På Siemens' generatorfabrik er al produktion i størrelse XXL

Illustration: Siemens

Det ligner en scene fra en science fiction-film. Fire personer med store gasmasker for ansigterne står rundt om et hul i fabriksgulvet, hvor en loftskran i sværvægtsklassen er i gang med at trække et tonstungt rundt emne, en stator, op fra dybet.

Statoren er vel på størrelse med et gammeldags møllehjul og har været en tur i et 100 grader varmt resinbad, hvor den er blevet hærdet med flydende epoxy. Det sker som et led i den såkaldte VPI-proces (Vakuum Pressure Impregnation), hvor epoxybelægningen anvendes til at hærde isoleringen og styrke de mekaniske egenskaber.

Statoren kommer frisk fra den tilstødende viklingshal, vi er stadig i de indledende faser af produktionen. Senere hen, når statoren er sat sammen med sin rotor og blevet til en færdig elektrisk motor, vil den veje i omegnen af 30 ton, fortæller rundviser Matthias Angert.

Det er store størrelser, man gør sig i her på Siemens’ fabrik i Siemensstadt i Spandau i det tidligere Vestberlin.

Der fremstilles både asynkrone motorer og synkronmotorer på fabrikken. Anvendelsesområderne spænder vidt – fra pumper og kompressorer til generatorer og dampturbiner inden for energi, offshore, marine, minedrift og metalindustrien. Illustration: Siemens

Dynamowerk Berlin har fabrikken heddet siden 1906, men vi er så langt fra cykeldynamolygter, som man kan komme. Snarere refererer navnet til de tidligste generationer af elektriske generatorer, som blev opfundet i sidste halvdel af det 19. århundrede, bl.a. af Siemens-grundlægger Werner von Siemens selv.

Små styktal

Siden begyndelsen har fabrikken produceret elektromotorer i den helt tunge klasse. Blandt andet verdens dengang største dampturbine med 60.000 kW turbo i 1935.

I dag produceres der motorer med en ydelse på op omkring 100 MW og 25.000 omdrejninger i minuttet. De lynhurtige motorer bruges især i kompressorer i gas- og olieindustrien, enten på rørledninger eller i LNG-anlæg, men også vandkraftværker, atomkraftværker samt mineindustrien er aftagere af de store motorer.

På grund af størrelsen og de miljøer, motorerne anvendes i, er vi nede i de helt små styktal med 1-2 emner pr. ordre. Som hovedregel ruller der godt 200 motorer ud fra fabrikken om året, og hver ordre er typisk mellem halvandet og to år undervejs fra bestilling til færdigt emne.

Dynamowerk har såvel udvikling som produktion, dog er det primært en samlefabrik. Rotorerne kommer færdige fra en Siemens-fabrik i Tjekkiet, og sådan noget som svejsning er der eksempelvis intet af.

Processen begynder med statorvikling, dernæst montage af henholdsvis stator og rotor – herunder førnævnte vakuumimprægnering – dernæst afbalancering af rotorer og til sidst slutmontage.

Alt ved fabrikken er størrelse XXL. Hvor loftskranen over førnævnte epoxybad kan løfte 35 ton, kan dens slægtninge i montage- og testhallen klare 250 ton. Fræse­maskinerne kan håndtere emner på op til 11 meter i diameter. Og testbænkene bruger et af Europas største køleanlæg på 5 MW.

Afbalanceringsanlægget er et kæmpe kammer, nærmest en bunker bygget ned i gulvet. Det blev opført i 2006-7 og giver mulighed for at afbalancere rotorer på op til 9 meter i længden og med en vægt på 32 ton, eksempelvis rotorer med svinghjul til atomreaktorer.

Afmonteres efter slutmontage

Inden en motor forlader fabrikken, testes den grundigt. Til det formål råder fabrikken over 14 testbænke fordelt på 5.300 kvadratmeter og bemandet af 36 ansatte. Normalt klarer man sig med ‘partial load’ af den enkelte motor – det vil sige test med lave strømværdier, som herefter fremskrives matematisk – men i enkelte tilfælde har man kørt fuldskalatest med nominelt strømforbrug på eksempelvis en 65 MW-motor.

»Med i gennemsnit én produceret motor pr. arbejdsdag siger det noget om, hvor vigtigt det er at teste de her motorer,« forklarer Matthias Angert.

Afhængigt af ordren og trafikale forhold enten sejles de færdige motorer til Hamborg eller køres på lastbil til kunden. Nogle af motorerne er så store, at de efter slutmontage bliver afmonteret igen, så rotor og stator kan blive transporteret hver for sig.

Tommestokke og smøger

På tærsklen til det, som mange kalder den digitale industrielle revolution – tyskerne selv har døbt begrebet Industri 4.0 – føles Dynamowerk befriende analog.

Det er en old-school fabrik i rødbrune mursten og med buede sprossevinduer. I et hjørne i den ene hal kan produktionsmedarbejderne stadig stå og ryge smøger uden at blive smidt hverken udenfor eller hen i det nærmeste rygerum. Ved flere af arbejdsstationerne ligger handsker og hammere, og ved rotormontagestationen står medarbejderen med gammeldags boremaskine og tommestok i hånden.

Netop på grund af de lave styktal er det manuel arbejdskraft, ikke automation, der er hjertet i produktionen. Et af de få eksempler på reel automation er således et automatisk anlæg til at tape viklinger på statoren.

Der er nogle forskelle i design og indkapsling, men elektriske motorer er grundlæggende de samme i forhold til effektivitet og kapacitet.Matthias Angert, rundviser, Dynamowerk Berlin

»Det her anlæg er nok den højeste grad af automation, I vil se på den her fabrik,« bemærker Matthias Angert tørt, inden han fremviser en fire meter bred 23,8 MW synkronmotor til vandkøling i den kemiske industri, som er ved at blive færdigviklet.

Allerede på dette tidlige tidspunkt i produktionsprocessen har motoren været godt et år undervejs.

Ingen revolutioner

Selv om der er blevet udviklet motorer på Dynamowerk i over 100 år, er fremstillingsprocessen grundlæggende den samme, fortæller Matthias Angert, som ikke forventer nogen revolutioner af hverken ydeevne eller effektivitet i den nære fremtid:

»Der er nogle forskelle i design og indkapsling, men elektriske motorer er grundlæggende de samme i forhold til effektivitet og kapacitet.«

Dér, hvor der kan gøres fremskridt, fortæller han efter rundvisningen, er på områder som bedre ledende materialer til højtemperatur-emner og specialsmedede rotorer til ultrahurtige motorer med over 15.000 omdrejninger i minuttet.

Emner : Motorer