Pæle til britisk vindmøllefarm testes i Femern Bælts hårde moræneler

Norske Statoil og Statkraft, der skal anlægge den britiske havmøllepark Dudgeon Offshore Windfarm, er gået i samarbejde med Femern A/S om at finde en løsning på, hvordan de skal anlægge havmølleparken i det hårde moræneler ud for den britiske østkyst.

For at undgå problemer under arbejdet med at anlægge vindmølleparken ude på havet har Norges Geotekniske Institutt, NGI, netop rammet pæle ned med forskellig form for tilspidsning på en grund i Rødbyhavn. Her består undergrunden nemlig af samme slags moræneler, som den kommende Femern Bælt-tunnel skal anbringes i.

»Udfordringen på Dudgeon er en nogle steder meget hård havbund af moræneler. Derfor skal vi for Statoil udvikle rammesko til havvindmøllepælene. Rammesko er en speciel anordning på spidsen af pælen, der gør den lettere at installere,« siger Rasmus Tofte Klinkvort, projektleder i NGI.

NGI gennemfører i disse dage forsøg med nedramning på Femerns areal i Rødbyhavn med henblik på anlæg af havvindmøllefarmen i Storbritannien. (Foto: Femern A/S) Illustration: Femern A/S

Konkret går NGI's forsøg i Rødbyhavn ud på at ramme seks forskellige pæle med forskellige udformninger af rammesko ned i jorden for at undersøge rammeskoenes effekt. Under selve nedramningen målte geoteknikerne de kræfter, der skal bruges for at drive pælene de 7,5 meter ned. Derefter skal pælene belastes på tværs for at se, om tilspidsningen får konsekvenser for pælenes evne til at modstå kræfterne fra vind og bølger.

»Formålet er at bruge så lidt kraft som muligt for at få pælene ned i jorden. Og det er vigtigt at teste, hvad der sker ved tværbelastning, fordi havvindmøller selvfølgelig helst skal blive stående, selvom de bliver belastet på tværs af vind og bølger,« siger Rasmus Tofte Klinkvort.

»NGI har lavet en række geotekniske undersøgelser for Femern A/S i forhold til det undersøiske felt. Derfor vidste de, at vi rådede over arealer med moræneler. Derfor kontaktede de os for at få lov til at udføre forsøg med at ramme pæle i jorden. Det har de fået lov til, mod at Femern A/S får alle resultater til internt brug. Og at de ikke må bruge nogen af de entreprenører og aktører, som er prækvalificerede til tunnelprojektet til opgaven, for at sikre mod forskelsbehandling af de prækvalificerede konsortier,« forklarer Jens Kammer, geoteknisk chef i Femern A/S.

Selve nedramningen sluttede inden påske. Nu skal et team på 20 geoteknikere vurdere resultaterne.

Illustration: Grafik: Sund & Bælt