Perklorater forpester marsjord

I science fiction-bogen og -filmen The Martian overlever astronauten Mark Watney et længere utilsigtet soloophold på Mars bl.a. fordi, det lykkes ham at dyrke kartofler i marsjorden.

Men hvor velegnet forholdene på Mars i realiteten er til dyrkning og liv, er der usikkerhed om.

Perklorater, dvs. salte af perklorsyre (HClO4) som f.eks. natriumperklorat (NaClO4), i forholdsvis store mængder blev detekteret første gang af Nasas Phoenix Lander i 2008 og er fundet flere gange sidenhen.

Det var lidt af en overraskelse, da forskerne havde formodet, at klor primært ville være til stede på Mars i form af klorid som eksempelvis salt (NaCl).

Mindre velegnet til liv end formodet

Jennifer Wadsworth og Charles Cockell fra UK Centre for Astrobiology i Edinburgh beskrev sidste år i Nature-tidsskriftet Scientific Reports, at perkloraterne ved de koncentrationer, som er fundet på Mars, bliver dræbende for Bacillus subtilis (høbakterie) blot ved bestråling med ultraviolet lys.

»Sammen med jernoxider og hydrogenperoxid (brintoverilte) gør det Mars mindre velegnet til liv, end vi i forvejen formodede,« forklarede de to britiske forskere.

Det gode nyhed er, at det betyder, at organisk materiale medbragt ved robotmissioner til Mars heller ikke vil forurene planeten.

Forskerne understregede dog, at det ikke nødvendigvis betød, at andre livsformer ville dø på tilsvarende vis.

Regnorme yngler i det

Wieger Wamelink fra Wagen­ingen University & Research i Holland berettede for et par måneder siden at have observeret afkom af regnorme i forsøg med marsagtig jord i sit laboratorium.

Det var i små potter fyldt med den marslignende jord, hvor han dyrkede rucola gødet med gylle fra grise, at han konstaterede, at de voksne regnorme, han havde tilsat, nød betingelserne så meget, at de fik afkom.

Ud over rucola vokser andre afgrøder også fint i jord med en materialesammensætning, der stort er identisk med det, som man finder på Mars.

På et afgørende punkt adskiller jorden i forsøgene i Holland sig dog fra jorden på Mars: indholdet af perklorater.

Afgrøder kan være giftige

Trent Smith fra Nasa, der er ansvarlig for Vegetable Production System eller blot Veggie, som bruges på Den Internationale Rumstation (ISS) til dyrkning af grøntsager, har været med til at udvikle den marsagtige jord. Han beretter, at det er svært at opnå samme mængder af perklorater i efterligningen.

Tidligere forsøg har vist, at orme kan dø ved høje koncentrationer af perklorater, og afgrøderne kan vise sig at blive giftige, men både Wamelink og Smith udelukker ikke ifølge National Geographic, at man kan dyrke planter på Mars.

Meget tyder dog på, at det vil være nødvendigt at udvikle simple metoder til at fjerne perklorater fra marsjorden for at opnå acceptable betingelser. j