Patienter har indåndet giftdampe på Riget i årevis

Patienter og personale på Rigshospitalet har i årevis indåndet giftstoffet PCB. En ny stikprøvekontrol, som Rigshospitalet selv har fået foretaget, afslører, at koncentrationen af PCB i to ud af otte prøver overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdier. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

»Det er bekymrende, at det forholder sig sådan. Men det er godt, at Rigshospitalet nu selv er aktiv i at få foretaget målinger og identificeret problemet,« siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Steenberg til Jyllands-Posten.

Ingeniøren har tidligere beskrevet, at jorden omkring Rigshospitalet indeholder PCB, og nu er giftstoffet altså også registreret i indeluften.

Læs også: Høje PCB-koncentrationer i jorden ved Rigshospitalet

PCB er en olieagtig klorforbindelse, der blev brugt til byggerier i 1960'erne og 1970'erne. Stoffet kan være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, og så er PCB under mistanke for at være en af årsagerne til, at børn udvikler ADHD.

Sundhedsstyrelsens grænseværdi for PCB er 300 ng/m3. To af de otte stikprøver på Rigshospitalet viste henholdsvis 360 ng/m3 og 600 ng/m3.

Der er imidlertid ikke noget, som tyder på, at patienter eller medarbejdere er blevet syge af giftstoffet, understreger Rigshospitalets centerdirektør Gunnar Theis Hansen.

»Den koncentration af stoffet kombineret med det tidsrum, som folk opholder sig i rummene på, giver ikke anledning til uro,« siger han til Jyllands-Posten.

Rigshospitalet vil nu øge ventilationen i de områder, hvor luften er forurenet med PCB, og derudover har hospitalet iværksat et udvidet måleprogram, som skal kortlægge PCB-udfordringen på hele hospitalet.

Dokumentation

JP: Farlige giftdampe på Rigshospitalet

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er meget begrænset, hvad ventilation har af effekt på PCB i indeluften, da ventilationen øger afdampningen fra fugerne og andre kilder, og derfor først og fremmest øger forureningen af udeluften. Samtidigt vil ventilationen skabe træk i rummene, hvad der er skadeligt for syge mennesker.

I stedet for at nedlægge de ældre hospitaler (Kommunehospitalet, Frederiksberg Hospital, Diakonissen etc.) bygget af ordentlige materialer, så skulle man flytte afdelinger fra RH, Hvidovre, Glostrup og Herlev (de sidste to hospitaler har helt sikkert også PCB problemer) til de gamle hospitaler.

Det er fx. grotesk at pt. gør det modsatte - man vil nedlægge skadestuen på Frederiksberg Hospital og flytte den til Hvidovre PCB hospital!

 • 0
 • 0

Det er meget begrænset, hvad ventilation har af effekt på PCB i indeluften, da ventilationen øger afdampningen fra fugerne og andre kilder, og derfor først og fremmest øger forureningen af udeluften.

Dette vil jeg gerne have uddybet.

Betyder det at koncentrationen af PCB i luften er bestemt af en ligevægt mellem fugematerialet og luften, hvilket logisk vis medfører at PCB også står i en slags ligevægt med andre materialer som kan absorbere eller adsorbere PCB i det forurenede rum?

Hvis koncentrationen er kinetisk bestemt, dvs. fast temperaturafhængig afdampningshastighed, bør ventilation jo hjælpe.

 • 0
 • 0

Hvis koncentrationen er kinetisk bestemt, dvs. fast temperaturafhængig afdampningshastighed, bør ventilation jo hjælpe.

Afdampning, fordampning: Mit bedste bud: Dette afhænger især af vindstyrke imod bygningen, og vindens vinkel. Når bygningen svajer, som alle større bygninger gør, bliver fuger udsat for meget store pres, med en frekvens på måske to pres pr. minut. Min forventning er, at disse bevægelser hele tiden presser en mængde af gasser og fint støv ud fra fugerne. Min forventning er også, at temperaturen spiller ind, fx når Solen bag ekstra kraftigt. Man bør forvente, at hvis man måler på graden af gift i luften, at man begår en meget stor målefejl, hvis man gør det om vinteren på en vindstille dag. Hvis man, før målingen, ikke har fæstnet nogle fysiske krav om mængden af tilladte forudgående udluftninger, da er en måling intet som helst værd.

Ventilation: De typiske installationer i DK er helt forkert anbragt. Indblæsning af luft sker typisk i gulvhøjde, fx lige under en radiator, og udsugning sker i stor højde, fx i køkkener og i badeværelser. Dette er ikke rigtigt klogt, fordi støv især befinder sig i den nedre halvdel af rumligheder. Værre endnu: Et typisk ventilationssystem er helt uden nogen sikring af flow af luft igennem rumligheder, som betyder at der er døde områder af luft der står stille, og endda steder hvor giftstoffer og støv kan ophobe sig.

Man glemmer også typisk at sørge for et overtryk af luft, et overtryk er jo nødvendigt for at sikre at uønskede gasser undslipper udad til omgivelser, i stedet for indad i rumligheder. Læg til dette, at den ydre luftindsugning ofte er tilfældigt anbragt, måske endda meget nær kilder til forurening. Og så til det groteske: Man anvender ofte ikke filtre, lader kun som om, benytter filtre som sidder i et helt år ad gangen, et filter der er måske kun fem centimeter tykt, som ethvert barn kan udregne om, at hvis filteret ikke bliver fyldt med støv i løbet af få dage (på grund af luftgennemstrømningen), så virker filteret slet ikke.

Den gode nyhed er, at vi kan score mange billige velfærds-forbedringer i bygninger i DK, ved at indbygge nye ventilationssystemer. Det er som en kamp indvilket i store og tunge dyner, fordi ventilation er en usynlighed, som betyder at tåber ikke forstår at det er vigtigt, og derfor bliver det ofte sparet væk, af svindlere der således snyder de dumme. Man kan fx spørge: Hvilke læger i DK sørger for at sammenligne ventilation og sygdomme med hinanden, statistisk? Sådanne rutinemæssige analyser eksisterer ikke i vort land, som afslører lægerne inkompetence i deres eget fagfelt. Et meget vigtigt skridt vil være, at DMI bliver tvunget til at inkludere detaljerede forureningsgrader i vejrmeldinger, for så vil det skrige til himlen, at vi har os et problem i Danmark.

 • 0
 • 0

Mange skoler, som blev bygget fra omkring 1960 og frem, havde denne fugemasse rundt vinduerne. I den skole jeg gik i, fra 1966 til 1976 var samtlige vinduer tætnet med PCB holdig grå klæbrig gummimasse og der var ofte børn, som skulle hen og pille i dette. Det var især om sommeren, når denne masse var dejlig blød, at der var nogen, som havde denne "beskæftigelse" på "tapetet". Der var endda enkelte, som formede små kugler af dette og for dernæst, at kaste disse i nakken på andre elever - til stor morskab. Ingen anede dengang, hvor giftigt dette materiale var og dem, der fik berøring med dette, vaskede næppe deres hænder og indtog sikkert madvarer i samme ombæring.

 • 0
 • 0

Ja, Torben, dine tanker er rigtige.

Dampene vil fortættes på gulve, vægge og lofter samt møbler og andet inventar i bygningen. Det blev også konstateret i Farum Midtpunkt. Det er ikke kun mennesker og kæledyr der udsættes. Det er også derfor det er så svært at få niveauerne tilstrækkeligt ned ved en renovering efter fjernelse af PCB fugerne.

Det er også rigtigt, som Carsten skriver, at afdampningen øges med temperaturen.

Der er tilstrækkeligt med PCB i bygningerne at afdampningen kan foregå i hele bygningens levetid. Så ventilation vil kun øge frigivelsen af PCB fra depoterne og dermed forureningen. I indeluften vil koncentrationen blive lidt mindre, men til gengæld vil forureningen udenfor øges meget betydeligt.

Skoler er naturligvis vigtige, og det var også der man først fandt store mængder i København - og i tidligere i Tyskland. Også i USA er det skoler og institutioner, de mest finder PCB. Private boliger er jo også folks eget problem, og det er dyrt at undersøge for PCB.

 • 0
 • 0

Det lyder til at PCB-fuger er et problem i det meste byggeri bygget i denne periode. Det behøver vi ikke flere afsløringer for at konstatere.

Da risikoen trods alt ikke er større end den er, er det tilsyneladende ikke noget der er strengt nødvendigt at gøre noget ved. En hurtig afvejning af risiko vs. omkostninger siger også at der må ske en prioritering.

Bygninger hvor staten skal finansiere oprensning 100%. 1. Vuggestuer/Børnehaver. Børn, der stadig er ved at opbygge deres hjerne udsættes for det i 8 timer om dagen i 5 år) 2. Folkeskoler/gymnasier. Børn, der nu har en mere udviklet hjerne udsættes for det i 8 timer om dagen i 15 år)

Bygninger hvor staten kan støtte oprensning 10%-90%. 3. Hospitaler. Syge/sårbare mennesker udsættes for påvirkning i en kortere periode. Fx lungepatienter forestiller jeg mig vil kunne tage skade. 4. Plejehjem 5. Private boliger

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten