Penkowa-forskning endnu en gang fundet uredelig

Hammeren er igen faldet over Milena Penkowas forskning. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har gennemgået to klager over Milena Penkowa siden november 2010 og har nu afgjort, at der er tale om videnskabelig uredelighed.

Den ene sag drejer sig om tællemetoder, den anden om en række forsøg med mus. Den ene klage blev indsendt af rektoren ved Københavns Universitet på baggrund af henvendelse fra to studerende, den anden af en institutleder.

Sagen om fejlagtige tællinger beror især på beskrivelsen af tællemetoderne. UVVU skriver i sin afgørelse: 'Udvalget fandt, at forholdet var et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, at indklagede havde handlet groft uagtsomt, og at forholdet derfor var videnskabeligt uredeligt'.

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har afgjort, at hjerneforskeren Milena Penkowa har begået alvorlige brud på god videnskabelig praksis.(Foto: KU) Illustration: Finn Frandsen

I musesagen finder UVVU, at musene beskrevet i den videnskabelige artikel ikke kan have eksisteret.

UVVU henstiller til, at den videnskabelige artikel trækkes tilbage og skriver i konklusionen: 'UVVU vurderede, at beskrivelsen af de anvendte grupper af mus i artiklen i det internationale tidsskrift er usædvanligt upræcis, og at dele af beskrivelsen ikke kan være korrekt'. Og fremgangsmåden karakteriseres som 'alvorligt brud på god videnskabelig praksis'.

Københavns Universitet kan vælg at fratage Milena Penkowa hendes ph.d. og doktorgrad, men hun har selv tidligere udtalt, at det vil føre til et sagsanlæg fra hendes side. Milena Penkowa har endnu ikke kommenteret dagens afgørelse.

Det er under en måned siden, at en rapport fra et internationalt forskerpanel konkluderede, at Penkowa havde snydt sig til resultater.

Læs også: Ny dom over Penkowa-fusk: Snyd med dyr, grafer og eksperimenter

UVVU behandler endnu en klage mod Milena Penkowa indgivet i april 2011. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed udgiver deres afgørelser anonymiseret. Du kan finde dem via linkene til venstre.

Dokumentation

UVVU's afgørelse om tælletal
UVVU's afgørelse om mus
Pressemeddelelse fra Styrelsen for Forskning for Innovation