Patentretssag kan spolere fremtiden for skræddersyet medicin

Den amerikanske højesteret er i øjeblikket i gang med at tage stilling til et retssag om et patent, og afhængig af udfaldet kan netop denne retssag få stor betydning for den fremtidige udvikling af skræddersyet medicin - medicin tilpasset eller anvendt under hensyntagen til den enkelte patients genetik.

Den skræddersyede medicin giver dels udsigt til store besparelser i sundhedsvæsenet, når man kan teste på forhånd, om en patient kan få nytte af en bestemt behandling, og dels er potentialet så stort og mangfoldigt, at mange medicinalselskaber har kastet sig over udviklingen af det.

Store virksomheder som Novartis, Pfizer og GlaxoSmithKline har bevæget sig ind på dette område, og danske Lundbeck er den første virksomhed, der har besluttet sig for at udvikle skræddersyet medicin til sygdomme i centralnervesystemet.

Hvis man ikke kan patentere diagnostik, vil ingen være interesseret i at udvikle det, siger Martin Bonde, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Biotek. (Foto: Jesper Ludvigsen) Illustration: Jesper Ludvigsen

En spand koldt vand

Den aktuelle retssag mellem Mayo Clinic og Prometheus Laboratories kan dog - afhængig af udfaldet - få interessen for skræddersyet medicin til at køle voldsomt af. Sagen har sin baggrund i et Prometheus-patent på en test af effektiviteten ved medicinen thiopurin, som bliver brugt til blandt andet behandling af Crohns sygdom.

Prometheus' patentansøgning blev indgivet i 1998, og i 2004 udviklede Mayo en konkurrerende test, der indeholdt samme diagnostiske metode, som Prometheus havde fået patent på.

Prometheus sagsøgte Mayo for brud på patentet, der omfatter en proces, som viser, hvorvidt en given dosis thiopurin producerer et niveau af metabolitter, som ligger inden for det anbefalede område.

Mayos advokater argumenterer for, at Prometheus har fået patent på en observation af kroppens funktioner, og da retsafgørelser under den amerikanske patentlovs paragraf 101 har anvist, at metoder skal indeholde en transformation for at kunne patenteres, mener de derfor ikke, at der er grundlag for et patent i dette tilfælde. Et eksempel på en transformation kan være, at man ændrer et kemisk stof til et andet.

Paragraf 101 har ikke tidligere været anvendt i forbindelse med patenter på denne type bioteknologiske opfindelser, og retssagen er nået helt til højesteret, der 7. december 2011 holdt høring for parterne. En afgørelse i sagen forventes at være klar omkring midten af juni i år, og den kan falde ud til tre sider:

Hvis Prometheus får medhold, er intet ændret for biotekselskaberne, der fortsat vil kunne patentere metoder, der måler kroppens reaktioner. Hvis Mayo får medhold, kan det enten blive en specifik dom, som kun kan bruges i denne ene sag, eller det kan blive en bred dom, som generelt slår fast, at man ikke kan patentere metoder, som bygger på diagnostik.

Dette sidste udfald vil få konsekvenser for udviklingen af skræddersyet medicin, da området også bygger på observationer af, hvordan mennesker reagerer på medicinsk behandling afhængigt af deres genetiske profil.

Bekymrende perspektiv

»Hvis retssagen falder sådan ud, at man ikke kan patentere diagnostik, vil vi blive bekymrede. Muligheden for at kunne patentere er en nødvendig forudsætning for forskning og udvikling i forbedrede behandlinger af sygdomme i for eksempel centralnervesystemet. Hvis patentsystemet ikke fungerer, kan lægemiddelvirksomhederne ikke tjene de enorme investeringer ind igen, som er nødvendige for at udvikle ny og bedre behandling til patienterne« siger Lise Ryberg, der er patentdirektør i Lundbeck.

Den vurdering er Martin Bonde, bestyrelsesmedlem i Dansk Biotek, enig i.

»Hvis højesteret begynder at ændre på, hvorvidt man kan have patent på diagnostik, vil det være problematisk. Hvis man ikke kan det, er der ingen selskaber, som vil være interesserede i at udvikle diagnostiske redskaber,« forklarer han.

At retssagen foregår i netop USA, har også stor betydning for vigtigheden af den, for netop det amerikanske marked anses som verdens vigtigste marked for medicinalprodukter.

»USA er det største marked inden for farma, da det dækker 40 procent af det samlede verdensmarked. Amerikanerne er enormt dygtige til at prøve nye ting af, så derfor bliver nye lægemidler ofte lanceret dér først. Derfor er det utrolig vigtigt, hvad der sker på det amerikanske marked,« vurderer Martin Bonde.

Når den amerikanske højesteret skal afsige sin dom, vil den formentlig skele til retssagen Bilski vs. Kappos, hvor Bernhard Bilsky patenterede nogle algoritmer i et it-system, som blev brugt til risikostyring i forbindelse med børshandler. Her afviste højesteret patentet, men i en snæver afgørelse, som ikke generelt slog fast, hvad der kan defineres som patenterbart inden for it-systemer.

Ifølge Lise Ryberg forventer Lundbeck heller ikke, at højesteret vælger den brede afgørelse, og den vurdering bakkes op af Susanne Høiberg, som er administrerende direktør i patentbureauet Høiberg.

»Jeg tror ikke, at der er nogen, som tør gætte på udfaldet af denne retssag, men ud fra de kommentarer, jeg har set, ser der ud til at være en fornemmelse af, at højesteret godt ved, at en bred afgørelse vil ramme en stor industri meget hårdt, da mange kan komme til at stå uden patenter på noget, de allerede har patenteret,« fortæller hun.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Patenter og liv, hører bare ikke sammen.

Patenter på ting som dette, burde tilhører verden, og så kunne man lade virksomhederne tage patenter på medicinen, i stedet for forskningen. Hvis de så forsker, så kunne man lave ordninger, hvor forskningen blev betalt, ved forskellige gennembrud.

Det er klart, at det er mere kompliceret end dette, men i bund og grund, så skal man ikke kunne tjene penge på liv. Staten bør stå for sådanne ting, eller verden, sådan at det ikke er økonomiske spekulationer, der bestemmer hvem der kan reddes, hvornår og til hvilken pris.

 • 0
 • 0

Ja - nu er der jo for øjeblikket ikke en nyhed - kun en analyse og meningsytring - men den er dog præsenteret med en positiv holdning overfor det, der ellers ofte kritiseres af medier og modstandere af "kapitalismen. - Nemlig retten til at søge patent især på noget med "liv og helse" - som vi ofte ser fremført, bl.a. mod manges foretrukne hadeobjekt, Monsanto. - Hvorfor følger overskriftskriveren da alligevel det traditionelle danske journalistiske trick at fremstille sagen som en katastrofe?

På en måde støtter jeg dette, fordi det også er en ny vinkel, hvor man for en gangs skyld fremstiller et (uigennemtænkt) angreb på "kapitalens" rettigheder som den katastrofe for udviklingen, det ville være, hvis kritikerne fik medhold i deres kritik - uden at kunne finde en bedre erstatning.

Ved nærmere eftertanke er det dog som at pisse i buksene for at holde varmen Hovedgrunden til, at så mange mennesker flirter med kommandoøkonomien i Vesteuropa, er en uspecifik frygt for "udviklingen" - som jo "kapitalismen" er næsten enerådende i at føre nu, da kommandoøkonomierne - trods deres egne optimisme i det 20. århundrede - fuldstændigt har mislykkedes.

 • Desværre har en manglende kritisk holdning hos medierne i forhold til kritikken af det frie markeds spilleregler gjort, at mange ikke kan se, at kommandoøkonomiernes gråd over patentsystemet er krokodilleårer: Nå staten bestemmer, hvem der skal producere hvad, da er patenter indenfor landet unødvendigt, og uden patentrettigheder kunne de frit "stjæle" alle nyheder fra "kapitalisterne" uden at blive mødt med importmurer, når de ville sælge deres kopiprodukter tilbage til "kapitalisterne".

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Hvis to forskere får den samme ide, og udvikler den til det samme produkt, hvorfor skal den forsker der er først færdig så have patent, men ikke den der er sidst færdig? Arbejdsprocesserne er de samme, ideerne er de samme og den anvendte teknologi er ens, eneste forskel er tidspunktet hvor de to fik ideen, og hvornår de søgte patent.

 • 0
 • 0

"Djævelen" er som bekendt et religiøst begreb - og Jeppe Nielsens fastgroede mening sandsynligvis også kun begrundet i en "følelse".

Hans modargument er dog et af dem, man til enhver tid må stille sig - selv om hele "den frie verden" er enig om at støtte de nuværende patentregler, og resten har set sig nødsaget til også at bruge dem, så er reglerne hele tiden under ændring og vurdering - sådan som denne retssag viser.

Akkurat det grænsetilfælde, Jeppe beskriver, er en af de risici, der ligger i udvikling. Man skal dog også huske på, at opbygning og udvikling af et produktions- og salgsapperat som oftest er en større udgift end at udvikle et nyt princip, og at den udgift kan beskyttes af et patent.

Mht. mediciner og GMOer er den suverænt største udgift imidlertid at dokumentere nytte i forhold til skade, og den proces startes også først, når patentet er opnået.

Mediernes lyst til at sprede frygt og "uretfærdighed" medfører, at man sjældent hører noget positivt om "kapitalens" rettigheder. Man skal ikke glemme, at patenter ikke er noget værd, hvis de ikke bruges. En patentansøgning er derfor den suveræne metode til at sprede viden om nye ideer - hvorfor mange opfindere tilbringer meget tid med at studere dem. - Kan man udnytte et patent i sammenhæng med sin egne gode idé, får man selvfølgeligt i de fleste tilfælde licens af ejeren til at bruge den, da begge tjener på det.

Hastigheden i udviklingen indenfor IT og bioteknologi er så høj, at der kan være god grund til at ændre på varigheden af patentbeskyttelsen her - og det diskutteres da også. - Efter 20 år er retten til at kopiere stort set uinteressant i disse områder af teknologien.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Medicinalindustrien giver grund til bekymring. De fusker med egne undersøgelser, laver statistiske manøvre for at få at tjene penge. De er ikke ude på at hjælpe folk, men på at tjene penge. Det viser alle erfaringer og de bliver ved med at komme, så lad nu være med, at være djævlens advokat.

Alene herhjemme, er det bevist flere gange, at firmaerne fusker så det driver. En enkel hurtig søgning: http://www.google.dk/search?q=medicinal+fi...

Viser tydeligt, hvor ofte og grelt det står til, og så kan man sagtens søge mere specifikt.

Så hvorfor er det, at vi skal støtte dem med forskningsmidler, og så lade dem blive ved med at fuske og tilmed så patentere det fusk de har lavet, så andre ikke kan rette op på fejl og mangler? Det forsinker alles helbred, når andre firmaer skal vente 20 år eller mere, før de kan forbedre medicinen.

 • 0
 • 0

Det lyder umiddelbart godt, men set i lyset af de sager der dukker op om alvorlige bivirkninger og manglende virkning ved eksisterende medicin, så er jeg betænkelig. Når medicinen tilpasses den enkelte patient, er det nærved umuligt at bevise at den virker og ikke har utilsigtede skader.

 • 0
 • 0

Læserreaktionen på en artikel, der på en meget afdæmpet måde forsvarer et helt fundamentalt element i opretholdelsen af fair konkurrence i et samfund, baseret på industriens og videnskabens evne til at kunne levere stadige fremskrift - nemlig patentlovgivningen - er altså 2 meget grove indlæg mod patentlovgivning i det hele taget, og et for. - Ja, hvis man regner anbefalingerne med, så er der 11 imod patentrettigheder og kun en for!! - Det bliver ikke mindre oprørende, når den ene debattant i næste indlæg afslører, at hun er imod hele industrien - og derved underforstået "det udviklende videnskabsbaserede samfund".

Ordet "ingeniør" har lige siden år nul haft betydningen "opfinder". At ingeniørernes eget organ har ført en redaktionel linie, der er så kritisk til industri og vækst, at det er et af de foretrukne fora for dem, der vil have ingeniørerne ud af historien, burde vække bekymring. At sådanne ytringer er almindelige i Frøstruplejrens og Christianias hoforgan INFORMATION kan ikke undre - men her burde de vel ikke føle sig så velkomne? - Ja selv i INFORMATION oplever jeg stadigt oftere et kraftigt opgør mod disse totalt verdensfjerne fantaster.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

"- Det bliver ikke mindre oprørende, når den ene debattant i næste indlæg afslører, at hun er imod hele industrien - og derved underforstået "det udviklende videnskabsbaserede samfund"."

Hvis det er mig, du kalder "hun", så ja, jeg er imod hele medicinal-industrien, for den er bundrådden... Desværre. Jeg er ikke imod forskning og dit "underforståede" er helt misforstået. Jeg er heller ikke imod et videnskabsbaseret samfund, det er jeg for... Men patenter, har mere med økonomi at gøre, og grådighed, end at beskytte opfinderne, og det er dét, der sænker hele udviklingen i samfundet, i samme grad, som den mørke middelalder.

Og så lige en sidenote til dit fine indslag, som jeg vil rose for sin objektivitet, så er Lindy altså et drengenavn, og ikke et pigenavn. Tag ikke mit ord for det, slå det gerne op.

Jeg synes det er trist, at du ikke kan håndtere et andet syn på den industri, end det du ligger for dagen.

 • 0
 • 0

Så hvorfor er det, at vi skal støtte dem med forskningsmidler, og så lade dem blive ved med at fuske og tilmed så patentere det fusk de har lavet, så andre ikke kan rette op på fejl og mangler? Det forsinker alles helbred, når andre firmaer skal vente 20 år eller mere, før de kan forbedre medicinen.

Det er en politisk beslutning at andet end grundforskning støttes og sundhedsministeren der bestemmer at støtte vaccineproducenter, så ret kritikken mod politikerne. Patentlovgivningen trænger sikkert til revision, også i USA.

 • 0
 • 0

Lindy Madsen:

Hvis det er mig, du kalder "hun", så ja, jeg er imod hele medicinal-industrien, for den er bundrådden... Desværre

Beklager fejl køn! - Jeg kender kun navnet fra England og Afrika, og da kun brugt på kvinder.

At ønske hele medicinalindustrien uryddet, fordi korruption og anden kriminalitet (også) findes der, er lige så useriøst som at forlange afrikanere udryddet, fordi der der meget korruption i Afrika.

Som du kan se på mit portræt har jeg tæt forbindelse til Afrika, og jeg kan bekræfte, at der er uhyggeligt meget korruption - ja så meget at man mange steder slet ikke kan leve der uden også selv at være det. - Jeg foretrækker at gøre, hvad jeg kan, for at bekæmpe korruptionen i stedet for afrikanere og medicinalindustrien. - Personligt vil jeg ikke leve uden nogen af dem :-)

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Svend Ferdinandsen:

Det lyder umiddelbart godt, men set i lyset af de sager der dukker op om alvorlige bivirkninger og manglende virkning ved eksisterende medicin, så er jeg betænkelig.

Moderne kemikalier og mediciner, der markedsføres for deres bioaktive virkning, kan slet ikke godkendes, hvis de ikke i uafhængige forsøg viser væsentlige fordele fremfor både eksisterende stoffer og negative bivirkninger.

Menneskets genetisk bestemte evne til at omsætte forskellige stoffer udviser så stor spredning, at f.eks. masaier og tutsier i Centralafrika lever meget sundt næsten udelukkende af mælk, mens over 90% af fjernøstlige asiaterne ville dø, hvis de kun fik denne diæt.

Disse forskellige reaktioner på samme stof kan meget let forklare hovedparten af de tilsyneladende modsigende forskningsresulater på nye mediciner, der nogle steder har stor positiv virkning, mens de i et andet forsøg ikke har.

At tilpasse medicin og dosering til bestemte genotyper kan derfor kun være et enormt fremskridt. - Så din argumentation er faktisk selvmodsigende.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Moderne kemikalier og mediciner, der markedsføres for deres bioaktive virkning, kan slet ikke godkendes, hvis de ikke i uafhængige forsøg viser væsentlige fordele fremfor både eksisterende stoffer og negative bivirkninger.

Det er jo der jeg synes at kæden springer, eller i det mindste kammer over. De uafhængige forsøg består i visse tilfælde af at granske de frigivne statistiske resultater og ikke en uafhængig behandling af alle resultaterne fra alle forsøgene. De seneste eksempler er rygestopmedicinen, og senest tvivlen om Tamiflu, og fra Danmark har vi Boneloc. Patenter er vel som sådan udmærket, men af og til udstedes patent på noget som alle bruger, og derfor har ingen tænkt på at patentere det, indtil en smart jurist ser potentialet og får patentet.

 • 0
 • 0

Patenter er vel som sådan udmærket, men af og til udstedes patent på noget som alle bruger, og derfor har ingen tænkt på at patentere det, indtil en smart jurist ser potentialet og får patentet.

Det er da noget sludder. Du kan ikke få patent på noget alle allerede bruger.

Hvis du mener at det er noget som alle vil bruge når det bliver opfundet, så er det stadigvæk noget sludder.

M

 • 0
 • 0

Lindy Hvorfor tager lægerne penge for behandling? Hvorfor koster medicin ovehovedet noget? " så skal man ikke kunne tjene penge på liv". Dine forudsætninger fører umiddelbart til ovennævnte dumme spørgsmål. "Es lebe kommunismen"

Jeppe "Mæh, patenter er djævlens værk!" Du kunne lige så godt sige, at man må ikke være forskellige. Men netop forkellen er den drivende kraft i udviklingen.

I diskussionens lys kan rejste hos mig også et spørgsmål Hvorfor har patenterne kun 20 år udløbstid, mens man skal betale i hele perioden for oppretholdelsen og ophavsretten har en periode af 50 år (man kæmper for at forlænge) og hvor efter man har skabt noget skovler penge ind uden at røre sig?

mvh

 • 0
 • 0

Hvis du ikke ved, hvorfor en læge tager penge for behandling, så tror jeg du skal have dine skolepenge igen. ;-)

Det handler om, at man godt må tjene penge på sit fysiske og mentale arbejde. Hvilket en læge gør. Der er også læger der arbejder for langt mindre, og hjælper folk uden betaling (dog ikke mange her i landet, men en del flere i vor nabolande).

Pointen er, at forskere også kan tjene penge på deres arbejde, de får også løn.

Det er sært, at folk som dig, altid kaster kommunist-kortet efter folk, der ønsker en fair og holdbar økonomi, der IKKE bremser udviklingen, som patenter gør. Det er også nyhedens pointe, at patentet her, kan bremse udviklingen.

Men jeg takker for kommunist-komplimentet, selv om jeg nu ikke er kommunist. ;-)

Friheden til at tage andres idéer, forbedre og udvikle dem, skaber udvikling... Enhver hemmelighed, eller ethvert patent, hæmmer udviklingen. Handlefrihed, er det der driver udviklingen... Tag økonomi (djævlen) med ind i det, og det hele bliver fordærvet.

Nu vi kaster ideologier i hovedet på hinanden, så væmmes jeg ved din fascistiske/kapitalistiske tilgang til menneskelig omsorg. ;-)

 • 0
 • 0

s

Nu var det måske forkert af mig at blande politik i diskussionen. Men for at mene at patenterne bremser udviklingen er en absolute blåøjige misforståelse af den menneskelige natur. Det er artens oppretholdelse via naturlige selektion som gør at individuerne vil hæve sig overfor andre for at få en succes i selektionen. Penge og magtbegær er midler til det. Det er selvfølgelig noget ondskabsfuld i det, men den er også drivkraften i udviklingen. Man skal bare holde de indenfor grænserne. Og hvad er grænserne? De er dynamiske og ændrer sig i tiden og også geografisk.

mvh

 • 0
 • 0

Nu blander du så udviklingslære ind i billedet, og at sige, at vi har brug for patenter for at udvikle os, er jo direkte tåbeligt. Beklager, det er ikke personligt, det er blot udtryk for min forbløffelse.

At påstå, at magtbegær er drivkraften til udvikling... Hold da op, det er langt ude... Jeg elsker at udvikle, jeg elsker at få idéer, og vil elske, hvis nogen kunne bruge dem, og ja, jeg vil da gerne tjene på dem. Men vil jeg have magt? Nej, bestemt ikke, hvad skulle jeg bruge den til? (det sidste spørgsmål var retorisk). Jeg har intet at bruge magt til, men i det kapitalistiske samfund vi lever i, har jeg brug for nogle penge til mig selv og min familie. Hvis jeg tjente rigtig mange penge, så ville jeg have magt, men ved du hvad? Jeg gav den så gladelig væk igen.

Grænserne... De går lige der, hvor medicinalfirmaerne trådte ind på scenen. Lige siden dengang, har de solgt mirakelvand på flaske. De har lavet ting der virker, og det er enormt smart, at lave medicin, hvis bivirkninger kræver anden medicin, som kræver anden medicin. Det er enormt smart, at med patenter, så kan du tage 1000,- for medicin, som koster 5 kroner at fremstille. At du kan hæve prisen (som lige skete for nogle måneder siden) på anti-depressivt, fordi dine konkurrenter trak deres version ud af markedet. Så hæver du lige prisen mange gange... Det er ikke anstændigt, og det tvinger syge mennesker ud i urimelige udgifter.

Så ja, det kapitalistiske system er ondt, for det handler om penge, ikke om mennesker. Og nej, det er IKKE drivkraften bag udvikling, det er drivkraften bag afvikling!

 • 0
 • 0

Hey Lindy, du må være en spændende menneske med dine synspunkter, men at diskutere med dig kan man ikke. I diskussionen drejer sig om underbyggede argumenter og modargumenter men ikke om følelserne (kun hvis man diskuterer om følelserne). Argumenterne bygges op på beviserne og beviserne på faktaer og på logikken. Jeg har patenteret en del ideer og jeg må indrømme, at penge, karrier og anerkendelse har spillet en rolle i sagerne. Man kan ramme rigtig med følelseren, de er udviklet i evolutionen for at være en slags kompass for os. Men hvad hvis en anden har den modsatte følelse; Hvem har så ret?

Forresten hvis du vil se hvor der snydes mest om vores sundhed, kig i naturmedicinerne og alternative metoder. Det er en ægte milliardforretning hvor i modsatning til medicinindustrien ikke investeres, kun høstes.

 • 0
 • 0

for komplimentet. :-)

Hvilke fakta vil du gerne have? Beviser på, at patenter skader udviklingen? Jeg kan da hurtigt underbygge det, det kræver blot en google-søgning og så er der mange argumenter.

Jeg ved godt, at der findes folk som dig, der gør tingene for disse ting. Jeg vil da også gerne have anerkendelse, men magt behøver jeg ikke, og penge, behøver jeg kun nok af, til at kunne spise og have tag over hovedet, plus en smule ekstra.

Ang. følelser, så er det svært at sige, men det samme kan jo siges om videnskab... Der er også mange undersøgelser, der peger på modsatrettede resultater, og hvem har så ret?

Jeg er ikke i tvivl om, at der snydes med naturmedicinen, men på den anden side, så er al forskning jo baseret på, at man har en teori, og så skal bevise den. F.eks. den historie og ultra-vand (eller hvad det nu hed) her på siden, hvor f.eks. store firmaer har taget dem til sig, uden at kunne forklare dem. Alternative metoder, bliver jo hele tiden anerkendt, f.eks. kiropraktikere, zoneterapeuter, akupunktører osv. Det er blot et spørgsmål om grundig forskning og dokumentation. Så man skal ikke kimse af det.

Man skal ikke være blind på nogle fronter overhovedet... Der snydes, men det betyder ikke, at der ikke er noget om snakken. De ting jeg har nævnt her, har jeg ikke linket til, da de enormt nemt kan bekræftes med enkle google-søgninger, men sig, hvad du vil have dokumentation på, og jeg skal prøve at finde det.

Men jeg vil gerne have, at du dokumentere, at det er patenter der driver udviklingen? ;-)

 • 0
 • 0

Hey Lindy, jeg er bange for at vores diskussion er blevet for personlig. Jeg kender ikke din bagrund hvad du ved om pantenter, hvordan de opstår og om patentrettigheder og på den måde ved jeg heller ikke om vi diskuterer om noget væsentliger eller banaliteter. Så hvis du vil forsætte disskussionen kan du bruge min mail adressel (jawi@meprojekt.dk) men her stopper jeg dialogen.

mvh. Janos

 • 0
 • 0

Patenter og liv, hører bare ikke sammen.

Here we go again... Som du selv skriver længere nede, så er verden ikke så simpel.

Patenter på ting som dette, burde tilhører verden, og så kunne man lade virksomhederne tage patenter på medicinen, i stedet for forskningen. Hvis de så forsker, så kunne man lave ordninger, hvor forskningen blev betalt, ved forskellige gennembrud.

Nu forholder det sig sådan, at det sjældent er det samme firma som udvikler medicinen som udvikler de diagnostiske metoder. Hvordan foreslår du det løses?

Det er klart, at det er mere kompliceret end dette, men i bund og grund, så skal man ikke kunne tjene penge på liv. Staten bør stå for sådanne ting, eller verden, sådan at det ikke er økonomiske spekulationer, der bestemmer hvem der kan reddes, hvornår og til hvilken pris.

Ok, så du foreslår basalt set man helt afskaffer medicin? Dine synspunkter er noble, og det er en sympatisk tanke at overlade alle opfindelser til offentligheden. Uheldigvis forholder det sig sådan, at med mindre der findes et incitament, så sker der intet. Jeg har før udfordret idéen om at lade staten(erne) stå for lægemiddeludviklingen, og gør det gerne igen. For også det er selvfølgelig en flot tanke. Men der er intet som forhindrer staten i at gøre dette allerede. Så hvor er de henne, de banebrydende lægemidler udviklet af staten?

Og så til slut. Jeg synes din overskrift er forfejlet. Det drejer sig ikke om at patentere liv, men om at patentere en metode til beskyttelse af liv. Alternativet ville være, at denne mulighed ikke eksisterede.

 • 0
 • 0

Det lyder umiddelbart godt, men set i lyset af de sager der dukker op om alvorlige bivirkninger og manglende virkning ved eksisterende medicin, så er jeg betænkelig.

Når medicinen tilpasses den enkelte patient, er det nærved umuligt at bevise at den virker og ikke har utilsigtede skader.

Uha, det bliver en travl tråd denne her kan jeg mærke... Så hvordan når du frem til den mildest talt besynderlige konklussion?

Formålet er netop at identificere de patienter hvor medicinen virker! I kontrast til den gængse tilgang hvor erfaringen viser 10-30% ikke responderer. Og jeg kan betro dig, bevisburden for effekt bliver mindst lige så stor som den hele tiden har været.

 • 0
 • 0

Medicinalindustrien giver grund til bekymring.

De fusker med egne undersøgelser, laver statistiske manøvre for at få at tjene penge. De er ikke ude på at hjælpe folk, men på at tjene penge. Det viser alle erfaringer og de bliver ved med at komme, så lad nu være med, at være djævlens advokat.

Alene herhjemme, er det bevist flere gange, at firmaerne fusker så det driver. En enkel hurtig søgning:

http://www.google.dk/search?q=medicinal+fi...

Viser tydeligt, hvor ofte og grelt det står til, og så kan man sagtens søge mere specifikt.

Jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte... Megen til forskruede konklussioner skal man godt nok lede længe efter. Måske du skulle have søgt lidt mere specifikt. Har du rent faktisk selv kigget på dine links? Jeg har ikke selv orket at gå dem alle igennem, men dem jeg har kigget på illustrerer sådan set min pointe meget godt.

Første link er fra Ingeniøren, hvor en journalist forgæves forsøger at få Per Helboe (en yderst kompetent, nu pensioneret assessor ved Lægemiddelstyrelsen) til at skifte standpunkt. Der var kort og godt ikke noget at komme efter.

Andet link er om en fupvirksomhed, som slår plat på menneskers sygdomme. Den har intet med medicinalindustrien at gøre.

Længere nede så jeg et blokindlæg fra en eller anden tilfældig. Det kan jeg altså ikke tillægge særlig stor værdi...

Så giv os først nogle relevante link, i stedet for sensationspressen.

Der findes brådne kar, det gør der inden for alle industrier. Det er synd det skal skabe et dårligt ry for alle hæderlige firmaer indenfor branchen.

Så hvorfor er det, at vi skal støtte dem med forskningsmidler, og så lade dem blive ved med at fuske og tilmed så patentere det fusk de har lavet, så andre ikke kan rette op på fejl og mangler? Det forsinker alles helbred, når andre firmaer skal vente 20 år eller mere, før de kan forbedre medicinen.

Her tror jeg du har fået noget galt i halsen. Der er eksempler på bevilginger fra det offentlige (mest kendte eksempel er nok udviklingen af vacciner uder svine infuenzaen. Grunden er igen simpel. Inden andre end industrien ville være hurtige nok til at udvikle disse vacciner), men det er snarere undtagelsen end reglen.

De fleste medicinalfirmaer er 100% selvfinancerede.

Og så må du meget gerne beskrive i flere detaljer hvilke fejl og mangler der skal rettes op? Og hvad mener du specifikt med at man må vente 20 år med forbedringer? Denne del vil jeg også gerne udfordre. Hvis du mener generiske lægemidler, er disse ganske rigtigt billigere end originalerne, men aldrig bedre. De er der iøvrigt kun fordi originalproducenterne udviklede medicinen i første instans...

 • 0
 • 0

I diskussionens lys kan rejste hos mig også et spørgsmål

Hvorfor har patenterne kun 20 år udløbstid, mens man skal betale i hele perioden for oppretholdelsen

og ophavsretten har en periode af 50 år (man kæmper for at forlænge) og hvor efter man har skabt noget skovler penge ind uden at røre sig?

Janos, det er en rigtigt god pointe! De færreste gør sig klart, at det tager 8-10 år at udvikle et nyt lægemiddel, nogle gange endnu længere. Omkostningen for denne proces stiger stadig, og ligger i dag mellem 1 og 5 mia. kroner. Samtidig skal salget af et lægemiddel også dække udgifterne for fejlslagne udviklingsprogrammer (og dem er der mange af).

Så forargelsen over at lægemidler er så dyre er forfejlede. Det er ikke produktionsomkostningerne men udviklingsomkostningerne som koster.

 • 0
 • 0

Godt forsøgt Thomas... :-)

En meget nem konklussion for at slippe for yderligere diskussion. Vi kan sagtens stoppe debatten her, vi bliver ikke enige alligevel.

Jeg måtte slå definitionen af 'Troll' op for at være sikker på meningen. Efter at have gjort dette vil jeg argumentere mærkatet passer mindst lige så godt på dig.

Eneste grund til jeg reagerer på denne tråd er, at jeg ser en masse faktuelle fejl og fejlslutninger som jeg ikke kan lade stå uimodsagt tilbage.

 • 0
 • 0

Hey Thomas, det kan du se at det er håbløs at diskutere med folk som i forvejen beslutter sig at koble hjernen ud.

mvh Janos

 • 0
 • 0

Hej Janos

Ja, kunne se du nåede frem til samme konklusion tidligere i tråden, og jeg er tilbøjlig til at give dig ret.

 • 0
 • 0

Engang havde jeg en ide om at jo flere penge, jo mere lykke. Desværre læste jeg om en undersøgelse (ref. mangler, beklager), der viste, at lottomillionære var lykkeligere i de første 3 måneder efter den store gevinst, derefter faldt lykkeniveauet tilbage til, hvad det var, før de vandt.

Det fik mig til at overveje min ambition med livet. Er det penge, jeg går efter eller er der mere og vigtigere "projekter", jeg vil bruge dette liv på. Ja, det koster at spise, det koster at bruge nettet, men hvis ens ypperste behov i langt højere grad er immaterielle (familie, venner, kolleger, viden(skab)), så kan jeg klare mig for en relativ lille sum. Det førte mig fra handelsskolen og over til medicinstudiet.

Mit mål er at blive læge og hjerneforsker, at komme til at gøre andres liv bedre og sygdomsfrit og ved siden af også være en del forskerne, der hastigt udvider vores viden om det nok mest komplekse system, vi kender til, ikke fordi der er store penge i det, det er der sikkert, men ikke sammenlignet med andre brancher ( fx finans), men fordi det giver mig en følelse af mening med livet, menneskelige relationer og forøge viden vha. videnskablig metode.

Kort sagt; penge er ikke alt og det er et problem for en verden, hvor vi heldigvis ikke skal kæmpe og arbejde os til døde for ikke at gå sultne i seng, og hvad nu hvis flere og flere finder ud af, at det er bedre og rarere at samarbejde end at konkurrere, hvordan står det så til med systemet?

Vil udviklingen gå langsommere? Men kan det opvejes af, at antallet af skandaler vil mindskes, når profit ikke er det endelige mål? Vil vi se en udvikling, som er mindre stejl og så til gengæld ikke har alle de stejle nedadgående kurver, som det kapitalistiske paradigme fordrer og vil det måske ikke øge velfærden/lykken i sidste ende?

Vi har svært ved at ændre vores gener, det samme gælder heldigvis ikke for vores kultur. Så at sige, at konkurrence altid har været og vil i fremtiden være en væsentlig del af det at være menneske holder ikke, da aldrig har velstanden været større og menneskets tid til at reflektere været så overflodig. Måske er det tid til at tænke nyt?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten