Pensionskasse vil drive letbaner og vedligeholde skoler

Danske pensionsmidler skal bruges til direkte investeringer i dansk infrastruktur eller vedligeholdesesprojekter. Ifølge Danmarks Radio åbner politikerne for, at pensionskasserne kan blive medejere af eksempelvis en kommende letbane i Århus, men også vedligeholdelsesprojekter af offentlige bygninger kan komme på tale, og det glæder pensionskassen ATP.

»Infrastrukturinvesteringen passer godt med ATP's investeringsprofil. Vores opgave er først og fremmest at lave langsigtede investeringer, og der passer eksempelvis infrastrukturprojekter godt, for vi skal sikre et afkast på langt sigt,« siger direktør i ATP Lars Rohde til DR.

Han peger desuden på, at ATP eksempelvis har ekspertise inden for finansiering, og at det langsigtede perspektiv er en fordel, også når det eksempelvis gælder investeringer i vedligeholdelse af bygninger.

Letbane Århus (Illustration: Flemming Berg Olsen) Illustration: Illustration: Flemming Berg Olsen)

»Det afgørende er, at man får en sikker arbejdsfordeling mellem det offentlige og investorerne. Vi kan håndtere de finansielle risici, og så kan vi gå i partnerskab med det offentlige, der har ekspertisen på det regulatoriske område,« siger Lars Rohde til DR.

Han afviser, at de private investeringer vil betyde højere priser for kunderne.

»Det er jeg ret sikker på, at det ikke gør. Der er ret store gevinster ved at optimere disse områder,« siger Lars Rohde.

Han oplyser endvidere, at ATP allerede som investor er medejer af blandt andet motorveje og havne i en række lande. Hidtil har det ikke været muligt med den slags investeringer i Danmark, men det vil Venstre nu have lavet om på.

»Vi bør undersøge muligheden for at lade private investorer bygge og drive letbanen ved Århus i f.eks. 30 år frem,«siger Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, til Jyllands-Posten.

Venstrepolitikeren vil nu have nedsat et tværministerielt udvalg til at se på mulighederne.

Emner : Tog