Partikelosen i byerne stammer hovedsageligt fra skibe og udland

Gå en tur ned ad H.C. Andersens Boulevard i København eller Søndre Ringgade i Århus og tag en dyb indånding.

Omkring to tredjedele af den forurening, du indånder, kommer faktisk ikke fra de larmende biler ved siden af dig. De kommer helt andre steder fra - fra internationale skibe og andre lande.

Det viser nye tal fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet.

»Det meste forurening omkring os kommer fra kilder uden for landets grænser, og kun en omkring tredjedel af forureningen i byerne kommer fra bilerne og skorstene her. Resten driver ind til os fra udlandet og fra skibene,« siger seniorforsker på Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, Jørgen Brandt, til Ingeniøren fra en konference i Istanbul.

Beregningerne er et led i en større kortlægning af de reelle omkostninger ved den luftforurening, vi dagligt bliver udsat for, som 20 danske forskere er i gang med.

Tallene viser også, at man ikke slipper for forurening ved at tage en tur på landet og sandsynligvis heller ikke til havs for den sags skyld, hvor der dog af praktiske årsager ikke bliver målt. På landet kan man dog sige, at forureningen kun er omkring en tredjedel mindre end hvad den er i byerne, siger Jørgen Brandt.

Til gengæld er forureningen på landet forskellig fra den i byerne.

På landet er der nemlig mere ozon end i byerne, bl.a. fordi bilerne i byerne giver en højere koncentration af NO og den 'spiser' ozonen i byerne via kemisk omdannelse. Tilgengæld bliver der dannet NO2 som også er skadelig, fortæller Jørgen Brandt.

Kvælstofdioxid og ozon er meget reaktiv kemisk og påvirker slimhinder i luftvejene hvilket kan være stærkt generende - ikke mindst hos astmatikere og pollenallergikere.

Når det er sagt, mener Jørgen Brandt dog stadig, at bekæmpelse af luftforurening generelt er en stor succeshistorie.

»Det er lykkes at nedsætte svovlindholdet i diesel meget og fjerne bly og benzen fra benzin. Desuden har de fleste biler katalysator. En bil i dag forurener således 2-300 gange mindre end for 20-30 år siden,« siger Jørgen Brandt.

Derudover mener han, at man faktisk generelt er ved at få styr på kraftværkerne, men at det kniber med emissionerne fra skibene, som Ingeniøren har skrevet om mange gange tidligere.

»Skibene er politisk sværere at gøre noget ved, fordi de er registreret i andre lande. Men man bør gøre noget ved det og få en international politisk aftale i stand,« mener Jørgen Brandt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er rart for en gangs skyld igen at læse noget om den forurening, der er reelt skadelig for mennesker.

Jeg var ikke klar over at det er en så kraftig forbedring af bilers udstødning der er sket de sidste tredive år. Hvis politikerne kunne snakke lidt mindre om CO2, så kunne man måske også få noget gjort ved skibene.

 • 0
 • 0

Det er ikke til at komme udenom, at brændeovnene forurener mere med partikler end trafikken - og at disse partikler er farligere end dem fra Dieselosen, inklusive skibene. Dette er blevet påvist af sundhedsforskeren prof. Steffen Loft, der netop har offentliggjort følgende i MUTATION RESEARCH vedrørende Wood Smoke Particulate Matter (WSPM): "In conclusion, WSPM generated more DNA damage than traffic-generated PM per unit mass in human cell lines, possibly due to the high level of polycyclic aromatic hydrocarbons in WSPM. This suggests that exposure to WSPM might be more hazardous than PM collected from vehicle exhaust with respect to development of lung cancer." Det har været kendt i flere år, at brændeovnsrøg ikke kun består af partikler, men også indeholder kræftfremkaldende PAH, som Loft nævner. Og i øvrigt dioxin, der aktiverer andre kræftfremkaldende stoffers virkning. En skøn cocktail.- Miljøstyrelsen har travlt med at bortforklare dette bl.a. ved at fordele hele partikelmængden fra brændeovne på hele landarealet i Danmark for så at nedbringe den gennemsnitlige udsættelse af befolkningen. Vupti! Til top | | + 0

 • 0
 • 0

Man har ikke fjernet bly fra benzin, men undladt at tilsætte bly, der er en væsentlig forskel. Og det gjorde ikke engang ondt, forskellen lå/ligger kun i at der anvendes udstødsventiler, og udstødsventilringe af en lidt bedre kvalitet, eks. en såkaldt panserventil, hvilket har været kendt i mange årtier, før indførelsen. Ozon har i mange år været anset som helbredende på folk med lungeproblemer-- ku de kloge ta sig sammen og blive enige om hvad der er godt og skidt inden Smeden blir hængt fordi der kun er en bager i byen eller hwa? Efter overskriften at dømme er der nu ikke frisk luft på landet--- eller måske mere friskt på landet da: "al os fra verdens skibsfart lander sammen med forurening fra udlandet i danske storbyer" DET VAR DOG BESYNDELIGT ! -- hvor er vi heldige -- det er næsten kun de andres skyld.-- Iøvrigt er det ganske vist, som Rolf skriver, brændeovne sviner sindsygt meget-- fy.

 • 0
 • 0

Ja, hvad med brændeovnene ? Nu havde Det Økologiske Råd ellers næsten fået os til at tro på det var deres skyld alt sammen, selv i København, hvor der mindst går 100 biler på hver brændeovn. Det er dog pokkers ubekvent med med sådan nogle undersøgelser, der viser noget som helst andet.

 • 0
 • 0

Ozon har i mange år været anset som helbredende på folk med lungeproblemer

Tvertom, jeg citerer Ozon er et meget giftigt stof, der er ødelæggende for planters vækst - og for menneskers luftveje og lunger.

http://www.noah.dk/forlag/Data_Returns/pro...

Første generation laserprintere, udledte så meget ozon i kontorlandskaberne at der kom en hel industri af kulfiltre, argumentet var at ozon virker som organisk opløsningsmiddel på hjernen, det affedter og giver hjerneskader.

Så vidt jeg husker er der også maskiner med den egenskab at det får partiklerne i luften til at klumpe sammen og falde ned på gulvet, men partikkelfri luft, som til gengæld indeholder ozon er jo at erstatte noget slemt, med noget endnu værre.

Ozon i vores luftlag er skadeligt her, og kan ikke overleve turen til stratosfæren, kun ozon opstået ved vandrette lyn i den højtliggende luftmasse kan overleve turen og dermed øge tykkelsen af ozonlaget.

Skal man lege med oliefyr, så skal man have en uddannelse, men der er ingen krav om indsigt hvis der skal fyres i brændeovn, og hvis affaldet betales pr kilo, så kan vægten reduceres ved en tur gennem brændeovnen, der er så rent ude på landet.

 • 0
 • 0

Ja det kan det være, --- da vand er sundt, navnligt rent drikkevand, (fri for pesticiderester, roundup, og andre lyksaligheder) --- vand er livsfarligt- du kan drukne i en kop vand, selv den sunde økologiske af slagsen. Farligheden af et stof, en handling, -- eller ikke at indtage et stof etc. er vel relativ, i forhold til så meget andet!!

--Hvad der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere--, måske indtil den dag -- du dør af det.
Der vil således altid være en hel masse at hidse sig op over, hvis det nu er DET der er meningen med denne sensations-annonce.

-Wræææ pas på: er du ikke død inden dagen er omme, - ja så er sandsynligheden for at du så dør næste dag større wauuuuee---- og ka man så ta`noget for DET ?

 • 0
 • 0

Vi har hørt det før: forureningen kommer fra mest udlandet og fra skibene. Det er ikke os, danskerne, der er skyld i det. Lyder næsten som noget Dansk Folkeparti kuunne finde på at sige. Udsagnet må glæde FDM og enhver (?) bilist: endelig får vi syndsforladelse for en betydelig del af foruneningen. Vel forurener skibene i kystområderne, men der er også store dele af landet, hvor der ingen skibstrafik er, og hvad mon der er årsag til forureningen her?

Muligheden for at gøre noget ved forureningen fra skibstrafikken afskrives på forhånd, thi de er jo registreret i andre lande. Gælder det også færgerne i Helsingør, Rødby, Ebeltoft, Frederikshavn?

Brandt glemmer rent, at nogle store danske rederier faktisk gør noget ved problemet - i Californien, thi her stilles der krav om renere skibsfart. For de skibe, der sejler i danske farvande og/eller anløber danske havne, er der stadig langt igen. Først i 2016 skal fx. NO´xerne for alvor være reduceret - mere end 20 år efter at Sverige og Norge stillede lign. krav. Vel kommer der meget skidt til os fra fx. Kanal-egnene, men mon ikke det svarer til de mængder vi selv sender til Norge og Sverige, der i årevis har klaget over de store mængder ammoniak, der stammer fra dansk landbrug og trafik, og som er et massivt problem i de sydlige dele af Sverige og Norge. Så vi har her til lands ingen som helst grund til at pege fingre ad skibsfarten og "udlandet". Vi kan godt selv. Rigtig godt endda.

 • 0
 • 0

Hvad menes der med en tredjedel af partikelforureningen? En tredjedel af massen vil jeg tro. Men mange små partikler er meget farligere end få store, da de små traenger laengere ned i lungerne . Så bilerne udgoer en langt stoerre del af det helbredsmaessige problem.

 • 0
 • 0

Jeg var ikke klar over at det er en så kraftig forbedring af bilers udstødning der er sket de sidste tredive år.

Forbedring? Vi er gået fra en bilpark som har kørt på benzin (der næsten ikke udleder partikler, som de her omtalte), til en som kører på diesel og som har en væsentlig højere udledning af nævnte partikler. Men det glemmer de fleste praktisk nok i forbifarten, for de kører selv diesel og brugte ikke de ekstra penge på et partikelfilter.

Det kunne faktisk være interessant hvis dem som deltager i tråden skriver om de har en dieselbil og om den er med filter...

Vh Troels

 • 0
 • 0

Til Troels Ingen bil - klarer mig fint med cykel + bus og tog, men derfor må jeg vel godt blande mig debatten?

 • 0
 • 0

men derfor må jeg vel godt blande mig debatten?

Ja, hvorfor skulle du ikke måtte det? Det syntes jeg ikke at jeg på noget måde har forsøgt at gøre mig til herre over.

Som selv har en benzin bil.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Egentlig viser de nyeste tal fra DMU i Aarhus vel bare flere facetter af luftforureningen.

Essensen i artiklen var at international skibsfart og partikler tilført fra andre lande er i søgelyset, da de tilsyneladende har større betydning end først antaget. Løsningsforslagene i kommentarerne er ret interessante:

De nationale kilder tillægges en udokumenteret betydning. Løsningsforslag - forbyd brændeovne.

Den sagesløse Steffen Loft, som forsker i molekylær epidemiologi og oxidativ Dna-skader, trækkes nu ufrivilligt ind i debatten. Løsningsforslag - forbyd brændeovne.

Ozon har pludselig en helbredende effekt. Desværre bevirkede det at smeden blev hængt i stedet for bageren. Løsningsforslag - forbyd brændeovne.

Andelen af dieselbiler er gået frem, hvilket har øget partikelforureningen. Løsningsforslag - forbyd brændeovne.

Sig mig engang - der det en ny disciplin på ingeniørstudiet, eller er det medfødt tunnelsyn? ;-)

 • 0
 • 0

Egentlig viser de nyeste tal fra DMU i Aarhus vel bare flere facetter af luftforureningen.

Essensen i artiklen var at international skibsfart og partikler tilført fra andre lande er i søgelyset, da de tilsyneladende har større betydning end først antaget. Løsningsforslagene i kommentarerne er ret interessante:

De nationale kilder tillægges en udokumenteret betydning. Løsningsforslag - forbyd brændeovne.

Den sagesløse Steffen Loft, som forsker i molekylær epidemiologi og oxidativ Dna-skader, trækkes nu ufrivilligt ind i debatten. Løsningsforslag - forbyd brændeovne.

Ozon har pludselig en helbredende effekt. Desværre bevirkede det at smeden blev hængt i stedet for bageren. Løsningsforslag - forbyd brændeovne.

Andelen af dieselbiler er gået frem, hvilket har øget partikelforureningen. Løsningsforslag - forbyd brændeovne.

Sig mig engang - der det en ny disciplin på ingeniørstudiet, eller er det medfødt tunnelsyn? ;-)

Tak for den kommentar, jeg trængte til at en anden gjorde opmærksom på den fetish eller forkærlighed for at give brændeovne skylden for al ondskab der hersker.

 • 0
 • 0

Tak for den kommentar, jeg trængte til at en anden gjorde opmærksom på den fetish eller forkærlighed for at give brændeovne skylden for al ondskab der hersker.

Hørt!

Vh Troels

 • 0
 • 0

Nej, ingen skal røre ved min hyggelige brændeovn, jeg kører ikke diesel!

Jeg kører dieselbil uden partikelfilter, men jeg har netop fået en svanemærket brændeovn sat op til erstatning for min 10 år gl. ovn. Så nu går det lige op!

 • 0
 • 0

Jeg sidder og undrer mig over, at ingen sætter spørgsmålstegn ved brændstoffet, men kun den teknik det bliver omsat af.

Heavy fuel olie, som hovedsagelig anvendes i skibstraffikken, indeholder betydeligt støre mængder skidt og møj end den diesel vi hælder på bilerne. Udokumenteret mener jeg at have hørt for nyligt, at forskellen er mange tusinde gange pr. energienhed for de værste stoffer.

"Hvad med brændeovne" spørger Rolf retorisk. Brændeovne forurener overhovedet ikke Rolf !!! Det gør dieselbiler heller ikke, eller containerskibe ! Først når der brændes noget af for at opnå en effekt opstår der forurening. Hvad der brændes af er bestemt ikke uden betydning. Petrokoks, som nogen anvender i brændeovne, er værre end heavy fuel olie, men siger det noget som helst om brændeovnen ? Nej vel ???

Iøvrigt Rolf ! Hvad du mener Steffen Loft siger og mener, tror jeg pr. definition ikke på, for du tidligere godt og grundigt vist, at du læser hans ord som en vis herre læser bibelen. Bring links til originalteksten hvis du vil have vi skal tillægge det nogen som helst betydning.

 • 0
 • 0

Det var da en besynderlig argumentation. Ligesom en brændeovn ikke forurener, før der kommer brændstof i og tændt op - ligeså luftforurener brændstoffer ikke før de bliver antændt i fyret.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten