydannelse og nedbør. Så ja vands damptryk stiger med temperaturen - den relative luftfugtighed er stort set aldrig 100% (måske på nær selvfølgeli hvor det lokalt regner).

Så hvis CO2 skulle øge fordampningen p.gr.a. en evt. temperaturforøgelsen så skulle vanddamp også - i hvert fald til vi havde 100%RH - men som sagt det sker ikke.

 • 0
 • 0

Der er god grund til at have is i maven, der er ikke nogen 'Permanent istid på vej', det er ren spekulation og gætværk uden indsigt. Isen hører til på polerne, og hvis ismasserne flyttes til varmere himmelstrøg, så vil de naturligvis smelte, og det tempererede der i givet fald flyttes til polerene, vil naturligvis omgående fryses til fast form. Der er ingen grund til at forvente de drastiske tilstande der førte til den såkaldte istid for ca 11.000 år siden.

 • 0
 • 0

Peter Ole Kvint, 16. nov 2008 kl 20:34 (her i tråden):

Både Koldere og varmere, det kommer an på hvormeget vand eller svovl der er i stratosfæren. Svovl sænker temperturen og vand øger temperturen.

De næste par år bliver sandsynligvis koldere end 2008.

Tid til evaluering ?

 • eller vil du lige vente og se om de næste 3 måneder bliver kolde nok, til at trække gennemsnitstemperaturen for 2009 0g 2010 ned under 2008-niveau ?
 • 0
 • 0

Der er sket det at folk ikke er tilstrækkelig bange for AGW, så nu begynder de med det modsatte skrækscenarie. Præcis som for 30år siden. Det aktualiserer mit gamle spørgsmål, om hvad alle klimaforskerne ville foreslå hvis temperaturen var faldende? Bare for at kontrollere om teorierne holder vand. (Formodentlig ville de behøve mange flere penge).

 • 0
 • 0

Nej, der er en øvre grænse for hvor meget vanddamp luften kan indeholde før den falder ud som nedbør.

Med så meget vand og især med så stor en overflade af vand, som vores jord har, har jeg en gnavende orm i baghovedet, der bliver ved med at råbe op om vands triplepunkt, og noget om, at en tilstand nær vands triplepunktet er det mest ideelle, når systemet vel og bemærke er overladt til sig selv. altså et naturligt pres for at komme i den tilstand. Er der ikke nogle kendte kræfter - buffersystemer, mm - med disse egenskaber? Det bliver selvfølgeligt forstyrret lidt af, at noget af overfladen er ,,fast" stof (ikke is).

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten