PCB lige så skadeligt for fostre som hvis gravide ryger ti smøger dagligt

Miljøgiften PCB i moderens blod er lige så skadelig for det ufødte barn, som hvis moderen ryger ti smøger dagligt under graviditeten. Og det er mere skadeligt end passiv rygning.

En ny undersøgelse konkluderer, at PCB i moderen blod sænker barnets fødselsvægt. Lav fødselsvægt øger spædbarnsdødeligheden og risikoen for en række sygdomme senere i livet.

7.900 gravide kvinder fra 15 europæiske lande har fået målt PCB-indholdet i blodet. Et højt indhold - hvilket bl.a. ses hos halvdelen af de færøske kvinder - medfører, at fødselsvægten falder med gennemsnitligt 150 gram, vel at mærke uden at graviditeten bliver forkortet. Fostret vokser simpelthen mindre end normalt.

Hovedforfatteren af den videnskabelige artikel, professor Jens Peter Bonde, Bispebjerg Hospital, er overrasket over den kraftige effekt af miljøgiften.

»Det er en øjenåbner, at stoffer i så små mængder kan have betydning for vores sundhed,« siger han med henvisning til, at det høje niveau i undersøgelsen ikke er større end et mikrogram pr. liter.

»Det er ikke noget problem for mødre, der føder sunde, normalvægtige børn. Men for børn, som i forvejen er udsat, kan det være alvorligt,« siger professoren.

Jens Peter Bonde er også formand for Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed. Han mener, at det nye studie bør føre til en grundig vurdering af selv meget gamle miljøgifte. PCB har været forbudt i det meste af den industrialiserede verden i 35 år.

»Det er fortidens synder, vi ser her, men vi kan ikke skyde det til hjørne.«

En anden forsker bag undersøgelsen af fødselsvægt, seniorforsker Gunnar Toft fra Aarhus Universitet, understreger, at når de gravide har født, overføres PCB til barnet med modermælken. Børn og fostre er ifølge forskerne mest påvirkelige over for de mange forskellige skadevirkninger af PCB og andre miljøgifte.

Befolkningerne på Færøerne og i Grønland er særligt udsat for miljøgifte, der som PCB ophober sig i fødekæden. Overlæge Pál Weihe fra Færøernes Sygehusvæsen har sammen med danske forskere tidligere påvist, at PCB også svækker immunforsvaret og øger risikoen for, at ældre får type 2-diabetes.

»Vores eksponering for PCB er for høj. Vi kan se helbredseffekter af det. Det har embedslægen og jeg taget konsekvensen af og sagt, at færingerne skal holde op med at spise forurenet fedtvæv, som på Færøerne er spæk fra grindehvaler,« siger han.

Danske kvinder har umiddelbart ikke noget at frygte, da deres PCB-niveau kun ligger omkring en hundreddel af færøske kvinders. Det er dog et ubesvaret spørgsmål, om PCB i bygninger kan have samme skadevirkninger som PCB i grindespæk.

Miljøstyrelsen afviser at kommentere undersøgelsen og henviser til Sundhedsstyrelsen, som blot konstaterer, at 'vi følger området tæt'.