Ozon-laget truet af nye stoffer

Fire nye stoffer er under mistanke for at nedbryde ozonlaget. På en konference i Sri Lanka i oktober for underskriverne af Montreal-protokollen - der regulerer fremstilling og brugen af ozon-nedbrydende stoffer, herunder CFC-kølemidler - blev det vedtaget at opfordre til mindre brug af stoffet n-propyl bromid (nPB).

Montreal-protokollens videnskabelige panel har vurderet, at nPB har et såkaldt "ozone depletion potential" (ODP) mellem 0,0033 og 0,111. ODP er et relativt mål for, hvor ødelæggende et stof er for ozonlaget i forhold til CFC-11, der er tildelt et ODP på 1. Hvis det viser sig at ODP for n-propyl bromid ligger i den høje ende af området, er stoffet faktisk mere ødelæggende for ozonlaget end eksempelvis HCFC-21, der allerede er omfattet af Montreal-protokollen.

Affedtning
nPB bruges til affedtning og rensning og som råstof i den farmaceutiske industri. På mødet blev det berettet, at stoffet markedsføres aggressivt, og udledningen i 2010 forventes at være 40.000 ton, idet industrien forventes at udskifte nogle af de 96 nuværende forbudte stoffer med nPB. Det blev vedtaget, at landene, der har underskrevet Montreal-protokollen, skulle informere industrien og brugerne om bekymringerne ved brug og udledning af nPB og den potentielle trussel, det udgør mod ozonlaget. Industrien og brugerne skal endvidere opfordres til at begrænse brugen af nPB til anvendelser, hvor der ikke findes andre økonomisk brugbare eller miljøvenlige alternativer.

Dansk opfølgning
Det er en opfordring, de danske myndigheder agter at følge. Cand. scient. Mikkel Aamann Sørensen fra Miljøstyrelsen var en af de fire danske deltagere i mødet:

»Vi vil kontakte alle danske virksomheder, der bruger stoffet, og fortælle dem om beslutningerne,« siger han.

Der er endnu ingen indikationerne af, hvornår stoffet i givet fald vil blive omfattet af et direkte forbud, men nPB har længe været kendt som en rigtig ozon-nedbryder. Da stoffet selv nedbrydes på mindre end to uger, har man dog længe ment, at det aldrig ville nå op til ozonlaget. Nye undersøgelser peger dog på, at når stoffet frigives i troperne, kan dynamiske vejrsystemer bringe det op i stratosfæren i løbet af få dage. Det er det, der har fået forskerne til at komme med deres advarsel.

Tre andre stoffer er også i søgelyset og vil blive udsat for nye analyser. Det er hexachlorobutadin, et opløsningsmiddel der er et biprodukt ved fremstillingen af pvc. Halon-1202 der bruges til brandbekæmpelse - primært inden for militæret - og stoffet 6-bromo-2-methoxyl-naftalen, der bruges ved fremstillingen af desinfikationsmidlet methyl bromid.