PCB fordobler risikoen for, at kunstig befrugtning slår fejl

Miljøgiften PCB kan gøre det vanskeligere for kvinder, der i forvejen har svært ved at få børn, at blive gravide.

Det er konklusionen på en undersøgelse fra et amerikansk forskerhold. Holdet har set nærmere på sammenhængen mellem koncentrationen af PCB i blodet hos 765 kvinder og deres chance for at blive gravide under behandling med kunstig befrugtning.

Den fjerdedel af kvinderne, som havde den højeste koncentration af den mest udbredte PCB-type i blodet, havde dobbelt så høj risiko for at glippe at blive gravide som den fjerdedel af kvinderne, der havde mindst af den type PCB i blodet.

De kvinder, som havde gennemsnitlige koncentrationer af den mest udbredte type PCB i blodet, havde 60 procent højere risiko for, at behandlingen mislykkedes, end kvinder med de laveste koncentrationer.

Lave koncentrationer

PCB er en fælles betegnelse for 209 molekyler. Forskerne kiggede også på den samlede mængde af alle stofferne i blodet. Også den samlede mængde øgede risikoen for, at kunstig befrugtning mislykkedes for de amerikanske kvinder. Sammenhængen var dog ikke lige så stærk som for den mest udbredte PCB-type alene.

De amerikanske forskere understreger, at PCB-koncentrationerne i kvindernes blod ikke var meget højere end gennemsnittet af den amerikanske befolkning. Der er altså tale om, at PCB ved helt almindelige niveauer minimerer chancen for at blive gravid.

John Meeker fra University of Michigan, der har ledet forskningen, konstaterer sammen med sine kolleger i det videnskabelige tidsskrift Environmental Health Perspectives, at ingen tidligere har set på sammenhængen mellem PCB og risikoen for, at kunstig befrugtning slår fejl.

PCB kan gøre det sværere at blive gravid

En lang række forskere verden over har derimod på andre måder studeret, om PCB giver andre problemer for par, der ønsker at få børn.

Desuden har en række studier vist, at det tager længere at blive gravid gennem seksuelt samkvem, hvis kvinden har meget PCB i blodet. Flere studier viser også, at PCB kan føre til lav sædkvalitet.

Fælles for alle de negative effekter, som PCB har for kvinder i den fødedygtige alder, er dog, at ikke al forskning viser en klar sammenhæng.

Indeluften kan være et problem

Gunnar Toft fra Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitet er en af verdens førende eksperter i PCB's indflydelse på evnen til at få børn. Han har blandt andet i nogle studier fundet sammenhæng mellem PCB og risikoen for spontane aborter.

Generelt vurderer Gunnar Toft ikke, at de relativt lave niveauer af PCB, som danskerne har i blodet, udgør noget problem for ønsket om at få børn, heller ikke selv om kvinderne i den amerikanske undersøgelse havde tilsvarende lave niveauer.

»Men når man kommer op i høje niveauer, som vi for eksempel ser i de arktiske miljøer, så kan PCB godt have noget at sige,« fastslår han.

PCB er fedtopløseligt og ophober sig i fødekæden. Derfor er de øverste led i fødekæden mest udsat for forureningen. Det gælder også mennesker på for eksempel Færøerne og i Grønland. I en nylig undersøgelse viste danske forskere, at risikoen for diabetes hos ældre færinger stiger med koncentrationen af PCB i deres blod.

Den type PCB, som de amerikanske kvinder har mest af i blodet, findes typisk ikke i indeluften fra bygninger, der er forurenet med miljøgiften. Derfor kan man ifølge Gunnar Toft ikke konkludere, at de også vil have problemer med få børn.

»Men vi kan heller ikke udelukke det,« siger han.