Patentbunken: Et fremsynet alternativ til bly

Stramme regler og ny lovgivning har det med at sætte skub i udviklingen af helt nye produkter. Sådan var det også, da Poul-Ernst Meier fik ideen til en miljøvenlig erstatning for det bly, som i århundreder har været benyttet som inddækningsmateriale til tage.

Det var i 1999 i daværende miljøminister Svend Aukens (S) storhedstid, og et politisk flertal vedtog et lovindgreb mod bly til blandt andet disse anvendelser.

Formålet var at hindre udvaskning af blyforbindelser og nedsivning af dem til grundvandet. Udfasningen af blyet skulle strække sig over nogle år, men lovgivningsinitiativet i sig selv fik fabrikanter og grossister til at efterspørge nye løsninger:

»Teknologisk Partnerskab i Århus sendte en forespørgsel ud om det, og den reflekterede jeg på. De havde fået henvendelser fra blandt andre ventilationsvirksomheden Exhausto, som gerne ville have indkørt et erstatningsmateriale for blyet,« fortæller Poul-Ernst Meier, som senere fik succes med sit forslag til et erstatningsmateriale for bly.

»Blyinddækning havde jeg selv arbejdet med på mit sommerhus og konstateret, at det var besværligt at opnå et godt resultat. Så jeg var meget motiveret for at finde en bedre løsning.«

Hans tilgang til emnet var også begunstiget af hans erfaring med lim og fugemasse hos Brüel og Kjær A/S, som blandt andet brugte hans viden i forbindelse med deres transducerproduktion. Efter årene hos Brüel og Kjær har Meier som selvstændig løst en række limtekniske opgaver for andre virksomheder.

Hans blyerstatningsmateriale, som hedder Perform, er et kompositmateriale, der er bygget op omkring et fintmasket og udglødet strækmetalgitter af aluminium.

Strækmetalgitteret bliver under processen indstøbt i og valset sammen med en MS-polymermasse. Efter hærdning udskæres pladerne i størrelser, der er bestemt af den pågældende anvendelse. MS-polymeren giver kompositmaterialet unikke egenskaber.

For eksempel kan de færdige plader for de nyeste typers vedkommende strækkes op til 40 procent i alle retninger. Det skyldes polymerens store plasticitet og store vedhæftning til aluminiumsgitteret.

Faktisk er adhæsionen større end kohæsionen. Dette er netop et grundlæggende egenskab ved produktet, og den stærke vedhæftning er da også kernen i Meiers patent.

»Det var vigtigt for mig fra starten af at tænke arbejdsmiljøet ind i produktet. Så udover at MS-polymeren er det mest UV-bestandige blandt de fuge- og klæbemasser, som jeg har kendskab til, så har det heller ingen mærkningspligtige indholdsstoffer, og det indeholder ikke phtalater,« siger Poul-Ernst Meier.

Danmark et foregangsland

Produktet er patentbeskyttet i en række europæiske lande (med patentnummeret EP 1358067 B1). Det er også patentbeskyttet i blandt andet USA, Japan og Australien.

Det er fortsat Poul-Ernst Meier, der har patentrettighederne, men det er virksomheden Robert og Kjær ApS i Juelsminde, der har licens på at fremstille produktet. Virksomheden blev startet med produktion og salg af Perform for øje i 2002. Tidspunktet var passende, eftersom Miljøstyrelsens forbud mod bly til tagdækning i nybyggeri trådte i kraft 1. december 2002.

Netop den skrappe danske miljølovgivning, som ud over at have fremtvunget et innovativt spændende produkt som Perform, har også bidraget, at produktet lettere har fået fodfæste på udenlandske markeder.

Danmark er det første land i verden, der har indført et blyforbud vedrørende tagdækningsmaterialer. I en tid, hvor miljøhensyn bliver stadig mere påtrængende, skeler de andre lande til, hvad Danmark gør. Vi er med andre ord i en førerposition og altså de første, der har et miljømæssigt bæredygtigt alternativ til blyet. Færdigudviklet og gennemprøvet.

»Jeg vil anslå, at vi med dette produkt har en markedsandel på omkring 85 procent af det alternative danske taginddækningsmarked,« siger Jesper Quist, der er salgschef hos Robert og Kjær, og tilføjer, at blyprisen er tredoblet på få år, så alternativet i dag blot er 30-35 procent dyrere end bly.