Ozonlag svækkes over Jordens mest befolkede områder

Illustration: studio023, BigStock

Ozonlaget bliver tyndere i de områder, hvor der bor flest mennesker, viser ny international forskning.

Det betyder, at folk tættere på ækvator bliver udsat for kraftigere UV-stråling, og forskerne er ikke helt sikre på hvorfor, skriver The Guardian.

I slutningen af januar kunne anden forskning ellers fortælle, at ozonhullet var ved at lukke sig.

Læs også: Ozonhullet er langsomt, men sikkert ved at lukke sig

Ozonhullet (blåt område) har størst udbredelse i september, når forårssolen er kommet frem. Her ses udbredelsen hvert år 25. september. Når størrelsen varierer fra år til år, skyldes det, at temperaturen i stratosfæren har stor betydning for processerne, hvor frit klor dannes ved nedbrydning af CFC og derefter virker som katalysator for omdannelse af O₃ (ozon) til O₂ (almindelige iltmolekyler). Illustration: Copernicus-programmet

De to forskningsprojekter kan lyde modstridende, men det er de faktisk ikke - og det kræver måske en kort forklaring:

Er global opvarmning skurken?

Ozon bliver nemlig dannet i den tropiske atmosfære og bliver derfra fordelt af Jordens vinde.

Som nævnt er forskerne ikke sikre på, hvad der gradvist skruer op for vindene, men et oplagt bud er global opvarmning.

Når vindene bliver kraftigere, fører de mere ozon til polerne, hvor det så er med til at lukke ozonhullet. I den øvre stratosfære stiger ozonniveauet derfor, men det modsatte gør sig gældende i den nedre stratosfære.

Overordnet set betyder det, at der hverken er over- eller underskud i ozonbalancen, men det ændrer altså, hvor ozonen faktisk er.

»Fundet af faldende ozon ved lav højde er overraskende, da vore bedste atmofæriske modeller ikke har forudset denne effekt,« forklarer William Ball, forsker i atmosfære ved universitetet ETH Zürich, hvor han ledte forskningsprojektet, til The Guardian.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Betyder det, at der altid har været et eller flere huller rundt omkring på kloden, og at de flytter sig rundt som vinden blæser?

Betyder det at hullet/hullerne bliver mindre, at der udledes mindre ozon-nedbrydende stoffer, eller skyldes det at man bare aldrig har målt på hele kloden samtidig?

"Overordnet set betyder det, at der hverken er over- eller underskud i ozonbalancen, men det ændrer altså, hvor ozonen faktisk er." Hmm, er dette et oplæg til, at nogen pønser på at få lov til at udlede mere af de skadelige stoffer? Eller er teorien om at stofferne nedbryder ozon også noget som "overrasker" forskerne?

Eller er det bare nogle meget ringe forskere som forsker i miljø ud fra en bestemt dagsorden, og ikke ud fra en strengt teknisk/faglig vinkel?

Ja, jeg undrer mig.

 • 4
 • 1

Eller er det bare nogle meget ringe forskere som forsker i miljø ud fra en bestemt dagsorden, og ikke ud fra en strengt teknisk/faglig vinkel?

de har undersøgt hver et lille område - som ikke kan give dig de svar som du efterspørger/helheden.

men deres resultater rokker ved tidligere modeller som nu måske skal ændres - og det giver så flere nye spørgsmål og områder til at forske i.

tror umiddelbart det vil være svært at lave et forskning studie der svarer på alle spørgsmål på et område.

 • 1
 • 0

... men deres resultater rokker ved tidligere modeller som nu måske skal ændres ...

... og det er så det der nager mig. For man risikerer at lave nogle katastrofale fejl, som - fordi de ikke er forskningsmæssigt underbygget, men baseret på "følelser" - i sidste ende kommer til at belaste miljøet.

Et af de emner jeg følger at de såkaldet solar roads, hvor velmenende "forskere" udvikler solceller til vejbaner, ud fra en idé om, at asfalten bare ligger og flyder, og pladsen i stedet kunne bruges til at høste solenerig. Tanken er smuk og ren, men der er så mange tekniske udfordringer og et enormt materialeforbrug, at svineriet med at producere vejen giver en højere miljøbelastning, end den samlede energiproduktion fra vejen nogen sinde kommer til at spare. Med den slags "forskning" gør vi jo ondt værre.

Om det er tilfældet med ozon har jeg ingen anelse om, men det undrer mig, at man så mange år efter pludselig finder ud af, at der er huller mange steder, og at de flytter sig. Måske man så også finder ud af, at de er forårsaget af noget helt andet eller mere end CFC gasser.

Det er jo godt man finder ud af det, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om "forskerne" inden de gik i gang, mere søgte efter at bevise af CFC var skadeligt for ozonlaget, og derfor mente at problemet var løst når CFC var væk, end at de faktisk forskede i hvorfor hullet opstod. Det er en dødsens farlig måde at forske på, fordi den fører til tiltag som ikke virker, kun virker meget lidt, eller virker helt modsat (i f.eks. tilfældet solar roads).

 • 4
 • 2

Ozon har aldrig været et bare nogenlunde stabilt måleligt "beskyttelseslag" i stratosfæren. Ozon dannes deroppe når solens ultraviolette lys rammer iltatomer og dermed danner dobbeltbindingen, og da ozon er en endog meget ustabil luftart, opløser den sig selv løbende og ret hurtigt. Og da ozon beskytter imod utrraviolet stråling er mekanismen, at jo mere der er opløst - jo større "hul," jo mere dannes der naturligt af solen der så får adgang til mere ilt længere nede. Men altså ikke over polerne om vinteren hvor solen er væk.

Allerede under WW2 blev ozonlaget målt over Oslo, vist nok for første gang, og siden er målinger gået hid og did og har vist lidt af hvert. Men når det er vinter over Arktisk og Antarktisk skinner soler slet ikke, så der dannes intet ozon, men opløsningen fortsætter naturligvis. Men alligevel er der ozon, også når en satellit viser et "hul," og det er så bl.a. noget der en blæst ind.

Fra laboratorier véd vi at klorgasser/freon har en stærkt opløsende tendens på ozon, men hvor meget det betyder i forhold til ozonens naturlige nedbrydning er vist fortsat ukendt.

 • 1
 • 1

Fra laboratorier véd vi at klorgasser/freon har en stærkt opløsende tendens på ozon

Ja, og det er netop den viden som gør, at "forskere" måske forledes til at springe til den nemme konklusion, at ozon-hullerne skyldes CFC, og at vi må stoppe brugen af CFC.

Det er da sandsynligt af CFC spiller en rolle, og det er sikkert en god idé at stoppe med CFC, men der er åbenbart meget mere involveret - noget som man åbenbart først ser nu, fordi CFC modellen åbenbart ikke forklarer det der observeres. Har man spildt 20 år i håbet om, at "forskerne" havde fundet svaret, for så nu at finde ud af, at der måske er langt mere på spil - noget som måske kunne være stoppet årtier tidligere, hvis "forskerne" havde forsket i stedet for at blande andre dagsordner ind i debatten.

Jeg tænker tit, når jeg ser en skråsikker "forsker" forklare, at nu bør vi stoppe med at bruge brændeovne, eller holde op med at spise kød, at jeg håber han har ret. For sæt nu det ikke virker - er det virkelig gennemtænkt, eller er det fordi "forskeren" privat er skovelsker eller vegetar, og meget gerne vil argumentere for sine private holdninger. Den form for "forskning" er ikke forskning.

 • 1
 • 3

Der står:

Fundet af faldende ozon ved lav højde er overraskende, da...

 • 'plejer' det ikke at være (manglende) stratosfærisk ozon, der volder bekymring?? Jeg har da hidtil været af den opfattelse, at ozon i lavere luftlag er uønsket, jf.:

Ozone is more concentrated above the mixing layer, or ground layer. Ground-level ozone, though less concentrated than ozone aloft, is more of a problem because of its health effects.[1] Photochemical and chemical reactions involving it drive many of the chemical processes that occur in the atmosphere by day and by night. At abnormally high concentrations brought about by human activities (largely incomplete combustion of fossil fuels, such as gasoline, diesel, etc.), it is a pollutant, and a constituent of smog. Many highly energetic reactions produce it, ranging from combustion to photocopying. Often laser printers will have a smell of ozone, which in high concentrations is toxic. Ozone is a powerful oxidizing agent readily reacting with other chemical compounds to make many possibly toxic oxides.[2] Tropospheric ozone is a greenhouse gas and initiates the chemical removal of methane and other hydrocarbons from the atmosphere. Thus, its concentration affects how long these compounds remain in the air

https://en.wikipedia.org/wiki/Tropospheric...

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten