Paller og kasser importerer skadedyr

Illustration: Simon Hinkley & Ken Walker, Museum Victoria (CC BY 3.0 AU)

For to uger siden modtog en virksomhed i Midtjylland store motorer fra en kinesisk leverandør. Motorerne blev leveret på træpaller, som tilsyneladende var behandlet efter alle lovens forskrifter.

Men da det pludselig vrimlede ud af pallerne med hvad virksomheden beskrev som 'sorte biller med strithorn', stod det klart, at pallerne ikke var korrekt varmebehandlet eller gasset. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Landbrugsstyrelsen.

Japanske fyrrebukke blev den 20. juni fundet i paller med motorer importeret fra Kina. Pallerne er nu destrueret Illustration: Landbrugsstyrelsen

Billerne viste sig at være af arten japansk fyrrebuk, som kan volde stor skade på fyrreskove. Og det er langtfra det eneste tilfælde, hvor skadedyr bliver importeret med træ-emballage, selv om emballagen burde være varmebehandlet.

»Det er ikke første gang i år, at vi finder skadedyr i mærket træemballage her i Danmark, og vi kan se, at der er et stort problem på EU-plan med træemballage, der ikke lever op til reglerne. Derfor opfordrer vi alle importører, speditører og andre, der håndterer paller og trækasser fra tredjelande, til at være ekstra opmærksomme på spor efter skadegørere. Også selvom mærkningen ser rigtig ud,« siger Kristine Riskær, enhedschef i Landbrugsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Kan lægge skove øde

I tilfældet med den japanske fyrrebuk er risikoen, at billen medbringer endnu en blind passager, forklarer Kristine Riskær videre:

»Den japanske fyrrebuk kan bære nogle meget skadelige små rundorme med sig – fyrrevednematoder – som kan lægge områder af fyrreskove øde, hvis de får lov. Heldigvis fik vi med det samme isoleret billerne og destrueret pallerne takket være den hurtige reaktion og et godt samarbejde med importøren.«

Billen er på grund af den risiko betegnet som en såkaldt karantæneskadegører, der skal udryddes på stedet, hvis den opdages i Danmark eller et andet EU-land. Japanske fyrrebukke findes naturligt i store dele af Asien, men ikke i Europa.

Det er for at undgå tilfælde som dette, at træemballage skal behandles inden eksport. Til trods for kravet og den medfølgende såkaldte ISPM15-mærkning, konstaterede man i EU-landene 3.770 tilfælde af emballage, der ikke levede op til kravet alene i 2016.